Jászberény Város Honlapja
 
Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ...Hír részletesen...
 
Felhívás:  Adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos javaslat megtétele.
   Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végző vagy maradandót nyújtó közösségek, személyek munkája elismerésére az alábbi kitüntetéseket alapította:

1. Jászberény Város Díszpolgára cím,
2. Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára cím,
3. Jászberény Városért - Pro Urbe érdemérem,
4. Jászberény Város Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díj,
5. Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díj,
6. Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj,
7. Jászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díj,
8. Jászberény Város Gerevich Aladár sport díj,
9. Jászberény Város Szent Klára szociális munka díj,
10. Jászberény Város Komáromy József sajtódíj,
11. Jászberény Város Rendészeti díj,
12. Jászberény Város Mecénása díj.

A díjak adományozásának feltételei:
1. Jászberény Város Díszpolgára cím adományozható: A város közéletének kiemelkedő személyiségei számára, vagy azoknak a jászberényi polgároknak, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy szolgálják.

2. Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozható: Azoknak a nem jászberényi polgároknak, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy szolgálják, a város jó hírét az ország határain belül vagy azon túl erősítik vagy erősítették.

3. Jászberény Városért - Pro Urbe érdemérem adományozható azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik vagy amelyek:
a) a város gazdasági életében,
b) a városfejlesztésben,
c) a város közéletében,
d) a tudomány, a művészetek területén,
e) az egészségügy, oktatás, nevelés, szociális ellátás, sport területén kiemelkedő, eredményes munkát végeztek vagy végeznek.

4. Jászberény Város Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díj adományozható: A Polgármesteri Hivatalban dolgozó, példaértékű, szakmailag kimagasló munkát végző köztisztviselőknek.

5. Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díj adományozható: A tudományok, a kulturális élet, az irodalom, a művészetek (a zene-, a tánc-, a színház-, a képző-, ipar- és népművészet, az építőművészet, a film- és fotóművészet) terén kiemelkedő színvonalú alkotó tevékenységért; a közművelődés területén éveken keresztül maradandó értékeket teremtő kimagasló munkáért, valamint átfogó életmű elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.

6. Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj adományozható: A közoktatás területén végzett kimagasló szakmai, pedagógiai, vezetői, továbbá az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő munka elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.

7. Jászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díj adományozható: Az egészségügy területén végzett kimagasló szakmai munka elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.

8. Jászberény Város Gerevich Aladár sport díj adományozható: A kimagasló testnevelő tanári, sportvezetői, edzői és versenyzői érdemek elismeréseként versenysportban, a szabadidősportban és az utánpótlás-nevelésben, a sportvezetői, edzői szakterületeken magas színvonalú munkát végzőknek, azon sportolóknak, akik kimagasló eredményeket értek el, vagy a testnevelés és a diáksport terén éveken keresztül kifejtett kiemelkedő sportszakmai, oktatói munkáért, maradandó értékeket nyújtó tevékenységért. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.

9. Jászberény Város Szent Klára szociális munka díj A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban, vagy a szociálisan rászorulók támogatását felvállaló civil szervezetekben tevékenykedő, Jászberényben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.

10. Jászberény Város Komáromy József sajtódíj adományozható: Azoknak a személyeknek, közösségeknek, elektronikus vagy írott sajtóban dolgozó újságíróknak a városról való objektív tájékoztatás, a város népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtottak, kiemelkedő és magas színvonalú tevékenység elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.

11. Jászberény Város Rendészeti díj adományozható:
a) Annak a rendőrnek, aki hivatásos állományban Jászberény Városában teljesít szolgálatot és huzamosabb ideje olyan tartós és kiemelkedő szakmai munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a rendőrség tekintélyét, valamint a közbizalmat, továbbá életvitele, magánélete a rendőri hivatáshoz méltó, munkájának elismeréseként;
b) Annak a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségébe tartozó hivatásos állományú tűzoltónak, aki Jászberény Városában teljesít szolgálatot és huzamosabb ideje a tűzmegelőzés, a tűzoltás és műszaki mentés, a polgári védelem és az iparbiztonság területén olyan tartós és kiemelkedő munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a katasztrófavédelem tekintélyét, valamint a közbizalmat, továbbá életvitele, magánélete a tűzoltói hivatáshoz méltó, munkájának elismeréseként.

12. Jászberény Város Mecénása díj adományozható: A város gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.

A kitüntetésekre ajánlást tehetnek:
- a polgármester, az alpolgármester, a jegyző
- a helyi szakmai és civil szervezetek, intézmények
- a települési képviselők,
- legalább 100, jászberényi állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

Kitüntetési javaslatot kizárólag a 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. A javaslattételi lap a város honlapján (www.jaszbereny.hu), (a javaslattételi lap letölthető innen!). Valamint a Városháza portáján elérhető.

Kérem az ajánlásra jogosult szerveket, Jászberény Város Polgárait, amennyiben arra érdemes személyt, szervezetet kívánnak ezen elismerésekre javasolni - a kitüntetés alapját képező munkásság ismertetését is tartalmazó - ajánlásaikat a Városháza portáján zárt borítékban szíveskedjenek elhelyezni, vagy Jászberény Város Polgármesteréhez eljuttatni (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)

2017. november 1-ig.

A kitüntetések átadására a 2018. évi Város napja rendezvénysorozat során kerül sor.

Dr. Szabó Tamás polgármester


...nyomtatható verzió...
...vissza...
rögzítette: pragma, dátum: 2017-09-15


  ...Több hír...
 
Meghívó:  A Jászok Egyesülete következő összejövete.
   dátum: 2018-11-13
Pályázat:  Pályázati felhívás otthonteremtésre.
   dátum: 2018-11-08
Tájékoztató:  Ajánlattételre felkért ajánlattevők
   dátum: 2018-10-31
Tájékoztató:  Közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért ajánlattevők.
   dátum: 2018-10-31
Meghívó:  A Jászok Egyesülete következő összejövete.
   dátum: 2018-10-28
Meghívó:  JÁSZSÁGI CSERKÉSZFIATALOK BUDAPESTEN.
   dátum: 2018-10-12
Felhívás:  Téli időjárás.
   dátum: 2018-10-10
Felhívás:  Városi piac rekonstrukciója
   dátum: 2018-10-09
Felhívás:  Jász Múzeum oktatótérének és tanulmánytárának kialakítása.
   dátum: 2018-10-09
Felhívás:  Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat.
   dátum: 2018-10-05
Tájékoztató:  Jászsági Civil Vándordíj 2018.
   dátum: 2018-10-03
Tájékoztató:  JÁSZ KÖZÖSSÉGÜNK A VILÁGHÁLÓN.
   dátum: 2018-09-25
Meghívó:  Közmeghallgatás.
   dátum: 2018-09-24
Pályázat:  Ökogazdálkodási pályázat.
   dátum: 2018-09-19
Felhívás:  Jászberény város önkormányzatának kitüntetésre javasolt személyek 2019-ben
   dátum: 2018-09-17
Önkormányzat:  „TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú„ közbeszerzési eljárás.
   dátum: 2018-09-16
Meghívó:  A Nagy Háború jászkun hősei nyomában.
   dátum: 2018-09-11
Meghívó:  A Jászság Budapesten.
   dátum: 2018-09-08
Pályázat:  Otthonteremtés, önkormányzati támogatás keretében.
   dátum: 2018-09-06
Felhívás:  Téli rezsicsökkentés.
   dátum: 2018-08-23
.: további hírek :.
  ...Helyi médiák...