Jászberény Város Honlapja
 
Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ...Hír részletesen...
 
Tájékoztató:  Tájékoztató az idegenforgalmi adóról.
   Tisztelt Adózók!

Jászberény Város Önkormányzata 2016. május 11-én módosította a helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) rendeletét, melynek megfelelően 2016. július 1-én Jászberény város illetékességi területén bevezetésre került az idegenforgalmi adó.

Az idegenforgalmi adó szabályozása:

Idegenforgalmi adóban adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát olyan szálláshelyen tölt el, amely egész éven át vagy időszakosan, üzletszerűen működtetett létesítménynek minősül, éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál.

Adómentesség illeti meg:
• a 18. életévét be nem töltött magánszemélyt,
• a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemélyt,
• a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy ideiglenes tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemélyt,
• az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosát vagy bérlőjét,
• a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tagot, illetőleg a tulajdonost, a bérlő hozzátartozóját, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tagot használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozóját,
• az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személyt.

Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák.

Az adó mértéke: 300 Ft/fő/vendégéjszaka.

Az adó beszedésére kötelezett:
• a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
• a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztja.

Az adó bevallása és megfizetése: Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell bevallást tennie és az adót az önkormányzati adóhatósághoz befizetnie a 11745035-15408442-10240001 számú számlára. Az első adóbevallási és adófizetési határidő 2016. augusztus 15.

Az adóalanynak a törvényi adómentességre való jogosultság tényét, a helyi adókról szóló rendelet melléklete szerinti nyilatkozat kitöltésével kell igazolni a beszedésre kötelezett felé. Amennyiben a mentesség alapjául szolgáló tényt vagy körülményt nem tudja igazolni az adóalany, akkor meg kell fizetnie az adót.

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adóról nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a rendeletben foglalt adatokat, dokumentumokat és aláírásokat. A nyilvántartás elektronikus formában is vezethető. A számítógéppel vezetett nyilvántartást nyomtatott formában – havonként összesítetten, tételes napi bontásban kinyomtatva – kell az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint megőrizni.

A bevallási nyomtatványok letölthetőek és elektronikus formában is beküldhetőek 2016. július 1-től a Jászberény Város honlapjáról www.jaszbereny.hu/hivatal/E-ügyintézés/elektronikusan indítható nyomtatványok menüpontból.

Az adókötelezettségekkel kapcsolatos kérdésekkel keressék az Adóigazgatási Irodát telefonon 57/505-702 számon. Ügyfélfogadási időben a Rákóczi út 42-44. szám alatt állunk rendelkezésükre.

Bódisné Görbe Krisztina Adóigazgatási Iroda vezetője


...nyomtatható verzió...
...vissza...
rögzítette: pragma, dátum: 2016-06-13


  ...Több hír...
 
Tájékoztató:  Geotermikus kútteszt kezdődik Jászberény határában.
   dátum: 2019-06-24
Tájékoztató:  Ügyfélfogadási szünet július 1-én
   dátum: 2019-06-20
Tájékoztató:  JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ 2019 - KÉPEKBEN
   dátum: 2019-06-11
Felhívás:  NEMZETKÖZI HADGYAKORLAT TÉRSÉGÜNKBEN
   dátum: 2019-06-06
Meghívó:  Hamza D. Ákos festőművész kiállítása Budapesten
   dátum: 2019-05-30
Felhívás:  A jászok egy százaléka!
   dátum: 2019-05-14
Meghívó:  JÁSZSÁGI VASÚT-TÖRTÉNETEK.
   dátum: 2019-05-14
Felhívás:  JÁSZSÁGÉRT DÍJ 2019
   dátum: 2019-05-12
Tájékoztató:  Redemptios vetélkedő.
   dátum: 2019-05-07
Meghívó:  Majális részletes programja
   dátum: 2019-04-26
Pályázat:  Pályázati felhívás ökogazdálkodással kapcsolatban.
   dátum: 2019-04-11
Meghívó:  Külön autóbusszal a Jász Világtalálkozóra
   dátum: 2019-04-11
Meghívó:  A Jászok Egyesülete évi rendes közgyűlése.
   dátum: 2019-04-08
Pályázat:  Nyári napközis tábor szervezése,
   dátum: 2019-04-05
Tájékoztató:  JÁSZ KITÜNTETETT SZEMÉLYISÉG 2019.
   dátum: 2019-04-03
Felhívás:  JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ 2019.
   dátum: 2019-04-03
Tájékoztató:  ASP tájékoztatás
   dátum: 2019-04-02
Felhívás:  Jászberény Város Környezetvédelméért Díj
   dátum: 2019-03-27
Pályázat:  Társasház homlokzat felújítási pályázat 2019.
   dátum: 2019-03-19
Tájékoztató:  „Zöld város” projekt kivitelezési munkái.
   dátum: 2019-03-19
.: további hírek :.
  ...Helyi médiák...