Jászberény Város Honlapja
 
Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ...Hír részletesen...
 
Pályázat:  Önkormányzat tulajdonában lévő garázs bérbeadása.
   A pályázatra kiírt helyiség adatai:
• helyrajzi száma 3907/3/A/9
• címe: Jászberény, Szövetkezet u. 5.
• alapterülete: 18 m2
• műszaki állapota: jó • felszereltsége: villanyóra

Helyiség megtekinthető: 2016. február 24-ig a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt-vel történő előzetes egyeztetés alapján (Kovács Károlyné tel.: 57/503-280/ 2 mellék)

Pályázati induló bérleti díj: 10.063,- Ft+ ÁFA/hó Pályázati biztosíték (3 havi bérleti díj): bruttó 38.340,- Ft

A bérleti szerződés időtartama: 5 év A pályázat kiírására az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011 .(VI.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján kerül sor.

A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó.

A pályázatokat a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. - 5100 Jászberény Margit sziget 1. - részére postai úton, vagy személyesen - a Titkárságra leadott zárt borítékban - 2 nyomtatott példányban kell eljuttatni.

A pályázatnak meg kell felelnie a Rendeletben foglalt előírásoknak. A pályázatnak tartalmaznia kell:
• Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázó esetén a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, nyilvántartásba vételével összefüggő numerikus azonosítóját (cégjegyzékszámát, bírósági nyilvántartási számát, stb.), a képviselő nevét és személyi adatait (születési név, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme). A pályázathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása és helyi adótartozása.
• Természetes személy esetén a pályázó személyi adatait (születési név, anyja neve, születési hely és idő, állandó lakcím, személyi szám)
• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat, valamint nyilatkozatot a pályázatban szereplő adatok valódiságáról.

A pályázati ajánlat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó a biztosíték 20 %-át, 7.668 Ft-ot a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. részére, a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10200586-45120554- 00000000 számú számlára átutalással fizesse be, és ennek pályázati díjként történő megfizetését bizonyító dokumentum bemutatásával igazolja.
Azoknak a pályázóknak, akik a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szereztek, a pályázati díjat a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. a pályázati eljárás lezárását követő 15 napon belül visszatéríti. A pályázat nyertese által befizetett pályázati díj Rendelet 32.§ (2) bekezdése alapján a pályázati kiírásban feltüntetett 3 havi biztosítékba kerül beszámításra.

A különbözetet a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. Számlájára a bérleti szerződés aláírása előtt be kell fizetni.

A pályázati kiírás időpontja: 2016. február 11.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 26. 12 óra

Az elbírálás várható időpontja: a pályázat benyújtásának határidejét követő GTB ülés.

A beérkezett pályázati ajánlatokat a Rendelet 33. §-a alapján a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban: GTB) bírálja el a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. által készített előterjesztés alapján.

A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot érvényes pályázat(ok) beérkezése esetén is eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese a GTB döntése után a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. írásbeli értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni. Ha a pályázat nyertesének mulasztása miatt a bérleti szerződés az erre nyitva álló 8 napos határidőn belül nem jön létre, a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. szerződéskötési kötelezettsége megszűnik. Amennyiben a pályázat nyertese a bérleti szerződésben megjelölt időpontban az ingatlant nem veszi birtokba, az a bérleti szerződéstől való elállásnak minősül.

Horgosi Zsolt Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgató


...nyomtatható verzió...
...vissza...
rögzítette: pragma, dátum: 2016-02-11


  ...Több hír...
 
Meghívó:  A Jászok Egyesülete következő összejövete.
   dátum: 2018-11-13
Pályázat:  Pályázati felhívás otthonteremtésre.
   dátum: 2018-11-08
Tájékoztató:  Ajánlattételre felkért ajánlattevők
   dátum: 2018-10-31
Tájékoztató:  Közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért ajánlattevők.
   dátum: 2018-10-31
Meghívó:  A Jászok Egyesülete következő összejövete.
   dátum: 2018-10-28
Meghívó:  JÁSZSÁGI CSERKÉSZFIATALOK BUDAPESTEN.
   dátum: 2018-10-12
Felhívás:  Téli időjárás.
   dátum: 2018-10-10
Felhívás:  Városi piac rekonstrukciója
   dátum: 2018-10-09
Felhívás:  Jász Múzeum oktatótérének és tanulmánytárának kialakítása.
   dátum: 2018-10-09
Felhívás:  Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat.
   dátum: 2018-10-05
Tájékoztató:  Jászsági Civil Vándordíj 2018.
   dátum: 2018-10-03
Tájékoztató:  JÁSZ KÖZÖSSÉGÜNK A VILÁGHÁLÓN.
   dátum: 2018-09-25
Meghívó:  Közmeghallgatás.
   dátum: 2018-09-24
Pályázat:  Ökogazdálkodási pályázat.
   dátum: 2018-09-19
Felhívás:  Jászberény város önkormányzatának kitüntetésre javasolt személyek 2019-ben
   dátum: 2018-09-17
Önkormányzat:  „TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú„ közbeszerzési eljárás.
   dátum: 2018-09-16
Meghívó:  A Nagy Háború jászkun hősei nyomában.
   dátum: 2018-09-11
Meghívó:  A Jászság Budapesten.
   dátum: 2018-09-08
Pályázat:  Otthonteremtés, önkormányzati támogatás keretében.
   dátum: 2018-09-06
Felhívás:  Téli rezsicsökkentés.
   dátum: 2018-08-23
.: további hírek :.
  ...Helyi médiák...