Jászberény Város Honlapja
 
Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ...Hír részletesen...
 
Pályázat:  Önkormányzat tulajdonában lévő garázs bérbeadása.
   A pályázatra kiírt helyiség adatai:
• helyrajzi száma 3907/3/A/9
• címe: Jászberény, Szövetkezet u. 5.
• alapterülete: 18 m2
• műszaki állapota: jó • felszereltsége: villanyóra

Helyiség megtekinthető: 2016. február 24-ig a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt-vel történő előzetes egyeztetés alapján (Kovács Károlyné tel.: 57/503-280/ 2 mellék)

Pályázati induló bérleti díj: 10.063,- Ft+ ÁFA/hó Pályázati biztosíték (3 havi bérleti díj): bruttó 38.340,- Ft

A bérleti szerződés időtartama: 5 év A pályázat kiírására az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011 .(VI.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján kerül sor.

A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó.

A pályázatokat a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. - 5100 Jászberény Margit sziget 1. - részére postai úton, vagy személyesen - a Titkárságra leadott zárt borítékban - 2 nyomtatott példányban kell eljuttatni.

A pályázatnak meg kell felelnie a Rendeletben foglalt előírásoknak. A pályázatnak tartalmaznia kell:
• Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázó esetén a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, nyilvántartásba vételével összefüggő numerikus azonosítóját (cégjegyzékszámát, bírósági nyilvántartási számát, stb.), a képviselő nevét és személyi adatait (születési név, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme). A pályázathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása és helyi adótartozása.
• Természetes személy esetén a pályázó személyi adatait (születési név, anyja neve, születési hely és idő, állandó lakcím, személyi szám)
• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat, valamint nyilatkozatot a pályázatban szereplő adatok valódiságáról.

A pályázati ajánlat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó a biztosíték 20 %-át, 7.668 Ft-ot a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. részére, a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10200586-45120554- 00000000 számú számlára átutalással fizesse be, és ennek pályázati díjként történő megfizetését bizonyító dokumentum bemutatásával igazolja.
Azoknak a pályázóknak, akik a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szereztek, a pályázati díjat a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. a pályázati eljárás lezárását követő 15 napon belül visszatéríti. A pályázat nyertese által befizetett pályázati díj Rendelet 32.§ (2) bekezdése alapján a pályázati kiírásban feltüntetett 3 havi biztosítékba kerül beszámításra.

A különbözetet a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. Számlájára a bérleti szerződés aláírása előtt be kell fizetni.

A pályázati kiírás időpontja: 2016. február 11.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 26. 12 óra

Az elbírálás várható időpontja: a pályázat benyújtásának határidejét követő GTB ülés.

A beérkezett pályázati ajánlatokat a Rendelet 33. §-a alapján a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban: GTB) bírálja el a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. által készített előterjesztés alapján.

A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot érvényes pályázat(ok) beérkezése esetén is eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese a GTB döntése után a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. írásbeli értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni. Ha a pályázat nyertesének mulasztása miatt a bérleti szerződés az erre nyitva álló 8 napos határidőn belül nem jön létre, a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. szerződéskötési kötelezettsége megszűnik. Amennyiben a pályázat nyertese a bérleti szerződésben megjelölt időpontban az ingatlant nem veszi birtokba, az a bérleti szerződéstől való elállásnak minősül.

Horgosi Zsolt Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgató


...nyomtatható verzió...
...vissza...
rögzítette: pragma, dátum: 2016-02-11


  ...Több hír...
 
Felhívás:  A jászok egy százaléka!
   dátum: 2019-05-14
Meghívó:  JÁSZSÁGI VASÚT-TÖRTÉNETEK.
   dátum: 2019-05-14
Felhívás:  JÁSZSÁGÉRT DÍJ 2019
   dátum: 2019-05-12
Tájékoztató:  Redemptios vetélkedő.
   dátum: 2019-05-07
Meghívó:  Majális részletes programja
   dátum: 2019-04-26
Pályázat:  Pályázati felhívás ökogazdálkodással kapcsolatban.
   dátum: 2019-04-11
Meghívó:  Külön autóbusszal a Jász Világtalálkozóra
   dátum: 2019-04-11
Meghívó:  A Jászok Egyesülete évi rendes közgyűlése.
   dátum: 2019-04-08
Pályázat:  Nyári napközis tábor szervezése,
   dátum: 2019-04-05
Tájékoztató:  JÁSZ KITÜNTETETT SZEMÉLYISÉG 2019.
   dátum: 2019-04-03
Felhívás:  JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ 2019.
   dátum: 2019-04-03
Tájékoztató:  ASP tájékoztatás
   dátum: 2019-04-02
Felhívás:  Jászberény Város Környezetvédelméért Díj
   dátum: 2019-03-27
Pályázat:  Társasház homlokzat felújítási pályázat 2019.
   dátum: 2019-03-19
Tájékoztató:  „Zöld város” projekt kivitelezési munkái.
   dátum: 2019-03-19
Felhívás:  Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása.
   dátum: 2019-03-18
Tájékoztató:  Bírósági ülnökök választása.
   dátum: 2019-03-14
Meghívó:  A Jászok Egyesülete következő összejövete.
   dátum: 2019-03-11
Pályázat:  Testvérvárosi Kapcsolatok Pályázat.
   dátum: 2019-03-11
Pályázat:  Pályázat önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására.
   dátum: 2019-03-07
.: további hírek :.
  ...Helyi médiák...