Jászberény Város Honlapja
 
Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ...Hír részletesen...
 
Tájékoztató:  A 2016. évi adókötelezettségekről és jogszabályi változásokról.
   Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket néhány fontos adóbevallási és adófizetési határidöröl, valamint a 2016. évtöl hatályos jogszabályi változásokról.

Az építményekkel és telkekkel kapcsolatos bevallási és fizetési kötelezettségeket a 2016. évi adótörvény módosulások nem érintették.

Az adókötelezettséget érintö változásokról az adózóknak (pl. akik 2015. évben ingatlant szereztek vagy eladtak) 2016. január 15-ig kell bevallást benyújtani.

Az adókat továbbra is évi két egyenlö részletben március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.

A csekkeket adóhatóságunk február hónapban postázza minden magánszemély adózó részére.

A Jászberényben bevezetett helyi adók mértékét a helyi adókról szóló 46/2011. (XII.22) önkormányzati rendelet szabályozza, amelyek nem változtak.

Az építményadó, a magánszemély kommunális adója és a telekadó kivetéses jellege miatt az adózóknak nem kell minden évben bevallást tenniük, hanem csak abban az esetben, ha olyan változás következett be 2015. évben, ami kihat a 2016. évi adókötelezettségre.

Ilyen adókötelezettséget érintö változás lehet, amit az adóalanyoknak be kell vallania: vétel, eladás, öröklés, ajándékozás, csere, adókedvezmény igénybevételéhez való jogosultság változása, ingatlan lebontása, megszünése, vagyoni értékü jog szerzése, vagyoni értékü jog megszünése, alapterület változás, használatbavételi engedély megszerzése vagy használati mód változása stb.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ingatlan adás-vétele esetén az eladót, és vevöt (szerzö felet) egyaránt terheli az adóbevallási kötelezettség.

Jászberény Város Képviselö-testülete 2016. január 1-töl bövítette a helyi iparüzési adó kedvezményezettek körét. Az új szabályozás szerint teljes adómentesség illeti meg a helyi iparüzési adóban azokat a háziorvosokat, házi gyermekorvosokat, fogorvosokat, védönöket, akik a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott feltételeknek megfelelnek, azaz a vállalkozási szintü adóalapjuk nem haladja meg a 20 millió forintot és nettó bevételük legalább 80%-a az Egészségbiztosítási Alapból származik. Az új adómentesség elsö alkalommal a 2016. évi adóelölegnél vehetö figyelembe.

A helyi iparüzési adóban az 1,6 millió forint alatti adóalappal rendelkezö adózók és a háziorvosok, védönök adómentessége 2016. évtöl csekély összegü támogatásnak minösül, amelyekre az Uniós szabályokat kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy azoknak az adózóknak kik adómentességet kívánnak igénybe venni, elsö alkalommal 2017. május 31-ig benyújtott bevallás mellé kell csatolniuk majd a rendelet 2. mellékletében található nyilatkozatot.

A 2016. évi adómentességet tartalmazó záró bevallásokhoz azonban már szükséges a nyilatkozat kitöltése. A nyilatkozatban, a támogatás odaítélés évében és az azt megelözö 2 évben igénybe vett csekély összegü támogatásokról kell nyilatkozni. Az adóhatóság az általa nyújtott támogatásról igazolást állít ki.

2016. január 1-töl 30 nappal meghosszabbították a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) választásának határidejét. Az új szabályozás szerint a 2,5 millió forintos adóalap-megállapítás választását a vállalkozó a KATA hatálya alá tartozás kezdö napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelentheti be az önkormányzati adóhatóság részére.

Másik jogszabályi változás, amely szintén a KATA hatálya alá tartozó adózókat érinti. Nem kell bevallást benyújtani, ha KATA alanyisága bármely okból megszünik vagy szünetel, az adózóknak elegendö egy változás bejelentést tenni.

Gépjármüadóban 2016. évtöl mentesek az adó alól a környezetkímélö gépkocsik (amelyek a KÖHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdése szerint környezetkímélö gépkocsinak minösülnek) és változik a nyergesvontatók után fizetendö gépjármüadó alapja az alábbiak szerint. Az adó alapja a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenöfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény pálinkafözés szabályai szerint a magánfözésre szolgáló desztilláló-berendezésröl a tulajdonszerzést követö 15 napon belül az önkormányzati adóhatósághoz kell bejelentést tenni. A saját fogyasztás céljából 2015. évben elöállított párlat után a magánfözönek 1000 forint átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzat felé, melyröl 2016. január 15-ig kell bevallást tenni és az adót megfizetni.

Amennyiben a magánfözö 2015. évben nem állított elö párlatot, nem kell adóbevallást tennie sem adót fizetnie.
A magánfözöknek 2016. évben a párlat elöállításához az elöállítást megelözöen párlat adójegyet kell beszerezni a vámhatóságtól. A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel és egy jegy egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat elöállításra jogosítja a magánfözöt. A tárgyévi beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet kell beszerezni és legfeljebb 86 szerezhetö be. A bejelentési kötelezettséget továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni.

A bejelentési és bevallási nyomtatványok megtalálhatóak a www.jaszbereny.hu honlapon a hivatal/e-Ügyintézés/letölthetö nyomtatványok menüpont alatt. Az ügyfélkapuval rendelkezö adózók a Jászberény elektronikus adó rendszerén keresztül a szükséges regisztrációt követöen www.jaszbereny.eado.hu honlapról tudják elérni és elektronikusan beküldeni a nyomtatványokat.

Adóigazgatási Irodánk az adókötelezettséggel kapcsolatban telefonon 57/411-981 számon, illetve ügyfélfogadási idöben Jászberény, Rákóczi út 42-44. szám alatt (H, K, P: 8-12 óráig, Sz: 8-17.30 óráig) áll szíves rendelkezésükre.

Bódisné Görbe Krisztina Adóigazgatási Irodavezetö

...nyomtatható verzió...
...vissza...
rögzítette: pragma, dátum: 2016-01-05


  ...Több hír...
 
Felhívás:  A jászok egy százaléka!
   dátum: 2019-05-14
Meghívó:  JÁSZSÁGI VASÚT-TÖRTÉNETEK.
   dátum: 2019-05-14
Felhívás:  JÁSZSÁGÉRT DÍJ 2019
   dátum: 2019-05-12
Tájékoztató:  Redemptios vetélkedő.
   dátum: 2019-05-07
Meghívó:  Majális részletes programja
   dátum: 2019-04-26
Pályázat:  Pályázati felhívás ökogazdálkodással kapcsolatban.
   dátum: 2019-04-11
Meghívó:  Külön autóbusszal a Jász Világtalálkozóra
   dátum: 2019-04-11
Meghívó:  A Jászok Egyesülete évi rendes közgyűlése.
   dátum: 2019-04-08
Pályázat:  Nyári napközis tábor szervezése,
   dátum: 2019-04-05
Tájékoztató:  JÁSZ KITÜNTETETT SZEMÉLYISÉG 2019.
   dátum: 2019-04-03
Felhívás:  JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ 2019.
   dátum: 2019-04-03
Tájékoztató:  ASP tájékoztatás
   dátum: 2019-04-02
Felhívás:  Jászberény Város Környezetvédelméért Díj
   dátum: 2019-03-27
Pályázat:  Társasház homlokzat felújítási pályázat 2019.
   dátum: 2019-03-19
Tájékoztató:  „Zöld város” projekt kivitelezési munkái.
   dátum: 2019-03-19
Felhívás:  Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása.
   dátum: 2019-03-18
Tájékoztató:  Bírósági ülnökök választása.
   dátum: 2019-03-14
Meghívó:  A Jászok Egyesülete következő összejövete.
   dátum: 2019-03-11
Pályázat:  Testvérvárosi Kapcsolatok Pályázat.
   dátum: 2019-03-11
Pályázat:  Pályázat önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására.
   dátum: 2019-03-07
.: további hírek :.
  ...Helyi médiák...