Jászberény Város Honlapja
 Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ...Hír részletesen...
 
Felhívás:  Képviselő-testülete által adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok
   Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok megtételére
Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végző vagy maradandót nyújtó közösségek, személyek munkája elismerésére az alábbi kitüntetéseket alapította:
1. Jászberény Város Díszpolgára cím,
2. Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára cím,
3. Jászberény Városért - Pro Urbe érdemérem,
4. Jászberény Város Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díj,
5. Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díj,
6. Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj,
7. Jászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díj,
8. Jászberény Város Gerevich Aladár sport díj,
9. Jászberény Város Szent Klára szociális munka díj,
10. Jászberény Város Komáromy József sajtódíj,
11. Jászberény Város Rendészeti díj,
12. Jászberény Város Mecénása díj.
A díjak adományozásának feltételei:
1. Jászberény Város Díszpolgára cím adományozható:
A város közéletének kiemelkedő személyiségei számára, vagy azoknak a jászberényi polgároknak, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy szolgálják.
2. Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozható:
Azoknak a nem jászberényi polgároknak, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy szolgálják, a város jó hírét az ország határain belül vagy azon túl erősítik vagy erősítették.
3. Jászberény Városért - Pro Urbe" érdemérem adományozható a természetes személyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek adományozható, akik vagy amelyek:
a) a város gazdasági életében,
b) a városfejlesztésben,
c) a város közéletében,
d) a tudomány, a művészetek területén,
e) az egészségügy, oktatás, nevelés, szociális ellátás, sport területén
kiemelkedő, eredményes munkát végeztek vagy végeznek.
4. Jászberény Város Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díj adományozható:
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó, példaértékű, szakmailag kimagasló munkát végző köztisztviselőknek.
5. Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díj adományozható:
A tudományok, a kulturális élet, az irodalom, a művészetek (a zene-, a tánc-, a színház-, a képző-, ipar- és népművészet, az építőművészet, a film- és fotóművészet) terén kiemelkedő színvonalú alkotó tevékenységért; a közművelődés területén éveken keresztül maradandó értékeket teremtő kimagasló munkáért, valamint átfogó életmű elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.
6. Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj adományozható:
A közoktatás területén végzett kimagasló szakmai, pedagógiai, vezetői, továbbá az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő munka elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.
7. Jászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díj adományozható:
Az egészségügy területén végzett kimagasló szakmai munka elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.
8. Jászberény Város Gerevich Aladár sport díj adományozható:
A kimagasló testnevelő tanári, sportvezetői, edzői és versenyzői érdemek elismeréseként versenysportban, a szabadidősportban és az utánpótlás-nevelésben, a sportvezetői, edzői szakterületeken magas színvonalú munkát végzőknek, azon sportolóknak, akik kimagasló eredményeket értek el, vagy a testnevelés és a diáksport terén éveken keresztül kifejtett kiemelkedő sportszakmai, oktatói munkáért, maradandó értékeket nyújtó tevékenységért. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.
9. Jászberény Város Szent Klára szociális munka díj
A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban, vagy a szociálisan rászorulók támogatását felvállaló civil szervezetekben tevékenykedő, Jászberényben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.
10. Jászberény Város Komáromy József sajtódíj adományozható:
Azoknak a személyeknek, közösségeknek, elektronikus vagy írott sajtóban dolgozó újságíróknak a városról való objektív tájékoztatás, a város népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtottak, kiemelkedő és magas színvonalú tevékenység elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.
11. Jászberény Város Rendészeti díj adományozható:
a) Annak a rendőrnek, aki hivatásos állományban Jászberény Városában teljesít szolgálatot és huzamosabb ideje olyan tartós és kiemelkedő szakmai munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a rendőrség tekintélyét, valamint a közbizalmat, továbbá életvitele, magánélete a rendőri hivatáshoz méltó, munkájának elismeréseként;
b) Annak a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségébe tartozó hivatásos állományú tűzoltónak, aki Jászberény Városában teljesít szolgálatot és huzamosabb ideje a tűzmegelőzés, a tűzoltás és műszaki mentés, a polgári védelem és az iparbiztonság területén olyan tartós és kiemelkedő munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a katasztrófavédelem tekintélyét, valamint a közbizalmat, továbbá életvitele, magánélete a tűzoltói hivatáshoz méltó, munkájának elismeréseként.
12. Jászberény Város Mecénása díj adományozható:
A város gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként. A díj egyénnek, és közösségnek is adományozható.
A kitüntetésekre ajánlást tehetnek:
- a polgármester, az alpolgármester, a jegyző
- a helyi szakmai és civil szervezetek, intézmények
- a települési képviselők,
- legalább 100, jászberényi állandó lakóhellyel rendelkező lakos.
Kitüntetési javaslatot kizárólag a19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. A javaslattételi lap a város honlapján (www.jaszbereny.hu) , valamint a Városháza portáján elérhető.
Kérem az ajánlásra jogosult szerveket, Jászberény Város Polgárait, amennyiben arra érdemes személyt, szervezetet kívánnak ezen elismerésekre javasolni - a kitüntetés alapját képező munkásság ismertetését is tartalmazó - ajánlásaikat a Városháza földszintjén lévő zárt urnába szíveskedjenek elhelyezni, vagy Jászberény Város Polgármesteréhez eljuttatni (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) 2012. november 1-ig.
A kitüntetések átadására a 2013. évi Város napja rendezvénysorozat során kerül sor.
Tisztelettel: Szabó Tamás polgármester
A javaslatételi lap itt.

...nyomtatható verzió...
...vissza...
rögzítette: pragma, dátum: 2012-09-26


  ...Több hír...
 
Felhívás:  Emelkedik a szabadtéri tüzek száma
   dátum: 2017-04-22
Meghívó:  A Jászok Egyesületánek évi rendes közgyűlése.
   dátum: 2017-04-16
Meghívó:  JÁSZ MŰVÉSZEK TÁRLATAI.
   dátum: 2017-04-15
Pályázat:  Otthonteremtés önkormányzati támogatás – építési telek pályázat
   dátum: 2017-04-11
Pályázat:  Pályázat városfejlesztési ügyintéző munkakör betöltésére.
   dátum: 2017-04-10
Tájékoztató:  JÁSZ KITÜNTETTEK
   dátum: 2017-04-10
Pályázat:  Nyári napközis tábor szervezése.
   dátum: 2017-04-07
Felhívás:  Az óvodai jelentkezés Jászberény Város Óvodai Intézményében.
   dátum: 2017-04-02
Felhívás:  Adó 1%-a
   dátum: 2017-03-24
Meghívó:  JÁSZSÁGI ÉRTÉKEKRŐL BUDAPESTEN
   dátum: 2017-03-24
Pályázat:  - Jászberény város testvérvárosi kapcsolatainak ápolása, elősegítése.
   dátum: 2017-03-24
Pályázat:  Társasház homlokzat felújítási pályázat 2017
   dátum: 2017-03-21
Meghívó:  Jászsági méhészek Budapesten
   dátum: 2017-03-15
Pályázat:  2017. évi Jászsági Civil Vándordíj
   dátum: 2017-03-10
Tájékoztató:  Adózási Tájékoztató.
   dátum: 2017-03-07
Pályázat:  Pályázat civil szervezetek részére.
   dátum: 2017-03-03
Pályázat:  Pályázat sportszervezetek részére.
   dátum: 2017-03-03
Pályázat:  Mezőőr munkakör határozatlan idejű betöltése.
   dátum: 2017-02-23
Pályázat:  a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat.
   dátum: 2017-02-23
Meghívó:  EMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA.
   dátum: 2017-02-17
.: további hírek :.
  ...Helyi médiák...