Jászberény Város Honlapja
 
Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ...Hír részletesen...
 
Hirdetmény:  Környezetvédelmi Program
   
Beszámoló
a Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról


A beszámolási időszakban a Környezetvédelmi Programban, illetve a 2011. évi Akció Tervben megfogalmazott cselekvési programnak megfelelően az alábbi feladatok végrehajtása valósult meg:


I. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETMINŐSÉG

A településfejlesztés- és rendezés területén az idei év legnagyobb beruházása a „Funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztés” című projekt megvalósításának kezdete. A beruházás keretében megvalósul a Déryné Művelődési Központ gazdasági, kulturális és oktatási funkciójú épületrészeinek külső megújítása, a Lehel vezér Gimnázium épületének homlokzati megújítása, a Szentháromság tér parkfelújítása, a Fürdő utcai közterület felújítása, a Városi Zagyva-part sétány építése, valamint a nyilvános WC létesítése és már megvalósult a Kőhíd kétirányúsítása és rekonstrukciója.
A zöldterület gazdálkodás területén jelentős eredmény a „játszótérfejlesztési-program” folytatása. Ez évben készült el a 15. EU-os szabványnak megfelelő köztéri játszótér a „Szatmári-lakótelepen”, valamint felújításra kerül a Székely Mihály utcai játszótér, Portelken a korábban megépült játszótér füvesítése valósul meg. A Szentháromság téri, valamint a Fürdő utcai park felújítása 2012-re húzódik át.
A károsodott területek helyreállítása területén az év legnagyobb beruházása a Városi Zagyva rekonstrukciója volt. A beruházás keretében a Városi Zagyva teljes szakaszának mederkotrása, 3 db zsilip átépítése valósult meg az élővilág károsodása nélkül. Fontos feladat az elért állapot hosszú távú megőrzése, melynek érdekében október hónap végére elkészül a Városi Zagyva teljes szakaszára kiterjedő Karbantartási Terv.
Az illegális hulladéklerakással érintett területek mentesítése közül kiemelkedett 2011. május 21-én megrendezett „Te Szedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” elnevezésű országos szintű hulladékgyűjtési akció, amelyhez Jászberény Város Önkormányzata is csatlakozott. Jászberényben 1179 fő regisztrált, akik a 10 választókörzetből több mint 3 tonnányi hulladékot gyűjtöttek össze.

II. KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG

A környezeti levegő szennyezettségét az ipari-, szolgáltatói tevékenységekből, lakossági fűtésből, valamint a közlekedésből származó légszennyező anyagok együttesen határozzák meg. Az ipari-, szolgáltatói tevékenységből származó légszennyezés mértéke határértéket meghaladó szennyezést nem jelent, köszönhetően a jászberényi ipari és szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások jogkövető magatartásának.
A lakossági fűtésből származó légszennyezés tendenciáját tekintve jelent magasabb kockázatot, ugyanis a lakosság jelentős része a gázárak alakulása miatt áttért a vegyes tüzelésre
A magasabb légszennyezettségi értékek – kedvezőtlen meteorológiai körülmények kialakulása során – elsősorban a belvároson áthaladó 31. és 32. számú fő közlekedési utak nagymértékű gépjármű forgalmának a következményei.
A zaj- és rezgésvédelem területén a város közlekedésből származó zaj- és rezgésterhelése gyakorlatilag ugyanazokat a kedvezőtlen állapotokat mutatja, mint a légszennyezési értékek
Sajnos a város a levegőtisztaság-védelem területén nagyon kevés preventív eszközzel rendelkezik.
Az idei „Jászberényi Hétvégék” programsorozat keretében megvalósított forgalom-elterelés igen kedvező hatással volt a belváros légszennyezettségére és zajterhelésére.
A biológiai allergének területén az allergén növények jelenlétének feltérképezése, nyilvántartás készítése kiemelt feladat a belterületi megjelenések nyomonkövethetősége érdekében.
A 2011. április 1. - 2011. szeptember 30. közötti időszakban a gyommentesítési kötelezettség elmulasztása miatt 576 db felszólítást küldtek ki a Közterület-felügyelet munkatársai A gyommentesítési kötelezettség teljesítését elmulasztó ingatlantulajdonosok a felszólítást követően a gyomirtást elvégezték.
A vízminőség védelme vonatkozásában a strandfürdők üzemeltetésének felügyelete során az egészségre veszélyes tényezők kiszűrése miatt az idén áttértek a sósavas pH beállításról a kénsavval történő pH beállításra 6 medencénél, ami az üzemeltetés során számos előnnyel jár. Az egészségre veszélyes anyagok levegőbe jutott és a bőrrel érintkező része csökkentett veszélyt jelentenek az emberi szervezet számára.

III. VIZEINK VÉDELME ÉS FENNTARHATÓ HASZNÁLATA

Jászberény Város Önkormányzata ez évben a város újkori történetének legnagyobb szabású belterületi csapadékvíz-védelmi fejlesztését hajtotta végre az 1-0-0 (Városi Zagyva), a 2-0-0 és 3-0-0 főgyűjtő csapadékvíz-elvezető csatornák rekonstrukciójával. Ezen beruházások összértéke meghaladja az 1 milliárd forintot, melyből a támogatás összege közel 700 millió forint, és jelentős, 370 millió forint a saját forrás összege.
A fentieken túlmenően az idén a Berénykom Kft. is nagy hangsúlyt fektetett csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos problémák enyhítésére, melynek pénzügyi fedezetét az Önkormányzat biztosította.
Az elvégzett feladatok:
- zárt csapadékcsatornák aknáinak felszínre emelése (Nádor utca, Álmos utca, Jákóhalmi út)
- zárt csatornák mosatása, tisztítása (a gerinc vezetékek WOMázása a város teljes területén megtörtént, az esetleges hibák feltárása és megszüntetése után volt olyan terület, ahol ismételt tisztításra is szükség volt)
- csőtörések, dugulások megszüntetése
- zárt rendszerű elvezetéssel nem rendelkező kisebb utcákon az árkok kiásása, átereszek elhelyezése az autó bejáróknál (Vas utca, Fehértói utca, Dárda utca, Túzok utca)

A városban az ivóvízellátás gyakorlatilag 100 %-ban biztosított. A városi ivóvíz elosztó gerincvezeték hossza mintegy 138 km, ennek anyaga 40-45%-ban azbesztcement (AC), mely cserére szorul.
Az előző években a JVV Zrt. beruházásában kiépítésre került a Nagykátai úti Electorulux bejáratáig egy nagy átmérőjű (Ø 250 mm) vízvezeték, továbbá egy új víztoronytöltő vezeték építése is elkezdődött, ami a vízműteleptől a Liget utca - Sportpálya utca sarokig, (Vécsey utcai szakasz kivételével) lett megépítve.
A törékeny Ø 80-as AC csövek javítása mellett – a kerékpárutak építését, burkoltút felújításokat figyelembe véve kellett a rekonstrukciós munkákat elvégezni. Ennek alapján a tavalyi évben többek között a Fürdő, Holló A., Cserepes, Csana, Bimbó, Kossuth utcákon lett kiválta az AC anyagú vízvezeték. Az idei évben a Határ utca két szakaszán 80-as az Álmos utcán csaknem a teljes hosszán 200-as vezeték átépítésére került sor. Továbbá a Suba és a Messzelátó utcán szintén az útfelújítási munkák miatt kerültek átépítésre a Ø 80-as, ill. a Ø 100-as AC vezetékek.

A városban a szennyvízcsatorna-hálózat (Portelek kivételével) gyakorlatilag 100 %-ban kiépített. A csatornázás, szennyvízkezelés területén részben az elavult vezetékek cseréje esetleges bélelése, részben a tisztítómű hiányos technológiája, részben a végnyomóvezeték kapacitása jelenti a legnagyobb problémát.
Jelentős javulás várható az utóbbi két hiányosság megszüntetésére a Jászjákóhalma Község Önkormányzatával közösen benyújtott pályázat megvalósulásával, melynek támogatásáról a Kormány 2011. év október hónapban döntött és írásban erről Jászberény várost tájékoztatta. A tervezett beruházás Jászberény vonatkozásában a szennyvíztisztító-telep részleges rekonstrukcióját, és mintegy 1.700 fm nyomóvezeték kiépítését tartalmazza.

IV. KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLET ÉS GONDOLKODÁSMÓD ERŐSÍTÉSE

Környezeti nevelés, oktatás

Jászberényben jelenleg három ökoiskola és Városi Óvoda mind a 11 tagintézménye Zöld Óvodaként működik.
A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság a 4.000.000.- Ft összegű „Környezetvédelmi keretet” a környezetvédelemi, természetvédelemi témájú rendezvények és intézményi indíttatású programok támogatására illetve a helyi környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek működésének támogatására fordította.

Környezettudatos szemléletformálás

Az Állat és Növénykert a környezet tudatos nevelés kiemelt térségi bázisa. A környezeti nevelési tevékenységei közé tartoznak a látványetetések, Zoo-táborok, tematikus foglalkozások.
Az Állatkert támogatására létrehozott alapítvány nyertes pályázatának köszönhetően jelenleg egy több mint 30 mFt-os beruházás keretében zajlik az állatkerti oktatóközpont építése. Az Alapítvány 2011. 06. 07-2012. 02. 28 között megvalósuló projektjében kialakít egy 240 m2 hasznos alapterületű természet- és környezetvédelmi oktatóbázist.

V. TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM

Elkészült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék gondozásában „Jászberény kultúrtörténeti egyedi tájértékeinek katasztere”.

VI. FENNTARTHATÓ TERÜLET- ÉS FÖLDHASZNÁLAT

A talajok védelme és fenntartható használata tárgykörében a szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap felhasználásával előállított komposzt mezőgazdasági termékké nyilvánítása megtörtént. A Jászberényi komposzt néven forgalomba hozható készítmény felhasználható szántóföldi kultúrákban, dísznövénytermesztésben vetés, ültetés előtt a talajba bedolgozva és rekultivációra a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben.

VII. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése területén az elmúlt évek során jelentős fejlesztések valósultak meg a kerékpárút-építés, gyűjtőút felújítás, buszöblök építése és felújítása terén. Ezen fejlesztéseket a város tovább kívánja folytatni, mely szerint benyújtott pályázatunk van újabb 4,5 km hosszú kerékpárút építésre, buszöblök felújítására, illetve „Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése” című pályázati kiírás I. fordulójára. Előkészítés alatt van gyűjtőút felújítására vonatkozó pályázat.

VIII. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A megelőzés területén kiemelt feladat a lakosság tájékoztatása, a komposztálás elterjesztésének népszerűsítése, a komposztálás alapismereteinek elsajátításában való közreműködés. Ezen a területen – bár voltak erre vonatkozó kezdeményezések – jelentős eredményt nem sikerült elérni.
A hasznosítás területén a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, a feltételek további javítása az elkövetkezendő évek feladata.
Az ártalmatlanítás területén a lakossági veszélyes hulladékok begyűjtése évek óta folyamatos, ez évben is a hagyományoknak megfelelően november hónapban kerül sor a lakossági veszélyes hulladékok begyűjtésére.

A Berénykom Kft., illetőleg a JVV Zrt. idén áprilisában és októberében egész városra kiterjedően ismét lebonyolította/lebonyolítja a lomtalanítási akcióit.

A hulladékgazdálkodás területén jelentős előrelépést fog jelenteni a felhagyott hulladéklerakó telep rekultivációja, valamint egy hulladékudvar megvalósítása. A beruházások kivitelezése 2012-2013 évekre prognosztizálható....nyomtatható verzió...
...vissza...
rögzítette: pragma, dátum: 2011-12-13


  ...Több hír...
 
Meghívó:  Közmeghallgatás.
   dátum: 2018-09-24
Pályázat:  Ökogazdálkodási pályázat.
   dátum: 2018-09-19
Felhívás:  Jászberény város önkormányzatának kitüntetésre javasolt személyek 2019-ben
   dátum: 2018-09-17
Önkormányzat:  „TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú„ közbeszerzési eljárás.
   dátum: 2018-09-16
Meghívó:  A Nagy Háború jászkun hősei nyomában.
   dátum: 2018-09-11
Meghívó:  A Jászság Budapesten.
   dátum: 2018-09-08
Pályázat:  Otthonteremtés, önkormányzati támogatás keretében.
   dátum: 2018-09-06
Felhívás:  Téli rezsicsökkentés.
   dátum: 2018-08-23
Pályázat:  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
   dátum: 2018-08-15
Meghívó:  A 29-es jászkun honvédek emlékezete.
   dátum: 2018-08-01
Pályázat:  Sportpályázat 2018.
   dátum: 2018-07-23
Önkormányzat:  Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberé-nyben.
   dátum: 2018-07-18
Tájékoztató:  MARADJON TÁJÉKOZOTT JÁSZSÁGI ÜGYEKBEN.
   dátum: 2018-07-14
Pályázat:  Ökogazdálkodási pályázat.
   dátum: 2018-07-12
Felhívás:  JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ KÉPEKBEN.
   dátum: 2018-07-09
Tájékoztató:  ITT A LEHEL KÜRTJE SZÓL
   dátum: 2018-06-28
Felhívás:  JÁSZKUN INDULÓ
   dátum: 2018-06-18
Meghívó:  JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ 2018
   dátum: 2018-06-11
Tájékoztató:  Riasztóképesség ellenőrzése
   dátum: 2018-06-08
Pályázat:  Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány
   dátum: 2018-06-08
.: további hírek :.
  ...Helyi médiák...