Jászberény Város Honlapja
 
Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ...Hír részletesen...
 
Pályázat:  Ingatlanok együttes értékesítése
   A pályázat kiírója: Jászberény Város Önkormányzata

A pályázatra kiírt ingatlanok:
- helyrajzi száma: jászberényi 0272/1 és 0274/62 hrsz
- elhelyezkedése: Jászberény, 31. számú főút és a Jász-Plasztik Kft. telephelye között
- megnevezése: kivett helyi közút
- területe: 1.3897 m2 és 2081 m2

Az ingatlanok megtekinthetőek 2011. október 6 -ig a Polgármesteri Hivatallal történő előzetes egyeztetés alapján (Gubáné Sas Ildikó tel.: 57/505-700/125)

A pályázat feltételei:

1. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- Természetes személy esetén a pályázó nevét (születési név, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, személyi azonosító , adóazonosító jel); a felajánlott vételárat, a vételár megfizetésére vonatkozó feltételek tudomásul vételét.
- Jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli pályázó esetén a cég nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, a képviselő nevét (anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme), nyilatkozatot a vevő ÁFA adóalanyiságáról.

2. A pályázaton az vehet részt, aki
- a pályázat benyújtásáig a pályázati indulóár 10 %-ának megfelelő összegű biztosítékot Jászberény Város Polgármesteri Hivatalának 11745035-15408442 számú költségvetési elszámolási számlájára befizette, erről szóló igazolást a pályázat mellé csatolja.
A biztosíték összege a sikeres pályázat esetén a vételárba beszámításra kerül, sikertelen pályázat esetén ez az összeg az elbírálást követő 15 napon belül visszafizetésre került a pályázatban megjelölt számlaszámra.

3. A pályázati induló ár 16.000.000 Ft
4. Az ingatlanok csak együttesen értékesíthetőek. A pályázónak vállalni kell, hogy a tulajdonjog megszerzése esetén a jászberényi 0272/1 hrsz-ú úttal határos jászberényi 0270/21; 0270/4, 0270/24, 0274/58, 0274/60 és a 0274/44 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai részére út bejárási szolgalmi jogot biztosít.
A pályázat nyertese a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó.
A pályázat nyertese a vételárat az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül a kiírónak köteles megfizetni.
Ha a pályázat nyertese az előírt határidőn belül a teljes vételárat nem egyenlíti ki és az adásvételi szerződés – neki felróható okból – nem kerül megkötésre, úgy a pályázati biztosítékot elveszti, és az adásvételi szerződés a pályázaton második legjobb ajánlatot tevővel köthető meg, amennyiben ajánlata eléri vagy meghaladja a pályázati induló árat.

5. A pályázati ajánlatot írásban, címet, feladót nem tartalmazó zárt borítékban kell benyújtani Jászberény Város Polgármesteri Hivatalának Iktatójában (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. fsz.5. iroda)

6. A pályázat kiírásának időpontja: 2011. szeptember 27.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 7. 12 óra
A pályázat felbontásának időpontja: 2011. október 10.

7. A pályázatokat – azok felbontását követően - Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, értékeli és határozatában a legjobb ajánlattevő javára dönt.

8. Azonos összegű ajánlatok esetén a pályázatot meg kell ismételni.

A kiíró fenntartja azt a jogát, hogy érvényes pályázatok mellett is eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

9. A nyertes pályázat sorszáma a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre, az elbírálást követő naptól kezdődően egy hetes időtartamra.

10. A pályázat nyertesével Jászberény Város Polgármestere a Képviselő-testület döntését tartalmazó közlést követő 15 napon belül köt adásvételi szerződést.

Jászberény, 2011. szeptember 27.

Jászberény Város Önkormányzata

...nyomtatható verzió...
...vissza...
rögzítette: pragma, dátum: 2011-09-29


  ...Több hír...
 
Tájékoztató:  Tájékoztató a HIPA feltöltésről
   dátum: 2018-12-12
Tájékoztató:  Ügyfélfogadási rend változása.
   dátum: 2018-12-11
Tájékoztató:  Jász Múzeum oktatótérének és tanulmánytárának kialakítása.
   dátum: 2018-12-03
Meghívó:  MOLNÁR JÁNOS FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
   dátum: 2018-12-02
Felhívás:  Jászságért Díj
   dátum: 2018-11-21
Meghívó:  A Jászok Egyesülete következő összejövete.
   dátum: 2018-11-13
Pályázat:  Pályázati felhívás otthonteremtésre.
   dátum: 2018-11-08
Tájékoztató:  Ajánlattételre felkért ajánlattevők
   dátum: 2018-10-31
Tájékoztató:  Közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért ajánlattevők.
   dátum: 2018-10-31
Meghívó:  A Jászok Egyesülete következő összejövete.
   dátum: 2018-10-28
Meghívó:  JÁSZSÁGI CSERKÉSZFIATALOK BUDAPESTEN.
   dátum: 2018-10-12
Felhívás:  Téli időjárás.
   dátum: 2018-10-10
Felhívás:  Városi piac rekonstrukciója
   dátum: 2018-10-09
Felhívás:  Jász Múzeum oktatótérének és tanulmánytárának kialakítása.
   dátum: 2018-10-09
Felhívás:  Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat.
   dátum: 2018-10-05
Tájékoztató:  Jászsági Civil Vándordíj 2018.
   dátum: 2018-10-03
Tájékoztató:  JÁSZ KÖZÖSSÉGÜNK A VILÁGHÁLÓN.
   dátum: 2018-09-25
Meghívó:  Közmeghallgatás.
   dátum: 2018-09-24
Pályázat:  Ökogazdálkodási pályázat.
   dátum: 2018-09-19
Felhívás:  Jászberény város önkormányzatának kitüntetésre javasolt személyek 2019-ben
   dátum: 2018-09-17
.: további hírek :.
  ...Helyi médiák...