Jászberény Város Honlapja
 
Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ...Hír részletesen...
 
Felhívás:  Víziközmű felhívás
   A szennyvíz-csatorna kiépítésére a megszűnt Jászberény Városi Víziközmű Társulat szervezése keretében lakástakarékpénztári-szerződést (továbbiakban: LTP-szerződés) kötött érdekelteket a következőkről tájékoztatjuk:

Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 251/2010. (VIII. 31.) önkormányzati határozata alapján szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás teljesítésére megkötött LTP-szerződések módosítására 2010. szeptember 30. napjáig van lehetőség. Az önkormányzati hozzájárulás kiadása kizárólag az ügyfél egyéni kérelmére történik meg. 2010. október 1. napját követően a lakáscélú felhasználás igazolása kizárólag az eredeti érdekeltségi ingatlan tulajdonosi viszonyainak figyelembe vételével a számlák aktuális állapotának megfelelően történhet meg.

Tájékoztatjuk azon számlatulajdonosokat, akiknek felmondásra került az előtakarékossági számlája, hogy a felmondási idő 3 hónap, amely alatt van lehetőség rendezni a fennálló betételmaradást, de a teljes állami támogatás kizárólag szerződésszerű betét-elhelyezés esetén kerül jóváírásra. Abban az esetben, ha a betét nem szerződésszerű befizetése miatt a számla megtakarítási egyenlege nem éri el a teljes 215.000 Ft-os érdekeltségi hozzájárulást, a hiányzó összeget – a megtakarítás folyósítását követően – az érdekelt az Önkormányzathoz pótbefizetéssel köteles teljesíteni.

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az állami támogatás jogszerű igénybe vételének az alábbi feltételek egyidejű teljesülése szüksége:
 Cselekvőképes számlatulajdonos/kedvezményezett
 Lakástulajdon az érdekeltségi területen (haszonélvezeti/özvegyi jog NEM elégséges) Abban az esetben, ha kedvezményezett van a számlán, akkor a kedvezményezettnek kell a lakástulajdonnal rendelkeznie.
 A saját betét (1.352 Ft/hó) rendszeres, szerződésszerű befizetése.
 Egy (állami támogatott) előtakarékossági szerződés („ütközés” megszüntetése)

Ha bármelyik feltétel nem teljesül, akkor nem, vagy nem a teljes állami támogatásra jogosult a számlatulajdonos. Ebben az esetben a megtakarítási rész nem éri el a teljes (215.000 Ft) érdekeltségi hozzájárulást, az elmaradó összeget az érdekeltnek rendeznie kell.

Tájékoztatjuk azon számlatulajdonosokat, akiknek a beruházással érintett eredeti ingatlanban megszűnt a tulajdona (azaz az eredeti érdekeltségi ingatlant értékesítették), az előtakarékossági szerződés lakáscélú felhasználásának igazolása érdekében, legyenek szívesek írásban nyilatkozni arról, hogy jelenleg rendelkeznek-e lakástulajdonnal a beruházás érdekeltségi területén. Az érdekeltségi területen meglévő lakástulajdon hiányában a lakáscélú felhasználás nem igazolható, tehát a megtakarítási rész nem éri el a teljes (215.000 Ft) érdekeltségi hozzájárulást, az elmaradó összeget az érdekeltnek rendeznie kell. A nyilatkozat hiányában a számla megszüntetése kizárólag az eredeti érdekeltségi ingatlan tulajdonosi viszonyainak figyelembe vételével a számlák aktuális állapotának megfelelően történhet meg.

Az eredeti konstrukciótól eltérően abban az esetben, ha a teljes (215.000 Ft) érdekeltségi hozzájárulás Jászberény Város Önkormányzata részére közvetlenül kiegyenlítésre kerül, az Önkormányzat hozzájárul a betétszámla zárolásának feloldásához, a betételhelyező jogosult lehet a megtakarítás összegét egyéb – a lakástakarékpénztár hatályos üzletszabályzatának, illetve általános szerződési feltételeinek megfelelő – lakáscélra felhasználni. Ebben az esetben az állami támogatás – a lakástakarékpénztár által megadott feltételek mellett – igénybe vehető. A lakástakarékpénztári szerződés engedményezett státuszának megszüntetése kizárólag a számlatulajdonos egyéni kérelmére indul. Az Önkormányzat a zárolás feloldásához – az érdekeltségi hozzájárulás Önkormányzathoz történő közvetlen, egyösszegű megfizetésén túl – egyéb feltételt nem támaszt, de a számlatulajdonosnak a lakástakarékpénztárnál ezzel kapcsolatban jelentkező egyéb (pl. szerződésmódosítási díj, lakáscélú felhasználás igazolásának költségei, stb.) költségeit sem viseli.

Az eredeti szerződő halála esetén a szerződések szabályszerű lezárásához elengedhetetlen az LTP-szerződések átírása. Ennek hiányában a számla nem megszüntethető, és az állami támogatás igénybevétele jogszerűtlen. Az LTP-szerződést kizárólag olyan örökös folytathatja, aki lakástulajdonnal rendelkezik az érdekeltségi ingatlanban. Örökösödési átírás hiányában a lakástakarékpénztár nem folyósítja a betétet, illetve annak kamatait sem. Amennyiben a számlatulajdonos örököse(i) elmulasztják az örökösödési átírást a teljes (215.000 Ft) érdekeltségi hozzájárulásért kötelesek helyt állni.

Azok a lakáselőtakarékoskodók, akik a víziközműves LTP-szerződésen kívül másik LTP-szerződéssel is rendelkeznek, vagyis „ütköző” LTP-szerződéseik vannak, a saját érdekükben mielőbb gondoskodjanak az „ütközés” megszüntetéséről! Az előtakarékoskodó nyilatkozata hiányában kizárólag az időben korábban megkötött LTP-szerződés esetében jogosult az ügyfél az állami támogatásra.

A szerződések módosításához minden esetben az Önkormányzat hozzájárulása szükséges. Az engedély kiadása az Ügyfél egyéni kérelmére történik meg. A módosításhoz szükséges formanyomtatványok ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 41. szobájában, vagy az illetékes OTP Fiókban szerezhetőek be.

A teljes (215.000 Ft) érdekeltségi hozzájárulást el nem érő megtakarítások esetében a 204/2010. (VI. 30.) önkormányzati határozat alapján az Önkormányzat a több mint 20.000 Ft-os elmaradással rendelkező ügyfelek részére 6 havi kamatmentes részletfizetést engedélyez, amelynek nem teljesítése esetén adók módjára kerül behajtásra a hiányzó összeg. A részletfizetésről a megtakarítás folyósítását követően értesülnek az érintettek.

Nyomatékosan felhívjuk a T. Ügyfelek figyelmét, hogy a bármilyen okból (pl. befizetésekben jelentkező elmaradás, szerződés-átírás elmaradása, LTP-szerződések „ütközése”, tulajdoni viszonyokban bekövetkezett változás, stb.) rendezetlen LTP-szerződések állami támogatása veszélybe kerülhet, ha az LTP-számlák zárását megelőzően nem kerülnek rendezésre. A szerződés szerinti állami támogatás nélkül az LTP-szerződés megtakarítási része nem éri el a teljes (215.000 Ft) érdekeltségi hozzájárulás összegét. A Társulat/Önkormányzat javára tett engedményezési nyilatkozat alapján az engedményezés következtében nem fedezett összeget, az irányadó törvényi rendelkezések alapján az Önkormányzat közadók módjára behajtja.

Tájékoztatjuk továbbá a T. Ügyfeleket, hogy befizetett szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulásra a 73/1999. (V.21.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése alapján megigényelhető 15 %-os közműfejlesztési támogatás igénylésére kizárólag az LTP-szerződések megtakarítási részének folyósítását követően kerülhet sor. A támogatás igényléséhez önkormányzati igazolás szükséges, amelyek postai úton a lezárt szerződések esetében várhatóan a harmadik negyedévben folyamatosan kerülnek kiküldésre.

Jászberény Város Polgármesteri Hivatal, Közgazdasági Iroda

...nyomtatható verzió...
...vissza...
rögzítette: pragma, dátum: 2010-09-09


  ...Több hír...
 
Felhívás:  A jászok egy százaléka!
   dátum: 2019-05-14
Meghívó:  JÁSZSÁGI VASÚT-TÖRTÉNETEK.
   dátum: 2019-05-14
Felhívás:  JÁSZSÁGÉRT DÍJ 2019
   dátum: 2019-05-12
Tájékoztató:  Redemptios vetélkedő.
   dátum: 2019-05-07
Meghívó:  Majális részletes programja
   dátum: 2019-04-26
Pályázat:  Pályázati felhívás ökogazdálkodással kapcsolatban.
   dátum: 2019-04-11
Meghívó:  Külön autóbusszal a Jász Világtalálkozóra
   dátum: 2019-04-11
Meghívó:  A Jászok Egyesülete évi rendes közgyűlése.
   dátum: 2019-04-08
Pályázat:  Nyári napközis tábor szervezése,
   dátum: 2019-04-05
Tájékoztató:  JÁSZ KITÜNTETETT SZEMÉLYISÉG 2019.
   dátum: 2019-04-03
Felhívás:  JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ 2019.
   dátum: 2019-04-03
Tájékoztató:  ASP tájékoztatás
   dátum: 2019-04-02
Felhívás:  Jászberény Város Környezetvédelméért Díj
   dátum: 2019-03-27
Pályázat:  Társasház homlokzat felújítási pályázat 2019.
   dátum: 2019-03-19
Tájékoztató:  „Zöld város” projekt kivitelezési munkái.
   dátum: 2019-03-19
Felhívás:  Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása.
   dátum: 2019-03-18
Tájékoztató:  Bírósági ülnökök választása.
   dátum: 2019-03-14
Meghívó:  A Jászok Egyesülete következő összejövete.
   dátum: 2019-03-11
Pályázat:  Testvérvárosi Kapcsolatok Pályázat.
   dátum: 2019-03-11
Pályázat:  Pályázat önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására.
   dátum: 2019-03-07
.: további hírek :.
  ...Helyi médiák...