Felhívás - Jász Múzeum történész muzeológus munkakör betöltésére

2020.01.26.

Jász Múzeum a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján pályázatot hirdet TÖRTÉNÉSZ MUZEOLÓGUS munkakör betöltésére

 

 

Jász Múzeum a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Jász Múzeum
történész muzeológus
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Jász Múzeum helytörténeti gyűjteményének gondozása, tudományos kutató és feldolgozó munka, kiállítások és múzeumi programok rendezésében való közreműködés.

 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:
• Egyetem, történelem szakirány, • Büntetlen előélet • Cselekvőképesség • Munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság • Próbaidő vállalása • Felhasználói szintű MS Office használata (irodai alkalmazások) • Legalább egy középfokú, komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga
(angol, német, vagy orosz) • Magyar állampolgárság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Múzeumi szakmai gyakorlat • B kategóriás jogosítvány • Helyismeret

 

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű probléma megoldó képesség, önállóság a munkavégzésben, együttműködési képesség, • Jó szintű döntési és stressztűrő képesség,a konfliktusok racionális, konstruktív kezelése,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz • Motivációs levél • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hortiné dr. Bathó Edit nyújt, a 06-57/412-753, vagy a 06-30/365-8724 -os telefonszámon.
 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Jász Múzeum címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Táncsics Mihály utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-19/2020 , valamint a munkakör megnevezését: történész muzeológus.
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok közül kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében szakmai bizottság hallgatja meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 27.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Jászberény Város honlapja, Jász Múzeum honlapja - 2020. január 27. • Jászkürt Újság - 2020. január 30. • A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület honlapja, Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége honlapja - 2020. január 27.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszmuzeum.hu honlapon szerezhet.

Vissza
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.