Jászberény Város Honlapja
 
Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ... Jászberény ...
 
La kultura kaj ekonomia centro de regiono Jászság: Jászberény
Jászberény situas je 80 km-j de Budapeŝto, je 40 km-j de monto Mátra, laŭ riveroj Zagyva kaj Tarna, sur nordokcidenta rando de Granda Hungara Ebenaĵo. Tiu setlejo havas 28 mil loĝantojn, kuriozajn geografiajn, etnografiajn kaj historiajn trajtojn. La regiono faras transpason inter la Granda Hungara Ebenaĵo kaj monto Mátra, kies konturojn oni povas vidi klare el Jászberény, se la vetero permesas. La pejzaĝo, ĉirkaŭaĵo de la urbo eĉ nun konservas siajn malnovajn karakterizaĵojn. Promenadi laŭ rivero Zagyva kaj ekskursi sur Hajta Naturrezervejo, romantikaj, preskaŭ sentuŝitaj, arbaretaj bordoj de la pra-Zagyva povas doni neforgeseblan travivaĵon por ni.
Rivero Zagyva
Hajta Naturrezervejo
La azidevena popolo "jász" alvenis kune kun la popoloj "kun" en la Karpat-basenon en la XIII-a jarcento, kaj ili ricevis por setli la kampojn Jászság, la Kiskunság kaj la Nagykunság (Triopa Distrikto) de hungara rego, sed ili devis reciproki tion per militservoj. La hungaraj regantoj donacis al la popoloj "jász" kaj "kun" privilegiajn rajtojn. Ili vivis dum jarcentoj sur tiu kampo, kiu estis autonoma, sendependa de fortikdepartamento, kaj ili povis libere mastrumi sur siaj kampoj. La administrada, spirita kaj religia centro de regiono estis Jászberény. Post la turka regimo, en 1702 imperiestro I. Lipót vendis ci tiun regionon al Germana Kavalira Ordeno, kaj pro tio cesis la privilegia pozicio, la logantaro farigis servutulo.
Sidejo de iama Jászkun Triopa Distrikto estas nun la Urba Tribunalo
Monumento Jász
La popoloj "jász" kaj "kun" kuntenis por kolekti la monon kaj repagis la sumon, pro tio Terézia Mária redonis la privilegiojn kaj kampojn al ili. Tio estis la redempto, kiu estas kurioza evento de la hungara historio. Post 1745 la Jászság, la Kiskunság kaj la Nagykunság komencis rapide evolui, tio estis kamparana-civitana evoluo. Ili mastrumis memstare en kolektiva nobeleco sur siaj kampoj. Ili estis nek malricaj, nek ricaj, ili reprezentis mezan klason. Centro de Triopa Distrikto estis Jászberény gis 1876, la reformo de administracio. La urbo nuntempe estas centro de Jászság-regiono. Pri eventoj, memoroj de pasinteco informas detale la konstanta ekspozicio de Muzeo Jász. gi estas unu de la plej malnova, ankau oficiale funkcianta kolektajo de la lando, kiun fondis Jászberény en 1873. ci tie oni povas vidi simbolon de popolo "jász", nian honestan, nacian relikvon, ornamite skulptita el eburo Kornon Lehel, kiu devenas el jarcento XI-XII. La konstanta ekspozicio prezentas la originon, migradon, setladon en Hungario, mastrumadon, popolvivadon, multflankecon de tradicia metiista industrio, valorajojn de intelekta kultoro de la urbo kaj la Jászság de popolo "jász". Krom la rica materialo pri historio de la loko oni povas trovi ankau periodajn ekspoziciojn en la muzeo, kiu donas eblecon prezenti la kolektajojn kaj verkajojn de artistoj.
Korno Lehel
Muzeo Jász
Se ni komencas promenadi el centro de urbo, ni povas proksimiĝi al monumentaj konstruaĵoj, kiuj estas konstruitaj en baroka kaj klasikisma stiloj, al starantaj publikareaj statuoj en parkoj, al renovigitaj publikaj konstruaĵoj. Ni povas ofte renkonti signojn de diligento, talento de loĝantaro.
Urbodomo
Rokokaj statuoj sur la bordo de Zagyva
Ludplaco sur insulo-Margit
Knabino kun kruĉo
En 1917 fondita mezgrada bazlerneja instruistklerigejo ekde unua de januaro en 2000 funkcias, kiel Jászberény Altlerneja Fakultato de Universitato István Szent. Apud la bazlerneja instruistklerigado, kiu estas la ĉefa profilo de Fakultato, oni edukas ankaŭ infomadikistan- bibliotekistan, kulturorganistan, socialpedagogan kaj humanrisursa-manaĝistan fakojn.
Jászberény Altlerneja Fakultato de Universitato István Szent
Arboĝardeno de Altlernejo
La unuan gimnazion oni fondis en 1767 en urbo Jászapáti, poste en 1779 oni translokis ĝin en urbon Jászberény. Tiam ĝi apartenis al katolika eklezio, de 1896. ĝi funkciis, kiel ŝtata lernejo. Nuntempe jam apud la Gimnazio Vezér Lehel funkcias tri fakaj klerigadaj mezlernejoj, 2 ĝeneralaj lernejoj de loka registraro kaj Muziklernejo János Palotásy en la urbo. En tiuj edukejoj proksimume 6000 gejunuloj studas. Jászberény estas la centro de klerigo de Jászság.
Gimnazio Vezér Lehel
Enurba ĝenerala Lernejo
Post la ensetlado la franciskanoj, kiuj faris katolikan religian propagandon por "jászok", konstruis la unuan preĝejon en 1472, poste ili fondis ankaŭ klostron. La turkoj dezertigis, ekbruligis la menciitajn konstruaĵojn, kaj en 1586 ili transformigis je palisarfortikaĵo. En 1690 la franciskanoj revenis kaj renovigis sian preĝejon, en 1730 ili konstruis apud ĝi klostron. Barokan karakteron ili ricevis en 1802.
Nomo de Jesuo Preĝejo kaj klostro Jesuo Preĝejo
ĉefenirejo de Nomo de
Sur la ĉefplaco de la urbo la unua preĝejo konstruiĝis en gotika stilo 1332. En 1685 oni konstruis turon al ĝia flanko de Zagyva, kaj en tiutempe estis tiuflanke la ĉefenirejo. Post la pluraj renovigadoj - dume damaĝigis ĝin ankaŭ tertremo - ĝi akiris la nunan barokan karakteron en 1782. Pinton de Preĝejo Katolika Nagyboldogasszony ornamas kopio de hungara Sankta Krono. Apud la preĝejo troviĝas Romkatolika ĉefparoĥestrejo, kiu estis konstruata en1763, kaj renovigata en 1893.
ĉefpreĝejo
I. mondmilita monumento
La tria katolika preĝejo troviĝas sur la placo Szentkúti. Unue la partianoj en 1781 konstruis kapelon ĉi tie, kiu havigis la nunan ampleksigitan formon en 1842.
ĥorkoncerto en preĝejo Szentkút
preĝejo Szentkút
Akaŭ la Reformacio ekaperis en Jászberény, XVI. Jarcento. La malmultnombraj kalvianoj povis konstrui propran preĝejon en 1783. La kalvianan preĝejon oni konstruis en la nuna formo, 1870.
Kalvinana preĝejo
Eno de Kalvinana preĝejo
En 1995 Jászberény dignoplene kaj fiere festis la 250 jaran datravenon de redempto per plurtaga, grandioza organizaĵserio. Pozitiva opinio de loĝantaro donis instigon por tiu decido de Registaro de Urbo Jászberény kaj la entuziasmaj organizantoj, ke de 1996 ĉiujare ili organizu la programojn de Somero de Jászberény, kiuj celas prizorgi la riĉan historian pasintecon kaj kulturan heredaĵon. La Internacia Dancdomo kaj Popolmuzikista Tendaro, Festivalo Csángó - kun partopreno de moldva-j, gyimes -aj csángo-j kaj aliaj eksterlimaj hungaraj, respektive eŭropaj etnaj tradicigardantoj - apartenas al la someraj aranĝaĵoj. Internacia Mielfoiro kaj Abelista Renkontiĝo ĉiam aŭguste altiras la abelistojn en Jászberény. Plurmil da enlandaj kaj eksterlandaj partoprenantoj alvenas dum la tri grandaj aranĝaĵoj. Ankaŭ la popularaj- kaj seriozaj muzikaj programoj, koncertoj, diversaj periodaj ekspozicioj, ĥorrenkontiĝoj, plac-koncertoj kaj strata balo kun artfajraĵo estas tre popularaj. La infanprogramoj de amuzprogramoj, sportkonkursoj kaj familiaj konkuroj movas plurmil familiojn.
Jász brodaĵoj - ekspozicio Internacia Mielfoiro
Mielreĝino - elektado dum la
Koncerto en la ĉefpreĝejo
Foto pri la Festivalo Csángó
La Kulturcentro Déryné kaj ties institutoj havas difinan rolon en la kultura vivo de la urbo. En la Oficejo Tourinform, kiu funkcias kadre de kulturcentro, oni ĉiam povas gajni detalajn informojn pri la turistikaj proponoj de urbo Jászberény kaj ties ĉirkaŭaĵo.
Kulturcentro Déryné
Oficejo Tourinform
Kun konsiderindan kvanton da libroj kaj revuoj de Urba Biblioteko kaj Informa Centro, kaj larĝskalaj servoj atingas la vizitantojn en 2005 renovigita konstruaĵo.
Urba Biblioteko kaj Informa Centro
Urba Biblioteko kaj Informa Centro
Civitanoj de Jászberény estas fieraj pri fama naskitaro de la urbo. Ili fieraj pri Mihály Székely, kiu estis mondfama operokantisto, pri aktoristino Róza Széppataki Déryné, kiu batalis por leviĝo de nia nacia kulturo en unua parto de XIX jarcento. ĉi tie naskiĝis kantverkisto János Palotásy, kiu estigis unuan ĥoruson, kiu eĉ nun funkcias. Tradiciojn de muzikokulturoj de urbo konservas la du festivalĥoroj: Miksita ĥoro János Palotásy kaj ĥoro Mihály Székely de ÁFÉSZ, kaj la multfoje orkvalifikita ĥoro Vasas, kiuj atingis seriozajn sukcesojn dum en - kaj eksterlandaj prezentadoj kaj festivaloj. Anakŭ la ĥoro Harmónia de Infangardistinoj pliriĉigas la muzikokulturon, seme, kiel la ĥoroj de lernejoj.
János Palotásy
Róza Széppataki Déryné
Mihály Székely
Miksita ĥoro János Palotásy
ĥoro Mihály Székely
La Popolensemblo Jászság ekde 1971 konservas, prizorgas kaj esploras popoldancojn, popolmuzikojn, kostumojn de Jászság. Pere de dancoj ili gajnis rangajn klasigojn kaj reputacion dum enlandaj, eŭropaj, aziaj, amerikaj prezentadoj. La Grupdancklubo LEHEL-MELODY fondiĝis en 1970, kaj de tiam plurmil personoj lernis la modernajn dancojn, kaj multaj el ili partoprenis en internaciaj konkursoj.
Popolensemblo Jászság
Grupdancklubo LEHEL-MELODY
Ankaŭ la sportvivo de urbo estas riĉa, funkcias landfama virina flugpilkado kaj manpilkado. La urbo povas fieri pri vira korbopilkada grupo, rulsketiluloj. La junuloj povas fari aliajn sportobranĉojn ekzemple, piedpilkadon, tenison, batalsportojn, ŝakon. La Jászberényi SE estas edukanta asocio, kiu jam ekirigis junulojn sur la vojo de olimpianoj.
Memortabulo de skermoĉampiono Aladár Gerevich
Sporthalo Sándor Kurta
Amatora flugpilka maĉo
Gyula Rétsági novgeneracia piedpilka maĉo
La kulturaj institutoj kaj civilaj organizoj, la asocioj, la artaj grupoj forte okupiĝas pri prizorgado de tradicioj, agado de modernaj tendencoj, organizado de kultura kaj scienca aranĝaĵo. Ili emfazas la estigadon de eksterlandaj kontaktoj.
Krom la etosaj parkoj de urbocentro termobanejo, strandoj, naĝejo, subĉielaj sportejoj, Best- kaj Botanikĝardeno kaj arboĝardeno ebligas la refreŝiĝon, korpotrejnadon. La trankvilan, hejmsencan ripozadon certigas la hoteloj, pensionoj kaj propraj loĝigejoj de urbo. Oni povas uzi ankaŭ altnivelajn kolegiajn loĝigejojn.
Strando kaj naĝrjo
Best- kaj Botanikĝardeno
La karaktera Jászberény, kiu evoluis dum la jarcentoj, kiel kampa urbo, nuntempe jam konsiderinda industria, agrikultura kaj komerca centro de regiono. Krom la transformitaj agrikulturaj kooperativoj kaj komunaj entreprenoj en la terkultura sfero entreprenas multaj roloj anakŭ la propraj mastrumantoj, kiuj nelonge havigis kampoproprietaĵon. ĉi tie oni kulturas grenplantojn, kaj estas konsiderindaj la kulturado de cepo kaj melono.
En Jászberény 1951 oni fondis la Dispecigmaŝinfabrikon. kaj la Malvarmigaparatfabriko, kiu estiĝis en 1952 fundamentis la industrian evoluon. La urbo pere de malvarmigaparatoj LEHEL ankaŭ eksterlande iĝis konata. Post la privatigo la Elektrolux faris grandiozajn evoluigojn, pro kiuj larĝskala entreprenista rando fariĝis liveristo de la fabriko. Krom la malvarmigapartoj, frostigujojn kaj polvosuĉilojn oni liveras al ĉiuj kontinentoj de la mondo. La fabriko certigas vivrimedojn por 6-7 mil personoj en la jászság.
Kontordomo de Elektrolux Kft.
Dispecigmaŝinfabriko Rt.
Nuntempe burĝonas la agadoj de entreprenistoj, unuavice la serva sektoro, gastigado kaj la komerco. La multnaciaj magazenoj (Penny, Tesco) loksidiĝis en la urbo. La privatproprieta Co-op Star Rt. - ĝia centro estas en Jászberény - en multaj departementoj funkciigas magazenojn, vendejojn.
La unua Tesco de la departemento
Magazeno de Co-op Star Rt.
Banko K&H
Festivalo Coop
Vizitontoj de la urbo Jászberény povos senti gastamon de loĝantoj, kaj la multflankeco de vidindaĵoj donos daŭran travivaĵon por ili.