Pályázati ismertető - Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben


A projekt leírása

Kedvezményezett neve:

Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

Projekt címe: „Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítsa Jászberényben”

Szerződött támogatás összege: 292.000.000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban) : 100 %

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A bölcsőde Jászberény déli területére, a temetőtől északra, a 3663/9 hrsz-ú telekből kialakított telekrészre kerül elhelyezésre. A jelenlegi teljes telekméret kb.1.7 ha, ebből a bölcsőde telkének tervezett mérete kb. 3800 m2. Az épülethez tartozó 15 parkolóhelyet a telken belül, de a Magyar utca - Vásárhelyi utcát összekötő útról nyitva, közforgalomnak megnyitva kerül kialakításra.

Fő megközelítési iránya nyugatról, a Szent Imre herceg utca felől történik, a Magyar utcáról. Az autóval érkezők a telek nyugati részén kialakított parkolóban állhatnak meg. A foglalkoztatók az ideális tájolás felé, délkeletre, az udvarra néznek.

A bölcsőde három fő elemre és a közöttük kialakuló térre tagolódik. A nyugati szárnyra amelyben elsősorban a konyha és kiszolgáló terei kaptak helyet, az északi szárnyra, amely a személyzeti rész, és a délkeletre néző, íves, foglalkoztatókat és kiszolgáló tereiket magába ölelő szárnyra. A foglalkoztatók nagy nyitott felületekkel fordulnak az udvar felé, a kint és a bent között a terasz - mintegy a tornác - képez az év nagy részében jól használható átmeneti teret.

Fontos tervezési szempont volt, hogy logikus, egyszerű, jól átlátható alapképlete legyen az épületnek. Az egyes tömegek, belső terek és fények olyan hierarchiát teremtenek, amelyben a kisebb közösségek - az egymás mellé sorolt foglalkoztatókban lévő csoportok - és a nagyobb közösség - a teljes bölcsőde - differenciáltan jelennek meg. A lágy belső formák, a kis zeg-zugok, vagy éppen kuckók a gyermeki lét játékos világát teszik gazdagabbá.

Az épület anyaghasználatára jellemző, hogy egyrészt a tradícionális Kárpát-medencei modellt használja, másrészt olyan anyagok kerültek betervezésre, amelyek a hazai építési gyakorlathoz jól illeszkednek. Falazott vakolt és téglaburkolatos kerámiafalak, magastetős fa fedélszék, hódfarkúcserép és fémlemezfedés, faszerkezetű teraszok jelennek meg az épületen. Az épület hangsúlyokkal, megnyitásokkal és árnyékokkal tagolt tapintható világa primer módon közvetíti az épületek, mint az emberi munka - egyik - legszebb gyümölcseinek változatos szépségét.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma 2018.12.31.

Projekt azonosító száma TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026