Pályázati ismertető


Miért szükséges?

A városrészben a településszerkezet történelmi változásai miatt kiemelten magas az önkormányzati tulajdonú, leromlott állapotú lakások aránya, amelyeket a rászorulók szociális bérlakásként vehetnek igénybe. Mindez az alacsony képzettséggel és gazdasági aktivitással jellemezhető lakosság koncentrációját eredményezi, ami egyfajta spirális hatásként tovább mélyíti a városrész társadalmi szegregációját.

A halmozottan hátrányos helyzetű lakosság számára nyújtott humán szolgáltatások minősége - az elmúlt időszak jelentős fejlesztései ellenére - egyes intézmények esetében továbbra sem megfelelő. A városrehabilitációra irányuló projekt szükségességét tehát egyértelmű társadalmi igények, elvárások indokolják. Amennyiben az egyes projektelemek szükségességét vesszük figyelembe, akkor a társadalmi igényeken kívül az érintett épületek, intézmények és közterületek műszaki állapota is előtérbe kerül, ami a pénzügyi és környezeti fenntarthatóságot is kedvezőtlenül befolyásolja. Kiemelten fontos a telep lakosságának megfelelő szociális ellátása - mind a számukra nyújtott szolgáltatások, mind a pénzbeli támogatások szempontjából.

A város Faiskola utca szegregátumában tervezett infrastrukturális beruházásokra és ESZA-típusú beavatkozásokra építve megvalósítható a hanyatló státuszú Faiskola utca területi és szociális kohéziója. A szegregátum alacsony társadalmi státuszú lakosságának felzárkóztatásához olyan fejlesztések és programok megvalósítása szükséges, amelyek elsősorban a lakókörnyezet és az életminőség javítását célozzák meg.