Pályázati ismertető


Közreműködők és tevékenységeik


Kedvezményezett:  Jászberény Város Önkormányzata
                                   5100 Jászberény Lehel vezér tér 18.

Megítélt támogatás összege: 45.514.044,- Ft

Főbb tevékenységek:

Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése, közbeszerzés lebonyolítása, projektmenedzser és pénzügyi vezető foglalkoztatása, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgáló megbízása, Csillagház-Cserhaj Csillag-Szolgáltatópont felújítása és kialakítása, eszközbeszerzések, műszaki ellenőr megbízása.

Konzorciumi partnerek:

1. Türr István Képző és Kutató Intézet

1054 Budapest, Széchenyi u. 14.
Megítélt támogatás összege: 27.954.782,- Ft

Főbb tevékenységek: Projekt Irányító Tanács ülésein részvétel, képzések lebonyolítása eszközök biztosításával (munkaruha, tankönyv stb.), workshopok szervezése, megélhetési támogatás biztosítása, szemléletformáló kampány szervezése (film, kiadvány készítése), közbeszerzés lebonyolítása

2. VÁRUNK Alapítvány

3200 Gyöngyös, Iskola utca 6. 4/3.
Megítélt támogatás összege: 76.306.525,- Ft

Főbb tevékenységek: Projekt előkészítés, Projekt Irányító Tanács ülésein részvétel, szakmai vezető, szociális munkások (4 fő), közösségi programszervezők (3 fő) foglalkoztatása, tanoda működtetése (pedagógus foglalkoztatása, utaztatás, étkeztetés, toborzás, terembérlet, tanfolyamok szervezése stb.), egyéb szakmai szolgáltatások igénybevétele (pl: lelki gondozás, ruhagyűjtés, pénzgazdálkodási- pályakezdési tanácsadás, rágcsáló és rovarirtás stb.), épületgondnok foglalkoztatása

Döntéshozó szint:

  • Képviselő-testület
  • Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság
  • Dr. Szabó Tamás polgármester

Belső apparátus:

  • Dányi Olga irodavezető, Városfejlesztési Iroda
  • Bolyós Zoltán, pénzügyi vezető
  • Hegedűs Violetta, projektmenedzser