Pályázati ismertető


A projekt leírása

A program átfogó célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése, a generációkon át mélyülő hátrányos helyzet megelőzése érdekében a bevont személyek olyan családok tagjai legyenek, amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának segítése, a szegregátumnak minősülő lakókörnyezet szegregáltsági foka, az alacsony státuszú lakosok magas koncentrációja csökkenjen, lehetőség szerint közelítsen a városi átlaghoz.

A komplex célkitűzés megvalósulásához az alábbi részcélok kapcsolódnak:

Átfogó cél

A Faiskola utca, valamint a Neszűr 3-4 dűlő társadalmi-gazdasági leszakadásának megállítása az életminőség átfogó és fenntartható javításával

Specifikus célok

A közösségi szolgáltatások hatékonyságának javítása

A Faiskola utca, valamint a Neszűr 3-4 dűlő közösségi funkcióinak erősítése a közösségi ház és környezetének rehabilitációjával és kapcsolódó soft tevékenységek megvalósításával

A fenntartható fejlődést és az esélyegyenlőséget elősegítő horizontális elvek érvényesítése


A projekt céljainak megvalósulása érdekében egy un. Csillagház-Cserhaj szolgáltatóház kerül kialakításra, mely az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a szegregátum, illetve a város lakói számára:

 • Tanoda működtetése

 • Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása délutáni foglalkoztatás keretében

 • Cigány hagyományőrzés, szokások felelevenítése

 • Cigányzene oktatás gyermekeknek

 • Színház, hangverseny látogatás gyermekeknek

 • Baba-Mama klub fiatal gyesen/gyeden lévő anyukák számára

 • Családi nap szervezése

 • Tehetséggondozás

 • Bűnmegelőzési előadás sorozat

 • Egészséges táplálkozás, egészséges életmódra nevelés előadás sorozat

 • Pénzgazdálkodás, adósságspirál problémáinak megbeszélése

 • Ruhagyűjtési és osztási akciók szervezése

 • Káros szenvedélyek hatásai előadás sorozat

 • Lelki gondozás bántalmazottak részére

 • Pályakezdési tanácsadás, képességfelmérés munkavállalás szempontjából. óra/alkalom)

 • Vállalkozói ismeretek megismerése, elsajátítása, vállalkozások beindításának kezdete

 • Konyhakerti munkák, veteményezés megismerése, elsajátítása

 • Rendszeres sportfoglalkozás

 • Gyermekfelügyelet a foglalkozásokon résztvevő szülők gyermekei részére

 • Munkavállalási tanácsadás, álláskeresés segítése

 • Számítógép terem kialakítása, internet használatának ismertetése, online önéletrajzírás, álláskeresés az interneten.

 • Pályakezdési tanácsadás, képességek felmérése a munkavállalás szempontjából

 • Játszóház

 • Ping-pong szoba

 • Olvasószoba, számítógépterem

 • Imasarok

 • Kültéri játszótér, bográcsozó