Jászberény Város Honlapja
INTÉZMÉNYEK
Szociális ellátás   Oktatás   Kultúra   Városüzemeltetés

Szociális intézmények
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézményre
    Intézményvezető: Bozóki Jánosné
    Cím: 5100 Jászberény, Hatvani út 35.
    Telefon: 57-411-504
    Fax: 57-404-875
    Honlap: www.jaszbereny.hu/szocint
    E-mail cím: jb.egyszoci@pr.hu
    Tevékenységek:

Az intézmény a szociálisan rászorult személyek részére személyes gondoskodást biztosít, mely magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat, a szakosított ellátások közül az ápolást-gondozást nyújtó ellátást.

Igénybe vehető szociális alapszolgáltatások:

  1. -  étkeztetés
  2. -  házi segítségnyújtás
  3. -  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  4. -  tanyagondnoki szolgáltatás
  5. -  támogató szolgáltatás
  6. -  közösségi pszichiátriai ellátás
  7. - nappali ellátás időskorúak, demens személyek és fogyatékkal    élők részére

Igénybe vehető szociális szakosított ellátás

  1. -  időskorúk részére ápolást-gondozást nyújtó teljes körű ellátás

Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
    Intézményvezető: Baginé Gavaldik Lívia
    Cím: 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a.
    Tel/Fax: 57 / 406 911
    Honlap: www.jaszbereny.hu/csalad
    E-mail cím: cssk.gyejo.jb@pr.hu
    Tevékenységek: A Szolgálat a családsegítés keretében szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő, illetve egyéb krízishelyzetbe kerülő személyek és családok számára nyújt segítséget az ezekhez a helyzetekhez vezető okok megelőzésében, a krízishelyzet megszüntetésében, valamint életvezetési képességük megőrzésében.

A gyermekjóléti szolgáltatás tevékenysége a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezését szolgálja.