Jászberény Város Honlapja
ÖNKORMÁNYZAT
Képviselőtestület   Bizottságok   Hivatali közbeszerzési terv    Önkormányzati közbeszerzési terv    Hivatali közbeszerzések    Önkormányzati közbeszerzések   Határozatok   Rendeletek   Közpénzek   Közadatok   Testületi ülések   Kisebbségi önkormányzat

Jászberény Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatályos rendeletei
 3/2018. (II.15.) Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról olvasás/letöltés
 21/2017. (X.12.) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról olvasás/letöltés
 19/2017. (X.12.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályiról olvasás/letöltés
 18/2017. (IX.14.) A településkép védelméről olvasás/letöltés
 12/2017. (V.11.) Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadásáról olvasás/letöltés
 21/2015. (X.15.) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról olvasás/letöltés
 34/2013. (IX.12.) A közterület-kezelői hozzájárulás kiadásának rendjéről, közterületeken folyó munkákról és a közút felbontásáról olvasás/letöltés
 4/2017. (II.20.) Jászberény Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról olvasás/letöltés
 3/2017. (II.16.) Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról olvasás/letöltés
 12/2016. (V.12.) Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásáról olvasás/letöltés
 5/2016. (III.10) az önkormányzati védöoltási programról. olvasás/letöltés
 4/2016. (III.10.) Az újszülöttek életkezdési támogatása. olvasás/letöltés
 20/2015. (X.15.) A helyi népszavazás. olvasás/letöltés
 12/2015. (VI.11.) A Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában álló külterületi utak osztályba sorolásáról, használatáról, karbantartásának és ellenőrzésének rendje. olvasás/letöltés
 13/2015. (VI.11.) A közösségi funkciójú zöld területek kezeléséről és fejlesztése. olvasás/letöltés
 10/2015. (V.15.) 10/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelete Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadása. olvasás/letöltés
 4/2015. (II.16.) Települési támogatás olvasás/letöltés
 22/2014. (VII.17.) A vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programja. olvasás/letöltés
 19/2014. (VI.19.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás. olvasás/letöltés
 17/2014. (V.15) A város közterületeinek rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírások. olvasás/letöltés
 9/2014. (III.14) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díj. olvasás/letöltés
 5/2014. (II.13.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevétele. olvasás/letöltés
 1/2014. (I.17.) A szennyvízelvezető csatornára való rákötés támogatása. olvasás/letöltés
 49/2013. (XII.12.) Szakképzési Ösztöndíj Program. olvasás/letöltés
 46/2013. (XI.14.) Az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltsége. olvasás/letöltés
 43/2013. (XI.14.) A helyi iparűzési adó meghatározott részének célirányos felhasználása. olvasás/letöltés
 41/2009. (X.29.) A háziorvosi és védőnői körzetek. olvasás/letöltés
 46/2011. (XII.22.) Önkormányzati rendelet a helyi adókról olvasás/letöltés
 50/2013. (XII.12.) A választási plakátok elhelyezéséről olvasás/letöltés
 44/2013. (XI.14.) A rövidített ügyintézési határidők megállapítása. olvasás/letöltés
 27/2013. (VII.11.) A településképi bejelentési eljárás. olvasás/letöltés
 26/2013. (VII.11.) A településképi véleményezési eljárás. olvasás/letöltés
 23/2013. (VI.13) A közterületnév, házszám megállapításának, megváltoztatásának, valamint emléktáblák elhelyezésének részletes szabályai. olvasás/letöltés
 17/2013. (V.2.) Jászberény Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadásának elfogadása. olvasás/letöltés
 11/2013. (III.14.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményei. olvasás/letöltés
 7/2013. (II.14) Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzata. olvasás/letöltés
 6/2013. (II.14.) Társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatása. olvasás/letöltés
 34/2003. (VI. 30.) Az épített és a természeti környezet helyi védelmér?l. olvasás/letöltés
 21/2012. (IV. 12.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése. olvasás/letöltés
 22/2011. (VI. 09.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapítása. olvasás/letöltés
 40/2012. (IX. 13.) A zöldfelületek létesítésér?l, kezelésér?l és védelmér?l. olvasás/letöltés
 12/2003 (III.28.) A hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási díj megfizetéséhez való méltányossági hozzájárulása. olvasás/letöltés
 19/2012. (IV. 12.) Jászberény Város Napjának megállapításáról és a Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított kitüntetések adományozása. olvasás/letöltés
 20/2012. (IV. 12.) Az otthonteremtés önkormányzati támogatása. olvasás/letöltés
 8/2012. (II.16.) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, a díjkedvezményről, díjmentességről. olvasás/letöltés
 10/2010 (IV. 1.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjak. olvasás/letöltés
 13/2012 (III.19.) Jászberény Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. olvasás/letöltés
 12/2012 (III.19.) Jászberény város sportjáról. olvasás/letöltés
 40/2011. (XII. 1.) Az intézményi ellátásban alkalmazandó élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról olvasás/letöltés
 26/2011. (VIII. 15.) A kulturális, közgyűjteményi és közművelődési feladatokról olvasás/letöltés
 30/2011. (IX. 15.) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról olvasás/letöltés
 14/2011. (V. 12.) A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről olvasás/letöltés
 3/2011. (II.10.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről olvasás/letöltés
 22/2001. (VIII. 24.) Jászberény Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről olvasás/letöltés
 34/2005. (XI.28.) A köztemetőről és a temetkezésről olvasás/letöltés
 28/2005. (IX.16.) A "Bursa Hungarica" Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól olvasás/letöltés
 65/2003. (XII.12.) Gépjármű várakozóhelyek megváltásáról olvasás/letöltés
 25/2000. (IX.25.) Jászberény város címerének és zászlójának létesítéséről és használatának rendjéről olvasás/letöltés
 24/1995. (VIII.28.) A vásárokról és piacokról olvasás/letöltés