Jászberény Város Honlapja
ÖNKORMÁNYZAT
Képviselőtestület   Bizottságok   Hivatali közbeszerzési terv    Önkormányzati közbeszerzési terv    Hivatali közbeszerzések    Önkormányzati közbeszerzések   Határozatok   Rendeletek   Közpénzek   Közadatok   Testületi ülések   Kisebbségi önkormányzat

Jászberény Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatályos rendeletei
 11/2018. (V.17.) A lakossági kezdeményezésű és az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló útépítésekről, az útépítések lakossági érdekeltségi hozzájárulásról olvasás/letöltés
 15/2018. (V.17.) Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadásáról olvasás/letöltés
 3/2018. (II.15.) Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról olvasás/letöltés
 21/2017. (X.12.) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról olvasás/letöltés
 19/2017. (X.12.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályiról olvasás/letöltés
 18/2017. (IX.14.) A településkép védelméről olvasás/letöltés
 12/2017. (V.11.) Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadásáról olvasás/letöltés
 21/2015. (X.15.) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról olvasás/letöltés
 34/2013. (IX.12.) A közterület-kezelői hozzájárulás kiadásának rendjéről, közterületeken folyó munkákról és a közút felbontásáról olvasás/letöltés
 4/2017. (II.20.) Jászberény Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról olvasás/letöltés
 3/2017. (II.16.) Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról olvasás/letöltés
 12/2016. (V.12.) Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásáról olvasás/letöltés
 5/2016. (III.10) az önkormányzati védöoltási programról. olvasás/letöltés
 4/2016. (III.10.) Az újszülöttek életkezdési támogatása. olvasás/letöltés
 20/2015. (X.15.) A helyi népszavazás. olvasás/letöltés
 12/2015. (VI.11.) A Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában álló külterületi utak osztályba sorolásáról, használatáról, karbantartásának és ellenőrzésének rendje. olvasás/letöltés
 13/2015. (VI.11.) A közösségi funkciójú zöld területek kezeléséről és fejlesztése. olvasás/letöltés
 10/2015. (V.15.) 10/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelete Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadása. olvasás/letöltés
 4/2015. (II.16.) Települési támogatás olvasás/letöltés
 22/2014. (VII.17.) A vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programja. olvasás/letöltés
 19/2014. (VI.19.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás. olvasás/letöltés
 17/2014. (V.15) A város közterületeinek rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírások. olvasás/letöltés
 9/2014. (III.14) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díj. olvasás/letöltés
 5/2014. (II.13.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevétele. olvasás/letöltés
 1/2014. (I.17.) A szennyvízelvezető csatornára való rákötés támogatása. olvasás/letöltés
 49/2013. (XII.12.) Szakképzési Ösztöndíj Program. olvasás/letöltés
 46/2013. (XI.14.) Az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltsége. olvasás/letöltés
 43/2013. (XI.14.) A helyi iparűzési adó meghatározott részének célirányos felhasználása. olvasás/letöltés
 41/2009. (X.29.) A háziorvosi és védőnői körzetek. olvasás/letöltés
 46/2011. (XII.22.) Önkormányzati rendelet a helyi adókról olvasás/letöltés
 50/2013. (XII.12.) A választási plakátok elhelyezéséről olvasás/letöltés
 44/2013. (XI.14.) A rövidített ügyintézési határidők megállapítása. olvasás/letöltés
 27/2013. (VII.11.) A településképi bejelentési eljárás. olvasás/letöltés
 26/2013. (VII.11.) A településképi véleményezési eljárás. olvasás/letöltés
 23/2013. (VI.13) A közterületnév, házszám megállapításának, megváltoztatásának, valamint emléktáblák elhelyezésének részletes szabályai. olvasás/letöltés
 17/2013. (V.2.) Jászberény Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadásának elfogadása. olvasás/letöltés
 11/2013. (III.14.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményei. olvasás/letöltés
 7/2013. (II.14) Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzata. olvasás/letöltés
 6/2013. (II.14.) Társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatása. olvasás/letöltés
 34/2003. (VI. 30.) Az épített és a természeti környezet helyi védelmér?l. olvasás/letöltés
 21/2012. (IV. 12.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése. olvasás/letöltés
 22/2011. (VI. 09.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapítása. olvasás/letöltés
 40/2012. (IX. 13.) A zöldfelületek létesítésér?l, kezelésér?l és védelmér?l. olvasás/letöltés
 12/2003 (III.28.) A hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási díj megfizetéséhez való méltányossági hozzájárulása. olvasás/letöltés
 19/2012. (IV. 12.) Jászberény Város Napjának megállapításáról és a Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított kitüntetések adományozása. olvasás/letöltés
 20/2012. (IV. 12.) Az otthonteremtés önkormányzati támogatása. olvasás/letöltés
 8/2012. (II.16.) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, a díjkedvezményről, díjmentességről. olvasás/letöltés
 10/2010 (IV. 1.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjak. olvasás/letöltés
 13/2012 (III.19.) Jászberény Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. olvasás/letöltés
 12/2012 (III.19.) Jászberény város sportjáról. olvasás/letöltés
 40/2011. (XII. 1.) Az intézményi ellátásban alkalmazandó élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról olvasás/letöltés
 26/2011. (VIII. 15.) A kulturális, közgyűjteményi és közművelődési feladatokról olvasás/letöltés
 30/2011. (IX. 15.) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról olvasás/letöltés
 14/2011. (V. 12.) A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről olvasás/letöltés
 3/2011. (II.10.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről olvasás/letöltés
 22/2001. (VIII. 24.) Jászberény Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről olvasás/letöltés
 34/2005. (XI.28.) A köztemetőről és a temetkezésről olvasás/letöltés
 28/2005. (IX.16.) A "Bursa Hungarica" Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól olvasás/letöltés
 65/2003. (XII.12.) Gépjármű várakozóhelyek megváltásáról olvasás/letöltés
 25/2000. (IX.25.) Jászberény város címerének és zászlójának létesítéséről és használatának rendjéről olvasás/letöltés
 24/1995. (VIII.28.) A vásárokról és piacokról olvasás/letöltés