Jászberény Város Honlapja
INTÉZMÉNYEK
Szociális ellátás   Oktatás   Kultúra   Városüzemeltetés

Önkormányzati Fenntartású Intézmények

Városi Óvodai Intézmény
    Igazgató: Beszteri Éva  
    Cím: 5100 Jászberény, Lajomizse ú. 1.
    Telefon: 57-504-260
    Fax: 57-504-261
    Honlap: www.jaszberenyiovik.hu
    E-mail cím: beszteri.eva@enternet.hu, ovintjb@pr.hu
    Tevékenységi kör: óvodai nevelés
    Bővebb ismertető: a honlapon

Lehel Vezér Gimnázium
    Igazgató: Antics István
    Cím: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.
    Telefon: Igazgató: 57-500-580/1. mellék,
Igazgatóhelyettes: 57-412-434,
Tanári: 57-500-580/2. mellék,
Gazdasági iroda: 57-500-575,
    Fax: 57-413-063, 57-500-575,
    Honlap: www.lvg.hu
    E-mail cím: igazgato@lvg.hu
titkar@lvg.hu
gazdasagi@lvg.hu
    Bővebb ismertető: a honlapon

Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola
    Igazgató: Tamás Zoltán
    Cím: 5100 Jászberény, Hatvani utca 2.
    Telefon: 57-502-750
    Fax: 57-502-760
    Honlap: server.klapkagy.sulinet.hu
    E-mail cím: adminisztrator@server.klapkagy.sulinet.hu
    Bővebb ismertető: a honlapon

Palotásy János Zeneiskola AMI
    Intézményvezető: Farkasné Szőke Tünde
    Cím: 5100 Jászberény, Bercsényi út 42.
    Telefon: 57-412-238
    Fax: 57-412-238
    Honlap: www.pjz.hu
    E-mail cím: jaszberenyizeneiskola@gmail.com
    Bővebb ismertető: a honlapon

KLIK Fenntartású Intézmények

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
    Igazgató: Pesti Péter
    Cím: 5100 Jászberény, Bajcsy út 1.
    Telefon: 57-658-261
    Fax: 57-658-263
    Honlap: www.jaszoktatas.hu
    E-mail cím: foigazgato@jaszoktatas.hu;
     iskola@jaszoktatas.hu
    Bővebb ismertető: a honlapon

Jászsági Általános Iskola Bercsényi Miklós Általános Iskolai Tagintézménye
    Megbízott igazgató: Válenti Borbála
    Cím: 5100 Jászberény, Bercsényi út 11.
    Telefon: 57-501-731
    Fax: 57-501-731
    Honlap: www.jaszoktatas.hu/bercsenyi
    E-mail cím: belvarosi.jki@gmail.com
    Bővebb ismertető: a honlapon

Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye
    Megbízott igazgató: Tukacsné Kovács Judit
    Cím: 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 6.
    Telefon: 57-502-720
    Fax: 57-502-721
    Honlap: www.jaszoktatas.hu/szekely
    E-mail cím: szekely.jki@gmail.com
    Bővebb ismertető: a honlapon

Társulási Fenntartású Intézmények

Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
    Főigazgató: Orosz István  
    Cím: 5100 Jászberény, Bajcsy- Zsilinszky E. u. 1
    Telefon: 57-658-261
    Fax: 57-658-263
    Honlap: www.jaszsag.hu
    E-mail cím: foigazgato@jaszoktatas.hu; iskola@jaszoktatas.hu
    Bővebb ismertető: a honlapon

Jászsági Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
    Igazgató: Szántainé Baráth Anita  
    Cím: 5100 Jászberény, Nagytemplom u. 1.
    Telefon: 57-412-056
    E-mail cím: nevtan@pr.hu
    Tevékenységi kör: - nevelési tanácsadás
- logopédiai ellátás
    Ellátási terület: Jászság települései

Egyéb Intézmények

"Gólya" Református Óvoda
    Intézményvezető: Füleki Krisztina
    Cím: 5100 Jászberény, Kossuth Lajos utca 53.
    Telefon: 57-412-808
    Fax: 57-412-808
    Honlap: http://www.jbref.hu
    E-mail cím: golyaovi@freemail.hu

"MACI" Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
    Intézményvezető: Dobó Katalin
    Cím: 5100 Jászberény, Gorjanc Ignác sétány 1.
    Telefon: 30/222-92-72 (vezető), 30/592-59-73 (titkárság)
    Honlap: http://www.macialapitvany.hu
    E-mail cím: ildimaciovi@gmail.com, katimaciovi@gmail.com

Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola
    Intézményvezető: Novák István
    Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5.
    Telefon: 57-501-750
    Fax: 57-501-751
    Honlap: www.h-rom.hu/nagyboldogasszony
    E-mail cím: nbakatisk@freemail.hu
    Tevékenységi kör: - Első osztálytól német kéttannyelvű osztály
- Emeltszintű testnevelés
- Integrált nevelés- oktatás
    Bővebb ismertető: a honlapon

Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
    Intézményvezető: Pomázi Imréné
    Cím: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.
    Telefon: 57-502-460, 57-502-415, 57-502-416
    Fax: 57-502-435, 57-502-415
    Honlap: www.gyakorlo.abk.szie.hu
    E-mail cím: gyakorlo@abk.szie.hu
    Tevékenységi kör: - 8 osztályos gyakorló általános iskola
- főiskolai hallgatók gyakorlati képzésének színtere
- integrált nevelés-oktatás keretében
- sérült gyermekek egyéni fejlesztése
- 4 évfolyamos gimnáziumi képzés
    Bővebb ismertető: a honlapon

Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar
    Főigazgató: Dr. Lipcsei Imre dékán
    Cím: 5100 Jászberény, Rákóczi utca 53.
    Telefon: 57-502-400
    Fax: 57-502-410
    Honlap: www.jfk.szie.hu/
    Bővebb ismertető: a honlapon

Liska József Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Tagintézménye
    Igazgató: Dr. Novák István
    Cím: 5100 Jászberény, Rákóczi utca 13.
    Telefon: 57-412-248
    Fax: 57-412-818
    Honlap: www.liska-szki.hu
    E-mail cím: liska@pr.hu
    Tevékenységi kör: - Középfokú képzés: keretében az általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére, felsőfokú szakképesítés megszerzésére, illetve szakmai vizsgára felkészítő nevelés és oktatás folyik
- Kollégiumi nevelés
- Felnőttképzés
    Bővebb ismertető: a honlapon

"Viganó" Alapfokú Művészeti Iskola
    Vezető: Szűcsné Urbán Mária
    Cím: 5100 Jászberény, Víz utca 1.
    Telefon: 57-503-265
    Fax: 57-503-265
    Honlap: www.jne.hu
    E-mail cím: jne@jne.hu
    Bővebb ismertető: a honlapon

Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola
    Intézményvezető: Molnár József
 
    Cím: 5100 Jászberény, Szabadság tér 1.
    Telefon: 57-505-440
    Honlap: www.terplanszki.hu
    E-mail cím: terplan@terplanszki.hu
    Tevékenységi kör: - többcélú, közös igazgatású oktatási intézmény: szakiskola és szakközépiskola
- általános középfokú oktatás
- szakmai középfokú oktatás
- felnőtt és egyéb oktatás