Jászberény Város Honlapja
HIVATAL
Osztályok   Ügyfélfogadás   Adóügyek   Nyomtatványok   Telefonkönyv   Ügyintézési információk   Keresés

Nyomtatványok

Megnevezés Fájl
Ürlap közigazgatási szerv részére keresetlevél beterjesztéséhez. olvasás/letöltés
Idöskorúak járadéka olvasás/letöltés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény olvasás/letöltés
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás olvasás/letöltés
Óvodáztatási támogatás olvasás/letöltés
Normatív alapon kiadott közgyógyellátási igazolvány olvasás/letöltés
Méltányossági alapon kiadott közgyógyellátási igazolvány olvasás/letöltés
Normatív lakásfenntartási támogatás olvasás/letöltés
Köztemetés olvasás/letöltés
Kiegészítö gyermekvédelmi támogatás olvasás/letöltés
Hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási díj olvasás/letöltés
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság olvasás/letöltés
Bölcsödei kérelem olvasás/letöltés
Átmeneti segély olvasás/letöltés
Ápolási díj olvasás/letöltés
Aktív korúak ellátása olvasás/letöltés
Jászberény város címerének és zászlajának használatának rendjéröl olvasás/letöltés
Gyermektartásdíj állam általi megelölegezése - Kérelem olvasás/letöltés
Jövedelem-Nyilatkozat olvasás/letöltés
Vagyonnyilatkozat olvasás/letöltés
Ápolási díj polgármester (átruházott hatáskörben) olvasás/letöltés


Építésigazgatási Iroda nyomtatványai

Megnevezés Fájl
A lakás rendeltetése megváltoztatásáról szóló statisztikai adatlap olvasás/letöltés
Építési tevékenység megkezdésének bejelentése olvasás/letöltés
Közműnyilatkozatok olvasás/letöltés
Építési tevékenység megkezdésének bejelentése olvasás/letöltés
Fellebbezési jogról való lemondó nyilatkozat olvasás/letöltés
Építésügyi hatósági bejelentés olvasás/letöltés
ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz olvasás/letöltés
ÉPÍTÉSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz olvasás/letöltés
Egyéb építésügyi hatósági eljárás olvasás/letöltés
BONTÁSI HULLADÉK TERVLAP a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz olvasás/letöltés
BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz olvasás/letöltés
Az építésügyi hatósági engedély-kérelem tartalma olvasás/letöltés