Jászberény Város Honlapja
ÖNKORMÁNYZAT
Képviselőtestület   Bizottságok   Hivatali közbeszerzési terv    Önkormányzati közbeszerzési terv    Hivatali közbeszerzések    Önkormányzati közbeszerzések   Határozatok   Rendeletek   Közpénzek   Közadatok   Testületi ülések   Kisebbségi önkormányzat
Közpénzek felhasználásával, átláthatóságával, nyilvánosságával kapcsolatos kérdések

Az államháztartás alrendszereiből nyújtott 200 eFt-ot meghaladó céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat hivatalos lapjában vagy honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig.

Tájékoztató az intézmények által kötött nettó 3 millió forintot elérő illetve azt meghaladó értékű szerződésekről:

Szerződő intézmény Szerződő fél Szerződés típusa Szerződéskötés dátuma Szerződés tárgya Teljesítés ideje Szerződés értéke (Ft)
Déryné Művelődési Központ OPEL Márkakereskedés Jászberény megrendelés 2004.03.02 OPEL VIVARO COMBI 2004. 05. hó 5.880.000
Jászberény Város Önkormányzata UNIQUA Biztosító Rt. biztosítási kötvény 2004.01.01 vagyonbiztosítás 2004.12.31 8.039.088
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelő és Városüzemeltető Rt. vállalkozási szerződés 2004.02.13 út, híd, járda üzemeltetés 2004.12.31 51.600.000
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelő és Városüzemeltető Rt. vállalkozási szerződés 2004.02.13 zöldterület fenntartás 2004.12.31 37.520.000
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelő és Városüzemeltető Rt. vállakozási szerződés 2004.02.13 csapadék csatorna üzemeltetés 2004.12.31 21.600.000
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelő és Városüzemeltető Rt. vállalkozási szerződés 2004.02.13 köztisztasági feladat 2004.12.31 22.080.000
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelő és Városüzemeltető Rt. vállalkozási szerződés 2004.02.13 gyepmesteri feladat 2004.12.31 5.280.000
Jászberény Város Önkormányzata M & M Pack Kft. vállalkozási szerződés 2004.01.19 játszótér tervezés, építés 3.108.000
Jászberény Város Önkormányzata OVIBER Kft. megbízási szerződés 2004.01.19 Jászberény és térsége szennyvízközmu építés lebonyolítás 2006.12.31 72.000.000
Jászberény Város Önkormányzata TUTI-PESO Kft. szerződés 2004.04.13 Jászkürt újság kiadás folyamatos 11.840.000
Jászberény Város Önkormányzata VÁTI Kht. tervezési szerződés 2004.06.30 ÁRT készítés 2004.06.30 9.160.000
Jászberény Város Önkormányzata Vakond Kft. vállalkozási szerződés 2004.05.24 Fémnyomó úti kerékpárút építés kivitelezés 2004.07.09 13.350.410
Jászberény Város Önkormányzata Pócs és Társa Kft. építési szerződés 2004.04.15 PH homlokzat javítása 2004.09.30 7.491.503
Jászberény Város Önkormányzata GILDEX Kft. vállalkozási szerződés 2004.06.25 utak, parkolók építés, felújítás 2004.09.30 60.604.000
Jászberény Város Önkormányzata 5-N Computer Kft. vállalkozási szerződés 2004.07.05 ügyviteli rendszer kiépítése 2004.07.09 12.399.700
Jászberény Város Önkormányzata Sáros és Társa Bt. tervezési szerződés 2004.07.22 városi könyvtár átalakítás tervezése 2004.09.15 8.290.000
Jászberény Város Önkormányzata JNSZ Megyei Közútkezelő Kht. vállalkozási szerződés 2004.07.27 Akadálymentesítési feladatok elvégzése 2004.11.15 15.151.000
Jászberény Város Önkormányzata vállalkozási szerződés 2005.01.20 Városi Könyvtár bővítés, átépítés 2005.07.20 306.247.340
Polgármesteri Hivatal vállalkozási szerződés 2005.02.23 Út, híd, járda üzemeltetés folyamatos 51.200.000
Polgármesteri Hivatal vállalkozási szerződés 2005.02.23 zöldterület fenntartás folyamatos 40.000.000
Polgármesteri Hivatal vállalkozási szerződés 2005.02.23 köztisztasági feladatok folyamatos 30.000.000
Polgármesteri Hivatal vállalkozási szerződés 2005.02.23 csapadékcsatorna üzemeltetés folyamatos 21.600.000
Polgármesteri Hivatal vállalkozási szerződés 2005.02.23 gyepmesteri feladatok folyamatos 6.320.000
Polgármesteri Hivatal BERÉNYÉP Kft. /vállalk./ vállalkozási szerződés 2005.május 27. Lehel vezér Gimn. tetőfelújítás 2005.szeptember 15. 17.275.218
Polgármesteri Hivatal Ilex Vezet. Tanácsadó Kft. megbízási szerződés 2005.június 20. Erzsébet Kórház helyzetelemzés, intéz.terv készítés 2005.október 17. 3.790.000
Polgármesteri Hivatal Sisa Béla vállalkozó vállalkozási szerződés 2005.július 20. Főtér fejlesztés teljeskörű elkészítése 2005.szeptember 30. 12.000.000
Polgármesteri Hivatal Gildex Útépítő és Útfenntartó Kft. vállalkozási szerződés 2005.július 22. járda- és kerékpárút aszfaltozás 2005.szeptember 30. 6.598.200
Polgármesteri Hivatal Gildex Útépítő és Útfenntartó Kft. vállalkozási szerződés 2005.július 22. járda építés 2005.szeptember 30. 8.078.247
Polgármesteri Hivatal GEOGÉP Kft. vállalkozási szerződés 2005.július 22. járda építés 2005.szeptember 30. 7.542.240
Polgármesteri Hivatal Gildex Útépítő és Útfenntartó Kft. vállalkozási szerződés 2005.augusztus 11. utak, parkolók építése csapadékvíz elvezetés 2005.október 31. 80.000.000
Polgármesteri Hivatal BAKTATÓ Kft. vállalkozási szerződés 2005.augusztus 31. építési munka, csapadékvíz elvezetés 2005.október 31. 6.045.926
Polgármesteri Hivatal GEOGÉP Kft. vállalkozási szerződés 2005.augusztus 31. építési munka 2005.október 31. 7.919.981
Polgármesteri Hivatal Hering Autóház Kft. TOYOTA Márkakereskedés adásvételi szerződés 2005.december 01. gépjármű vásárlás 2006. január 31. 3.329.410
Polgármesteri Hivatal Sáros és Társa Építésziroda Bt. tervezési szerződés 2006. február 10. Belvárosi Általános Iskola bővítésének tenderterve 2006.március 02. 4.173.657
Polgármesteri Hivatal Sáros és Társa Építésziroda Bt. megállapodás 2006. február 16. Belvárosi Általános Iskola bővítés kiviteli terv 2006. április 20. 3.716.343
Polgármesteri Hivatal H-ROM Keresk. és Szolg. Kft. szállítási szerződés 2006.március 20. számítástechnikai eszk. beszerzése 2006. február 17. 10.824.290
Polgármesteri Hivatal BIEDER Bútoripari Kft. szállítási szerződés 2006. február 21. bútorbeszerzés, PH II. sz. székház 2006. május 30. 5.532.100.
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelő és Városüzemeltető Rt. megbízási szerződés 2006. május 9. belterületi utak, parkolók építésének bonyolítása 2006. október 15. 3.541.666.
Polgármesteri Hivatal Hering Autóház Kft. TOYOTA Márkakereskedés adásvételi szerződés 2005.december 01. gépjármű vásárlás 2006. január 31. 3.329.410
Polgármesteri Hivatal Sáros és Társa Építésziroda Bt. tervezési szerződés 2006. február 10. Belvárosi Általános Iskola bővítésének tenderterve 2006.március 02. 4.173.657
Polgármesteri Hivatal Sáros és Társa Építésziroda Bt. megállapodás 2006. február 16. Belvárosi Általános Iskola bővítés kiviteli terv 2006. április 20. 3.716.343
Polgármesteri Hivatal H-ROM Keresk. és Szolg. Kft. szállítási szerződés 2006.március 20. számítástechnikai eszk. beszerzése 2006. február 17. 10.824.290
Polgármesteri Hivatal BIEDER Bútoripari Kft. szállítási szerződés 2006. február 21. bútorbeszerzés, PH II. sz. székház 2006. május 30. 5.532.100
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelő és Városüzemeltető Rt. megbízási szerződés 2006. május 9. belterületi utak, parkolók építésének bonyolítása 2006. október 15. 3.541.666
Polgármesteri Hivatal Pannon Project Tervező és Szolgáltató Kft. tervezési szerződés 2006. május 25. Erzsébet Kórház rekonstrukciója tervezés 2006. október 2. 39.166.000
Polgármesteri Hivatal Hat Penna Kft. megbízási szerződés 2006. április 24. Gazdasági Program felülvizsgálata 2006. június 30 2.400.000
Polgármesteri Hivatal Hat Penna Kft. megbízási szerződés 2006. április 24. Gazdasági Program felülvizsgálata 2007. április 30. 2.800.000
Polgármesteri Hivatal Berényép Kft. vállalkozási szerződés 2006. június 6. Szabadtéri Színpad padok cseréje 2006. július 20. 7.929.000
Polgármesteri Hivatal Winsdom Kutató és Tanácsadó Zrt. megbízási szerződés 2006. június 2. Fejlesztési hitel felvétel közbeszerzési eljárás előkészítése eredményhirdetés ill. szerződéskötés napja 5.000.000
Polgármesteri Hivatal Opaq Építész Műterem Bt. tervezési szerződés 2006. június 8. Óvodacentrum építési engedélyezési terv készítés elvi engedélyezés időpontja 6.780.000
Polgármesteri Hivatal GILDEX Útépítő és Útfenntartó Kft. vállalkozási szerződés 2006. augusztus 4. belterületi utak, parkolók építése, felújítása 2006. október 31. 200.000.000
Polgármesteri Hivatal Geogép Építőipari Kft. vállalkozási szerződés 2006. augusztus 28. Ipartelep u. kerékpárút és járda építés 2006. október 30. 28.666.517
Polgármesteri Hivatal Geogép Építőipari kft. vállalkozási szerződés 2006. szeptember 5. Szent Imre h. úti játszótér felújítás 2006. október 31. 4.583.333
Polgármesteri Hivatal Berényép Kft. vállalkozási szerződés 2006. szeptember 5. Komáromi utca játszótér felújítás 2006. október 31. 9.970.000
Polgármesteri Hivatal M-U-T Hungária Kft. adásvételi szerződés 2006. szeptember 15. szippantó-szállító autó vásárlás 2006. szeptember 15. 17.000.000
Polgármesteri Hivatal OVIBER Kft. megbízási szerződés 2006. szeptember 5. Erzsébet Kórház közbeszerzési eljárás és műszaki ellenőrzés 2008. április 1. 6.166.667
Polgármesteri Hivatal Raiffeisen bank Zrt. kölcsönszerződés 2006. szeptember 25. fejlesztési hitel 2008.-tól folyamatos 660.000.000
Polgármesteri Hivatal 5-N Computers Kft. szállítási szerződés 2006. október 11. számítástechnikai eszk. beszerzése 2006. október 12. 5.500.000
Polgármesteri Hivatal Buck Miklós Építőipari Egyéni Cég vállalkozási szerződés 2006. október 11. Mozi épület homlokzat felújítás 2006. november 30. 4.550.000
SIEMENS ZRt. szállítási szerződés 2006. november 30. röntgen készülék beszerzése 2007. január 31. 16.655.465
EGÚT ZRt. vállalkozási szerződés 2006. december 1. belterületi utak építése és felújítása 2007. június 30. 42.493.730
GREEN SOUND Kft. szállítási szerződés 2006. november 30. ultrahang készülék beszerzése 2007. január 31. 12.920.000
TAKTA-OSI Kft. megbízási szerződés 2006. december 5. Hűtőgépgyári bekötőút közbesz. bonyolítás közbeszerzési elj. lezárása 3.300.000
OVIBER Kft. megbízási szerződés 2007. január 3. Szülészet-nőgyógy. rekonstr. közbesz. elj. közbeszerzési elj. lezárása 6.000.000
Boserép kft. vállalkozási szerződés 2007. február 2. Gr. Apponyi A. Ált. Isk. tetőfedés 2007. augusztus 21. 33.450.661
KEVITERV AKVA Kft. tervezési szerződés 2007. február 6. csapadékvíz csat. eng. terv készítés 2007. június 30. 4.000.000
KIPSZER ZRt. vállalkozási szerződés 2007. február 8. Szülészet-nőgyógy. bővítés a szerződéskötéstől számított 15 hónap 691.666.667
OLYMPUS HUNGARY Kft. szállítási szerződés 2007. február 14. eszköz beszerzés gasztroenterológia 2007. április 30. 11.401.149
KORTEX Kft. szállítási szerződés 2007. február 14. orvostechnológiai gépek beszerzése 2008. január 31. 29.432.220
Johnson&Johnson Kft. szállítási szerződés központi sterilizáló eszköz beszerzés 2007. április 30. 18.260.000
KORTEX Kft. szállítási szerződés 2007. február 14. orvostechnológiai gépek beszerzése 2007. szeptember 30. 9.112.687
Jb-i Vagyonkezelő és Városüzemeltető ZRt. vállalkozási szerződés 2007. február 26. köztisztasági feladatok ellátása folyamatos 36.375.000
Jb-i Vagyonkezelő és Városüzemeltető ZRt. vállalkozási szerződés 2007. február 26. gyepmesteri feladatok ellátása folyamatos 6.466.667
Jb-i Vagyonkezelő és Városüzemeltető ZRt. vállalkozási szerződés 2007. február 26. csap.csatorna üzemel. feladatok ellátása folyamatos 25.866.667
Jb-i Vagyonkezelő és Városüzemeltető ZRt. vállalkozási szerződés 2007. február 26. zöldterület fenntartási feladatok ellátása folyamatos 43.650.000
Jb-i Vagyonkezelő és Városüzemeltető ZRt. vállalkozási szerződés 2007. február 26. út, híd, járdahálózat üzemeltetés folyamatos 59.533.333
Nyírpallér Kft. tervezési szerződés 2007. április 5. Hűtőgépgyári bekötőút felújítása szerződéskötéstől számított 45 nap 9.100.000
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. megbízási szerződés 2007.április 16. belterületi utak építésének bonyolítása, műszaki ell. 2007. október 30. 3.166.540
KORTEX Mérnöki Iroda Kft. szállítási szerződés 2007. május 2. Szülészet-Nőgyógyászat eszközbeszerzés 2007. szeptember 30. 14.192.859
MEDEXPERT Kft. szállítási szerződés 2007. május 2. Erzsébet Kórház eszközbeszerzés 2007. szeptember 30. 13.500.000
IFUA Horváth & Partners Vezetési Tanácsadó Kft. megbízási szerződés 2007. május 17. Polgármesteri Hivatal átvilágítás 2007. június 30. 3.900.000
ILEX Vezetési Tanácsadó Kft. megbízási szerződés 2007. június 25. Erzsébet Kórház átvilágítás szerződéskötéstől számított 45 nap 4.100.000
SZERVEZ-M' 2003. Kft. megbízási szerződés 2007. július 11. Hűtőgépgyári bekötőút projektmenedzsment feladat 2008. július 15. 10.600.000
OVIBER Kft. megbízási szerződés 2007. július 11. Hűtőgépgyári bekötőút műszaki ellenőrzés 2008. július 15. 7.050.000
GILDEX Kft. vállalkozási szerződés 2007. július 12. belterületi utak építése 2007. október 20. 135.000.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal HONESTUS 2000 Könyvvizsg. és Adótanácsadó Kft megbízási szerződés 2007. aug. 3. Hűtőgépgyári bekötőút beruházás elszámolásához könyvvizsgálat folyamatos 3.000.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Jászkun Volán Zrt. támogatási megállapodás 2007. július 9. helyi autóbusz közlekedés közszolgáltatás ellátása folyamatos 8.000.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Terra Stúdió Kft. megbízási szerződés 2007. aug. 23. Beszállítói Tudásközpont tanulmányterv továbbfejlesztése 2007. szept. 28. 4.700.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Kimák Gyula egyéni vállalkozó tervezési szerződés 2007. aug. 28. Vásártér u. és Apponyi tér körforgalom építés tervezés 2007. december 31. 6.500.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal BERÉNYÉP Kft. vállalkozási szerződés 2007. október 1. Álmos u. játszótér és közterület felújítás 2007. október 1. 9.580.739
KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. vállalkozási szerződés 2007.szeptember 20. közvilágítás engedélyezési terv készítés folyamatos 4.000.000
V Kristály 95 Kft. vállalkozási szerződés 2007.október 11. kerékpárút építés Gyöngyösi út 2007.november 15. 20.861.907
Duna Aszfalt Kft. vállalkozási szerződés 2007. november 29. Hűtőgépgyári bekötőút építése 2008.május 31. 624.996.335
Nirmana Építésziroda Kft. tervezési szerződés 2007. augusztus 21. Tudásközpont építési engedélyezési terv folyamatos 7.800.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal LINEA Stúdió Kft. szállítási szerződés 2008. január 31. kórház bútor szállítás szerződéskötéstől számított 30 nap 15.650.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Jászkapu Turisztikai Egyesület megállapodás 2008. február 22. kiállításon résztvétel 2008. április 30. 3.333.200
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Jászkun Volán Zrt. Támogatási megállapodás 2008. április 24. közlekedés támogatás folyamatos 13.600.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Szatmári-Bau Kft. vállalkozási szerződés 2008. április 30. bontás, tereprendezés 2008. május 30. 3.600.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal HONESTUS Kft. megbízási szerződés 2008. április 18. könyvvizsgálat Hűtőgépgyári bekötőút 2008. június 27. 3.000.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal FEMOL ' 97 Kft. kivitelezési szerződés 2008. június 3. műfüves pálya építés alépítmény és átemelő a munkaterület átvételét követő 60. nap 37.344.577
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Jászberényi VV Zrt. vállalkozási szerződés 2008. április 11. kosárlabdapálya építés 2008. augusztus 31. 10.000.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Terra Stúdió Kft. megbízási szerződés 2008. április 21. pályázat készítés funkcióbővítő integrált települési fejlesztés folyamatos 5.500.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Kimák Gyula tervezési szerződés 2008. június 2. kerékpár út tervezés 2008. szeptember 20. 3.075.834
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Jászberényi VV Zrt. vállalkozási szerződés 2008. június 23. járda térkövezés 2008. augusztus 31. 7.725.000
Déryné Műv. Központ megbízási szerződés 2008. április 15. színházi előadás Jászberényi Nyár 5.000.000
Jászberényi VV Zrt. vállalkozási szerződés 2008. június 23. járdaépítés 2008.december 31. 19.187.500
OLLÉ Beruházási Programiroda Közhasznú Társaság együttműködési megállapodás 2008.július 8. műfüves pályák létesítése fejl. Program folyamatos 4.500.000
Jászberényi VV Zrt. vállalkozási szerződés 2008. augusztus 8. volt Portelki ált.iskola átalakítása 2008. augusztus 31. 12.500.000
Berényép Kft. vállalkozási szerződés 2008. augusztus 8. játszótér építés 2008. október 15. 10.000.000
BOSERÉP Kft. vállalkozási szerződés 2008. augusztus 15. akadálymentesítés Gróf Apponyi Ált.Isk. 2008. november 14. 27.449.057
COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft. megbízási szerződés 2008. szeptember 19. Tudásközpont megvalósíthatósági tanulmány 2008. szeptember 19. 4.166.666
Tündérkert' 97 Kft. vállalkozási szerződés 2008. október 1. játszótér építés 2009. június 30. 16.498.429
Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. kölcsönszerződés 2008. október 10. tagi kölcsön folyamatos 303.000.000
KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. megbízási szerződés 2008. október 30. gyűjtőút rehabilitáció műszaki ellenőrzés 2010. március 31. 3.940.000
JBM TEAM Bt. megbízási szerződés 2008. október 30. gyűjtőút rehabilitáció projekt menedzser 2010. március 31. 5.000.000
Kimák Gyula tervezési szerződés 2008.október 28. körforgalom átépítés kiviteli terv készítés 2009. február 15. 8.200.000
Városi Kincstár Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatási szerződés 2008. szeptember 30. önkormányzati fenntartású intézmények részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás megrendelése 2008.10.01. - 2012.09.30. 22.275.200
Városi Kincstár Trend-Papír Simon Kft. szállítási szerződés 2008. szeptember 17. önkormányzati fenntartású intézmények részére vegyi tisztítószerek beszerzése 2008.10.01. - 2009.09.30. 8.446.290
Városi Kincstár PAPIRON Kft. szállítási szerződés 2008. október 09. önkormányzati fenntartású intézmények részére irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése 2008.10.16. - 2009.10.15. 14.791.873
LOGILOGO Kft. vállalkozási szerződés 2008. október 20. gyalogos fahíd építés 2008. december 22. 20.490.000
Városi Kincstár Szarvas Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szállítási szerződés 2008. december 29. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE INFORMATIKAI ÉS IRODATECHNIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE 2009.01.01. - 2009.12.31. 4.701.327
Városi Kincstár ÁBP ÁPISZ BudaPiért Zrt. Szállítási szerződés 2008. december 29. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE UTÁNTÖLTŐ ANYAGOK BESZERZÉSE 2009.01.01. - 2009.12.31. 18.177.541
Klapka György Szakképző Iskola Tantál Elektronikai Kft. Szállítási szerződés 2008. december 29. A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA RÉSZÉRE 1 DB MULTIMÉDIÁS NYELVI LABOR ÉS 1 DB BOLTI-ELADÓ K 2008.12.30. - 2009.01.31. 11.209.500
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal VÁTERV 95 Tervező és Szolgáltató Kft. tervezési szerződés 2009. január 9. településrendezési eszközök felülvizsg. folyamatos 8.000.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal SZEPARÁTOR Kft. megbízási szerződés 2009. február 25. szennyvízelvezetés tervezés 2009. március 31. 6.400.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal VATUKO Ingatlanfejl. Kft. megbízási szerződés 2009. február 27. kerékpárút építés műszaki ellenőrzés 2010.március 31. 4.155.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Európa Terv Kft. tervezési szerződés 2009. március 11. JNE székház építési terv készítés 2009. június 19. 5.400.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Matrix Audit Kft. megbízási szerződés 2009. március 4. belterületi vízrendezési projekt bonyolítás folyamatos 5.000.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Európa Terv Kft. tervezési szerződés 2009.március 11. kerékpárút tervkészítés 2009.április 20. 5.000.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Régió Tanácsadó 99 Bt. megbízási szerződés 2009. március 18. kerékpárút menedzsment feladat ellátása 2010. március 31. 5.583.333
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Sisa Béla tervezési szerződés 2009.március 24. Főtéri épületek homlokzat tervezés 2009.június 30. 12.620.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 4B-OPAQ Stúdió Kft. tervezési szerződés 2009.március 31. óvodacentrum tervezés 2009. április 6. 10.000.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Garten Stúdió Kft. tervezési szerződés 2009. március 31. Fürdő u. park és közter. környezetrendezés 2009. május 31. 4.100.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal KSK Mérnöki Kft. tervezési szerződés 2009.március 31. Zagyva sétány környezet-rendezés 2009.június 8. 5.500.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal DuCo Konzorcium vállalkozási szerződés 2009.április 30. útépítés 2009.november 30. 225.501.683
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Pócs és Társa építési szerződés 2009.május 5. épület felújítás 2009.május 30. 4.367.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Európa Terv Kft. tervezési szerződés 2009. március 11. JNE székház tanulmányterv készítés 2009.június 19. 5.400.000
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. vállalkozási szerződés 2009. április 25. önk.lakások és nem lakás céljára szolg. hely. kezelése folyamatos 4.250.000
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. vállalkozási szerződés 2009. április 25. köztisztasági feladatok ellátása folyamatos 35.000.000
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. vállalkozási szerződés 2009.április 16. út-,híd- és járdahálózat üzemeltetés és fenntartás folyamatos 56.667.000
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. vállalkozási szerződés 2009.április 16. gyepmesteri feladatok ellátása folyamatos 5.833.000
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. vállalkozási szerződés 2009.április 16. csapadékcsatorna üzemeltetés és fenntartás folyamatos 20.000.000
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. vállalkozási szerződés 2009.április 16. zöldterület fenntartási feladatok ellátása folyamatos 36.667.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Jászberényi VVZrt. vállalkozási szerződés 2009.06.02 ingatlan szennyvíz kiépítés 2009.09.30 3.116.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal CEU Tender Kft. megbízási szerződés 2009.08.07 közbeszerzési tanácsadói feladat elvégzése folyamatos 6.000.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. megbízási szerződés 2009.10.14 pályázat készítés és lebonyolítása folyamatos 3.000.000
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Sisa és Társai Kft. vállalkozási szerződés 2009.10.21 Iráni testvérváros iparművészeti alkotás készítése 2010.06.30 7.900.000
ÉPBER Zrt. megbízási szerződés 2010. január 5. műszaki ellenőrzés 2011.09.30. 4.929.495
Európa Terv Kft. tervezési szerződés 2010.január 26. kórház rekonstrukció 2010.03.05. 15.800.000
Integra Consulting Zrt. vállalkozási szerződés 2010.február 9. orvosi szakmai program folyamatos 7.900.000
KSK Mérnöki Iroda tervezési szerződés 2010.március 2. mederkotrás kiviteli terv 2010.03.30. 12.000.000
VV Zrt. vállalkozási szerződés 2010.március 16. köztisztaság folyamatos 35.000.000
VV Zrt. vállalkozási szerződés 2010.március 16. zöldterület fenntartás folyamatos 35.000.000
VV Zrt. vállalkozási szerződés 2010.március 16. út, híd, járda üzemeltetés folyamatos 57.000.000
VV Zrt. vállalkozási szerződés 2010.március 16. csapadékcsatorna üz. folyamatos 20.000.000
VV Zrt. vállalkozási szerződés 2010.március 16. gyepmesteri feladat folyamatos 6.000.000
GaMagyarország vállalkozási szerződés 2010.március 29. közvilágítás 2013.03.31. 6.760.000
Jász-Ablak Kft. vállalkozási szerződés 2010.május 5. nyílászáró csere 2010.05.18. 6.260.843
BOSERÉP Kft. vállalkozási szerződés 2010.május 5. fűtéskorszerűsítés 2010.05.31. 4.991.738
Le Chéque Déjeuner Kft. szállítási szerződés 2010.június 9. melegétel utalvány 2010.12.31. 15.131.100
DuCo Konzorcium vállalkozási szerződés 2010.július 15. belterületi vízrendezési projekt 2011.10.31. 454.054.258
4B-OPAQ Stúdió Kft. tervezési szerződés 2010.június 29. központi óvoda kiviteli terv kész. folyamatos 17.500.000
DuCO Konzorcium vállalkozási szerződés 2010.szeptember 3. Bimbó u. felújítása 2010.december 31. 35.121.574
DuCO Konzorcium vállalkozási szerződés 2010.szeptember 3. városi utak, járdák felújítása 2010.december 31. 28.703.021
DuCO Konzorcium vállalkozási szerződés 2010.október 1. Bajnok-Bagoly utca felújítás 2011.május 31. 19.926.198
DuCO Konzorcium vállalkozási szerződés 2010.október 1. csapadékvíz elvezetés 2011.május 31. 19.788.447
DuCO Konzorcium vállalkozási szerződés 2010.október 1. Széchenyi u. csapadékvíz elvez. 2011.május 31. 7.035.124
DuCO Konzorcium vállalkozási szerződés 2010.október 29. kerékpárút hálózat építése 2011. február 28. 370.962.430
Agrolánc Kft. szállítási szerződés 2010.november 26. seprőgép vásárlás 2010.november 26. 7.200.000
Corex Projektfejl.Kft. megbízási szerződés 2010.december 30. egészségturizmus fejlesztése 2011.február 15. 7.875.000
Keller Plusz Építőmérnöki Kft 3564 Hernádnémeti, 058/7hrsz. Vállalkozási szerződés 2010. 02. 22. Jászberény, Rákóczi úti Zagyva kőhíd korszerűsítése 2010. 10. 30. 69.676.166
Európa Terv Kft. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 8. fszt.3. Vállalkozási szerződés 2010. 10. 13. Kerékpárút hálózatfejlesztése Jászberényben 2010. 12. 01. 7.000.000
COREX Projektfejlesztési Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 1. Megbízási szerződés 2010.12.30 Vizsgálati dokumentácók elkészítése (Fürdő,szállodai kapacitás,Ipari Innovációs Park létesítése) 2011. 02. 22. 7.875.000
Hainfahrt Kft., 5000 Szolnok, Bercsényi u. 43. Tervezési szerződés 2011. 01. 20. Gróf Apponyi Ált.Iskola magastető ráépítés és tetőtér beépítés tervezése 2011. 05. 31. 3.000.000
Stefanik Istvánné 5000 Szolnok, Pozsonyi u.22. Felhasználási-tervezési szerződés 2011. 01. 27. Báthory-Hableány-Kapás, Szent F.-Harcos-Túzok u. gyűjtő utak rehebilitációs terv készítése 2011. 03. 30. 3.000.000
TriDev Projekt-menedzsment Kft. 1016 Bp. Dezső u. 4/A Megbízási szerződés 2011. 02. 08. Jászberény város bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztési projektje konstrukció menedzselése folyamatos 3.000.000
Európa Terv Kft. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 8. fszt. 3. Tervezési-vállalkozási szerződés 2011. 02. 11. A Jászsági Népi együttes székházának felújítása tárgyú projekt módosított eng.terv.sz. kivitelezési dokumentáció elkészítése 2011. 03. 01. 3.200.000
Barakk Kft. 5100 Jászberény, Nagykátai u. 17. Vállalkozási szerződés 2011. 02. 28. Központi Óvoda építési és kivitelezési munka végzése 2011. 11. 30. 477.136.000
Vért 001 Vagyonvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1222 Bp. Felsősas u. 22. Szállítási szerződés 2011. 03. 03. 4 db Sebességkorlátozó eszköz kihelyezésével kapcsolatos teljeskörű feladatellátás 2011. 04. 25. 3.108.000
Szeparátor Környezetvédelmi Mérnöki és Vállalkozási Kft. 5008 Szolnok, Ispán krt. 11. Megbízási szerződés 2011. 03. 04. Jászberény város bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztési projekt teljeskörű műszaki ellenőrzésének ellátása 2011. 11. 30. 4.800.000
TriDev Projekt-menedzsment Kft. 1016 Bp. Dezső u. 4/A. Megbízási szerződés 2011. 03. 07. Projektmenedzseri szolgáltatások ellátása (Központi óvoda) konstrukcióhoz folyamatos 4.200.000
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5100 Jb. Margit sziget 1.) Vállalkozási szerződés 2011. 03. 16. Gyepmesteri feladatok ellátása folyamatos 6.000.000
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5100 Jb. Margit sziget 1.) Vállalkozási szerződés 2011. 03. 16. Városi zöldterületek fenntartási feladatainak ellátása folyamatos 43.000.000
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5100 Jb. Margit sziget 1.) Vállalkozási szerződés 2011. 03. 16. Köztisztasági feladatok ellátása folyamatos 40.000.000
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5100 Jb. Margit sziget 1.) Vállalkozási szerződés 2011. 03. 16. A városi csapadékcsatorna-rendszer üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátása folyamatos 65.000.000
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5100 Jb. Margit sziget 1.) Vállalkozási szerződés 2011. 03. 16. Városi út,híd,járdahálózat üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátása folyamatos 61.600.000
KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. megbízási szerződés 2011. március 30. " Nyolc nevelőcsoportos központi óvoda " kivitelezése során teljeskörű műszaki ellenőri feladatok ellátása kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvétele ideje 5.000.000
KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. tervezési szerződés 2011. február 9. kerékpárút építési engedélyezési tervdokumentáció készítése 2011. május 31. 4.775.040
Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. megbízási szerződés 2011. április 13. Jászberény városi útjainak felújítása közbeszerzési eljárás bonyolítása folyamatos 3.200.000
KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. megbízási szerződés 2011. április 13. Jászberény városi útjainak felújítása műszaki ellenőrzés sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja 3.000.000
Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. bérleti és üzemeltetési szerződés 2011. április 18. Polgármesteri Hivatal informatikai, számítástechnikai eszközök beszerzése 48 hónap 3.057.370 Ft/év
Edenred Magyarország Kft. szállítási szerződés 2011. május 30. étkezési utalványok beszerzése folyamatos 14.524.560
Fer Autó Szervíz Kft. adásvételi szerződés 2011. június 1. gépjármű vásárlás 2011. június 1. 3.100.800
NOVICO Szervező és Tanácsadó Kft. vállalkozási szerződés 2011. július 1. Jászság Expo megszervezése 2011. szeptember 16-18. 3.000.000
DuCo Konzorcium vállalkozási szerződés 2011. július 11. Jászberény Város bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztési projekt tárgyú munka teljes körű kivitelezése 2011. október 31. 320.909.621
Tündérkert' 97 kft. vállalkozási szerződés 2011. július 25. játszótér építés (Nemes u. -Gyepü u.) 2011. szeptember 30. 22.080.474
Smart Info Kft. szállítási szerződés 2011. július 5. informatikai eszközök beszerzése oktatási intézmények részére 2011. augusztus 5. 59.612.400
LOGILOGO Kft. vállalkozási szerzödés 2011. november 28. sportöltözö kivitelezése az 5910/3 hrsz-ú sportpályánintézmények részére 2011. november 28. 35.847.897
EL-MÜ Kft. vállalkozási szerzödés 2011. szeptember 21. közvilágítás bövítés 2011. október 30. 3.020.000
Garten Studio Kft. tervezési szerzödés 2011. december 6. Jászberény, Lehel vezér tér és kapcsolódó közterületek fejlesztése 2011. december 6. 6.595.000
GA Magyarország Kft. vállalkozási szerzödés 2011.november 28. karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése 2012. január 15. 4.364.000
DuCo Konzorcium vállalkozási szerzödés 2011.szeptember 29. városi utak, járdák, terek felújítása 2011.december 31. 28.738.059
DuCo Konzorcium vállalkozási szerzödés 2011. szeptember 23. Jászberény városi útjainak felújítása (ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0029 kódszámú pályázat) 2012. július 10. 204.498.700
H&H Konzorcium vállalkozási szerzödés 2011. július 11. Jászsági Népi Együttes székház meglévö épületének átaakítása, bövítése 2012.április 30. 136.933.068
Játszva Okosodj Ovi és Játékcentrum Kft. szállítási szerzödés 2011. december 23. Óvodacentrum eszközeinek szállítása, szerelése, telepítése 2012. április 15. 19.654.276
BOSERÉP Kft. vállalkozási szerzödés 2012.január 31. Funkcióbövítö integrált településközpont fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D-2F-2009-0003 projekt mélyépítési munkálatai keretében sétány és csapadékcsatorna 2012. július 30. 123.893.913
Pannon Park Forest Kft. vállalkozási szerzödés 2012.február 9. Funkcióbövítö integrált településközpont fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D-2F-2009-0003 projekt mélyépítési munkálatai keretében park és közterület felújítás esztése ÉAOP-5.1.1/D-2F-2009-0003 projekt mélyépítési munkálatai keretében sétány és csapadékcsatorna 2012.július 30. 178.990.264
Imola Konstrukt Kft. vállalkozási szerzödés 2012.február 22. Funkcióbövítö integrált településközpont fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D-2F-2009-0003 projekt magasépítési elemeinek kivitelezése 2012.július 30. 161.718.526
Barakk Mérnöki és Kereskedelmi Iroda Kft. vállalkozási szerzödés 2012.február 24. Funkcióbövítö integrált településközpont fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D-2F-2009-0003 projekt keretében nyilvános illemhely telepítése 2012.július 30. 13.819.738Az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások:

Támogató fél Támogatott fél Támogatás célja Megvalósítás helye Támogatás összege (Ft) Kihirdetés ideje
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret GAS KILLERS MC Motoros Club Sportegyesület Országos Motoros Találkozó Megrendezése Portelek 200.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Sáros András: A Jászberényi Ferences Templom c. kéziratának megjelentetése Jászberény 200.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Római Katolikus Főplébánia Nagytemplom kíszkivilágításának továbbfejlesztése Jászberény 400.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Berény-Foci Közhasznú Alapítvány Informatikai és infrastruktúrális fejlesztés Jászberény 250.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Állat- és Növénykert Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma állat- és növénykertek, vadasparkok felújítására, működtetésére és szakmai munkájának támogatására (pályázati keret) Jászberény 4.000.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság "Szatmári László" Jászsági Méhész-Egyesület Mézvásár rendezésére, szakmai találkozók szervezésére Jászberény 200.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság GARDATEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Rt. A jászberényi üzem víz-szennyvíz, bekötőút kiépítésének támogatása Jászberény 1.000.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Berény Hús Kft. A volt Kossuth húsüzem átalakítási költségéhez Jászberény 1.000.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság GÁBOR-PACK Csomagolóanyaggyártó és Kereskedelmi Kft. Bekötőút építése (itt oldható meg az Állatkert gazdasági bejárata) Jászberény 1.000.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság HUNORI Ipari Kereskedelmi Kft. Vendéglátó egység külső felújítás (a volt Lehel Étterem) Jászberény 1.000.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Jászberény, Palotásy János zeneiskola Vechtában megrendezendo programsorozat Jászberény 400.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Jászberény Város Polgármesteri Hivatal Szervezési és Gondnoksági Iroda Magyar Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának rendezvénysorozata Jászberény 200.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Jászberényi Mentokutyás Egyesület BMK Biztonságos Magyarországért Közalapítvány 2004. évi katasztrófavédelmi pályázat (pályázati keret) Jászberény 370.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Jászberény Városi Könyvtár és Információs Központ Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására a beszerzési keret kiegészítésére (pályázati keret) Jászberény 500.000
Jászberény Város Önkormányzata Szociális és Vallásügyi Bizottsága Szent Kamill Szeretetszolgálat Szent Antal napi agapé, idosek napja, karácsonyi ünnepség Jászberény 200.000
Jászberény Város Önkormányzata Szociális és Vallásügyi Bizottsága Mozgássérültek jászberényi csoportja Színházlátogatásra, kirándulások költségeihez Jászberény 200.000
Jászberény Város Önkormányzata Szociális és Vallásügyi Bizottsága JÁSZER 95 Kft. Megváltozott munkaképességuek szállítási költségeihez Jászberény 500.000
Jászberény Város Önkormányzata Szociális és Vallásügyi Bizottsága Vöröskereszt Alapszervezet Jászberény Neszűri közösségfejlesztési programhoz Jászberény 1.000.000
Jászberény Város Önkormányzata Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottsága Nagyboldogasszony Római Katolikus Foplébánia Jászberény Jászberény Szent Imre temetoben hulladéktömöríto üzembe állítása Jászberény 1.500.000
Városfejlesztési Bizottság Jézus Neve Plébánia Barátok temploma felújítás Jászberény, Ferencesek tere 300.000
Városfejlesztési Bizottság Jászberényi Református Egyházközség Kerítés csere, útjavítás Jászberény, Thököly út 700.000
Jászberény Város Önkormányzata Római Katolikus Foplébánia Fotemplom felújítása Jászberény, Lehel vezér tér 3.000.000
Városfejlesztési Bizottság Római Katolikus Foplébánia Porteleki temeto felújítása Jászberény, Portelek 834.000
Városfejlesztési Bizottság Jászberényi Sportegyesület Felújítási tervekre 2.000.000
Jászberény Város Önkormányzata Hamza Múzeum és Jász Galéria Épület felújítási munkák Jászberény, Thököly út 1.000.000
Városfejlesztési Bizottság Városvédö és Városszépítö Egyesület Jász Emlékmü felállításához Jászberény, Lehel vezér tér 1.500.000
Városfejlesztési Bizottság Élövíz Természetvédelmi Egyesület Természetvédelemmel összefüggö programok támogatása 310.000
Városfejlesztési Bizottság Jézus Neve Plébánia Irodaépület (volt tornacsarnok) felújításának támogatása Jászberény, Ferencesek tere 2.000.000
Városfejlesztési Bizottság Baranyai István és neje Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítására Jászberény, Ady E. u. 8. 630.000
Városfejlesztési Bizottság Kispál Albert és neje Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítására Jászberény, Mozsár u. 3. 800.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret JSE Görkorcsolya Szakosztály Jászberényi versenyzök Görkorcsolya EB-n történö indulásához támogatás Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret JSE Utánpótlás Labdarúgó Szakág Rétsági Gyula Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna Jászberény 500.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Sáros András Közalapítvány Október 23-ához kapcsolódó prózamondó verseny, illetve a Déryné Muvelodési Központtal közösen újévi koncert megrendezése Jászberény 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jászberényi Pálinkás-kereszt pályázati úton megvalósítandó rekonstrukciója Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (ÉARFT) pályázat hirdetése a decentralizált Terület- és Régiófejlesztési Céleloirányzat (TRFC) 2004. évi pályázati rendszerében támogatás elnyerése. Pályázati jogcím: Ingatlan kulturális örökség védelmével Jászberény, Mozsár u. 3. 800.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Családsegítö és Gyermekjóléti Szolgálat 1 fö lakóház vásárlás Jászberény 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tüzoltósága 1 fö társasházi lakás vásárlás Jászberény 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Szociális Intézet Jászberény 1 fö lakóház korszerüsítés Jászdózsa 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jászberény Város Polgármesteri Hivatala 1 fö lakás korszerüsítése Jászberény 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tüzoltósága 1 fö házépítése Jászberény 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tüzoltósága 1 fö lakáskorszerüsítés Jászberény 280.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jászberény Város Polgármesteri Hivatala 1 fö lakóház korszerüsítése Jászboldogháza 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Belvárosi Általános Iskola 1 fö lakás korszerüsítése Jászberény 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jászberényi Erzsébet kórház 1 fö tetötér beépítése Jászberény 500.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Szociális Intézet, Jászberény 1 fö lakás korszerüsítése Jászdózsa 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Városi Kincstár, Jászberény 1 fö lakás vásárlás Jászberény 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Városi Óvodai Intézmény, Jászberény 1 fö lakóház vásárlás Jászberény 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Lehel Sport és Szabadidöközpont Közhasznú Társaság Jászberényben tervezett müjégpálya tervdokumentációi elkészítésének többletköltsége (multifunkcionális csarnok építési keret) Jászberény 1.412.500
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tuzoltósága BM Országos Katasztrófavédelmi Föigazgatóság által kiírt pályázat, 2004-es megvalósulással. Jászberényi Tüzoltóság BOD-045 forgalmi rendszámú STEYR-LOHR típusú gépjármüfecskendö felújítására (pályázati keret) Jászberény 2.637.500
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Buschmann Ferenc természetkutató Jászberény környékének természeti értékei és szépségei (védett növények és állatok) c. könyv megjelentetése Jászberény 400.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Egyesített Szociális Intézmény 1 fö lakás vásárlás Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Jászberényi SE Vasa Labdarúgó Szakosztály Müködési feltételek javítása, felszerelések, melegítök, futballcipök, mez vásárálása Jászberény 200.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Bartos Kinga festömuvész, rajztanár Firenzei Nemzetközi Kortárs Képzömüvészeti Biennáléra való kijutás költségeinek (2005.) fedezéséhez támogatás Jászberény 200.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány - Budapest - a pályázat kiírója. Hátrányos helyzetu csoportok integrációs célú programjainak támogatására (pályázati keret) Jászberény 250.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Városi Könyvtár és Információs Központ Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Kollégiuma a pályázat kiírója. Számítógépre és hangosító berendezésre (pályázati önero része) Jászberény 400.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság TREND Kft., Jászberény a 4753 hrsz-ú út lefedési költségeihez hozzájárulás Jászberény 2.400.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság "Szatmári László" Jászsági Méhészegyesület Jászberényi Mézvásár rendezvények és működtetés költségeire Jászberény 200.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Jász-Plasztik Kft. Mercedes autószalon és műhely építás infrastrukturális beruházására Jászberény 800.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság NBA Római Katolikus Főplébánia Szent Imre, Fehértói és Új Temetők tisztítása, fásítása Jászberény 1.500.000
Városfejlesztési Bizottság Jézus Neve Plébánia orgona felújítás, közösségi ház felújítása Jászberény ,Ferencesek tere 2.500.000
Városfejlesztési Bizottság Református Lelkészi Hivatal kapu felújítás, út melletti világítás kialakítása, kertépítés Jászberény, Thököly út. 500.000
Jászberény Város Önkormányzata Folklór Kulturiális Közalapítvány épület felújítás Jászberény, Víz u. 1. 900.000
Jászberény Város Önkormányzata Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány tetőszerkezet felújítása Jászberény, Gyöngyösi út 7. 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Nagyboldogasszony Főplébánia főtemplom belső felújítása Jászberény, Szentháromság tér 3. 3.000.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Jézus Neve Plébánia Ferences Templom orgonájának bovítése, sípanyag megvásárlásához, elektromágnesekhez és a hozzá tartozó alkatrészekhez Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tuzoltósága 1 fö lakás vásárlás Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Egyesített Szociális Intézmény 1 fő lakóház korszerűusítése Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Városi Könyvtár és Információs Központ A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására (pályázati keret) Jászberény 500.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Állat- és Növénykert 1 fő lakóház korszerűsítése Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Állat- és Növénykert 1 fő zártkerti szőlő és gazdasági épület lakáscélú vásárlása Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Jászberény Város Polgármesteri Hivatala 1 fö lakás vásárlás Jászberény 350.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Vasas Sporthorgász Egyesület Zúgó-teknő iszaptalanításához Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Városi Könyvtár és Információs Központ Gyermekrészleg új könyvespolcainak beszerzése Jászberény 500.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Pedagógus Szakszervezet Városi Bizottsága Színes Diplomás pedagógusok jutalmazása Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Családsegíto- Gyermekjóléti Szolgálat Személygépkocsi beszerzési költségeihez Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága MACI Alapítvány Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Terület- és régiófejlesztési Céleloirányzat pályázati program. Jászberény Város Önkormányzata tulajdonában lévo épület (Óvoda) átalakítására és beruházására (páyázati keret) Jászberény 4.000.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Jászberény "Erzsébet" Kórház 1 fő lakóház bővítése Portelek 500.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Városi Önkormányzati Bölcsode 1 fő társasház vásárlás Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Jászberény Város Idosek Otthona Jászladány Számítógépes élelmezési program vásárlásához Jászladány 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány A tíz éves Hamza Múzeum jubileumi rendezvényére Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret JSE Labdarúgó utánpótlás szakág Rétsági Gyula Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgótorna megrendezése Jászberény 400.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Városi Könyvtár és Információs Központ A Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz benyújtott, a könyvtár nyilvános szolgálati terébe új bútorok beszerzésére célú pályázatával igényelt támogatásból a Könyvtári Szakmai Kollégium a támogatást megitélte (pályázati keret) Jászberény 1.800.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 fő lakóház korszerűsítése Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Egészségügyi és Sportbizottság Jászberény SE működési támogatás Jászberény 18.300.000
Jászberény Város Önkormányzata Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Röplabda Klub működési támogatás Jászberény 6.500.000
Jászberény Város Önkormányzata Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Kosárlabda SE működési támogatás Jászberény 5.700.000
Jászberény Város Önkormányzata Egészségügyi és Sportbizottság JTKF DSE működési támogatás Jászberény 4.000.000
Jászberény Város Önkormányzata Egészségügyi és Sportbizottság Yakuzák SE fejlesztési támogatás Jászberény 3.000.000
Jászberény Város Önkormányzata Egészségügyi és Sportbizottság Yakuzák SE működési támogatás Jászberény 1.000.000
Jászberény Város Önkormányzata Egészségügyi és Sportbizottság Dance Fitness SE működési támogatás Jászberény 1.000.000
Jászberény Város Önkormányzata Egészségügyi és Sportbizottság Jb-i Szekuritas Sakkör működési támogatás Jászberény 700.000
Jászberény Város Önkormányzata Egészségügyi és Sportbizottság Jász Kempo Karate Klub működési támogatás Jászberény 450.000
Jászberény Város Önkormányzata Egészségügyi és Sportbizottság Jb-i Turista Egyesület működési támogatás Jászberény 400.000
Jászberény Város Önkormányzata Egészségügyi és Sportbizottság Jb-i Triatlon SE működési támogatás Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Egészségügyi és Sportbizottság Jászsági Rádiósok Egyesülete működési támogatás Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Egészségügyi és Sportbizottság Jb-i Stinky Sox Baseball KHT működési támogatás Jászberény 250.000
Jászberény Város Önkormányzata Egészségügyi és Sportbizottság Optisport KFT működési támogatás Jászberény 350.000
Jászberény Város Önkormányzata Egészségügyi és Sportbizottság Városi Óvodai Intézmény működési támogatás Jászberény 280.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Városi Könyvtár és Információs Központ A Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz benyújtott számítógép és hangosító berendezés beszerzésére célú pályázatával igényelt támogatásból a Könyvtári Szakmai Kollégium a támogatást megitélte (pályázati önerő része) Jászberény 400.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébánia Főtemplom felújítás Jászberény 680.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága lakás korszerűsítés Jászberény 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Városi Könyvtár és Információs Központ Városi Könyvtár és Információs Központ felújított épületébe való visszaköltözés Jászberény 1.743.750
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 1 fő lakóház korszerűsítés Jászberény 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 1 fő lakóház vásárlás Jászberény 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Egyesített Szociális Intézmény 1 fő lakás korszerűsítés Jászberény 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálat Személygépkocsi beszerzés Jászberény 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 fő lakóház bővítés Pusztamonostor 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 fő lakás korszerűsítés Jászberény 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Állat- és Növénykert Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt állatkertek fejlesztésére pályázat nyert (pályázati keret) Jászberény 5.125.000
Ifjúsági és Közbiztonsági Bizottság Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága bútor vásárlás Jászberény 250.000
Ifjúsági és Közbiztonsági Bizottság Jászberényi Rendőrkapitányság Neszűri közbiztonság növelése Jászberény 2.400.000
Ifjúsági és Közbiztonsági Bizottság Neszűri Polgárőr Egyesület Működési támogatás, formaruha beszerzés Jászberény 800.000
Ifjúsági és Közbiztonsági Bizottság Portelki Polgárőr Egyesület Működési támogatás, formaruha beszerzés Jászberény 800.000
Ifjúsági és Közbiztonsági Bizottság Kábítószerügyi Egyeztető Fórum KEF pályázati önrész, "Dobd a kosárba" drogellenes sportnap Jászberény 800.000
Ifjúsági és Közbiztonsági Bizottság Jászautó KFT. Közlekedés biztonsága érdekében rendezett nyílt nap Jászberény 20.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jászberény Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala lakóház korszerűsítés Jászberény 300.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Rendőrkapitányság neszüri körzeti megbízotti iroda berendezési tárgyainak beszerzésére Jászberény 240.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jászberényi Állat- és Növénykert Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázat kiírója. 2006. évi állatkertek működési, felújítási, illetve beruházási feladatainak támogatására (pályázati önerő része) Jászberény 3.600.000
Jászberény Város Önkormányzata Folklór Kulturiális Közalapítvány Táncház akadálymentesítése Jászberény, Víz u. 1. 400.000
Jászberény Város Önkormányzata "Maci" Alapítvány épületszárny nyílászáróinak cseréje Jászberény, Gorjánc Ignác stny.1. 680.000
Jászberény Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Jászberényi Mentőkutyás Egyesület Biztonságos Magyarországért Közalapítványa pályázat kiírója. Katasztrófavédelmi Pályázat célja: a speciálismentési feladatokat ellátó, ENSZ INSARAG minősítéssel rendelkező civil szervezetek eszközbeszerzésének, működésének és fejlesztésénektámogatása Jászberény 230.680
Jászberény VárosÖnkormányzata Polgármesteri keret Vasas Sporthorgász Egyesület 2006. évi iszaptalanítás "Zúgó-teknő" Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Jász-Lovas Bandérium Egyesület Ruhák, felszerelésekpótlása, felújítása Jászberény 500.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Jászberényi Zsidó temető kerítéscseréje Jászberény 500.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret GAS KILLERS MCMOTOROS CLUB Sportegyesület Országos motorostalálkozó megrendezése Portelek 300.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság SZELENA KFT Temetők tisztítása Jászberény 900.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság SZELENA KFT Temetőkben lévő sírhelyek számítógépes nyilvántartási rendszerének kiépítése Jászberény 1.100.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Jászberényi Állat és Növénykert Szennyvízcsatornahálózat kiépítése Jászberény 1.500.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Szatmári László Jászsági Méhész Egyesület Szakmai rendezvények Nemzetközi Mézvásár költségeihez Jászberény 240.000
Városfejlesztési Bizottság Református Egyházközösség Gyülekezeti Ház vizes blokkjának, Wc-jének, gyermekszobájának felújítása Jászberény, Thököly út 15. 400.000
Városfejlesztési Bizottság Jézus Neve Plébánia Sípsorok vásárlása Jászberény, Ferencesek tere 3. 600.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Városi Kincstár 1 fő lakáskorszerűsítés Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Jászberényi Rendőrkapitányság Belügyminisztérium Országos Bűnmegelőzési Központ által kiírt pályázat "a vagyon elleni bűncselekmények, elsősorban a betöréses lopások visszaszorítását, megelőzését elősegítő programok támogatására" pályázati sajá forrás (önerő) Jászberény 275.100
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Palotásy János Vegyeskar Cantus M.M. Fesztiválon való részvétel (Bécs) Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottság "MACI" Alapítvány EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázati felhívásra önálló projektek támogatásának 6. kiemelt területén, azaz a gyermek és ifjúságvédelmen belül a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja pályázat Jászberény 2.800.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jászberény Város Polgármesteri Hivatala 1 fő ingatlan vásárlás Jászberény 360.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jászberényi Állat- és Növénykert Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázat kiírója. 2006. évi állatkertek működési, felújítási, illetve beruházási feladatainak támogatására (pályázati önerő része) Jászberény 3.600.000
Jászberény Város Önkormányzata Folklór Kulturiális Közalapítvány Táncház akadálymentesítése Jászberény, Víz u. 1. 400.000
Jászberény Város Önkormányzata "Maci" Alapítvány Épületszárny nyílászáróinak cseréje Jászberény, Gorjánc Ignác stny.1. 680.000
Jászberény Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Jászberényi Mentőkutyás Egyesület Biztonságos Magyarországért Közalapítványa pályázat kiírója. Katasztrófavédelmi Pályázat célja: a speciálismentési feladatokat ellátó, ENSZ INSARAG minősítéssel rendelkező civil szervezetek eszközbeszerzésének, működésének és fejleszté Jászberény 230.680
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Vasas Sporthorgász Egyesület 2006. évi iszaptalanítás "Zúgó-teknő" Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Jász-Lovas Bandérium Egyesület Ruhák, felszerelésekpótlása, felújítása Jászberény 500.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Jászberényi Zsidó temető kerítéscseréje Jászberény 500.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret GAS KILLERS MCMOTOROS CLUB Sportegyesület Országos motorostalálkozó megrendezése Portelek 300.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság SZELENA KFT Temetők tisztítása Jászberény 900.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság SZELENA KFT Temetőkben lévő sírhelyek számítógépes nyilvántartási rendszerének kiépítése Jászberény 1.100.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Jászberényi Állat és Növénykert Szennyvízcsatornahálózat kiépítése Jászberény 1.500.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Szatmári László Jászsági Méhész Egyesület Szakmai rendezvények Nemzetközi Mézvásár költségeihez Jászberény 240.000
Városfejlesztési Bizottság Református Egyházközösség Gyülekezeti Ház vizes blokkjának, Wc-jének, gyermekszobájának felújítása Jászberény, Thököly út 15. 400.000
Városfejlesztési Bizottság Jézus Neve Plébánia Sípsorok vásárlása Jászberény, Ferencesek tere 3. 600.000
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Városi Kincstár 1 fő lakáskorszerűsítés Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Jászberényi Rendőrkapitányság Belügyminisztérium Országos Bűnmegelőzési Központ által kiírt pályázat "a vagyon elleni bűncselekmények, elsősorban a betöréses lopások visszaszorítását, megelőzését elősegítő programok támogatására" pályázati sajá Jászberény 275.100
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri keret Palotásy János Vegyeskar Cantus M.M. Fesztiválon való részvétel (Bécs) Jászberény 300.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottság "MACI" Alapítvány EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázati felhívásra önálló projektek támogatásának 6. kiemelt területén, azaz a gyermek és ifjúságvédelmen belül a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja pályázat Jászberény 2.800.000
Jászberény Város Önkormányzata Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jászberény Város Polgármesteri Hivatala 1 fő ingatlan vásárlás Jászberény 360.000
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Mentőkutyás Egyesület 2006. október 13-15 között Jászberényben megrendezésre kerülő III. "Berényi" mentőkutya vizsgával kapcsolatos rendezvény Jászberény 350.000
Jászberény Város Polgármesteri Hivatala Római Katolikus Főplébánia óraszerkezet modernizálása Jászberény, Szentháromság tér. 3. 60.000
Jászberény Város Önkormányzata Lehel Sport Kht. öltözők felújítása Jászberény, Gorjánc Ignác stny.5. 1.000.000
Jászberény Város Önkormányzata Jászkun Volán Zrt helyi autóbusz közlekedés ellátására Szolnok, Nagysándor József u. 24. 7.000.000
Jászberány Város Önkormányzata Lehel Sport Kht. városi stadion felújítása Jászberény, Gorjanc I.stny.5. 3.277.200
Jászberény Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Országos Mentőszolgálat Jászberényi Mentőállomás KED mellény és téli gumi garnitúra beszerzés 400.000
Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Folklór Kulturális Közalapítvány Csángó Fesztivál számláinak megelőlegezésére (visszatérítendő támogatás) 3.000.000
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE - - 4.575.000
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Röplabda Klub - - 1.625.500
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Kosárlabda SE - - 1.575.000
Egészségügyi és Sportbizottság JTKF DSE - - 1.000.000
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE - - 2.375.000
Polgármester Puedlo Kiadó Babucs Zoltán-Maruzs Roland: "Jászmagyar vitézek, előre, rajta!" című könyv megjelentetése Nagykovácsi 300 000
Polgármester JNSZ Megyei Múzeumok Igazgatósága (Jász Múzeum) Jászberényi kriptaleletanyag restaurálása és kiállítása Jászberény 300 000
Polgármester Jászberényi Yakuzák SE Sportolók külföldi edzőtáborozása Jászberény 200 000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Kossuth Horgász-közösség halasítás Jászberény 300.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre működés segítése Jászberény 300.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Vasas Sporthorgász Egyesület halasítás Jászberény 300.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Jászsági Méhész Egyesület rendezvények költségeire Jászberény 600.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Öregerdeiek Baráti Köre gyermekek táboroztatása Nagyvisnyó 250.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Hűtőgépgyár Horgász Egyesület halasítás Jászberény 300.000
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Jász Kertbarát Klub rendezvények költségeire Jászberény 200.000
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi YAKUZÁK SE Európa Bajnokságon való részvétel 300.000
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE Sportleg-díjak pénzjutalma 230.000
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE 2.200.000
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Röplabda Klub 1.625.500
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Kosárlabda SE 1.575.000
Egészségügyi és Sportbizottság JTKF DSE 1.000.000
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Sakk-Kör 750.000
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi YAKUZÁK SE 800.000
Egészségügyi és Sportbizottság Jászsági Rádiósok Egyesülete 360.000
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Turista SE 400.000
Egészségügyi és Sportbizottság Dance Fitness SE 800.000
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Stinky Sox Baseball KHT 400.000
Egészségügyi és Sportbizottság Jász Kempo Karate Klub 300.000
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE Labdarugó szakosztály támogatása 2.000.000
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Röplabda Klub II. Electrolux Kupa nemzetközi röplabda torna támogatása 1.000.000
Polgármester Jászság Népi Együttes (Folklór Kulturális Közalapítvány) Új viselet elkészítése, régi viseletek és díszletek felújítása Jászberény 500.000
Polgármester Viganó AMI (Folklór Kulturális Közalapítvány) Az intézmény 2007. II.féléves működése Jászberény 500.000
Jászberény Város Képviselő-testületének Jogi. Ügyrendi és Közrendi Bizottsága Portelki Polgárőr Egyesület működési támogatás 2007 jul. 2 Portelek 400.000
Jászberény Város Képviselő-testületének Jogi. Ügyrendi és Közrendi Bizottsága Neszűri Polgárő Egyesület működési támogatás 2007 jul. 2 Jászberény 400.000
Jászberény Város Képviselő-testületének Jogi. Ügyrendi és Közrendi Bizottsága Neszűri Polgárő Egyesület gépjármű gázüzemű fogyasztásra történő átalakítás Jászberény 100.000
Polgármester Évezredek Vallomása Alapítvány Jászság területén lévő őslénytani forrásanyag kutatása Jászság 250.000
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE Jászberény 4.575.000 2007. október 4.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Röplabda Klub Jászberény 1.625.000 2007. október 4.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Kosárlabda Klub Jászberény 1.575.000 2007. október 4.
Egészségügyi és Sportbizottság JTKF DSE Jászberény 1.000.000 2007. október 4.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE Jászberény 2.000.000 2007. október 4.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Röplabda Klub Jászberény 812.500 2007. október 4.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Kosárlabda SE Jászberény 750.000 2007. október 4.
Polgármester Folklór Kulturális Közalapítvány A Víz u.1. szám alatti székház felújítása, karbantartása Jászberény 500.000 2007. 11. 08.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE Működési támogatás Jászberény 1.612.500 2007. december 6.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE - utánpótlás labdarúgás Működési támogatás Jászberény 962.500 2007. december 6.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Röplabda Klub Működési támogatás Jászberény 812.500 2007. december 6.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Kosárlabda SE Működési támogatás Jászberény 825.000 2007. december 6.
Egészségügyi és Sportbizottság JTKF DSE Működési támogatás Jászberény 1.000.000 2007. december 6.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Porteleki Polgárőr Egyesület Működési Támogatás Jászberény 100.000 2008. január 30.
Pénzügyi, Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság Magyar Hagyományőr Világszövetség 20. Tavaszi Emlékhadjárat megrendezése A Tavaszi Hadjárat helyszínei 250.000 2008. április 16.
Pénzügyi, Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság Palotásy János Vegyeskar Kórusolimpián való részvétel Graz 500.000 2008. április 16.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE működési támogatás Jászberény 3.612.500 2008. április 21.
Egészségügyi és Sportbizottság JSE - Vasas utánpótlás labdarúgó szakág működési támogatás Jászberény 962.500 2008. április 21.
Egészségügyi és Sportbizottság JTF DSE működési támogatás Jászberény 1.000.000 2008. április 21.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Kosárlabda SE működési támogatás Jászberény 1.575.000 2008. április 21.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Röplabda Klub működési támogatás Jászberény 1.625.000 2008. április 21.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE működési támogatás Jászberény 10.612.500 2008. április 21.
Pénzügyi, Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány Kodály tanulmányút jászberényi megrendezése Jászberény 300.000 2008. május 19.
Pénzügyi, Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság Jász Múzeumért Alapítvány 2008. évi szakmai munka ellátása Jászberény 1.000.000 2008. május 19.
Pénzügyi, Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság Jászsági Évköny Alapítvány A Jászsági Évkönyv kiadása Jászberény 650.000 2008. május 19.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Pórtelki Pávakör működési támogatás, férfiruha vásárlás 80.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Déryné Vegyeskar folyamatos működés 100.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Palotásy János Vegyeskar működési támogatás 100.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Belvárosi Általános Iskola napközis csoport szabadidős program 30.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Déryné Művelődési Központ újévi koncert megrendezése 80.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Déryné Művelődési Központ Adventtől-Karácsonyig rendezvénysorozat 50.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Kelepelő Bábcsoport bábműsorok mesefeldolgozása 50.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Siketek és Nagyothallók Klubja jelnyelvi tolmács tanfolyam + működés 40.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Fogódzkodó Egyesület belépőjegyek vásárlása 40.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Vakok és Gyengénlátók Klubja folyamatos működés 40.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Református Egyház angol nyelvű tábor 20.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Harmónia Kórus kórustalálkozón való részvétel 50.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Fegyveres Szervek Nyugállományú Klubja rendezvények támogatása 30.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény külföldi kapcsolatok ápolása, szakmai programok 100.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Hamza Stúdió katalógus 50.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Digitálisan Fotózók Klubja kiállítások rendezése 40.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Vöröskereszt Területi Szervezete ifjúsági tábor 80.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola iskolai táborozás 80.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Támasz Klub Tropikárium megtekintése 40.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Városvédő és Szépítő Egyesület III. Városvédő Ifjúsági Tábor 50.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Gazdák és Polgárok Köre gazdatanfolyam + népfőiskola 50.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság 56-os Szövetség 2008. évi kulturális tevékenység 40.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Olajág-Jász Mozgássérültek Kulturális Egyesülete kulturális program 50.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Belvárosi Általános Iskola 12-18 évesek egészségvédelme 20.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Székely Mihály Kórus Közművelődési Alapítvány regionális kórustalálkozó + vechtai kórus fogadása 100.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Ifjú Muzsikusok Alapítvány komolyzenei koncertek szervezése 100.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Regélő Színjátszó Kör mikroport + zene CD vásárlása 40.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság KÉSZ emléktábla készítés 10.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Jász Kertbarát Klub folyamatos működés 40.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Klapka György Szakközép és Szakiskola testvérvárosi kapcsolat 100.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Református Egyház ifjúsági tábor 50.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola marosvásárhelyi kiutazás 80.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Lehel Vezér Gimnázium vechtai kiutazás 80.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Belvárosi Általános Iskola angol cserekapcsolat 50.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Vechtai Baráti Kör Egyesület német-magyar szakácskönyv 50.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Berényi Műhely folyamatos működés 70.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Jászsági Művészeti Szakiskola és Lovasturisztikai Egyesület zománcművészet és Jászberény népművészete 100.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Jász Lovas Bandérium rendezvényeken való közreműködés + működési támogatás 100.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium matematika verseny megrendezéséhez támogatás 40.000 2008. május 28.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Városi Pedagógus Szakszervezet Színes diplomás pedagógusok jutalmazása 60.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Déryné Nyugdíjas Klub Idősek napi ünnepség költségeihez 100.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Rákbetegek Országos Szövetsége Jászberényi Napforduló Szolgálat és Támasz Klub Közösségi programokhoz 130.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Éves munkatervi programjaik költségeihez 100.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébánia Karítász Csoportja Egy hetes tábor költségeihez 150.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Barátok Temploma Közösségének Alapítványa Gergelyiugornyai tábor költségeihez 130.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szent Erzsébet napi rendezvényre 60.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Szent Kamill Szeretetszolgálat Munkatervi feladataik költségeihez 130.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete Közösségi programjaik költségeihez 130.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre Munkatervi feladataik költségeire 80.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Magyar ILCO Szövetség Jászberényi Klubja Évente egy alkalommal szervezett kirándulás költségére 90.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Vakok és Gyengénlátók Klubja Klub működéséhez, rendezvényekhez 80.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság „Aprítógépgyár a nyugdíjasokért” Alapítvány Kirándulás költségeihez 80.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Pedagógus Szakszervezet Városi Bizottsága Nyugdíjas klub Idősek napja rendezvény költségeihez 80.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Fogódzkodó Egyesület Egy hetes családi öregerdei táborozáshoz 180.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Fogódzkodó Egyesület Egy hetes családi öregerdei táborozáshoz 180.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Asztma Klub Balatoni életmód tábor utazási költségeihez 40.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Egyházi Iskoláért Alapítvány Sarudi tábor költségeihez 4 rászoruló gyermeknek 80.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság ”Maci” Alapítvány Fogyatékosok Napja rendezvény költségeihez 100.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Egyházi ingatlanok felújítására Egyházi ingatlanok felújítására 3.000.000 2008. május 28.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Temetők felújítására Temetők felújítására 1.000.000 2008. május 28.
Pénzügyi, Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság Jászberényi Játékvezetői Testület megyei játékvezetői edzőtábor megrendezése Jászberény 300.000 2008. Június 3.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Jézus Neve Plébániának Új temető járda építéséhez 350.000 2008. Június 27.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Római Katolikus Főplébániának Főtemplom felújításához 600.000 2008. Június 27.
Szociális és Vallásügyi Bizottság Református Egyházközségnek gyülekezeti ház felújításához 50.000 2008. Június 27.
Pénzügyi, Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság Déryné Vegyeskar Közhasznú Egyesület zongora vásárlás Jászberény 350.000 2008. Május 15.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Szekuritás Sakk-Kör működési támogatás Jászberény 750.000 2008. augusztus 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi YAKUZÁK SE működési támogatás Jászberény 800.000 2008. augusztus 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászsági Rádiósok Egyesülete működési támogatás Jászberény 360.000 2008. augusztus 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Turista SE működési támogatás Jászberény 400.000 2008. augusztus 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Dance Fitness SE működési támogatás Jászberény 800.000 2008. augusztus 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Stinky Sox Baseball Kht működési támogatás Jászberény 400.000 2008. augusztus 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Jász Kempo Karate Klub működési támogatás Jászberény 300.000 2008. augusztus 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE működési támogatás Jászberény 210.000 2008. augusztus 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE működési támogatás Jászberény 260.000 2008. augusztus 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Lehel Sport Kht működési támogatás Jászberény 500.000 2008. augusztus 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Kosárlabda SE működési támogatás Jászberény 1.000.000 2008. augusztus 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi RK működési támogatás Jászberény 2.000.000 2008. augusztus 7.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Városőr Egyesület Jászberény 3.000.000 2008.március 18.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Porteleki Polgárőr Egyesület Jászberény-Portelek 400.000 2008. július 2.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Neszűri Polgárőr Egyesület Jászberény 400.000 2008. július 2.
Pénzügyi, Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság Lehel Sportlétesítmények Vagyonkezelő kft. Strandröplabda pálya építés pályázati önrész Jászberény 300.000 2008. szeptember 2.
Egészségügyi és Sportbizottság Rétsági Gyula Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó torna Jászberény 440.849 2008. Október 21.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Röplabda Klub működési támogatás Jásznerény 875.000 2008. Október 21.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Kosárlabda SE működési támogatás Jászberény 575.000 2008. Október 21.
Egészségügyi és Sportbizottság JTF DSE működési támogatás Jászberény 600.000 2008. Október 21.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE működési támogatás Jászberény 4.275.000 2008. Október 21.
Egészségügyi és Sportbizottság JSE felnőtt labdarúgó szakosztály működési támogatás Jászberény 5.000.000 2008. Október 21.
Egészségügyi és Sportbizottság JSE utánpótlás labdarúgó szakosztály működési támogatás Jászberény 3.000.000 2008. Október 21.
Városfejlesztési Bizottság Lehel Sport Kht. Játszóeszközök beszerzésére Jászberény 1.575.000 2008. március 10.
Városfejlesztési Bizottság Jászberény város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Sportbizottság Müfüves labdarúgó pálya kerítésének és parkolójának tervezésére Jászberény 250.000 2008. március 10.
Városfejlesztési Bizottság Jászberény város Polgármesteri Hivatal Szociális és Vallásügyi Bizottság Szociális város-rehabilitációs pályázat benyújtására Jászberény 500.000 2008. március 10.
Városfejlesztési Bizottság Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tüzoltósága Kazánok cseréje, fűtéskorszerűsítés Jászberény 2.000.000 2008. március 27.
Városfejlesztési Bizottság Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre Árpád utca 14. szám alatti székházának felújítására Jászberény 495.000 2008. április 15.
Városfejlesztési Bizottság Jászsági Természetvédelmi, Környezetvédelmi Egyesület Egyesület éves programjainak megrendezésére 250.000 2008. április 30.
Városfejlesztési Bizottság 298. sz. Lehel Vezér Cserkészcsapat Cserkészek 10 éves évfordulója, környezetvédelmi program támogatására 200.000 2008. április 30.
Városfejlesztési Bizottság Jászberényi Vízgazdálkodási Kft Strand – területén az Eu-s követelményeknek megfelelő játszótér eszközeinek beszerzésére Jászberény 600.000 2008. április 30.
Városfejlesztési Bizottság Jászberényi Vagyonkezelö és Városüzemeltetö Zrt Buzogány zsákutca ivóvízvezeték ellátására Jászberény 1.800.000 2008. június 26.
Városfejlesztési Bizottság Nagyboldogasszony Katolikus Föplébánia Szelei úti kőkereszt és Dinamit téri harangláb felújításának munkálataira Jászberény 900.000 2008. augusztus 15.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság Jászberényi Rendőrkapitányság működési feltételeinek támogatására Jászberény 1.230.000 2008. október. 28
Egészségügyi és Sportbizottság Szent Erzsébet Kórház rekonstrukció II. ütemének átadása - fogadás költsége 270.000 2008. december 22.
Egészségügyi és Sportbizottság SZIE ABK 2.500.000 2008. december 22.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Röplabda Klub működési támogatás 875.000 2008. december 22.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Kosárlabda működési támogatás 1.575.000 2008. december 22.
Egészségügyi és Sportbizottság JTF DSE működési támogatás 600.000 2008. december 22.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE gyorskorcsolya szakosztály működési támogatás 800.000 2008. december 22.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Motocross SE működési támogatás 300.000 2008. december 22.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászsági Diáksport Bizottság működési támogatás 250.000 2008. december 22.
Egészségügyi és Sportbizottság Lehel Sport KHT működési támogatás 600.000 2008. december 22.
Egészségügyi és Sportbizottság SZIE ABK működési támogatás 1.250.000 2008. december 22.
Városfejlesztési Bizottság Jászberényi Asztma Klub Asztma klub éves programjaira 60.000 2008. április 23.
Városfejlesztési Bizottság Jászberényi Lovas Baráti Kör Országos Díjugrató Lovasverseny és Országos Gyermek ügyességi Póniverseny megrendezése 150.000 2008. április 23.
Városfejlesztési Bizottság Déryné Művelődési Központ Vásárhelyi István Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpont Déryné – Vásárhelyi vetélkedő megrendezése 100.000 2008. április 23.
Városfejlesztési Bizottság "Iskolánkért, Jövőnkért Alapítvány" Országos Erdei Iskola találkozó 3 – 4 napos program támogatása 400.000 2008. április 23.
Városfejlesztési Bizottság "Iskolánkért, Jövőnkért Alapítvány" Ökoiskola szakmai programok megrendezésének támogatása 100.000 2008. április 23.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE Gyorskorcsolya Szakosztály Jászberény 400.000 2009. április 8.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE Asztaltenisz Szakosztály Jászberény 215.000 2009. április 8.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE Gyorskorcsolya Szakosztály Jászberény 215.000 2009. április 8.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE Működési támogatás Jászberény 2.125.000 2009. április 8.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Kosárlabda SE Működési támogatás Jászberény 1.575.000 2009. április 8.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Röplabda Klub Működési támogatás Jászberény 1.250.000 2009. április 8.
Egészségügyi és Sportbizottság JTF DSE Működési támogatás Jászberény 800.000 2009. április 8.
Egészségügyi és Sportbizottság JSE Labdarúgó Utánpótlás Szakág Működési támogatás Jászberény 1.500.000 2009. április 8.
Városfejlesztési Bizottság Vasas Sporthorgász Egyesület Halastavai engedélyes terveinek elkészítése Jászberény 450.000 2009. április 8.
Városfejlesztési Bizottság Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozata Zöld diákparlament programjainak támogatása Jászberény 250.000 2009. május 5.
Városfejlesztési Bizottság Lehel Vezér Gimnázium Régiós környezetvédelmi szimpózium támogatása Jászberény 200.000 2009. május 5.
Városfejlesztési Bizottság Jászsági Természetvédelmi, Környezetvédelmi Egyesület Jászsági Természetvédelmi, Környezetvédelmi Egyesület éves programjainak megrendezése Jászberény 350.000 2009. május 5.
Városfejlesztési Bizottság Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozata "Öko tábor" programjainak megrendése Jászberény 300.000 2009. május 5.
Városfejlesztési Bizottság Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozata Ökoiskola szakmai programok megrendezésére Jászberény 200.000 2009. május 5.
Városfejlesztési Bizottság Nagyboldogasszony Katolikus Főplébánia "Jézus keresztre feszítését" ábrázoló kőszobor teljes körű felújítása Jászberény 552.568 2009. május 5.
Városfejlesztési Bizottság Nagyboldogasszony Katolikus Főplébánia Nepomuki Szent Jánost ábrázoló kőszobor teljes körű felújítása Jászberény 804.000 2009. május 5.
Városfejlesztési Bizottság Jász-Lovas Bandérium A Nemzeti Vágtán induló jászberényi lovas támogatása Jászberény 200.000 2009. május 20.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE működési támogatás Jászberény 2.125.000 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi KSE működési támogatás Jászberény 1.575.000 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi RK működési támogatás Jászberény 625.000 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság JTF DSE működési támogatás Jászberény 400.000 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság JSE Labdarúgó Utánpótlás Szakág működési támogatás Jászberény 1.500.000 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság Belvárosi Általános Iskola működési támogatás Jászberény 500.000 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály működési támogatás Jászberény 250.000 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság Dr. Ágyi és Társa KFT működési támogatás Jászberény 273.998 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Sakk-Kör működési támogatás Jászberény 750.000 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság YAKUZÁK SE működési támogatás Jászberény 800.000 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászsági Rádiósok Egyesülete működési támogatás Jászberény 360.000 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Turista Egyesület működési támogatás Jászberény 400.000 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság Dance Fitness SE működési támogatás Jászberény 800.000 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Stinky Sox Baseball KHT működési támogatás Jászberény 400.000 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság Jász Kempo Karate Klub működési támogatás Jászberény 300.000 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Rozsomák FC működési támogatás Jászberény 400.000 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság Honfoglalás LLK működési támogatás Jászberény 250.000 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság YAKUZÁK SE működési támogatás Jászberény 1.000.000 2009. június 26.
Egészségügyi és Sportbizottság JSE BMX szakosztály működési támogatás Jászberény 350.000 2009. június 26.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság  Belvárosi Általános Iskola Székely Mihály Kórus külföldi fellépés Jászberény 100.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Berény Folt - Foltvarró Klub 2009. évi nyári kiállítás megrendezése Jászberény 25.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Jászsági Művészeti Szabadiskola alkotótelep megrendezése Jászberény 70.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Jászberényi Ifjú Muzsikusok Alapítvány koncertek megrendezése Jászberény 80.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Kelepelő Bábcsoport bábműsorok létrehozása Jászberény 30.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Kiss Erika könyvkiadás Jászberény 100.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Lehel Melody-Tánc-Sport Egyesület működési támogatás Jászberény 70.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Klapka György Szakközép és Szakiskola vechtai tanárok fogadása Jászberény 100.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Lehel Vezér Gimnázium cserekapcsolat a kolozsvári gimnáziummal Jászberény 20.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Regélő Színjátszó Kör meseelőadás bemutatása Jászberény 30.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 50 éves jubileum Jászberény 100.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Digitálisan Fotózók Klubja kiállítás megrendezése Jászberény 80.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Jász Lovas Bandérium folyamatos működés Jászberény 75.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Berényi Műhely folyamatos működés Jászberény 80.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Jászberény Kossuth Zrt. Portelki Pávakör viselet varratás + utiköltség Jászberény 50.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Hamza Stúdió kiállítás megrendezése Jászberény 70.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Maci Alapítványi Óvoda Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat "Mozdulj velünk" program Jászberény 60.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Jászsági Képzőművészet Barátok Egyesülete kiállítás megrendezése Jászberény 40.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 10 éves testvériskolai kapcsolat Jászberény 100.000 2009. június 30.
Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottság Jártató Táncegyüttes erdélyi szereplés Jászberény 80.000 2009. június 30.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE működési támogatás Jászberény 2.125.000 2009. október 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Kosárlabda SE működési támogatás Jászberény 1.575.000 2009. október 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Röplabda Klub működési támogatás Jászberény 1.875.000 2009. október 7.
Egészségügyi és Sportbizottság JSE Utánpótlás Labdarúgó Szakág működési támogatás Jászberény 1.500.000 2009. október 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Lehel Sport KHT működési támogatás Jászberény 250.000 2009. október 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú KFT működési támogatás Jászberény 270.000 2009. október 7.
Egészségügyi és Sportbizottság SULIDOKI KFT működési támogatás Jászberény 270.000 2009. október 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Rétsági Gyula Nemzetközi Labdarúgó Torna működési támogatás Jászberény 600.000 2009. október 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE működési támogatás Jászberény 1.050.000 2009. október 7.
Egészségügyi és Sportbizottság Jász Sport KFT működési támogatás Jászberény 3.950.000 2009. október 7.
Egészségügyi és Sportbizottság SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar működési támogatás Jászberény 2.000.000 2009. október 7.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság Jászberényi Rendőrkapitányság működési feltételek támogatása (üzemanyagköltség) Jászberény 3.000.000 2009. május 26.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jász Városőr Egyesület Működési támogatás Jászberény 500.000 2009. augusztus 17.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Neszűri Polgárőr Egyesület Működési támogatás Jászberény 575.000 2009. augusztus 17.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Porteleki Polgárőr Egyesület Működési támogatás Jászberény- Portelek 500.000 2009. augusztus 17.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jász-Nagykun Szolnok Megyei Megelőzési Alapítvány Jászberényi Rendőrkapitányság Bűnmegelőző Programjainak támogatása Jászberény 350.000 2009. augusztus 26.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság Jászberényi Rendőrkapitányság működési feltételek támogatása Jászberény 500.000 2009. október 28.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság Jászberényi Rendőrkapitányság működési feltételek támogatása (üzemanyagköltség) Jászberény 3.000.000 2009. május 26.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jász Városőr Egyesület Működési támogatás Jászberény 500.000 2009. augusztus 17.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Neszűri Polgárőr Egyesület Működési támogatás Jászberény 575.000 2009. augusztus 17.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Porteleki Polgárőr Egyesület Működési támogatás Jászberény- Portelek 500.000 2009. augusztus 17.
Jászberény Város Önkormányzata Jász-Nagykun Szolnok Megyei Megelőzési Alapítvány Jászberényi Rendőrkapitányság Bűnmegelőző Programjainak támogatása Jászberény 350.000 2009. augusztus 26.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság Jászberényi Rendőrkapitányság működési feltételek támogatása Jászberény 500.000 2009. október 28.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jászberény Város Polgármesteri Hivatala Testvérvárosi programok támogatása Jászberény 1.000.000 2009. november 17.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény támogatásáról Támogatás a riasztórendszerének kiépítésére Jászberény 700.000 2009. december 08.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Belvárosi Általános Iskola Támogatás a riasztórendszerének kiépítésére Jászberény 700.000 2009. december 08.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Klapka György Szakközép és Szakiskola Támogatás a riasztórendszerének kiépítésére Jászberény 600.000 2009. december 08.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jászberényi Rendőrkapitányság Jutalom Jászberény 615.750 2009. december 08.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE Működési támogatás Jászberény 2.125.000 2009. december 28.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Kosárlabda SE Működési támogatás Jászberény 1.575.000 2009. december 28.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Röplabda Klub Működési támogatás Jászberény 1.250.000 2009. december 28.
Egészségügyi és Sportbizottság JSE utánpótlás labdarúgó szakág Működési támogatás Jászberény 1.500.000 2009. december 28.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi Kosárlabda SE Működési támogatás Jászberény 600.000 2009. december 28.
Egészségügyi és Sportbizottság YAKUZÁK SE Működési támogatás Jászberény 600.000 2009. december 28.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászberényi SE Gyorskorcsolya Szakosztály Működési támogatás Jászberény 300.000 2009. december 28.
Egészségügyi és Sportbizottság Jászsági Diáksport Bizottság Működési támogatás Jászberény 270.000 2009. december 28.
Egészségügyi és Sportbizottság Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú KFT Működési támogatás Jászberény 250.000 2009. december 28.
Egészségügyi és Sportbizottság Óévbúcsúztató Sportnap (becsült összeg) Működési támogatás Jászberény 718.000 2009. december 28.
Pénzügyi,Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság Jászberényi Játékvezetői Testület megyei játékvezetői edzőtábor megrendezése Jászberény 350.000 2009. június 26.
Pénzügyi,Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság CKÖ Jászsági Cigánynap 2009. megrendezése Jászberény 220.000 2009. június 26.
Képviselő-testület Jászsági Évkönyv Alapítvány Jászsági Évkönyv megjelentetése Jászberény 300.000 2009. október 28.
Képviselő-testület Színház és Filmművész Képzésért Alapítvány Csángóföldi vendégjáték költségeinek fedezédére Csángóföld 400.000 2009. október 28.
Pénzügyi,Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság Jézus Neve Plébánia Adventi jótékonysági koncert megrendezése Jászberény 312.500 2009. december 14.
Képviselő-testület Új Színházért Alapítvány Befogadó színház kialakítása Jászberény 850.000 2009. július 10.
Pénzügyi,Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság Szent Erzsébet Kórház Kft. 2009. évi működés Jászberény 100.000.000 2009. szeptember 23.
Pénzügyi,Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság Szent Erzsébet Kórház Kft 2008. évi tartozás kiegyenlítése Jászberény 120.000.000 2009. július 10.
Pénzügyi, Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság Nagyboldogasszony Főplébánia, Jézus Neve Plébánia abádszalóki hittanos gyermektábor megrendezése Abádszalók 300.000 2010. március 16.
Pénzügyi, Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság Szent Erzsébet Kórház Kft. 2010. évi működés biztosítása Jászberény 200.000.000 2010. március 16.
Pénzügyi, Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság Szent Erzsébet Kórház Kft. közalkalmazottoknak járó kereset-kiegészítés biztosítása Jászberény 60.000.000 2010. március 16.
Képviselő-testület Képviselő-testület csángóföldi filmforgatás Csángóföld 500.000 2010.március 31.
Képviselő-testület Kosztyu Ádám Emlékére Alapítvány Farkas Richárd megsegítése Jászberény 1.000.000 2010. április 21.
Pénzügyi, Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság Lehel Melody TSE kínai fellépés Sanghaj 500.000 2010. május 4.
Pénzügyi, Költségvetési és Tulajdonosi Bizottság Déryné Vegyeskar jubielumi rendezvények megrendezése Jászberény 1.000.000 2010. május 4.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jászberény Városi Polgárőrség Működési feltételek támogatása (egyenruha, autó, üzemanyagköltség) Jászberény 1.500.000 2010. február 24.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Lehel Vezér Gimnázium Közbiztonsági, bűnmegelőzési programokra Jászberény 100.000 2010. március 23.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jászberényi Tűzoltóság Testvérvárosi kapcsolatok támogatása Jászberény 100.000 2010. március 23.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jászberényi Tűzoltóság Védőfelszerrelés beszerzésének támogatása Jászberény 150.000 2010. március 23.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Gróf Apponyi Albert Általános Iskola A.M.I. Pszichológus alkalmazására Jászberény 150.000 2010. március 29.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Gróf Apponyi Albert Általános Iskola A.M.I. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása Jászberény 100.000 2010. március 29.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jászberényi Tűzoltóság Tűzvédelmi oktatói tevékenységre Jászberény 100.000 2010. április 15.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság JNSZ Megyei Rendőrfőkapitányság (Jászberényi Rendőrkapitányság) Üzemanyag költségre és bűnmegelőző programokra Jászberény 2.500.000 2010. május 20.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság JNSZ Megyei Rendőrfőkapitányság (Jászberényi Rendőrkapitányság) Számítástechnikai eszközök, mobil internet Jászberény 60.000 2010. június 10.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Gróf Apponyi Albert Általános Iskola A.M.I. Táboroztatás Jászberény 1.000.000 2010. június 10.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jászberény Városi Polgárőrség Működési feltételek támogatása Jászberény 500.000 2010. június 29.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Neszűri Polgárőr Egyesület Működési feltételek támogatása Jászberény 200.000 2010. június 29.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jász Városőr Egyesület Működési feltételek támogatása Jászberény 100.000 2010. június 29.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Porteleki Polgárőr Egyesület Működési feltételek támogatása Jászberény 200.000 2010. június 29.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jászberény Város Polgármesteri Hivatala Testvérvárosi kapcsolatok támogatása Jászberény 300.000 2010. augusztus 2.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság JNSZ Megyei Rendőrfőkapitányság (Jászberényi Rendőrkapitányság) 2 db "Éjjellátó készülék" Jászberény 320.000 2010. november 30.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Neszűri Polgárőr Egyesület Működési feltételek támogatása Jászberény 40.000 2010. november 30.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Porteleki Polgárőr Egyesület Működési feltételek támogatása Jászberény 40.000 2010. november 30.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság Jászberény Városi Polgárőrség Működési feltételek támogatása Jászberény 40.000 2010. november 30.
Humán Erőforrás Bizottság Dr. Ágyi és Társa Kft. Orvosi rendelő takarítási költségeihez nyújtandó támogatás. Jászberény 120 000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi YAKUZÁK SE 2011. évi önkormányzati támogatása. Jászberény 1.000.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Dance Fitness SE 2011. évi önkormányzati támogatása. Jászberény 1.000.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Rozsomák FC 2011. évi önkormányzati támogatása. Jászberény 500.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Sakk-kör 2011. évi önkormányzati támogatása. Jászberény 500.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Triatlon és Futó SE 2011. évi önkormányzati támogatása. Jászberény 400.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Jász Kempo Karate Klub 2011. évi önkormányzati támogatása. Jászberény 300.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Stinky Sox Besabell Kht 2011. évi önkormányzati támogatása. Jászberény 400.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Rádiósok Egyesülete 2011. évi önkormányzati támogatása. Jászberény 300.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Honfoglalás Lovas és Lövész Klub 2011. évi önkormányzati támogatása. Jászberény 300.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Turista SE 2011. évi önkormányzati támogatása. Jászberény 200.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Jász Gimnasztika SE 2011. évi önkormányzati támogatása. Jászberény 300.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Belvárosi Általános Iskola Teremlabdarúgó országos döntő Jászberény 80.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Bercsényi DSE Játékos sportverseny országos elődöntő Jászberény 40.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Lovas Baráti Kör SE Városi díjugrató verseny szervezésére Jászberény 200.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Jászkürt DSE Játékos sportverseny országos elődöntő Jászberény 40.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Lehel Vezér Gimnázium kézilabda országos döntő Jászberény 90.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium támogatása Röpladba döntő Jászberény 50.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi SE I. negyedévi támogatás Jászberény 2.250.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Kosárlabda SE I. negyedévi támogatás Jászberény 2.500.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Röplabda Klub I. negyedévi támogatás Jászberény 1.000.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság JTF DSE I. negyedévi támogatás Jászberény 1.000.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság JÁSZ SPORT FC KFT I. negyedévi támogatás Jászberény 500.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság JSE utánpótlás labdarúgó szakág I. negyedévi támogatás Jászberény 1.500.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság JSE utánpótlás jégkorong szakág I. negyedévi támogatás Jászberény 500.000 2011. február 24.
Humán Erőforrás Bizottság JSE H-Generál asztalitenisz szakosztály Asztalitenisz városi bajnokság Jászberény 122.000 2011.március 7.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Stinky Sox Baseball Klub Eszközbeszerzési támogatás Jászberény 169.000 2011.március 31.
Humán Erőforrás Bizottság Bercsényi DSE Kosárladba döntő Jászberény 48.000 2011.március 31.
Humán Erőforrás Bizottság SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Gyorskorcsolya országos diákolimpia Jászberény 157.000 2011.március 31.
Humán Erőforrás Bizottság SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Sakk diákolimpia Jászberény 33.000 2011.március 31.
Humán Erőforrás Bizottság SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Úszó diákolimpia Jászberény 10.000 2011.március 31.
Humán Erőforrás Bizottság Jászkürt DSE Sakk diákolimpia Jászberény 52.000 2011.március 31.
Humán Erőforrás Bizottság SZIE Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar A jégpálya működtetés I. félévi támogatása Jászberény 2.000.000 2011.március 31.
Humán Erőforrás Bizottság Nagyboldogasszony Katolikus Kéttannyelvű Általános Iskola A jógázók terembérleti díjának biztosítása Jászberény 100.000 2011.március 31.
Humán Erőforrás Bizottság Pető Ágnes Zsófia e. v. A nyári napközis tábor szervezésére kiírt pályázat Jászberény 1.300.000 2011. április 28.
Humán Erőforrás Bizottság Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat A nyári napközis tábor szervezésére kiírt pályázat Jászberény 200.000 2011. április 28.
Humán Erőforrás Bizottság jászberényi Dance Fitness SE Országos döntő Jászberény 75.000 2011. április 28.
Humán Erőforrás Bizottság Jászkürt DSE Nemzetközi gyermek sakkversenyen történő részvétel támogatása Jászberény 215.000 2011. április 28.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Sportegyesület Műkorcsolya-jégtánc-szinkronkorcsolya szakosztály Terembérleti díj Jászberény 50.000 2011. április 28.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Kosárlabda SE II - III. negyedévi támogatás Jászberény 2.500.000 2011. április 28.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Röplabda Klub II - III. negyedévi támogatás Jászberény 1.000.000 2011. április 28.
Humán Erőforrás Bizottság JTF DSE II - III. negyedévi támogatás Jászberény 1.000.000 2011. április 28.
Humán Erőforrás Bizottság JSE utánpótlás labdarúgó szakág II - III. negyedévi támogatás Jászberény 1.500.000 2011. április 28.
Humán Erőforrás Bizottság JSE utánpótlás jégkorong szakág II - III. negyedévi támogatás Jászberény 500.000 2011. április 28.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi SE II. negyedévi támogatás Jászberény 2.250.000 2011. április 28.
Humán Erőforrás Bizottság JSE utánpótlás labdarúgó szakág Kispályás bajnokság Jászberény 500.000 2011. április 28.
Humán Erőforrás Bizottság Bercsényi DSE A Diákolimpián és Országos Gyermekbajnokságon való részvétel támogatása Jászberény 220.000 2011. május 10.
Humán Erőforrás Bizottság Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium támogatása Lány labdarúgó csapat támogatása Jászberény 100.000 2011. május 10.
Humán Erőforrás Bizottság Gróf Apponyi Albert Általános Iskola Lengyelországi testvériskolai kapcsolat támogatása Jászberény 45.000 2011. május 26.
Humán Erőforrás Bizottság Belvárosi Általános Iskola Természettudományos Tehetséggondozó Program támogatása Jászberény 50.000 2011. május 26.
Humán Erőforrás Bizottság Bercsényi DSE Országos Döntőn való részvételének támogatása Jászberény 250.000 2011. május 26.
Humán Erőforrás Bizottság A Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Országos Diákolimpián való részvételének támogatása Jászberény 120 000.- 2011. május 26.
Humán Erőforrás Bizottság JSE Jégkorong Szakosztály Ifj. Nagy Zoltán edzői képzésének támogatása Jászberény 100.000 2011. május 26.
Humán Erőforrás Bizottság Vasas Sporthorgász Egyesület Családi gyermek-és sportnap támogatása Jászberény 70.000 2011. május 26.
Humán Erőforrás Bizottság Bercsényi DSE Diákolimpia Országos Döntőn való részvételének támogatása Jászberény 75.000 2011. május 26.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi SE Adósságok fedezetére Jászberény 1.500.000 2011. június 6.
Humán Erőforrás Bizottság A Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Görkorcsolya Diákolimpia Országos Döntőn való részvételének támogatása Jászberény 84.800 2011. június 6.
Humán Erőforrás Bizottság Free World Közhasznú Sportegyesület Nemzetközi kézilabda tornán való részvétel támogatása Jászberény 70.000 2011. június 6.
Humán Erőforrás Bizottság Triatlon és Futó Sportegyesület A „Jászberény futászai” csapat Bécs-Budapest Szupermaraton nemzetközi futóversenyen való részvételének támogatása Jászberény 125.000 2011. június 6.
Humán Erőforrás Bizottság Nagyboldogasszony Katolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Vízi tábor támogatása Jászberény 160.000 2011. július 5.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Sportegyesület Jégkorong Szakosztálya Jégkorong tornán való részvétel támogatása Jászberény 100.000 2011. július 13.
Humán Erőforrás Bizottság JSE Tenisz Szakosztály Országos Korosztályos Tenisz Verseny megrendezésének támogatása Jászberény 70.000 2011. július 13.
Humán Erőforrás Bizottság JSE Labdarúgó Utánpótlás Szakosztály Rétsági Gyula Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna támogatása Jászberény 700.000 2011. július 13.
Humán Erőforrás Bizottság Bercsényi DSE Nemzetközi Utánpótlás Kézilabda Tornán való részvételének támogatásáról Jászberény 60.000 2011. július 13.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi SE III - IV. negyedévi működési feltételek javítására Jászberény 2.006.250 2011. július 13.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Röplabda Klub III - IV. negyedévi működési feltételek javítására Jászberény 1.000.000 2011. július 13.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Kosárlabda SE III - IV. negyedévi működési feltételek javítására Jászberény 2.500.000 2011. július 13.
Humán Erőforrás Bizottság JTF DSE III - IV. negyedévi működési feltételek javítására Jászberény 1.000.000 2011. július 13.
Humán Erőforrás Bizottság JSE utánpótlás labdarúgó szakág III - IV. negyedévi működési feltételek javítására Jászberény 1.500.000 2011. július 13.
Humán Erőforrás Bizottság JSE utánpótlás jégkorong szakág III - IV. negyedévi működési feltételek javítására Jászberény 500.000 2011. július 13.
Humán Erőforrás Bizottság H-Generál Asztalitenisz SE III - IV. negyedévi támogatása Jászberény 243.750 2011. július 13.
Humán Erőforrás Bizottság Triatlon és Futó Sportegyesület A Zagyvamenti Maraton futóverseny megrendezésének támogatása Jászberény 150.000 2011. július 13.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Sportegyesület Műkorcsolya-jégtánc-szinkronkorcsolya szakosztály a JÁSZ-KUPA Nemzetközi Gyorsasági Görkorcsolya Verseny megrendezésének támogatása Jászberény 150.000 2011. augusztus 9.
Humán Erőforrás Bizottság JSE Taekwon-Do szakosztály A Lehel Vezér Nemzetközi Taekwon-Do Kupa megrendezésének támogatása Jászberény 300.000 2011. augusztus 9.
Humán Erőforrás Bizottság H-Generál Asztalitenisz SE Berecki Zsolt asztaliteniszező Paralimpiára való kijutásának támogatása Jászberény 200.000 2011. augusztus 9.
Humán Erőforrás Bizottság H-Generál Asztalitenisz SE Asztalitenisz sporttalálkozó támogatásáról Jászberény 50.000 2011. augusztus 9.
Humán Erőforrás Bizottság Belvárosi Általános Iskola Ifjúsági csereprogramjának támogatásáról Jászberény 160.000 2011. augusztus 12.
Humán Erőforrás Bizottság Lehel Vezér Gimnázium Tenisz Emlékverseny megrendezésének támogatása Jászberény 15.000 2011. szeptember 1.
Humán Erőforrás Bizottság Triatlon és Futó Sportegyesület JászberényFutászai” csapat futómezének támogatása Jászberény 15.000 2011. szeptember 14.
Humán Erőforrás Bizottság Nagyboldogasszony Katolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébánia által szervezett Ifjúsági Találkozó támogatása Jászberény 30.000 2011. szeptember 14.
Humán Erőforrás Bizottság OLAJÁG-JÁSZ Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete Sportnap támogatása Jászberény 110.000 2011. szeptember 14.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Rozsomák Amerikai Futball Club Edzői és felkészülési támogatása Jászberény 190.000 2011. szeptember 29.
Humán Erőforrás Bizottság JSE Korcsolya Szakosztály Szöllősi Szabolcs Nemzetközi Gyorskorcsolyázó Sportakadémián való részvételének támogatása Jászberény 300.000 2011. szeptember 29.
Humán Erőforrás Bizottság Belvárosi Általános Iskola Testvériskolai programjának támogatása Jászberény 50.000 2011. szeptember 29.
Humán Erőforrás Bizottság Lehel Vezér Gimnázium Szántai József Emlékverseny támogatása Jászberény 50.000 2011. szeptember 29.
Humán Erőforrás Bizottság Jászberényi Rozsomák Amerikai Futball Club Hátrányos helyzetű sportoló támogatása Jászberény 100.000 2011. november 29.
Humán Erőforrás Bizottság Jászsági Autós SE Rally verseny Jászberény 200.000 2011. november 29.
Humán Erőforrás Bizottság JSE Taekwon-Do szakosztály Külföldi utazások Jászberény 300.000 2011. november 29.
Humán Erőforrás Bizottság JSE Jégkorong Szakosztály JSE Jégkorong - működés I. 31. Jászberény 400.000 2011. november 29.
Humán Erőforrás Bizottság JSE utánpótlás labdarúgó szakág Kispályás labdarúgás céljára Jászberény 420 000 2011. december 08.
Humán Erőforrás Bizottság H-Generál Asztalitenisz SE Működési támogatás Jászberény 200.000 2011. december 14.
Humán Erőforrás Bizottság Jászkürt DSE Jászság Asztalitenisz Diákolimpia Jászberény 25.000 2011. december 08.
Humán Erőforrás Bizottság Jászsági Diáksport Bizottság Díjak, érmek, serlegek költsége Jászberény 150 080 2011. december 08.
Humán Erőforrás Bizottság Gróf Apponyi Albert Általános Iskola Nagy Vagy! sportversenyen részvétel Jászberény 100.000 2011. december 08.
Humán Erőforrás Bizottság Bercsényi DSE Óévbúcsúztató labdarúgó torna támogatása Jászberény 40.000 2011. december 08.
Humán Erőforrás Bizottság Lehel Iceworld Kft Jégpálya működtetés támogatása Jászberény 2.000.000 2011. december 20.
Humán Erőforrás Bizottság hevesi Heves Táncsport Egyesület 4 fö táboroztatása Jászberény 40.000 2011. április 28.