Jászberény Város Honlapja
ÖNKORMÁNYZAT
Képviselőtestület   Bizottságok   Hivatali közbeszerzési terv    Önkormányzati közbeszerzési terv    Hivatali közbeszerzések    Önkormányzati közbeszerzések   Határozatok   Rendeletek   Közpénzek   Közérdekü adatok   Testületi ülések   Kisebbségi önkormányzat
Tisztelt látogató! A lista tartalmának aktualizálása folyamatosan történik, kérjük szíves megértését!
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatónk!

Városunk honlapjának (www.jaszbereny.hu) szerkesztõsége kiemelten fontosnak tartja a közérdekû adatok széles körû nyilvánosságra hozatalát, valamint a személyes adatok védelmét és bizalmas kezelését. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezérendelkezéseinek megfeleloen kezeljük.
Amikor Ön városunk honlapját látogatja, személyes adatait is átadja számunkra az alábbiak szerint.

  • Egyfelõl az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészõprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képzõdnek a számítógépes rendszerben.
  • Másfelõl Ön is megadhatja személyes adatait, ha a honlap használata során kapcsolatba kíván lépni velünk. Az információkat statisztika készítésére is felhasználjuk. A statisztika összesítve készül, és abban nem õrzünk meg neveket vagy egyéb személyes adatokat. Az összegyûjtött személyes adatokat semmilyen egyéb célra nem használjuk fel.
Személyes adatainak kezelése a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelõs kezelõje Jászberény Város Polgármesteri Hivatala. A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz a Polgármesteri Hivatal munkatársai a szükséges mértékben férnek hozzá.
Amennyiben Ön kérdést kíván feltenni vagy véleményét, észrevételeit szeretné megosztani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot (phjb@pr.hu) velünk. A tájékoztatást, intézkedést igénylõ esetekben adatait eljuttatjuk az illetékes belsõ szervezeti egységhez (ügyintézõhöz), aki válaszával megkeresi Önt.
Amennyiben további tájékoztatást szeretne adatainak kezelésérõl, forduljon hozzánk elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton.
A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén mindenki számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvetõ szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.
A közzétételi listán található adatok megtalálhatók a  Közadatkereső honlapján is.

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 Adat megnevezése

Legutóbbi módosítás ideje
Korábbi állomány

1.1.

Kapcsolat, szervezet, vezetok

olvasás/letöltés  

1.1.1.

 Elérhetoségi adatok

olvasás/letöltés  

1.1.2.

 A szervezeti struktúra

olvasás/letöltés  

1.1.3.

A szerv vezetői

olvasás/letöltés  

1.2.

 Felügyelt költségvetési szervek

olvasás/letöltés  

1.2.1.

 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szerv

olvasás/letöltés  

1.3.

Gazdálkodó szervezetek

olvasás/letöltés olvasás/letöltés

1.3.1.

 A szerv tulajdonában álló vagy részvételével mûködõ gazdálkodó szervezetek

olvasás/letöltés  

1.4.

 Közalapítványok

olvasás/letöltés olvasás/letöltés

1.4.1.

 A szerv által alapított közalapítványok

 

1.5.

  Lapok

olvasás/letöltés  

1.6.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenorzést gyakorló szerv

olvasás/letöltés olvasás/letöltés  

1.7.

 Költségvetési szervek

olvasás/letöltés olvasás/letöltés


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 Adat megnevezése

Legutóbbi módosítás ideje
Korábbi állomány

 I.

 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

olvasás/letöltés  

 II.

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

olvasás/letöltés  

 III.

 Közszolgáltatások

olvasás/letöltés  

 IV.

A szerv nyilvántartásai

   

 V.

 Nyilvános kiadványok

   

 VI.

 Döntéshozatal, ülések

olvasás/letöltés  

 VII.

 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

olvasás/letöltés  

VIII.

 Pályázatok

olvasás/letöltés  

 IX.

 Hirdetmények

olvasás/letöltés  

 X.

 Közérdekû adatok igénylése

olvasás/letöltés  

 XI.

 Közzétételi listák

   


III. Gazdálkodási adatok

 

 Adat megnevezése

Legutóbbi módosítás ideje
Korábbi állomány

3.1.

 A mûködés törvényessége, ellenõrzések

olvasás/letöltés  

3.1.1.

 Vizsgálatok, ellenõrzések listája

3.1.2.

 Az Állami Számvevõszék ellenõrzései

3.1.3.

 Egyéb ellenõrzések, vizsgálatok

olvasás/letöltés  

3.1.4.

 Mûködés eredményessége, teljesítmény

olvasás/letöltés  

3.1.5.

 Mûködési statisztika

 

3.2.

 Költségvetések, beszámolók

olvasás/letöltés  

3.2.1.

 Éves költségvetések

3.2.2.

 Számviteli beszámolók

olvasás/letöltés  

3.2.3.

 A költségvetés végrehajtása

olvasás/letöltés  

 3.3.

 Mûködés

   

3.3.1.

 Foglalkoztatottak

   

3.3.2.

 Támogatások

olvasás/letöltés  

3.3.3.

Szerzõdések

olvasás/letöltés  

3.3.4.

Koncessziók

olvasás/letöltés  

3.3.5.

 Egyéb kifizetések

   

3.3.6.

 Európai Unió által támogatott fejlesztések

   

3.3.7.

 Közbeszerzés

olvasás/letöltés