Jászberény Város Honlapja
HÍREK
Hivatali, önkormányzati hírek   Városi hírek    Rovatok   Archívum
2018-08-15 : Pályázat :  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Jászberény Városi Önkormányzat szakképzési ösztöndíj program pályázatot hirdet a hiányszakmának nyilvánított szakmát adó képzésben továbbtanuló diákok számára

1. A pályázat célja:
Jászberény Városi Önkormányzat szakképzési ösztöndíj programot indított, melynek célja a hiányszakmának nyilvánított szakmát adó képzésben tanuló, aktív tanulói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos, jászberényi állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen is a törvényes képviselővel együtt Jászberényben lakó tanulók részére, pályázati úton történő ösztöndíj biztosítása.

2. A támogatás forrása:
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 14.000.000,-Ft.

3. A pályázaton igényelhető támogatás formája: Ösztöndíj

4. A támogatás mértéke:
A jelen pályázati kiírásban foglalt pályázati feltételek megléte esetén az ösztöndíj mértékének megállapításakor - és felülvizsgálatakor a pályázók tanulmányi eredménye kerül figyelembe vételre.
Általános iskolások legfeljebb havi 20.000,-Ft, a középiskolások legfeljebb havi 30.000,-Ft ösztöndíjat kaphatnak a tanulmányok befejezéséig.

5. A támogatás folyósítása
Az ösztöndíj folyósítása havi kifizetéssel, évente 10 hónap időtartamra folyósítható. Az ösztöndíjat minden hónap 10. napjáig folyósítja az önkormányzat.

6. A pályázók köre
6.1. Hiányszakmák, amelyekre pályázni lehet:
 ács;
 ápoló;
 asztalos;
 autófényező;
 automatikai technikus;
 autószerelő;
 CNC gépkezelő;
 cukrász;
 erősáramú elektrotechnikus;
 gépgyártás technológiai technikus;
 gépi forgácsoló;
 hegesztő;
 húsipari termékgyártó, (hentes);
 ipari gépész;
 karosszéria lakatos;
 kőműves;
 mezőgazdasági gépszerelő;
 pék;
 pincér;
 szakács;
 szerkezetlakatos;
 szerszámfelfogó (géplakatos);
 szerszámkészítő;
 szociális gondozó és ápoló;
 varrónő;
 villanyszerelő.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS teljes szövege.

PÁLYÁZATI ADATLAP I általános iskola.

PÁLYÁZATI ADATLAP II.1 közép iskola KISKORÚ PÁLYÁZÓ.

PÁLYÁZATI ADATLAP II.2 közép iskola NAGYKORÚ PÁLYÁZÓ.


...tovább...
2018-07-23 : Pályázat :  Sportpályázat 2018.
A Jászberény Városi Önkormányzat Humán Erőforrás Bizottsága pályázatot hirdet sportszervezetek részére

1. A pályázat tárgya, célja
A pályázat jászberényi sportszervezetek sportrendezvényeit kívánja támogatni.

2. Pályázati kategória:
Sportrendezvény támogatás II.
pályázati azonosító: JB-SPORT-2018-D

3. A rendelkezésre álló keretösszeg és forrása:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 1.000.000.- Ft, melynek fedezetét a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága (a továbbiakban: Humán Erőforrás Bizottság) számára a 18. táblázat II. címszó b) pontjában nevesített „Sportfeladatokra” keretre rendelt forrás biztosítja.

4. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke:
A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
- Egy pályázó csak egy rendezvényre nyújthat be pályázatot érvényesen.
- A támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatott sportrendezvény költségének a maximum 75%-át.

5. Támogatási időszak:
2018. július 1. és 2018. december 31. közé eső időszak.

6. A pályázók köre
Pályázhatnak a jászberényi székhellyel rendelkező, illetve tevékenységüket Jászberényben is kifejtő olyan sportszervezetek, sportegyesületek és diáksport szervezetek, amelyeket a bíróság 2017. június 30-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) közalapítványok,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) magánszemélyek.

Pályázati felhívás.

Támogatási megállapodás.

Nyilatkozat.

Nyilatkozat átláthatóságról.

Adatlap sportrendezvényre.

Nyilvántartási adatok.

Nyilatkozat köztarozásmentességröl.

Meghatalmazás.


...tovább...
2018-07-18 : Önkormányzat :  Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberé-nyben.
A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 kódszámú „Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben” című projekt „Jászberény, 037. hrsz-ú út infrastrukturális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárása.

Ajánlattételi felhívás itt.

Bontási jegyzökönyv itt.

Közbeszerzési dokumentáció itt.

Felkért cégek listája itt.



...tovább...
2018-07-12 : Pályázat :  Ökogazdálkodási pályázat.
Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot hirdet agrárgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodók, őstermelők, illetve agrárgazdasággal foglalkozó civil szervezetek részére

A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke:
A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Vállalkozások max. 1.000.000,- Ft; civil szervezetek max. 1.500.000,- Ft-ra nyújthatnak be pályázatot.

Pályázók köre:
 Vállalkozások:
• kizárólag jászberényi székhellyel / telephellyel;
• legalább egy lezárt gazdálkodási / üzleti évvel;
• legalább 300.000,- Ft éves bruttó árbevétellel rendelkező;
• Nemzeti Agrárgazdasági kamarai tagsággal rendelkező

 Civil szervezetek:
• kizárólag jászberényi székhellyel
• alapszabályban rögzített agrárgazdasági tevékenység, illetve cél megjelöléssel

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján (www.jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás és pályázati adatlap kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. iroda, tel.: 57/505-733).

A pályázat teljes anyag letölthető itt.


...tovább...
2018-07-09 : Felhívás :  JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ KÉPEKBEN.
A 24. Jász Világtalálkozót Jászfényszaru városa és a Jászok Egyesülete rendezte.

A háromnapos ünnep meghitt, felemelő és látványos pillanatait örökítette meg tagtársunk, Bugyi László Guriga fotográfus.

A felvonulást, a díszünnepséget, a Jászságért Díj átadását, a jászkapitány avatást, a kiállítások sorát idéző képeket megtekintheti közösségi oldalunkon:

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

Ha jelen volt a forgatagban, talán felfedezheti önmagát is a képeken.
Ha távol maradt, most átélheti a legnagyobb jász ünnep jeles pillanatait.

A világtalálkozó képei Instagram oldalunkon is láthatóak.

JÁSZOK EGYESÜLETE
1537 Budapest, Pf. 367.

info@jaszokegyesulete.hu
https://jaszokegyesulete.hu
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/
https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg
bankszámla:10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41

...tovább...