Jászberény Város Honlapja
ÖNKORMÁNYZAT
Képviselőtestület   Bizottságok   Hivatali közbeszerzési terv    Önkormányzati közbeszerzési terv    Hivatali közbeszerzések    Önkormányzati közbeszerzések   Határozatok   Rendeletek   Közpénzek   Közadatok   Testületi ülések   Kisebbségi önkormányzat

Jászberény Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatályos határozatai
 310/2017 A „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében” tárgyban kiírt EFOP-1.8.7-16 kódszámú pályázaton való indulásról olvasás/letöltés XI.15.
 309/2017 Jászberény város településrendezési tervének részterületeket - Ady Endre út 11. (hrsz.: 86), és a hrsz.: 0270/12 ingatlanokat - érintő módosítási folyamatában véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről olvasás/letöltés XI.15.
 308/2017 Jászberény város településrendezési tervének részterületeket - A 132/2017. (III. 8.) határozat melléklete szerinti ingatlanokat - érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről olvasás/letöltés XI.15.
 307/2017 A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának módosításáról olvasás/letöltés XI.15.
 306/2017 A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés XI.15.
 305/2017 Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatásáról olvasás/letöltés XI.15.
 304/2017 Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról olvasás/letöltés XI.15.
 303/2017 Az önkormányzati infrastruktúra fejlesztését biztosító hitel felvételéről szóló 128/2017. (III. 8.) határozat módosításáról olvasás/letöltés XI.15.
 302/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről olvasás/letöltés XI.15.
 301/2017 A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés XI.15.
 300/2017 A Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat 2017. évi működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XI.15.
 299/2017 Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XI.15.
 298/2017 A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XI.15.
 297/2017 A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 kódszámú „Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben” című pályázata megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról olvasás/letöltés XI.15.
 296/2017 A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés – Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról olvasás/letöltés XI.15.
 295/2017 A jászberényi 3948/17 hrsz-ú és a jászberényi 3948/19 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról olvasás/letöltés XI.15.
 294/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 15-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés XI.15.
 293/2017 TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 kódszámú „Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben” című pályázata megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés XI.15.
 292/2017 A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés – Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés XI.15.
 291/2017 A jászberényi 3948/17 hrsz-ú és a jászberényi 3948/19 hrsz-ú ingatlanok kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés XI.15.
 290/2017 A Kígyó utca 12. szám alatt található ingatlan vonatkozásában „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban a Népi Építészeti Program 2017 kódszámú felhívására történő pályázat benyújtásáról és a szükséges saját erő biztosításáról olvasás/letöltés X.11.
 289/2017 Tiszteletdíjról történő lemondásról és alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés X.11.
 288/2017 A jászberényi 249 hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapításáról olvasás/letöltés X.11.
 287/2017 A Jászberény, Táncsics Mihály utca 2. szám alatti, 98 m2 nagyságú helyiség ingyenes használatba adásáról olvasás/letöltés X.11.
 286/2017 A jászberényi 0270/49, a jászberényi 0270/50, a jászberényi 0270/51, a jászberényi 0270/52, a jászberényi 0270/53, a jászberényi 0270/54 hrsz-ú ingatlanok kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegüknek megállapításáról olvasás/letöltés X.11.
 285/2017 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról olvasás/letöltés X.11.
 284/2017 Az önkormányzati számlavezető pénzintézet megváltoztatásáról olvasás/letöltés X.11.
 283/2017 Az önkormányzati infrastruktúra-fejlesztést biztosító hitel ajánlati felhívásra beérkezett hitelajánlatok kiértékeléséről és a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról olvasás/letöltés X.11.
 282/2017 Az önkormányzati infrastruktúra-fejlesztést biztosító hitel ajánlati felhívásra beérkezett hitelajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására, valamint az önkormányzati számlavezető pénzintézet megváltoztatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról olvasás/letöltés X.11.
 281/2017 Az általános iskolai felvételi körzetekről olvasás/letöltés X.11.
 280/2017 A Jászberény Város településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei partnerségi egyeztetési szabályainak elfogadásáról szóló 147/2013. (V. 15.) határozat, és a Jászberény Város településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei, valamint településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete készítésekor, módosításakor alkalmazandó partnerségi egyeztetési szabályok módosításának elfogadásáról szóló 147/2017. (IV. 12.) határozat hatályon kívül helyezéséről olvasás/letöltés X.11.
 279/2017 A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályiról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról olvasás/letöltés X.11.
 278/2017 A Közterület-felügyelet és a Mezei őrszolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés X.11.
 277/2017 Jászberény város demográfiai helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés X.11.
 276/2017 átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés X.11.
 275/2017 a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés X.11.
 274/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés X.11.
 Z-273/2017. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IX.13.
 Z-271/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. szeptember 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IX.13.
 269/2017 „A tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatása” elnevezésű program TP-1-2017 kódszámú felhívására történő pályázat benyújtásáról és a szükséges saját erő biztosításáról olvasás/letöltés IX.13.
 268/2017 A jászberényi 6608 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon található 6608/A hrsz-ú 1. számú épület megvásárlásáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról olvasás/letöltés IX.13.
 267/2017 A jászberényi 6608 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon található 6608/A hrsz-ú 3. számú épület megvásárlásáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról olvasás/letöltés IX.13.
 266/2017 A jászberényi 6450/2 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadásáról olvasás/letöltés IX.13.
 265/2017 A jászberényi 3924 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítéséről olvasás/letöltés IX.13.
 264/2017 A jászberényi 249 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítéséről olvasás/letöltés IX.13.
 263/2017 A jászberényi 8543 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, épület megnevezésű, természetben 5100 Jászberény-Portelek, Fő utca 53. szám alatti ingatlan bérlakás-állományba történő bevonásáról olvasás/letöltés IX.13.
 262/2017 A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról olvasás/letöltés IX.13.
 261/2017 Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatásáról olvasás/letöltés IX.13.
 260/2017 A „Civil szervezetek pályázati kerete” előirányzatból Alapítványok támogatásáról szóló 179/2017. (V. 10.) határozat módosításáról olvasás/letöltés IX.13.
 259/2017 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról olvasás/letöltés IX.13.
 258/2017 A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról olvasás/letöltés IX.13.
 256/2017 Jászberény Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról és elfogadásáról olvasás/letöltés IX.13.
 255/2017 Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról a hrsz: 4647 (Horváth Péter út), 4573, 4504, 4505, 4424/2 és a vasút által határolt gazdasági terület vonatkozásában olvasás/letöltés IX.13.
 254/2017 Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról a 9392/10 hrsz-ú magánút vonatkozásában olvasás/letöltés IX.13.
 253/2017 Jászberény Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról olvasás/letöltés IX.13.
 252/2017 Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési feladatainak felülvizsgálatáról olvasás/letöltés IX.13.
 251/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési feladatainak felülvizsgálatára irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról olvasás/letöltés IX.13.
 250/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről olvasás/letöltés IX.13.
 249/2017 Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés IX.13.
 248/2017 A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés IX.13.
 247/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés IX.13.
 Z-246/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. július 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VII.12.
 Z-244/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. július 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VII.12.
 242/2017. A jászberényi Zirzen Janka utcát a Táncsics Mihály utcával összekötő sétány kialakításához szükséges jogügyletek lebonyolításáról. olvasás/letöltés VII.12.
 241/2017. Az állami tulajdonban levő jászberényi 1883/2; 2635/2; 2362/6; 8323/4 helyrajzi számú ingatlanok térítésmentes tulajdonba vételéről. olvasás/letöltés VII.12.
 240/2017. a Jedlik Ányos Terv keretein belül meghirdetett, „Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére ” című pályázat megvalósításáról és a szükséges önerő biztosításáról. olvasás/letöltés VII.12.
 239/2017. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról, Alapító Okiratának módosításáról szóló 174/2013. (VI. 12.) határozat módosításáról. olvasás/letöltés VII.12.
 238/2017. Az augusztus 20-i városi ünnepség szónokának felkéréséről. olvasás/letöltés VII.12.
 237/2017. Jászberény Város Közművelődési Koncepciójának elfogadásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 236/2017. A jászberényi 9172/7 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan 73 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 235/2017. A jászberényi 9172/7 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan 54 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 234/2017. A jászberényi 3924 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról olvasás/letöltés VII.12.
 233/2017. A jászberényi 249 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról. olvasás/letöltés VII.12.
 232/2017. A jászberényi 17944 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről, vételárának megállapításáról és az ingatlan adásvétel jogcímen zártkörű pályázati hirdetmény útján történő értékesítéséről olvasás/letöltés VII.12.
 231/2017. A jászberényi 4680/5/A/17 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről, vételárának megállapításáról és az ingatlan csere jogcímen zártkörű pályázati hirdetmény útján történő értékesítéséről olvasás/letöltés VII.12.
 230/2017. A jászberényi 6450/2 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 229/2017. Tiszteletdíjról történő lemondásról és alapítvány támogatásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 228/2017. Az „Animal Help” Alapítvány támogatásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 227/2017. A Talentum Alapítvány támogatásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 226/2017. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány támogatásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 225/2017. A Jász Múzeum 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés VII.12.
 224/2017. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 223/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről. olvasás/letöltés VII.12.
 222/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről. olvasás/letöltés VII.12.
 221/2017. A Jászberény Kossuth L. u. 14-16-18. szám alatti Társasház részére visszatérítendő támogatás biztosításáról olvasás/letöltés VII.12.
 220/2017. A költségvetési előirányzatok átcsoportosítására. olvasás/letöltés VII.12.
 219/2017. A Jászberényi Futball Club részére visszatérítendő támogatás biztosításáról. olvasás/letöltés VII.12.
 218/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 217/2017. A Jászberény Kossuth L. u. 14-16-18. szám alatti Társasház részére visszatérítendő támogatás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről. olvasás/letöltés VII.12.
 216/2017. A költségvetési előirányzatok átcsoportosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről. olvasás/letöltés VII.12.
 215/2017. A Jászberényi Futball Club részére visszatérítendő támogatás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről. olvasás/letöltés VII.12.
 Z-214/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. június 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VI.14.
 Z-213/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. június 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VI.14.
 211/2017. A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 azonosítószámú, „Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben” című projekt megvalósítása során, a projekt költségvetésében szereplő – nem támogatott – tevékenységek fedezetének biztosításáról olvasás/letöltés VI.14.
 210/2017. „A közepes méretű városok vidékies térségei elérhetőségének javítása célcsoport vezérelt megközelítésen keresztül a Duna régióban” című pályázaton való indulásról és szükséges önerő biztosításáról olvasás/letöltés VI.14.
 209/2017. Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról olvasás/letöltés VI.14.
 208/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló, villamos energia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a tagfenntartási és gesztori nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő közbeszerzési tanácsadói szerződés aláírásáról olvasás/letöltés VI.14.
 207/2017. Tiszteletdíjról történő lemondásról és alapítványok támogatásáról olvasás/letöltés VI.14.
 206/2017. Önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására olvasás/letöltés VI.14.
 205/2017. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról olvasás/letöltés VI.14.
 204/2017. A jászberényi 8931/39 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlan 61 m2 nagyságú, valamint ugyanezen ingatlan 48 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról olvasás/letöltés VI.14.
 203/2017. A jászberényi 7707 hrsz-ú és a jászberényi 7709 hrsz-ú ingatlanok JSE Fogathajtó és Díjugrató Szakosztály részére történő haszonkölcsönbe adásáról olvasás/letöltés VI.14.
 202/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat és a Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület közötti együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról olvasás/letöltés VI.14.
 201/2017. A kosárlabda látvány-csapatsportág 2017/18-as támogatási időszakra szóló TAO-pályázatához kapcsolódó tárgyi eszköz beruházások megvalósításához szükséges önkormányzati hozzájárulások megadásáról olvasás/letöltés VI.14.
 200/2017. A kosárlabda látvány-csapatsportág 2017/18-as támogatási időszakra szóló TAO-pályázatainak támogatásáról olvasás/letöltés VI.14.
 199/2017. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról olvasás/letöltés VI.14.
 198/2017. A Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének véleményezéséről olvasás/letöltés VI.14.
 197/2017. Köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításáról olvasás/letöltés VI.14.
 196/2017. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról olvasás/letöltés VI.14.
 195/2017. A Folklór Kulturális Közalapítvány támogatásáról olvasás/letöltés VI.14.
 194/2017. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról olvasás/letöltés VI.14.
 193/2017. A Talentum Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés VI.14.
 192/2017. Az „Iskolai nyári táborok pályázati kerete” előirányzatból alapítványok támogatásáról olvasás/letöltés VI.14.
 191/2017. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés alapján delegált képviselők felhatalmazásáról szóló 12/2016. (I. 20.) határozat módosításáról olvasás/letöltés VI.14.
 190/2017. A Sportkoncepcióban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés VI.14.
 189/2017. Beszámoló Jászberény Város Óvodai Intézményének szakmai tevékenységéről olvasás/letöltés VI.14.
 188/2017. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés VI.14.
 187/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés VI.14.
 186/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés VI.14.
 185/2017. A JTF DSE TAO-pályázatához szükséges önerő kiegészítéséről olvasás/letöltés VI.14.
 184/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés VI.14.
 183/2017. A JTF DSE TAO-pályázatához szükséges önerő kiegészítésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés VI.14.
 182/2017. A Kölyök Póló Suli Egyesület részére visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás biztosításáról szóló 248/2016. (IX. 14.) határozat módosításáról olvasás/letöltés V.10.
 181/2017. Ingatlanok vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározásáról olvasás/letöltés V.10.
 180/2017. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatásáról olvasás/letöltés V.10.
 179/2017. A „Civil szervezetek pályázati kerete” előirányzatból Alapítványok támogatásáról olvasás/letöltés V.10.
 178/2017. A Jászsági Népművészeti Műhely Egyesülettel kötendő közművelődési megállapodás elfogadásáról olvasás/letöltés V.10.
 177/2017. Pedagógus bírósági ülnöki megbízatás megszűnésének megállapításáról olvasás/letöltés V.10.
 176/2017. A 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről olvasás/letöltés V.10.
 175/2017. A 2016. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés V.10.
 174/2017. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés V.10.
 173/2017. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés V.10.
 172/2017. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés V.10.
 171/2017. A 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés V.10.
 170/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés V.10.
 169/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés V.10.
 168/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 10-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés V.10.
 167/2017. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.12.
 166/2017. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.12.
 165/2017. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.12.
 163/2017. a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zárkörűen Működő Részvénytársaság alaptőke leszállításáról és Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés IV.12
 162/2017. A jászberényi 728/6 hrsz-ú, 1 ha 1597 m2 nagyságú, kivett ipari terület megnevezésű ingatlan bérbeadásáról olvasás/letöltés IV.12
 161/2017. A jászberényi 728/5 hrsz-ú, 1 ha 1127 m2 nagyságú, kivett ipari terület megnevezésű ingatlan bérbeadásáról olvasás/letöltés IV.12
 160/2017. A jászberényi 728/4 hrsz-ú, 1 ha 1073 m2 nagyságú, kivett ipari terület megnevezésű ingatlan bérbeadásáról olvasás/letöltés IV.12
 159/2017. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0007 azonosítószámú projektje keretében a jászberényi 0270/4 hrsz-ú, természetben Jászberény külterületén található ingatlanon megvalósult beruházás során keletkezett vagyon térítés nélküli tulajdonba vételéről olvasás/letöltés IV.12
 158/2017. A Jászberényi vásártér infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról olvasás/letöltés IV.12
 157/2017. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – Gézengúz óvoda fejlesztését célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosításáról olvasás/letöltés IV.12
 156/2017. A működési, sportrendezvény-szervezési és létesítmény-használati pályázati keretből a Cori-Kör Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés IV.12
 155/2017. A Medicopter Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés IV.12
 154/2017. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés IV.12
 153/2017. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról olvasás/letöltés IV.12
 152/2017. Mezőőri pályázat elbírálásáról olvasás/letöltés IV.12
 151/2017. A mezőőri pályázat elbírálására irányuló előterjesztés kapcsán a sorrend megállapító szavazás során Nagy Máté jelöltre leadott szavazatokról olvasás/letöltés IV.12
 150/2017. A mezőőri pályázat elbírálására irányuló előterjesztés kapcsán a sorrend megállapító szavazás során Kovács Kornél Attila jelöltre leadott szavazatokról olvasás/letöltés IV.12
 149/2017. A mezőőri pályázat elbírálására irányuló előterjesztés kapcsán a sorrend megállapító szavazás során Dombai Tibor jelöltre leadott szavazatokról olvasás/letöltés IV.12
 148/2017. A Jászberény város településrendezési eszközeinek 0611/15 hrsz-ú ingatlant érintő módosításáról a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti teljes eljárással olvasás/letöltés IV.12
 147/2017. Jászberény Város településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei, valamint településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete készítésekor, módosításakor alkalmazandó partnerségi egyeztetési szabályok módosításának elfogadásáról olvasás/letöltés IV.12
 146/2017. A Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak 2016. évi időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés IV.12
 145/2017. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés IV.12
 144/2017. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés IV.12
 143/2017. A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2016. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztató tudomásulvételéről olvasás/letöltés IV.12
 142/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés IV.12
 141/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés IV.12
 140/2017. Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására irányuló – Sün Sámuel óvoda bővítését célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosításáról olvasás/letöltés IV.12
 139/2017. A Kölyök Póló Suli Egyesület TAO-pályázatának támogatásáról szóló 221/2016. (VII. 13.) határozat módosításáról olvasás/letöltés IV.12
 138/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés IV.12
 137/2017. Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására irányuló – Sün Sámuel óvoda bővítését célzó – pályázat benyújtására, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés IV.12
 136/2017. A Kölyök Póló Suli Egyesület TAO-pályázatának támogatásáról szóló 221/2016. (VII. 13.) határozat módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés IV.12
 Z-118/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-117/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-116/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-112/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-111/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-110/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-104/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-103/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-99/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-98/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-97/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-87/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-86/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-85/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-84/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-70/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-69/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-58/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-57/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-56/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-51/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-48/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-47/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 135/2017. A külterületi helyi közutak fejlesztése és az utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése tárgyában kiírt VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról, a pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról szóló 318/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat módosításáról olvasás/letöltés III.18.
 134/2017. A Jászberényi Sportegyesület Jégkorong Szakosztálya részére TAO önerő biztosításáról előirányzat átcsoportosításával olvasás/letöltés III.18.
 133/2017. „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című, EFOP-4.1.7-16 kódszámú pályázaton történő részvétel érdekében az Eördögh-ház (5100 Jászberény, Kossuth L. u. 35.) bérbeadásáról olvasás/letöltés III.18.
 132/2017. Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerűsített eljárással olvasás/letöltés III.18.
 131/2017. Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról a 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti teljes eljárással olvasás/letöltés III.18.
 130/2017. Jászberény Város 2017. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadásáról olvasás/letöltés III.18.
 129/2017. Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról olvasás/letöltés III.18.
 128/2017. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztését biztosító hitel felvételéről olvasás/letöltés III.18.
 127/2017. Házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátásáról olvasás/letöltés III.18.
 126/2017. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásulvételéről olvasás/letöltés III.18.
 125/2017. Jászberény - Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés III.18.
 124/2017. A kulturális tanácsadó 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásulvételéről olvasás/letöltés III.18.
 123/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés III.18.
 122/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés III.18.
 121/2017. A Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának jóváhagyásáról olvasás/letöltés III.18.
 120/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 8-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés III.18.
 119/2017. A Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának jóváhagyására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés III.18.
 45/2017. A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” tárgyában kiírt EFOP-1.5.3-16 pályázat benyújtásáról olvasás/letöltés II.15.
 44/2017. Az általános iskolai felvételi körzetekről olvasás/letöltés II.15.
 43/2017. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról olvasás/letöltés II.15.
 42/2017. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesülettel kötendő közművelődési megállapodás elfogadásáról olvasás/letöltés II.15.
 41/2017. Tiszteletdíjról történő lemondásról és egyesület támogatásáról olvasás/letöltés II.15.
 40/2017. Jászberény város településszerkezeti tervének elfogadásáról olvasás/letöltés II.15.
 39/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról olvasás/letöltés II.15.
 38/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi középtávú vagyongazdálkodási tervéről olvasás/letöltés II.15.
 37/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről olvasás/letöltés II.15.
 36/2017. A Jászberényi FC 2016. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2016. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés II.15.
 35/2017. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott ingatlanvagyon 2016. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés II.15.
 34/2017. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2016. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés II.15.
 33/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés II.15.
 32/2017. a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés II.15.
 31/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés II.15.
 Z-330/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. december 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.14.
 Z-329/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. december 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.14.
 30/2017. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság nem képviselői tagjának felmentéséről és új tag megválasztásáról olvasás/letöltés I.18.
 29/2017. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem képviselői tagjának felmentéséről és új tag megválasztásáról olvasás/letöltés I.18.
 28/2017. Az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökének felmentéséről és új elnök megválasztásáról olvasás/letöltés I.18.
 27/2017. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnökének felmentéséről és új elnök megválasztásáról olvasás/letöltés I.18.
 26/2017. A Városfejlesztési Bizottság elnökének felmentéséről, új elnök és új képviselő bizottsági tag megválasztásáról olvasás/letöltés I.18.
 25/2017. A „Múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” tárgyában kiírt EFOP-4.1.9-16 kódszámú pályázat benyújtásáról olvasás/letöltés I.18.
 24/2017. A „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” tárgyában kiírt EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról olvasás/letöltés I.18.
 23/2017. A „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” tárgyban kiírt KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtásáról olvasás/letöltés I.18.
 22/2017. A jászberényi 5990 hrsz-ú, természetben Jászberény, Sportpálya u. térségében található ingatlan jelzálogjoggal történő megterheléséről, és a nevezett ingatlanon megvalósított beruházás során keletkezett vagyon térítés nélküli átvételéről olvasás/letöltés I.18.
 21/2017. Házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátásáról olvasás/letöltés I.18.
 20/2017. A Gorkij utca elnevezésének módosításáról olvasás/letöltés I.18.
 19/2017. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás felhasználásának és elszámolási határidejének módosításáról olvasás/letöltés I.18.
 18/2017. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról olvasás/letöltés I.18.
 17/2017. a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról olvasás/letöltés I.18.
 16/2017. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve módosításáról olvasás/letöltés I.18.
 15/2017. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról olvasás/letöltés I.18.
 14/2017. A főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról olvasás/letöltés I.18.
 13/2017. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására irányuló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról olvasás/letöltés I.18.
 12/2017. A főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására irányuló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról olvasás/letöltés I.18.
 11/2017. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról olvasás/letöltés I.18.
 10/2017. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására irányuló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról olvasás/letöltés I.18.
 9/2017. A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról olvasás/letöltés I.18.
 8/2017. A jászberényi 5910/3 hrsz-ú, természetben Jászberény, Rákóczi út térségében található és a jászberényi 5910/4 hrsz-ú, természetben Jászberény, Sportpálya utca 2. szám alatti ingatlanok telekegyesítéséről, a jászberényi 5910/4 hrsz-ba történő összevonásáról olvasás/letöltés I.18.
 7/2017. A jászberényi 5910/4 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonból korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná történő átminősítéséről olvasás/letöltés I.18.
 6/2017. A 2016. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés I.18.
 5/2017. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés I.18.
 4/2017. A 2016. évi közmunka programokban foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről olvasás/letöltés I.18.
 3/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés I.18.
 2/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés I.18.
 1/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 18-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés I.18.
 327/2016. A jászberényi 4680/4 hrsz.-ú kivett park megnevezésű ingatlan teljes területének (7304 m2), illetve a 4684 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan 384 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról olvasás/letöltés XII.14.
 326/2016. A jászberényi 8931/39 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan, 109 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról olvasás/letöltés XII.14.
 325/2016. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról olvasás/letöltés XII.14.
 324/2016. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról olvasás/letöltés XII.14.
 323/2016. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat létszámának módosításáról olvasás/letöltés XII.14.
 322/2016. Szatmári Antalné alpolgármester jutalmazásáról olvasás/letöltés XII.14.
 321/2016. Szatmári Antalné alpolgármester jutalmazására irányuló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról olvasás/letöltés XII.14.
 320/2016. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról olvasás/letöltés XII.14.
 319/2016. A hulladékkezelési közszolgáltatás keretein belül a gyűjtés és szállítás-ellátása, valamint a kapcsolódó hatáskör átruházásáról olvasás/letöltés XII.14.
 318/2016. A külterületi helyi közutak fejlesztése és az utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése tárgyában kiírt VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról, a pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról olvasás/letöltés XII.14.
 317/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló, földgázenergia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a tagfenntartási és gesztori nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő közbeszerzési tanácsadói szerződés aláírásáról olvasás/letöltés XII.14.
 316/2016. A Szolnoki Tankerületi Központ által fenntartott jászberényi köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adásáról olvasás/letöltés XII.14.
 315/2016. Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésének a Szolnoki Tankerületi Központ részére történő átadásáról olvasás/letöltés XII.14.
 314/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi folyószámla hitelszerződésének megkötéséről olvasás/letöltés XII.14.
 313/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról olvasás/letöltés XII.14.
 312/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve jóváhagyásáról olvasás/letöltés XII.14.
 311/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról olvasás/letöltés XII.14.
 310/2016. Gyermekek átmeneti otthoni ellátásáról olvasás/letöltés XII.14.
 309/2016. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának jóváhagyásáról olvasás/letöltés XII.14.
 308/2016. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában működő Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetéséről olvasás/letöltés XII.14.
 307/2016. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatos további döntések meghozataláról olvasás/letöltés XII.14.
 306/2016. Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XII.14.
 305/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XII.14.
 304/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XII.14.
 303/2016. Köznevelési szerződéssel kapcsolatos önkormányzati vélemény megalkotásáról olvasás/letöltés XII.14.
 302/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés XII.14.
 301/2016. A köznevelési szerződéssel kapcsolatos önkormányzati vélemény megalkotására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés XII.14.
 300/2016. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő közművelődési megállapodás elfogadásáról olvasás/letöltés XI.09.
 299/2016. Önkormányzati tulajdonú terület haszonkölcsönbe adásáról olvasás/letöltés XI.09.
 298/2016. Az általános iskolai felvételi körzetekről olvasás/letöltés XI.09.
 297/2016. A civil szervezetek 2016. évi pályázati keretéből alapítványok támogatásáról olvasás/letöltés XI.09.
 296/2016. Jászberény város településrendezési tervének felülvizsgálatában és részterületeket érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról olvasás/letöltés XI.09.
 295/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi Összesített Közbeszerzési Tervének módosításáról olvasás/letöltés XI.09.
 294/2016. Jászberény Város Ifjúsági Stratégiájának elfogadásáról olvasás/letöltés XI.09.
 293/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről olvasás/letöltés XI.09.
 292/2016. A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés XI.09.
 291/2016. Az Ifjúsági Önkormányzat 2016. évi működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XI.09.
 290/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XI.09.
 289/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XI.09.
 288/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 9-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés XI.09.
 287/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.12.
 286/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.12.
 285/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.12.
 284/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.12.
 283/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.12.
 282/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.12.
 280/2016. Alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásról olvasás/letöltés X.12.
 279/2016. A jászberényi 7684 hrsz.-ú, illetve a 7661 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlanok, 424 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról olvasás/letöltés X.12.
 278/2016. Jászberény Városi Zagyvára vonatkozó horgászrend elfogadásáról, területi engedély árának megállapításáról olvasás/letöltés X.12.
 277/2016. Közművelődési megállapodás megkötéséről olvasás/letöltés X.12.
 276/2016. A Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumi tagjának választárásról és alapító okiratának módosításáról olvasás/letöltés X.12.
 275/2016. A „Tehetséget 2000!-re” Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés X.12.
 274/2016. Tiszteletdíj lemondásáról és alapítványok támogatásáról olvasás/letöltés X.12.
 273/2016. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatásáról olvasás/letöltés X.12.
 272/2016. Jászberényi ingatlanok ingatlancsere jogcímen történő együttes értékesítésére kiírt zártkörű versenytárgyalás elbírálásáról olvasás/letöltés X.12.
 271/2016. A jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatti ingatlan (Bathó Palota) értékesítésére kiírt nyilvános versenytárgyalás elbírálásáról olvasás/letöltés X.12.
 270/2016. A jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatt található ingatlan (Bathó Palota) értékesítésére kiírt nyilvános versenytárgyalás elbírálására irányuló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról olvasás/letöltés X.12.
 269/2016. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasításáról olvasás/letöltés X.12.
 268/2016. A Mezei őrszolgálat és a Közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés X.12.
 267/2016. A Jászberény területén működő oktatási intézmények működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés X.12.
 266/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés X.12.
 265/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés X.12.
 264/2016. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének ideiglenes megbízásáról olvasás/letöltés X.12.
 263/2016. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátásáról olvasás/letöltés X.12.
 262/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés X.12.
 261/2016. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének ideiglenes megbízására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés X.12.
 260/2016. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés X.12.
 259/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. szeptember 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IX.14
 257/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. szeptember 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IX.14
 256/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. szeptember 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IX.14
 254/2016. Ingatlanok vételárának megállapításáról és csere jogcímen zártkörű versenytárgyalási eljárás lefolytatásáról olvasás/letöltés IX.14
 253/2016. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról olvasás/letöltés IX.14
 252/2016. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról olvasás/letöltés IX.14
 251/2016. A Tehetséget 2000!-re Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés IX.14
 250/2016. A TALENTUM Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés IX.14
 249/2016. A LEHEL Kosársuli Kft. TAO-pályázatának támogatásáról olvasás/letöltés IX.14
 248/2016. A Kölyök Póló Suli Egyesület részére visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás biztosításáról olvasás/letöltés IX.14
 247/2016. Jászberényi Tanítóképző Főiskola Diáksport Egyesület Kézilabda Szakosztályával való hosszú távú együttműködésről olvasás/letöltés IX.14
 246/2016. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyásáról olvasás/letöltés IX.14
 245/2016. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról olvasás/letöltés IX.14
 244/2016. A Jász Múzeum Működési engedély módosítási kérelmének benyújtásáról olvasás/letöltés IX.14
 243/2016. A Humán Erőforrás Bizottság tagjának megválasztásáról olvasás/letöltés IX.14
 242/2016. Balog Donát a Humán Erőforrás Bizottság tagjának megválasztásával kapcsolatos döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról olvasás/letöltés IX.14
 241/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről olvasás/letöltés IX.14
 240/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés IX.14
 239/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés IX.14
 238/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve módosításáról olvasás/letöltés IX.14
 237/2016. Üres körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződésről szóló szándéknyilatkozatról olvasás/letöltés IX.14
 236/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés IX.14
 235/2016. A Szabad Európa Nyilatkozat megtételére irányuló előterjesztés napirendre vételéről olvasás/letöltés IX.14
 234/2016. Üres körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződésről szóló szándéknyilatkozatra irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről. olvasás/letöltés IX.14
 233/2016. A Jászberény – Öregerdei gyermektábor fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 189/2016. (VI. 1.) Képviselő-testületi határozat módosításáról olvasás/letöltés VIII.25.
 232/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 25-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés VIII.25.
 231/2016. a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételhez szükséges kérelem benyújtásáról, valamint a szükséges önerő biztosítása. olvasás/letöltés VIII.11.
 230/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 11-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VIII.11.
 227/2016. Tiszteletdíj lemondásáról és alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés VII.13.
 226/2016. A turisztikai honlap létrehozásához szükséges átcsoportosításról olvasás/letöltés VII.13.
 225/2016. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. olvasás/letöltés VII.13.
 224/2016. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés VII.13.
 223/2016. A Jász Múzeum szakmai létszámának emeléséről olvasás/letöltés VII.13.
 222/2016. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozásról olvasás/letöltés VII.13.
 221/2016. A Kölyök Póló Suli Egyesület TAO-pályázatának támogatása olvasás/letöltés VII.13.
 220/2016. Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről szóló 10/2016. (I. 20.) határozat módosítása. olvasás/letöltés VII.13.
 219/2016. Házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátása. olvasás/letöltés VII.13.
 218/2016. A 30/2016. (IV. 29) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő pénzügyi fedezetének biztosítására vonatkozó kötelezettség vállalása. olvasás/letöltés VII.13.
 217/2016. A jászberényi 3905 hrsz.-ú, kivett udvar megnevezésű, 807 m2 nagyságú ingatlan teljes területének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés VII.13.
 216/2016. Jászberény, 0330/30 és a 0330/167 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonása. olvasás/letöltés VII.13.
 215/2016. Beszámoló Jászberény Város Óvodai Intézménye szakmai tevékenységéről olvasás/letöltés VII.13.
 214/2016. Beszámoló Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről. olvasás/letöltés VII.13.
 213/2016. Jászberény Város testvérvárosi kapcsolatairól szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VII.13.
 212/2016. Jászberény város demográfiai helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VII.13.
 211/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VII.13.
 210/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VII.13.
 209/2016. a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 azonosítószámú projekt keretében keletkezett víziközmű vagyon térítésmentes tulajdonba vétele. olvasás/letöltés VII.13.
 208/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. július 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VII.13.
 207/2016. A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 azonosítószámú projekt keretében keletkezett víziközmű vagyon térítésmentes tulajdonba vételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VII.13.
 206/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. június 8-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VI.08.
 204/2016. FSI ST 20 B típusú tuskómaró berendezés bérbeadása. olvasás/letöltés VI.08.
 203/2016. A jászberényi 2414/11 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, 1720 m2 nagyságú ingatlan, 190 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés VI.08.
 202/2016. TALENTUM Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.08.
 201/2016. Az „Alapítvány a Jászberényi Állat- és Növénykertért” támogatása. olvasás/letöltés VI.08.
 200/2016. A „Jász Múzeumért” Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.08.
 199/2016. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. olvasás/letöltés VI.08.
 198/2016. Sipos Zoltán az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatásával kapcsolatos döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárás. olvasás/letöltés VI.08.
 197/2016. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületének fenntartásában lévő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményének tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezése. olvasás/letöltés VI.08.
 196/2016. A Sportkoncepcióban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.08.
 195/2016. A Jász Múzeum szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.08.
 194/2016. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.08.
 193/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VI.08.
 192/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VI.08.
 191/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 8-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VI.08.
 190/2016. A hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási díj megfizetéséhez való méltányossági hozzájárulásáról szóló 12/2003. (III. 28.) rendelet módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.08.
 189/2016. A Jászberény-Öregerdei gyermektábor fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtása. olvasás/letöltés V.11.
 188/2016. a Jászberény Városi Önkormányzat által, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megjelent felhíváson történő pályázat benyújtása. olvasás/letöltés V.11.
 187/2016. a Jászberény, Ifjúság utca útburkolatának felújítására benyújtandó pályázat pénzügyi fedezetének biztosítása. olvasás/letöltés V.11.
 186/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 1-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés V.11.
 185/2016. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés V.11.
 184/2016. A jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatti ingatlan értékesítése. olvasás/letöltés V.11.
 183/2016. A jászberényi 4820 hrsz-ú, természetben Jászberény, Álmos u. 25. szám alatti ingatlan – bérlő részére történő – értékesítése. olvasás/letöltés V.11.
 182/2016. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. olvasás/letöltés V.11.
 181/2016. A „HELYET!” Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés V.11.
 180/2016. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés V.11.
 179/2016. Az Egyházi Iskoláért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés V.11.
 178/2016. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés V.11.
 177/2016. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés alapján delegált képviselők felhatalmazásáról szóló 12/2016. (I. 20.) képviselő-testületi határozat módosítása. olvasás/letöltés V.11.
 176/2016. Köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítása. olvasás/letöltés V.11.
 175/2016. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületének fenntartásában lévő Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezése. olvasás/letöltés V.11.
 174/2016. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztása. olvasás/letöltés V.11.
 173/2016. A 2015. évi belső ellenőrzési tevékenység. olvasás/letöltés V.11.
 172/2016. A 2015. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.11.
 171/2016. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.11.
 170/2016. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.11.
 169/2016. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.11.
 168/2016. Balogh Béla a Folklór Kulturális Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval kapcsolatos döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés V.11.
 167/2016. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.11.
 166/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.11.
 165/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.11.
 164/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés V.11.
 163/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. május 04-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés V.4.
 161/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. április 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.13.
 160/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. április 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.13.
 158/2016. Az ingatlanok tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megszerzéséről, illetve kisajátítási eljárás kezdeményezéséről szóló 178/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása. olvasás/letöltés IV.13.
 157/2016. Ingatlan tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megszerzéséről, illetve kisajátítási eljárás kezdeményezése. olvasás/letöltés IV.13.
 156/2016. A jászberényi 3921 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonná történő átminősítése. olvasás/letöltés IV.13.
 155/2016. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirat módosításáról szóló 131/2016. (III. 9.) számú határozatának módosítása. olvasás/letöltés IV.13.
 154/2016. Jászberény Fenntartható Energia Akciótervének elfogadása. olvasás/letöltés IV.13.
 153/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat által, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-1.2.1-15 jelű „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra Jászdózsa településsel, mint konzorciumi partnerrel együtt történő pályázat benyújtása. olvasás/letöltés IV.13.
 152/2016. A Jászberény, Cserőhalmi Kálvária restaurálási munkáira vonatkozó adományozási felajánlás elfogadása. olvasás/letöltés IV.13.
 151/2016. A Városok, Falvak Szövetségéhez történő csatlakozás. olvasás/letöltés IV.13.
 150/2016. A civil szervezetek 2016. évi pályázati keretéből alapítványok támogatása. olvasás/letöltés IV.13.
 149/2016. A Jászberény, Magyar utca – Vásárhelyi utca környéke közmű ellátásának tervezésére érkezett ajánlatok értékeléséről, a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról szóló 44/2016. (III. 11.) Városfejlesztési Bizottsági határozattal kapcsolatos döntés meghozatala. olvasás/letöltés IV.13.
 148/2016. A Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés IV.13.
 147/2016. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés IV.13.
 146/2016. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés IV.13.
 145/2016. A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2015. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztató tudomásulvétele. olvasás/letöltés IV.13.
 144/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IV.13.
 143/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IV.13.
 142/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IV.13.
 Z-122/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-121/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-120/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-115/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-112/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-111/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-103/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-102/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-95/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-94/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-93/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-84/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-83/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-82/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-81/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-65/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-64/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-57/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-54/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-53/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-47/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-46/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 141/2016. A jászberényi 3921 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. olvasás/letöltés III.09.
 140/2016. Ingatlanok vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározása. olvasás/letöltés III.09.
 139/2016. A jászberényi 9172/6 hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 55 m2 nagyságú ingatlan teljes területének, valamint a jászberényi 9015 hrsz.-ú, közterület megnevezésű, 8916 m2 nagyságú ingatlan 60 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés III.09.
 138/2016. A JKSE Kosársuli Kft. által a Bercsényi úti sportcsarnokon megvalósított beruházás során keletkezett vagyon átvétele. olvasás/letöltés III.09.
 137/2016. Meglévő közterület meghosszabbításának elnevezése. olvasás/letöltés III.09.
 136/2016. Közterület elnevezése. olvasás/letöltés III.09.
 135/2016. Nagyvisnyó Község Önkormányzatával - a Nagyvisnyói üdülőtábor felújítása érdekében - kötendő Együttműködési megállapodás elfogadása. olvasás/letöltés III.09.
 134/2016. A TALENTUM Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés III.09.
 133/2016. Gyermekek átmeneti otthoni ellátása. olvasás/letöltés III.09.
 132/2016. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. olvasás/letöltés III.09.
 131/2016. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirat módosítása. olvasás/letöltés III.09.
 130/2016. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagjainak megbízása. olvasás/letöltés III.09.
 129/2016. A Vizsgálóbizottság jelentésének elfogadása olvasás/letöltés III.09.
 128/2016. Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása. olvasás/letöltés III.09.
 127/2016. Jászberény Város 2016. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadása. olvasás/letöltés III.09.
 126/2016. Jászberény város településrendezési tervének felülvizsgálatához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségessége. olvasás/letöltés III.09.
 125/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés III.09.
 124/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés III.09.
 123/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 9-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés III.09.
 40/2016. Egyesület támogatása. olvasás/letöltés II.10.
 39/2016. Az általános iskolai felvételi körzetek olvasás/letöltés II.10.
 38/2016. a kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás kifejezése. olvasás/letöltés II.10.
 37/2016. A kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás kifejezésére irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés II.10.
 36/2016. a kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás kifejezésére irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés II.10.
 35/2016. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása. olvasás/letöltés II.10.
 34/2016. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés II.10.
 33/2016. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés II.10.
 32/2016. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés II.10.
 31/2016. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának jóváhagyása. olvasás/letöltés II.10.
 30/2016. Jászberény Város Környezetvédelmi Programja (2016-2021) elfogadása. olvasás/letöltés II.10.
 29/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi középtávú vagyongazdálkodási terve. olvasás/letöltés II.10.
 28/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Koncepciójának (2016-2019) elfogadása. olvasás/letöltés II.10.
 27/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei olvasás/letöltés II.10.
 26/2016. A Jászberényi FC 2015. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2015. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.10.
 25/2016. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott ingatlanvagyon 2015. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.10.
 24/2016. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2015. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.10.
 23/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele olvasás/letöltés II.10.
 22/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés II.10.
 21/2016. Bizottsági elnök felmentéséről és új elnök megválasztása. olvasás/letöltés II.10.
 20/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 10-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés II.10.
 19/2016. Bizottsági elnök felmentésére és új elnök megválasztására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.10.
 Z-18/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. január 20-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.20.
 Z-476/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2015. december 23-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.23.
 Z-471/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2015. december 09-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.09.
 16/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat által, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok keretében megjelenő felhívásokra történő pályázatok benyújtása. olvasás/letöltés I.20.
 15/2016. Egyházakkal kötendő megállapodás. olvasás/letöltés I.20.
 14/2016. A "Jászok Földjén" Turisztikai Egyesület működési feltételeinek biztosítása. olvasás/letöltés I.20.
 13/2016. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület nyertes pályázatának előfinanszírozásához szükséges összeg visszatérítendő támogatás formájában történő biztosításáról szóló 150/2014. (IV. 29.) határozat módosítása. olvasás/letöltés I.20.
 12/2016. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés alapján delegált képviselők felhatalmazása. olvasás/letöltés I.20.
 11/2016. A Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozásának támogatása. olvasás/letöltés I.20.
 10/2016. Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötése. olvasás/letöltés I.20.
 9/2016. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. olvasás/letöltés I.20.
 8/2016. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. olvasás/letöltés I.20.
 7/2016. A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. olvasás/letöltés I.20.
 6/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadása. olvasás/letöltés I.20.
 5/2016. A 2015. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés I.20.
 4/2016. A 2015. évi közfoglalkoztatási programok végrehajtása. olvasás/letöltés I.20.
 3/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés I.20.
 2/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés I.20.
 1/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 20-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés I.20.
 474/2015. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás részére visszatérítendő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.23.
 473/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 23-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XII.23.
 469/2015. A jászberényi 0335/26 hrsz-ú ingatlan haszonbérbeadása. olvasás/letöltés XII.09.
 468/2015. Előterjesztés a Fenntartható Fejlődés Helyi Programja (Local Agenda 21) tanulmány elfogadása. olvasás/letöltés XII.09.
 467/2015. A „HELYET” Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés XII.09.
 466/2015. A Hűtőgépgyár Horgász Egyesülettel fennálló haszonbérleti szerződés meghosszabbítása. olvasás/letöltés XII.09.
 465/2015. A Vasas Sporthorgász Egyesülettel fennálló haszonbérleti- és haszonkölcsön szerződések meghosszabbítása. olvasás/letöltés XII.09.
 464/2015. A Rákbetegek Országos Szervezete Jászberényi Napforduló Szolgálata és Támasz Klubja helyiséghasználati szerződésének meghosszabbítása. olvasás/letöltés XII.09.
 463/2015. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműköde. olvasás/letöltés XII.09.
 462/2015. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködésre irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elfogadása. olvasás/letöltés XII.09.
 461/2015. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködésre irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elfogadása. olvasás/letöltés XII.09.
 460/2015. A gyermekek átmeneti otthoni ellátása. olvasás/letöltés XII.09.
 459/2015. A Jászsági Többcélú Társulás megszűnése következtében létrejött tulajdonközösség megszüntetése. olvasás/letöltés XII.09.
 458/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi folyószámla hitelszerződésének megkötése. olvasás/letöltés XII.09.
 457/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi ellenőrzési tervének elfogadása. olvasás/letöltés XII.09.
 456/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve jóváhagyása. olvasás/letöltés XII.09.
 455/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve jóváhagyására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés XII.09.
 454/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve jóváhagyására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés XII.09.
 453/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója. olvasás/letöltés XII.09.
 452/2015. Határozatok hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés XII.09.
 451/2015. A Jászberény Város Idősek Otthona igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat eredménytelennek nyilvánítása. olvasás/letöltés XII.09.
 450/2015. A helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés XII.09.
 449/2015. A helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés XII.09.
 448/2015. A helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés XII.09.
 447/2015. a Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.09.
 446/2015. Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XII.09.
 445/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XII.09.
 444/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XII.09.
 443/2015. a „HELYET” Alapítvány támogatásáról a Humán Erőforrás Bizottság keretéből olvasás/letöltés XII.09.
 442/2015. A Folklór Kulturális Közalapítvány részére visszatérítendő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.09.
 441/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 9-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XII.09.
 440/2015. a „HELYET” Alapítvány támogatására a Humán Erőforrás Bizottság keretéből elnevezésű sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XII.09.
 439/2015. A Folklór Kulturális Közalapítvány részére visszatérítendő támogatás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XII.09.
 Z-438/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2015. november 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XI.11.
 435/2015. Az új közterület (utca) elnevezéséről szóló 28/2003. (II. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása. olvasás/letöltés XI.11.
 434/2015. Az általános iskolai felvételi körzethatár meghatározásának véleményezése. olvasás/letöltés XI.11.
 433/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat és a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft. közötti vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kérdések megtárgyalása. olvasás/letöltés XI.11.
 432/2015. A jászberényi 6027/2 hrsz-ú, természetben Jászberény, Líceum u. 2. szám alatt található ingatlan (jégcsarnok) jelzálogjoggal történő megterhelése. olvasás/letöltés XI.11.
 431/2015. Alapítványok támogatása. olvasás/letöltés XI.11.
 430/2015. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. olvasás/letöltés XI.11.
 429/2015. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés XI.11.
 428/2015. A Vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló Z-179/2015. (II. 27.) határozat módosítása. olvasás/letöltés XI.11.
 427/2015. A Jászberény Város Idősek Otthona fenntartásának Jászladány Nagyközségi Önkormányzat részére történő átadása. olvasás/letöltés XI.11.
 426/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzete. olvasás/letöltés XI.11.
 425/2015. A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XI.11.
 424/2015. A Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat létrehozásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XI.11.
 423/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XI.11.
 422/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XI.11.
 421/2015. Zálogajánlat megtétele. olvasás/letöltés XI.11.
 420/2015. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerületének fenntartásában lévő Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázatok véleményezése. olvasás/letöltés XI.11.
 419/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XI.11.
 418/2015. Zálogajánlat megtételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele olvasás/letöltés XI.11.
 417/2015. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XI.11.
 Z-416/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.14.
 414/2015. A jászberényi 9063 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 1623 m² nagyságú ingatlan 877 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés X.14.
 413/2015. A jászberényi 4665 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlan 3061 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés X.14.
 412/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 13388 hrsz-ú ingatlan 5982 m2 nagyságú részterületének haszonbérbe adásáról szóló 358/2015. (VII. 15.) számú határozat módosítása. olvasás/letöltés X.14.
 411/2015. Jászberény közvilágítási hálózatának bővítéséről és az ahhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. olvasás/letöltés X.14.
 410/2015. A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete tagjai sorába történő csatlakozás. olvasás/letöltés X.14.
 409/2015. A Bercsényi úti sportcsarnok üzemeltetési feladatainak ellátása tárgyban a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal fennálló szerződés módosítása. olvasás/letöltés X.14.
 408/2015. A Déryné Nyugdíjas Klub helyiséghasználati szerződésének meghosszabbítása. olvasás/letöltés X.14.
 407/2015. A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakközépiskolája és Szakiskolája közfeladatának ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adása. olvasás/letöltés X.14.
 406/2015. Feladat-ellátási szerződések megkötése. olvasás/letöltés X.14.
 405/2015. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. olvasás/letöltés X.14.
 404/2015. Az Jászberény Város Idősek Otthonának a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat részére történő átadása. olvasás/letöltés X.14.
 403/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés X.14.
 402/2015. Az önkormányzati rendeletek módosítására, a helyi népszavazásról szóló és a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló önkormányzati rendeletek megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés X.14.
 401/2015. Az önkormányzati rendeletek módosítására, a helyi népszavazásról szóló és a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló önkormányzati rendeletek megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés X.14.
 400/2015. A Közterület-felügyelet és a Mezei őrszolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés X.14.
 399/2015. átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés X.14.
 398/2015. a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés X.14.
 397/2015. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 jelű „Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt keretében beszerzett házi komposztáló edények tulajdonjogának átruházása. olvasás/letöltés X.14.
 396/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés X.14.
 395/2015. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 jelű „Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt keretében beszerzett házi komposztáló edények tulajdonjogának átruházására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés X.14.
 394/2015. A KEOP-2015-4.10.0/U kódszámú, „Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” tárgyú fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítása. olvasás/letöltés IX.24
 393/2015. Bevételi előirányzatok és az általános tartalék módosítása. olvasás/letöltés IX.24
 392/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IX.24
 391/2015. A jászberényi 5547/134 hrsz.-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 1016 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról szóló 295/2015. (V. 13.) határozat hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés IX.9.
 390/2015. A jászberényi 3975 hrsz.-ú, Varga utca nevű és a jászberényi 3977 hrsz.-ú, Kaszás utca nevű, közterület megnevezésű, összesen 2759 m² nagyságú ingatlanok 286 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés IX.9.
 389/2015. Ingatlanok értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapítása. olvasás/letöltés IX.9.
 388/2015. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítése. olvasás/letöltés IX.9.
 387/2015. A “Városi Könyvtárért" Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés IX.9.
 386/2015. A TALENTUM Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés IX.9.
 385/2015. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés IX.9.
 384/2015. A Kutyákkal az Életért Alapítvány támogatásáról szóló 348/2015. (VII. 15.) határozat módosítása. olvasás/letöltés IX.9.
 383/2015. Az önkormányzathoz beérkezett igények támogatása. olvasás/letöltés IX.9.
 382/2015. Az önkormányzathoz beérkezett igények támogatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés IX.9.
 381/2015. Az önkormányzathoz beérkezett igények támogatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés IX.9.
 380/2015. Együttműködési Megállapodás elfogadásáról a Jász Piacért Egyesülettel a helyi kis- és őstermelők piacra jutásának támogatása érdekében olvasás/letöltés IX.9.
 379/2015. A „Jászok dicsérete” munkacímű színpadi előadás támogatásáról szóló 208/2015. (IV. 15.) határozat módosítása. olvasás/letöltés IX.9.
 378/2015. A Vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló Z-179/2015. (II. 27.) határozat módosítása. olvasás/letöltés IX.9.
 377/2015. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához történő csatlakozás. olvasás/letöltés IX.9.
 376/2015. Jászberény Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása. olvasás/letöltés IX.9.
 375/2015. A Jászberény Város Idősek Otthona igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírása. olvasás/letöltés IX.9.
 374/2015. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírása. olvasás/letöltés IX.9.
 373/2015. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület PannonEagle című pályázatához szükséges támogatói nyilatkozat megtétele. olvasás/letöltés IX.9.
 372/2015. A Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozás olvasás/letöltés IX.9.
 371/2015. Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása. olvasás/letöltés IX.9.
 370/2015. Jászberény város szabályozási tervének településrendezési előírások miatti módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés IX.9.
 369/2015. 2015.I.félévi költségvetési beszámoló olvasás/letöltés IX.9.
 368/2015. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi víziközmű szolgáltatási tevékenysége. olvasás/letöltés IX.9.
 367/2015. Jászberény város demográfiai helyzetének az ezredfordulót követő alakulásáról és a helyi intézkedési lehetőségek számbavételéről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IX.9.
 366/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IX.9.
 365/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IX.9.
 364/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 9-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IX.9.
 363/2015. Településrendezési előírások módosítása. olvasás/letöltés VIII.12.
 362/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 12-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VIII.12.
 361/2015. A Jászberény-Jászjákóhalma közös szennyvíz elvezetési és tisztítási projekttel összefüggésben elnyert többletforrással arányos további önerő pénzügyi fedezetének biztosítása. olvasás/letöltés VII.28.
 360/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 28-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VII.28.
 359/2015. Ingatlanok értékesítése. olvasás/letöltés VII.15.
 358/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő jászberényi 13388 hrsz-ú ingatlan 5982 m2 nagyságú részterületének haszonbérbe adása. olvasás/letöltés VII.15.
 357/2015. Az önkormányzati tulajdonú jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 1080 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés VII.15.
 356/2015. Képfelvevővel megfigyelt közterület kijelölése. olvasás/letöltés VII.15.
 355/2015. A Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló, villamos energia és közvilágítás beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a 2013. július 31-én megkötött szindikátusi szerződés alapján létrejött tagság fenntartására vonatkozó nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő megbízási szerződés aláírása. olvasás/letöltés VII.15.
 354/2015. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Jászberény Város Önkormányzata közötti vagyonkezelési szerződés módosítása. olvasás/letöltés VII.15.
 353/2015. A Berény Utónevű Települések Szövetsége Egyesület részére fizetendő 2015. évi tagdíj. olvasás/letöltés VII.15.
 352/2015. A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2015. évi tagdíjról olvasás/letöltés VII.15.
 351/2015. Az augusztus 20-i városi ünnepség szónokának felkérése. olvasás/letöltés VII.15.
 350/2015. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozás. olvasás/letöltés VII.15.
 349/2015. A Folklór Kulturális Közalapítvány támogatása. olvasás/letöltés VII.15.
 348/2015. A Kutyákkal az Életért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VII.15.
 347/2015. A civil szervezetek 2015. évi bővített pályázati keretéből alapítványok támogatása. olvasás/letöltés VII.15.
 346/2015. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés VII.15.
 345/2015. A területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi szolgálatok támogatása. olvasás/letöltés VII.15.
 344/2015. Beszámoló Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről olvasás/letöltés VII.15.
 343/2015. Tájékoztató a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház helyzetéről a struktúraváltás lehetőségeinek figyelembe vétele. olvasás/letöltés VII.15.
 342/2015. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház helyzetéről a struktúraváltás lehetőségeinek figyelembe vételével kapcsolatos tájékoztató napirendről történő levétele. olvasás/letöltés VII.15.
 341/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VII.15.
 340/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VII.15.
 339/2015. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. olvasás/letöltés VII.15.
 338/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 15-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VII.15.
 337/2015. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele olvasás/letöltés VII.15.
 336/2015. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos nyilatkozat. olvasás/letöltés VI.10.
 335/2015. Köznevelési intézmény névváltoztatásával kapcsolatos önkormányzati vélemény. olvasás/letöltés VI.10.
 334/2015. A jászberényi 9172/7 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítése. olvasás/letöltés VI.10.
 333/2015. A jászberényi 3948/59 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítése. olvasás/letöltés VI.10.
 332/2015. A jászberényi 8931/39 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítése. olvasás/letöltés VI.10.
 331/2015. A jászberényi 2311/2 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítése. olvasás/letöltés VI.10.
 330/2015. A jászberényi 1126 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonná történő átminősítése. olvasás/letöltés VI.10.
 329/2015. A jászberényi 5551/1 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Korcsolya utca 5. szám alatt található ingatlan tekintetében a Yakuzák SE-vel megkötött haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, és az ingatlannak az Y Brand Kft. részére történő bérbeadása. olvasás/letöltés VI.10.
 328/2015. A jászberényi 6027/2 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Rákóczi út térségében található ingatlan (jégpálya) működtetésre történő átadása. olvasás/letöltés VI.10.
 327/2015. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – Lehel Strandfürdő és Uszoda fejlesztését célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 326/2015. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – a Kossuth L. és Serház utcai járdák rekonstrukcióját célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 325/2015. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – Gézengúz óvoda fejlesztését célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 324/2015. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” című pályázathoz szükséges Képviselő-testületi határozat meghozatala. olvasás/letöltés VI.10.
 323/2015. Jászberény Város Településfejlesztési Koncepciójának a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján történő jóváhagyása. olvasás/letöltés VI.10.
 322/2015. A Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megállapításáról szóló 176/2008. (VI. 12.) önkormányzati határozat mellékletének módosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 321/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 320/2015. A Jászberény Város Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításaa. olvasás/letöltés VI.10.
 319/2015. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 318/2015. A Jász Múzeum Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 317/2015. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 316/2015. Mezőőri pályázat elbírálása. olvasás/letöltés VI.10.
 315/2015. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, valamint Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 314/2015. Alapítványok támogatása. olvasás/letöltés VI.10.
 313/2015. Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.10.
 312/2015. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. olvasás/letöltés VI.10.
 311/2015. A JTF DSE TAO-pályázatának támogatása. olvasás/letöltés VI.10.
 310/2015. A Jászberényi Futball Club TAO-pályázatának támogatása. olvasás/letöltés VI.10.
 309/2015. A Jászberény város 2015-2019. évekre vonatkozó sportkoncepciójának elfogadása. olvasás/letöltés VI.10.
 308/2015. A Sportkoncepcióban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.10.
 307/2015. Jászberény Város Idősek Otthona – Jászladány – 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.10.
 306/2015. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.10.
 305/2015. Beszámoló Jászberény Város Óvodai Intézménye szakmai tevékenységéről olvasás/letöltés VI.10.
 304/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VI.10.
 303/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VI.10.
 302/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 10-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VI.10.
 301/2015. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása. olvasás/letöltés V.13.
 300/2015. Az Úttörő utca elnevezésének módosítása. olvasás/letöltés V.13.
 299/2015. A jászberényi 6348 hrsz-ú, közpark megnevezésű, valamint a jászberényi 6453 hrsz.-ú és a jászberényi 6361/2 hrsz.-ú közterület megnevezésű, összesen 11.767 m² nagyságú ingatlanok 3700 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés V.13.
 298/2015. A Jászberény, Kossuth Lajos utca 118. szám alatti társasház mellett fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés V.13.
 297/2015. A Jászberény, Nádor utca 3. szám alatti társasházakat körülölelő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés V.13.
 296/2015. A Jászberény, Nádor utca 1., illetve 2. szám alatti társasházakat körülölelő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés V.13.
 295/2015. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 1016 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés V.13.
 294/2015. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 718 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról szóló 24/2014. (I. 15.) határozat módosítása. olvasás/letöltés V.13.
 293/2015. A Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés V.13.
 292/2015. A Jászberényi Futball Club támogatása. olvasás/letöltés V.13.
 291/2015. a Yakuzák SE támogatása. olvasás/letöltés V.13.
 290/2015. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról a Jászsági Tűzoltóverseny megrendezése. olvasás/letöltés V.13.
 289/2015. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés V.13.
 288/2015. A Lélegzet Gyermek és Ifjúságvédelmi Képességfejlesztő Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés V.13.
 287/2015. Az Egyházi Iskoláért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés V.13.
 286/2015. A técsői gyermekek jászberényi üdültetésének támogatása. olvasás/letöltés V.13.
 285/2015. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. olvasás/letöltés V.13.
 284/2015. A nyári gyermekétkeztetés tárgyú pályázat benyújtása. olvasás/letöltés V.13.
 283/2015. A 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása. olvasás/letöltés V.13.
 282/2015. A 2014. évi belső ellenőrzési tevékenység. olvasás/letöltés V.13.
 281/2015. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.13.
 280/2015. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.13.
 279/2015. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.13.
 278/2015. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.13.
 277/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.13.
 276/2015. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói tisztségére árajánlatok beszerzésére vonatkozó javaslatról szóló 66/2015. (V. 8.) Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsági határozattal kapcsolatos döntés meghozatala. olvasás/letöltés V.13.
 275/2015. A Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre Székház vizesblokk felújításának támogatásáról szóló 81/2015. (V. 7.) Városfejlesztési Bizottsági határozattal kapcsolatos döntés meghozatala. olvasás/letöltés V.13.
 274/2015. Tamás Zoltán a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre Székház vizesblokk felújításának támogatásáról szóló 81/2015. (V. 7.) Városfejlesztési Bizottsági határozattal kapcsolatos döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárás. olvasás/letöltés V.13.
 273/2015. A Lehel Vezér Gimnázium földszinti vizesblokkja felújításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 79/2015. (V. 7.) Városfejlesztési Bizottsági határozattal kapcsolatos döntés meghozatala. olvasás/letöltés V.13.
 272/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.13.
 271/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő jászberényi 0243; 0251; 0253 helyrajzi számú ingatlanok meghatározott részterületeinek a Magyar Állam részére történő térítésmentes, továbbá a jászberényi 0242/21; 0254/12 helyrajzi számú ingatlanok meghatározott részterületeinek a Magyar Állam részére kártalanítás fejében történő átadása. olvasás/letöltés V.13.
 270/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés V.13.
 269/2015. a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő jászberényi 0243; 0251; 0253; helyrajzi számú ingatlanok meghatározott részterületeinek a Magyar Állam részére térítésmentes, továbbá a jászberényi 0242/21; 0254/12 helyrajzi számú ingatlanok meghatározott részterületeinek a Magyar Állam részére kártalanítás fejében történő átadására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés V.13.
 Z-168/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-166/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-165/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-164/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-163/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-162/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-161/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-160/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-159/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-130/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-129/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-128/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-127/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-126/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-180/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.27
 Z-179/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.27
 224/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve módosítása. olvasás/letöltés IV.15.
 223/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés IV.15.
 222/2015. A Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának jóváhagyása. olvasás/letöltés IV.15.
 221/2015. A JSE Jégkorong Szakosztálya részére visszatérítendő támogatás biztosításáról szóló 256/2014. (IX. 10.) határozat módosítása. olvasás/letöltés IV.15.
 220/2015. A jászberényi 9172/7 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. olvasás/letöltés IV.15.
 219/2015. A jászberényi 3948/59 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. olvasás/letöltés IV.15.
 218/2015. A jászberényi 8931/39 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. olvasás/letöltés IV.15.
 217/2015. A jászberényi 2311/2 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. olvasás/letöltés IV.15.
 216/2015. A jászberényi 1126 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. olvasás/letöltés IV.15.
 215/2015. Az állami tulajdonban lévő jászberényi 0795/2; 5213/2; 5901/4; 8323/2; 8516/2; 8516/3; 8544/2; 8544/3; 8544/4 helyrajzi számú ingatlanok térítésmentes tulajdonba vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 214/2015. A jászberényi 6369 hrsz-ú, természetben Jászberény, Serház u. 3. szám alatt található állami tulajdonban lévő ingatlan térítésmentes tulajdonba vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 213/2015. A jászberényi 6028/1 hrsz-ú, természetben Jászberény, Elefánti u. 6028/1 hrsz. alatt található állami tulajdonban lévő ingatlan (arborétum) térítésmentes tulajdonba vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 212/2015. Az állami tulajdonban lévő 0272/3 hrsz-ú ingatlan térítésmentes tulajdonba vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 211/2015. Jászberény város településrendezési tervének felülvizsgálata. olvasás/letöltés IV.15.
 210/2015. A Medicopter Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés IV.15.
 209/2015. A civil szervezetek 2015. évi pályázati keretéből alapítványok támogatása. olvasás/letöltés IV.15.
 208/2015. A „Jászok dicsérete” munkacímű színpadi előadás támogatása. olvasás/letöltés IV.15.
 207/2015. Az Új Színházért Alapítvánnyal közművelődési és közfeladat ellátási megállapodás megkötése. olvasás/letöltés IV.15.
 206/2015. Jászberény Város 2015. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadása. olvasás/letöltés IV.15.
 205/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának, hosszú távú fejlesztési tervének elfogadása. olvasás/letöltés IV.15.
 204/2015. A 2014. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés IV.15.
 203/2015. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata. olvasás/letöltés IV.15.
 202/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 201/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 200/2015. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában működő, szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozása. olvasás/letöltés IV.15.
 199/2015. Az „Y HÁZ – Az élet iskolája” című program támogatása. olvasás/letöltés IV.15.
 198/2015. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének megbízatására vonatkozó önkormányzati vélemény kialakítása. olvasás/letöltés IV.15.
 197/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 15-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IV.15.
 196/2015. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában működő, szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 195/2015. Az „Y HÁZ – Az élet iskolája”című program támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 194/2015. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola meghirdetett intézményvezetői pályázatára benyújtott pályázatra vonatkozó önkormányzati vélemény kialakítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 193/2015. TALENTUM Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés III.11.
 192/2015. A Hábel Tibor Pál tulajdonában lévő jászberényi 17794/1 hrsz-ú haszonbérbe vétele. olvasás/letöltés III.11.
 191/2015. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő neszűri ingatlanok haszonbérbe vétele. olvasás/letöltés III.11.
 190/2015. Jászberény Város közigazgatási határának megváltoztatására irányuló kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala. olvasás/letöltés III.11.
 189/2015. A 314/2012. Korm. rendelet alapján Jászberény Város Településfejlesztési Koncepciójának készítési folyamatában a fejlesztési irányok és a megalapozó vizsgálatok elfogadása. olvasás/letöltés III.11.
 188/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása. olvasás/letöltés III.11.
 187/2015. Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladatterve elfogadása. olvasás/letöltés III.11.
 186/2015. Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés III.11.
 185/2015. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés III.11.
 184/2015. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés III.11.
 183/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés III.11.
 182/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés III.11.
 181/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés III.11.
 173/2015. Egyesület támogatása. olvasás/letöltés II.11.
 172/2015. A Jászkun Volán Zrt. által az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozóan 2014. évre benyújtott kompenzációs igény elfogadásáról és a kompenzációs igény könyvvizsgáló bevonásával történő felülvizsgálata. olvasás/letöltés II.11.
 171/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés II.11.
 170/2015. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondásáról és új kuratóriumi tag választása. olvasás/letöltés II.11.
 169/2015. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak lemondása miatt új felügyelőbizottsági tagok választásáról, Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés II.11.
 168/2015. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 jelű "Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatala. olvasás/letöltés II.11.
 167/2015. Jászberény Város Idősek Otthona érdekképviseleti fóruma tagjának kiválasztása. olvasás/letöltés II.11.
 166/2015. Jászberény Város Idősek Otthona ideiglenes hatályú bejegyzésének meghosszabbítása. olvasás/letöltés II.11.
 165/2015. A 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása. olvasás/letöltés II.11.
 164/2015. Előterjesztés a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés II.11.
 163/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Jászberényi Kosárlabda Egyesület támogatásáról szóló 5/2015. (I. 14.) határozata hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés II.11.
 162/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés II.11.
 161/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés II.11.
 160/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés II.11.
 159/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi középtávú vagyongazdálkodási terve. olvasás/letöltés II.11.
 158/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei. olvasás/letöltés II.11.
 157/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.11.
 156/2015. A Jászberényi FC 2014. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2014. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.11.
 155/2015. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2014. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.11.
 154/2015. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2014. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.11.
 153/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés II.11.
 152/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés II.11.
 151/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve módosítása. olvasás/letöltés II.11.
 150/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződés megkötéséről és a 330/2014. (XI. 19.) határozatának hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés II.11.
 149/2015. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére visszatérítendő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés II.11.
 148/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés II.11.
 147/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződés megkötésére és a 330/2014. (XI. 19.) határozatának hatályon kívül helyezésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.11.
 146/2015. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére visszatérítendő támogatás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.11.
 Z-177/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.11.
 Z-176/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.11.
 Z-175/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.11.
 Z-145/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 26-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.26.
 Z-142/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-139/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-138/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-134/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-133/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-132/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-125/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-124/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-118/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-117/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-116/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-92/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-91/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-90/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-89/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-77/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-76/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-62/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-55/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-54/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-36/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-32/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-368/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2014. december 23-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.23.
 17/2015. Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötése. olvasás/letöltés I.14
 16/2015. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának jóváhagyása. olvasás/letöltés I.14
 15/2015. A polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. olvasás/letöltés I.14
 14/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés I.14
 13/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés I.14
 12/2015. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása. olvasás/letöltés I.14
 11/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés I.14
 10/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés I.14
 9/2015. A 2014. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés I.14
 8/2015. A 2014. évi „Start-munkaprogramban” foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés I.14
 7/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés I.14
 6/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés I.14
 5/2015. A Jászberényi Kosárlabda Egyesület támogatása. olvasás/letöltés I.14
 4/2015. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő neszűri ingatlanok haszonbérbe vétele. olvasás/letöltés I.14
 3/2015. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés I.14
 2/2015. A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés I.14
 1/2015. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő neszűri ingatlanok haszonbérbe vételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés I.14
 366/2014. A jászberényi közszférában dolgozók jutalmazása. olvasás/letöltés XII.23.
 365/2014. a Csángó Fesztivál Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 364/2014. a Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 363/2014. a JSE Jégkorong Szakosztály támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 362/2014. a Taekwon-do Szakosztály támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 361/2014. a Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 360/2014. a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház. támogatása olvasás/letöltés XII.23.
 359/2014. a Talentum Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 358/2014. a Jászkerület Nonprofit Kft. támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 357/2014. a Jászkerület Nonprofit Kft. támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 356/2014. A Családi és Egészségmegőrző Sportegyesület támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 355/2014. A Jászberényi Futball Klub támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 354/2014. A Jászberényi Röplabda Klub támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 353/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 23-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XII.23.
 352/2014. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. olvasás/letöltés XII.10.
 352/2014. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. olvasás/letöltés XII.10.
 351/2014. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötése. olvasás/letöltés XII.10.
 350/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve jóváhagyása. olvasás/letöltés XII.10.
 349/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési tervének elfogadása. olvasás/letöltés XII.10.
 348/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. olvasás/letöltés XII.10.
 347/2014. A Nemzeti Kulturális Alap által közzétett felhívásra a Juhászkereszt restaurálására irányuló pályázat benyújtása. olvasás/letöltés XII.10.
 346/2014. A jászberényi 4502 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában elállási jog gyakorlása. olvasás/letöltés XII.10.
 345/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló, földgázenergia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a szindikátusi szerződés, a gesztori nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő megbízási szerződés aláírása. olvasás/letöltés XII.10.
 344/2014. Jászberény város településrendezési tervének részterületeket érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés XII.10.
 343/2014. A főépítész 2010-2014 közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.10.
 342/2014. a Közterület-felügyelet és a Mezei őrszolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.10.
 341/2014. A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.10.
 340/2014. átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XII.10.
 339/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XII.10.
 338/2014. A Jászberényi Kosárlabda Egyesület támogatása. olvasás/letöltés XII.10.
 337/2014. Peren kívüli egyezségi megállapodás jóváhagyása. olvasás/letöltés XII.10.
 336/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 10-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XII.10.
 335/2014. A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XII.10.
 334/2014. A peren kívüli egyezségi megállapodás jóváhagyására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XII.10.
 333/2014. A 2014. évi „art” mozik digitális korszerűsítését célzó pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosítása. olvasás/letöltés XI.19.
 332/2014. A jászberényi 16249 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Neszűr III. dűlőben található ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségének megvásárlásáról olvasás/letöltés XI.19.
 331/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat munkabér-hitelkeret szerződésének megkötése. olvasás/letöltés XI.19.
 330/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződésének megkötése. olvasás/letöltés XI.19.
 329/2014. Az önkormányzati munkához kapcsolódó természetbeni juttatások. olvasás/letöltés XI.19.
 328/2014. Alapítványok támogatása. olvasás/letöltés XI.19.
 327/2014. Egyesület támogatása. olvasás/letöltés XI.19.
 326/2014. Alapítványok támogatása. olvasás/letöltés XI.19.
 325/2014. A Jász Múzeumban új álláshely létesítésének engedélyezése. olvasás/letöltés XI.19.
 324/2014. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. olvasás/letöltés XI.19.
 323/2014. A Szent István Egyetem Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnáziumban működő intézményi tanácsba az önkormányzat részéről delegált személy kiválasztása. olvasás/letöltés XI.19.
 322/2014. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete illetékességi területén működő, jászberényi székhelyű intézmény intézményi tanácsába a Jászberény Városi Önkormányzat részéről delegált személy módosítása. olvasás/letöltés XI.19.
 321/2014. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerülete illetékességi területén működő, jászberényi székhelyű intézmények intézményi tanácsaiba a Jászberény Városi Önkormányzat részéről delegált személyek módosítása. olvasás/letöltés XI.19.
 320/2014. Az általános iskolai felvételi körzethatár meghatározására vonatkozó önkormányzati vélemény. olvasás/letöltés XI.19.
 319/2014. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés XI.19.
 318/2014. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XI.19.
 317/2014. A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XI.19.
 316/2014. A Lehel Vezér Gimnázium intézményvezetőjének ismételt megbízatására vonatkozó önkormányzati vélemény. olvasás/letöltés XI.19.
 315/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 19-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XI.19.
 314/2014. A Lehel Vezér Gimnázium intézményvezetőjének ismételt megbízatására vonatkozó önkormányzati véleményre irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XI.19.
 313/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve kiegészítése. olvasás/letöltés X.29.
 312/2014. a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsába történő delegálás. olvasás/letöltés X.29.
 311/2014. Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés X.29.
 310/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 29-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés X.29.
 309/2014. Juhász Dániel részére juttatás megállapítása. olvasás/letöltés X.27.
 308/2014. Juhász Dániel részére juttatás megállapításáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés X.27.
 307/2014. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. olvasás/letöltés X.27.
 306/2014. Szatmári Anikó a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés X.27.
 305/2014. A főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. olvasás/letöltés X.27.
 304/2014. Hajnal-Nagy Gábor a főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés X.27.
 303/2014. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. olvasás/letöltés X.27.
 302/2014. Dr. Szabó Tamást a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés X.27.
 301/2014. Alpolgármesterek megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 300/2014. Szatmári Anikó az alpolgármesterek megválasztásáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés X.27.
 299/2014. Hajnal-Nagy Gábor az alpolgármesterek megválasztásáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés X.27.
 298/2014. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. és 2. függelékének módosítása. olvasás/letöltés X.27.
 297/2014. Az Ügy- és Közrendi Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 296/2014. Az Ügy- és Közrendi Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 295/2014. Az Ügy- és Közrendi Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 294/2014. Az Ügy- és Közrendi Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 293/2014. Az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökének megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 292/2014. A Humán Erőforrás Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 291/2014. A Humán Erőforrás Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 290/2014. A Humán Erőforrás Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 289/2014. A Humán Erőforrás Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 288/2014. A Humán Erőforrás Bizottság elnökének megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 287/2014. A Városfejlesztési Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 286/2014. A Városfejlesztési Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 285/2014. A Városfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 284/2014. A Városfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 283/2014. A Városfejlesztési Bizottság elnökének megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 282/2014. A Városüzemeltetési Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 281/2014. A Városüzemeltetési Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 280/2014. A Városüzemeltetési Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 279/2014. A Városüzemeltetési Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 278/2014. A Városüzemeltetési Bizottság elnökének megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 277/2014. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 276/2014. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 275/2014. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 274/2014. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 273/2014. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnökének megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 272/2014. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 271/2014. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 270/2014. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 269/2014. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 268/2014. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökének megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 267/2014. Önkormányzati képviselők a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. és 2. függelékének módosításáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés X.27.
 266/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 27-i alakuló ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés X.27.
 265/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat támogatási igényének benyújtásáról a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján. olvasás/letöltés IX.30.
 264/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 30-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IX.30.
 Z-232/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VIII.28
 263/2014. Gondozás, fejlesztés céljából haszonkölcsönbe adható területek kijelölése. olvasás/letöltés IX.10.
 262/2014. A jászberényi 4645 hrsz-ú ingatlan részterületének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés IX.10.
 261/2014. A jászberényi 9048 hrsz-ú ingatlan részterületének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés IX.10.
 260/2014. A jászberényi 5551/1 hrsz-ú, természetben Jászberény, Korcsolya utcában található ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés IX.10.
 259/2014. A jászberényi 2991 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Szilfa u. 18. szám alatti ingatlan Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonát képező 1/3 tulajdoni hányada vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározása. olvasás/letöltés IX.10.
 258/2014. A jászberényi 4680/6/A/24 hrsz-ú, Jászberény, Faiskola utca 7. II/6. ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés IX.10.
 257/2014. Állami tulajdonban lévő ingóság térítésmentes tulajdonba vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 256/2014. A JSE Jégkorong Szakosztálya részére visszatérítendő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés IX.10.
 255/2014. Alapítványok támogatása. olvasás/letöltés IX.10.
 254/2014. Egyesületek önkormányzathoz benyújtott kérelmeinek támogatása. olvasás/letöltés IX.10.
 253/2014. A Jászberényi Barátok Temploma Közösségének Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés IX.10.
 252/2014. A Testvérvárosok Baráti Egyesülete támogatása. olvasás/letöltés IX.10.
 251/2014. Könyvkiadás támogatása. olvasás/letöltés IX.10.
 250/2014. A volt „Csemege-tömb” helyén megépült közpark elnevezése. olvasás/letöltés IX.10.
 249/2014. Üres körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződésről szóló szándéknyilatkozat. olvasás/letöltés IX.10.
 248/2014. A Jász Múzeumban kettős foglalkoztatás engedélyezése. olvasás/letöltés IX.10.
 247/2014. Jászberény Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának I. féléves helyzete. olvasás/letöltés IX.10.
 246/2014. Jászberény Város Cigány/Roma Nemzetiségi Önkormányzata tevékenységéről, a 2010-2014. évek közötti időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 245/2014. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 244/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 243/2014. Feladat-ellátási szerz?désr?l, sürg?sségi ellátás. olvasás/letöltés IX.10.
 242/2014. Az Egyesített Szociális Intézmény névváltoztatása érdekében szükséges döntés. olvasás/letöltés IX.10.
 241/2014. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő csatlakozás. olvasás/letöltés IX.10.
 240/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő ingatlanok haszonbérbe vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 239/2014. A Jászberény Portelek 8507 hrsz-ú ingatlan részterületére vonatkozó bérleti szerződés megkötése. olvasás/letöltés IX.10.
 238/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 10-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IX.10.
 237/2014. Az Egyesített Szociális Intézmény névváltoztatása érdekében szükséges döntés meghozatalára irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 236/2014. Az Egyesített Szociális Intézmény névváltoztatása érdekében szükséges döntés meghozatalára irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 235/2014. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő csatlakozásra irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 234/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő ingatlanok haszonbérbe vételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 233/2014. A jászberényi 8507 hrsz-ú ingatlan részterületére vonatkozó bérleti szerződés megkötésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 230/2014. Az Államreform operatív program keretében megjelenő ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” c. pályázaton történő részvétel. olvasás/letöltés VIII.28
 229/2014. A Gyula Város Önkormányzata, mint gesztor vezetésével induló, villamos energia és közvilágítás beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a 2013. július 31-én megkötött szindikátusi szerződés alapján létrejött tagság fenntartására vonatkozó nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő megbízási szerződés aláírása. olvasás/letöltés VIII.28
 228/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VIII.28
 Z-227/2014. „Pro Civitate – Jászberény” kitüntető díj adományozása. olvasás/letöltés VII.16
 Z-226/2014. „Pro Civitate – Jászberény” kitüntető díj adományozása. olvasás/letöltés VII.16
 224/2014. A jászberényi 5227/A/1 hrsz-ú, természetben Jászberény, Hold u. 2. szám alatt található ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálása. olvasás/letöltés VII.16
 223/2014. A jászberényi 4680/6/A/26 hrsz-ú, természetben Jászberény, Faiskola utca 7. II/8. ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés VII.16
 222/2014. A jászberényi 9048 hrsz-ú ingatlan részterületére vonatkozó bérleti szerződés módosítása. olvasás/letöltés VII.16
 221/2014. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébánia támogatása. olvasás/letöltés VII.16
 220/2014. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. olvasás/letöltés VII.16
 219/2014. A 2013. évi pénzmaradvány általános tartalékba történő helyezése. olvasás/letöltés VII.16
 218/2014. Költségvetési keretek előirányzatainak átcsoportosítása. olvasás/letöltés VII.16
 217/2014. A „Jászberény-Jászjákóhalma közös szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt” bekerülési költségének emelkedése miatt szükséges többlet-önerő pénzügyi fedezetének biztosítása olvasás/letöltés VII.16
 216/2014. Az új közterület (utca) elnevezéséről szóló 330/2009. (XI. 25.) önkormányzati határozat módosítása. olvasás/letöltés VII.16
 215/2014. Jászberény Város Óvodai Intézménye óvodavezető (magasabb vezető) megbízása. olvasás/letöltés VII.16
 214/2014. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása. olvasás/letöltés VII.16
 213/2014. A jászberényi 5910/4 hrsz-ú, természetben Jászberény, Sportpálya utca 2. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog jogosultjának kijelölése. olvasás/letöltés VII.16
 212/2014. A 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása olvasás/letöltés VII.16
 211/2014. átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VII.16
 210/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. olvasás/letöltés VII.16
 209/2014. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház nyertes pályázatának előfinanszírozásához szükséges összeg visszatérítendő támogatás formájában történő biztosítása. olvasás/letöltés VII.16
 208/2014. A jászberényi 17797 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Neszűr XI. dűlőben található ingatlan 4/44 tulajdoni illetőségének megvásárlása. olvasás/letöltés VII.16
 207/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. július 16-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VII.16
 206/2014. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház nyertes pályázatának előfinanszírozásához szükséges összeg visszatérítendő támogatás formájában történő biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VII.16
 205/2014. A jászberényi 17797 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Neszűr XI. dűlőben található ingatlan 4/44 tulajdoni hányadának megvásárlására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VII.16
 204/2014. A jászberényi 406/A/1 hrsz-ú, a jászberényi 406/A/2 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 16. szám alatti, valamint a jászberényi 1/A/2 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám alatti állami tulajdonban lévő ingatlan térítésmentes tulajdonba vételéről szóló 125/2014. (III. 12.) számú határozat módosítása. olvasás/letöltés VI.18.
 203/2014. A JÁSZ TV Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.18.
 202/2014. Az „Adj Esélyt” Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.18.
 201/2014. Az Egyházi Iskoláért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.18.
 200/2014. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. olvasás/letöltés VI.18.
 199/2014. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt beruházásában Jászberényben megvalósult, a 31 és 32. sz. főutak csomópontjának körforgalommá történő átépítése kapcsán érintett ingatlanok tulajdonjogának rendezésére vonatkozó megállapodás elfogadása. olvasás/letöltés VI.18.
 198/2014. Jászberény város szabályozási tervének a 32. sz. elkerülő út miatti módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés VI.18.
 197/2014. Jászberény város településrendezési tervének a jászberényi 0794/30 és a jászberényi 0794/32 hrsz.-ú ingatlanokat érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés VI.18.
 196/2014. A helyi közösségi közlekedés támogatása című pályázathoz szükséges Képviselő-testületi határozat meghozatala. olvasás/letöltés VI.18.
 195/2014. Jászberény Város Idősek Otthona – Jászladány – 2012-2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.18.
 194/2014. Az Egyesített Szociális Intézmény 2012-2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.18.
 193/2014. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés VI.18.
 192/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. olvasás/letöltés VI.18.
 191/2014. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tag választása. olvasás/letöltés VI.18.
 190/2014. Budai Lóránt önkormányzati képviselő a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tag választásáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés VI.18.
 189/2014. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozás. olvasás/letöltés VI.18.
 188/2014. Az augusztus 20-ai városi ünnepség szónokának felkérése. olvasás/letöltés VI.18.
 187/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő neszűri ingatlanok haszonbérbe vétele. olvasás/letöltés VI.18.
 186/2014. A jászberényi 7475/33 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetnek a 2014. évi költségvetés terhére történő biztosításáról szóló 344/2013. (XII. 11.) számú határozat módosítása. olvasás/letöltés VI.18.
 185/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 18-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VI.18.
 184/2014. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új felügyelőbizottsági tag választására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.18.
 183/2014. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozásra irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.18.
 182/2014. Az augusztus 20-ai városi ünnepség szónokának felkérésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.18.
 181/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő neszűri ingatlanok haszonbérbe vételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.18.
 180/2014. A jászberényi 7475/33 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetnek a 2014. évi költségvetés terhére történő biztosításáról szóló 344/2013. (XII. 11.) számú határozat módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.18.
 179/2014. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház udvara részleges újraaszfaltozásának a támogatása. olvasás/letöltés V.29.
 178/2014. Ingatlanok tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megszerzéséről, illetve kisajátítási eljárás kezdeményezése. olvasás/letöltés V.29.
 177/2014. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány Alapító Okiratának módosításárólA Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés V.29.
 176/2014. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés V.29.
 175/2014. A Folklór Kulturális Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés V.29.
 174/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 29-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés V.29.
 173/2014. A jászberényi 2410/2 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Jásztelki út térségében található ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálása. olvasás/letöltés V.14.
 172/2014. A jászberényi 4680/6/A/25 hrsz-ú, Jászberény, Faiskola utca 7. II/7. ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés V.14.
 171/2014. A jászberényi 4680/6/A/22 hrsz-ú, Jászberény, Faiskola utca 7. II/4. ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés V.14.
 170/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött üzemeltetési és kezelési szerződés módosítása. olvasás/letöltés V.14.
 169/2014. A polgármester költségátalányának emelése. olvasás/letöltés V.14.
 168/2014. Dr. Szabó Tamás polgármesternek a költségátalánya emeléséről szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés V.14.
 167/2014. Családi napközik támogatása. olvasás/letöltés V.14.
 166/2014. TALENTUM Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés V.14.
 165/2014. Alapítványok támogatása. olvasás/letöltés V.14.
 164/2014. Az "EURÓPA A POLGÁROKÉRT" című pályázat Testvérvárosi találkozók alprogramján történő részvétel. olvasás/letöltés V.14.
 163/2014. A Jászberény város térfigyelő kamerarendszerének bővítése céljából a 28/2014 (IV. 1.) BM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről, valamint a szükséges pályázati önerő biztosítása. olvasás/letöltés V.14.
 162/2014. A "Jászkun Kapitányok Nyomában tematikus túraútvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében" című, ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0002 azonosító számon regisztrált projekt új Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának elfogadása. olvasás/letöltés V.14.
 161/2014. Jászberény Város Idősek Otthona Szakmai Programjának jóváhagyása. olvasás/letöltés V.14.
 160/2014. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.14.
 159/2014. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.14.
 158/2014. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.14.
 157/2014. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele olvasás/letöltés V.14.
 156/2014. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.14.
 155/2014. A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.14.
 154/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve módosítása. olvasás/letöltés V.14.
 153/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáróla. olvasás/letöltés V.14.
 152/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele olvasás/letöltés V.14.
 151/2014. A „Jászkun Redemptio” rendezvényeinek támogatása. olvasás/letöltés IV.29.
 150/2014. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület nyertes pályázatának előfinanszírozásához szükséges összeg visszatérítendő támogatás formájában történő biztosítása. olvasás/letöltés IV.29.
 149/2014. A 2013. évi belső ellenőrzési tevékenység. olvasás/letöltés IV.29.
 148/2014. A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés IV.29.
 147/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye alapító okirata módosításának véleményezése. olvasás/letöltés IV.29.
 146/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye alapító okirata módosításának véleményezése. olvasás/letöltés IV.29.
 145/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola alapító okirata módosításának véleményezése. olvasás/letöltés IV.29.
 144/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 29-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IV.29.
 143/2014. Képfelvevővel megfigyelt közterület kijelölése. olvasás/letöltés IV.16.
 142/2014. A jászberényi 2410/2 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Jásztelki út térségében található ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről és nyilvános pályázat útján történő értékesítése. olvasás/letöltés IV.16.
 141/2014. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Jászberény Városi Önkormányzat 2014 évi középtávú vagyongazdálkodási tervéről szóló 43/2014. (II. 12.) határozatában értékesítésre kijelölt egyes ingatlanok vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározása. olvasás/letöltés IV.16.
 140/2014. A civil szervezetek 2014. évi pályázati keretéből alapítványok támogatásáról szóló 112/2014. (III. 12.) Képviselő-testületi határozat módosítása. olvasás/letöltés IV.16.
 139/2014. TALENTUM Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés IV.16.
 138/2014. Az NKSE-Jászberény FC támogatása. olvasás/letöltés IV.16.
 137/2014. Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés IV.16.
 136/2014. „Jászberény Város 2014. évi Környezetvédelmi Akcióterve” elfogadása. olvasás/letöltés IV.16.
 135/2014. A Lehel vezér szobor felállítása. olvasás/letöltés IV.16.
 134/2014. A 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása. olvasás/letöltés IV.16.
 133/2014. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása. olvasás/letöltés IV.16.
 132/2014. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IV.16.
 131/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. olvasás/letöltés IV.16.
 130/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 16-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IV.16.
 Z-129/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés III.12.
 127/2014. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. olvasás/letöltés III.12.
 126/2014. Jászberény Város Önkormányzata 2014. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása. olvasás/letöltés III.12.
 125/2014. A jászberényi 406/A/1 hrsz-ú, a jászberényi 406/A/2 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 16. szám alatti, valamint a jászberényi 1/A/2 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám alatti állami tulajdonban lévő ingatlan térítésmentes tulajdonba vétele. olvasás/letöltés III.12.
 124/2014. A jászberényi 3933 hrsz-ú, természetben a Jászberény, Kossuth út 2. szám alatti állami tulajdonban lévő ingatlan térítésmentes tulajdonba vétele. olvasás/letöltés III.12.
 123/2014. A jászberényi 0616/13 hrsz-ú állami tulajdonban lévő ingatlan vagyonkezelésbe vétele. olvasás/letöltés III.12.
 122/2014. Jászberény város településrendezési tervének részterületeket érintő módosítási folyamatának elindítása. olvasás/letöltés III.12.
 121/2014. Jászberény város településrendezési tervének elkerülő út miatti módosítása. olvasás/letöltés III.12.
 120/2014. A Jászkun Volán Zrt. által az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozóan 2013. évre benyújtott kompenzációs igény könyvvizsgáló bevonásával történő felülvizsgálata. olvasás/letöltés III.12.
 119/2014. A Jász Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. olvasás/letöltés III.12.
 118/2014. A 2014/2015. nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának engedélyezéséről, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározása. olvasás/letöltés III.12.
 117/2014. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés III.12.
 116/2014. Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés III.12.
 115/2014. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatok. olvasás/letöltés III.12.
 114/2014. átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés III.12.
 113/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. olvasás/letöltés III.12.
 112/2014. A civil szervezetek 2014. évi pályázati keretéből alapítványok támogatása. olvasás/letöltés III.12.
 111/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés III.12.
 110/2014. A civil szervezetek 2014. évi pályázati keretéből alapítványok támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés III.12.
 109/2014. A Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése. olvasás/letöltés II.24.
 108/2014. A jászberényi 6027 hrsz-ú ingatlanon található műjégpálya tulajdoni viszonyainak rendezéséről szóló 342/2013 (XII.11.) határozat módosítása. olvasás/letöltés II.24.
 107/2014. Jászberény város helyi építési szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés II.24.
 106/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 24-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés II.24.
 Z-105/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-104/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-103/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-102/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-101/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-100/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-96/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-95/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-94/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-93/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-92/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-85/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-84/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-83/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-82/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-73/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-72/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-67/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-66/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-65/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-60/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-56/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-55/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 52/2014. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díját meghatározó díjkalkuláció elfogadása. olvasás/letöltés II.12.
 51/2014. A jászberényi 86 hrsz-ú, természetben Jászberény, Ady Endre út 11. szám alatt található ingatlan (volt óvoda) értékesítésére kiírt nyilvános versenytárgyalás elbírálása. olvasás/letöltés II.12.
 50/2014. A jászberényi 3914 hrsz-ú, természetben Jászberény, Fürdő u. 4. szám alatti ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés II.12.
 49/2014. A Baráth György Egészségért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés II.12.
 48/2014. A Jászberényi Barátok Temploma Közösségének Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés II.12.
 47/2014. A Szent István Egyetem Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnáziumban létrejövő intézményi tanácsba az önkormányzat részéről delegált személy kiválasztása. olvasás/letöltés II.12.
 46/2014. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. olvasás/letöltés II.12.
 45/2014. A Jászberény város szabályozási tervének részterületeket érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés II.12.
 44/2014. A jászberényi 0130/14 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonná történő átminősítése. olvasás/letöltés II.12.
 43/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évi középtávú vagyongazdálkodási terve. olvasás/letöltés II.12.
 42/2014. Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről olvasás/letöltés II.12.
 41/2014. Az NKSE-Jászberény FC üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2013. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.12.
 40/2014. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2013. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.12.
 39/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2013. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.12.
 38/2014. átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés II.12.
 37/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés II.12.
 36/2014. A jászberényi 6471 hrsz-ú, természetben Jászberény, Ferencesek tere 3/a. szám alatti ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés II.12.
 35/2014. A Jászberény Város Óvodai Intézménye Gézengúz Tagóvodájának fejlesztése céljából az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti pályázaton történő részvételről, valamint a szükséges pályázati önerő biztosítása. olvasás/letöltés II.12.
 34/2014. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által közzétett pályázati felhívásra az Első Világháború emlékeit őrző jászberényi Lovas szobor renoválására irányuló pályázat benyújtása. olvasás/letöltés II.12.
 33/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés II.12.
 32/2014. A jászberényi 6471 hrsz-ú, természetben Jászberény, Ferencesek tere 3/a. szám alatti ingatlan haszonkölcsönbe adására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.12.
 31/2014. A Jászberény Város Óvodai Intézménye Gézengúz Tagóvodájának fejlesztése céljából az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti pályázaton történő részvételre, valamint a szükséges pályázati önerő biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.12.
 30/2014. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által közzétett pályázati felhívásra az első világháború emlékeit őrző jászberényi lovas szobor renoválására irányuló pályázat benyújtásáról szóló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.12.
 29/2014. A jászberényi 0130/14 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. olvasás/letöltés I.15.
 28/2014. A jászberényi 3837/A/1 hrsz-ú, 3837/A/2 hrsz-ú és 3837/A/4 hrsz-ú ingatlanok vételárának megállapításáról és értékesítési eljárásának meghatározása. olvasás/letöltés I.15.
 27/2014. A Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány által szervezett XVIII. Csángó Bál megrendezésének támogatása. olvasás/letöltés I.15.
 26/2014. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. olvasás/letöltés I.15.
 25/2014. A Jászberény, Palánka utca 5. szám alatti lakóház mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 24/2014. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 718 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 23/2014. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 611 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 22/2014. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 913 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 21/2014. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 3702 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 20/2014. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 597 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 19/2014. A Jászberény, Fürdő utca 2. szám alatti társasház mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 18/2014. A Jászberény, Lehel vezér tér 17. szám alatti társasház mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 17/2014. A Jászberény, Varga utca 2-4. szám alatti társasházat körülölelő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 16/2014. A Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 16/a-b., 16/c. szám alatti társasházak mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 15/2014. A Jászberény, Kossuth Lajos utca 109. szám alatti társasház mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 14/2014. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Jászberény Városi Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés elfogadása. olvasás/letöltés I.15.
 13/2014. Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötése. olvasás/letöltés I.15.
 12/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázatok véleményezése. olvasás/letöltés I.15.
 11/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázatok véleményezése kapcsán sorrend megállapító szavazás során Pesti Péter pályázóra leadott szavazatok. olvasás/letöltés I.15.
 10/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázatok véleményezése kapcsán sorrend megállapító szavazás során Koczka Tibor pályázóra leadott szavazatok. olvasás/letöltés I.15.
 9/2014. Jászberény Város Sportkoncepciójának (2011-2014) felülvizsgálata. olvasás/letöltés I.15.
 8/2014. A Sportkoncepcióban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés I.15.
 7/2014. A 2013. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés I.15.
 6/2014. A „Start-munkaprogramban” foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés I.15.
 5/2014. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele olvasás/letöltés I.15.
 4/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés I.15.
 3/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat adóssága állami átvállalásának elfogadása. olvasás/letöltés I.15.
 2/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 15-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés I.15.
 1/2014. Jászberény Városi Önkormányzata adóssága állami átvállalásának elfogadására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés I.15.
 Z-385/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.11.
 Z-384/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése, olvasás/letöltés XII.11.
 381/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve jóváhagyása. olvasás/letöltés XII.11.
 380/2013. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Jászberényi Városi Önkormányzat közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 379/2013. A „Jászkun Kapitányok Nyomában tematikus túraútvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című, ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0002 azonosító számon regisztrált projekt új Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 378/2013. A „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” c. pályázat Támogatási szerződése 8. sz. módosításának jóváhagyása. olvasás/letöltés XII.11.
 377/2013. Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi Összesített Közbeszerzési Tervének módosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 376/2013. Jászberény Város Önkormányzata 2014. évi ellenőrzési tervének elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 375/2013. A Szent István Egyetem Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnázium Talentum Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés XII.11.
 374/2013. A Jászság Egészségéért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés XII.11.
 373/2013. A közfoglalkoztatási program előirányzatainak biztosítása- olvasás/letöltés XII.11.
 372/2013. Otthonteremtési támogatás céljára rendelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. olvasás/letöltés XII.11.
 371/2013. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat költségvetésének módosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 370/2013. Jászberény Város Önkormányzata munkabérhitelkeret szerződésének megkötése. olvasás/letöltés XII.11.
 369/2013. Jászberény Város Önkormányzata folyószámlahitelkeret szerződésének megkötése. olvasás/letöltés XII.11.
 368/2013. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött vagyonátadási és üzemeltetési szerződés módosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 367/2013. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött vagyonátadási és üzemeltetési szerződés módosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 366/2013. A jászberényi 2410/1 és 2410/3 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Jásztelki út térségében található ingatlanok (Huszárlaktanya) értékesítésére kiírt nyilvános versenytárgyalás elbírálása. olvasás/letöltés XII.11.
 365/2013. A jászberényi 2583 hrsz-ú ingatlan részterületének megvásárlása. olvasás/letöltés XII.11.
 364/2013. A jászberényi 5227/A/1 hrsz-ú, természetben Jászberény, Hold u. 2. szám alatt található ingatlan értékesítésére kiírt megismételt nyilvános versenytárgyalás elbírálása. olvasás/letöltés XII.11.
 363/2013. A Jászsági Többcélú Társulás volt tagönkormányzatai tulajdonközössége megszüntetése. olvasás/letöltés XII.11.
 362/2013. A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló jóváhagyásának elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 361/2013. A Jászberényi Települési Értéktár, valamint a Jászberényi Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 360/2013. Utcanév tárgyában állásfoglalás kérése. olvasás/letöltés XII.11.
 359/2013. A fogorvosi körzetek. olvasás/letöltés XII.11.
 358/2013. A Közterület-felügyelet és a Mezei Őrszolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 357/2013. A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló 2013. évi beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 356/2013. A 2013. évi önkormányzati beruházások helyzetéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 355/2013. A Képviselő-testület állandó bizottságai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 354/2013. Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 353/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés XII.11.
 352/2013. a két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés XII.11.
 351/2013. A jászberényi közszférában dolgozók év végi jutalmának biztosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 350/2013. A Jászság Egészségéért Alapítvány részére támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 349/2013. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 348/2013. A Nagyiváni Községi és Jászberényi Sportegyesület és Futball Club részére támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 347/2013. Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 346/2013. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány részére támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 345/2013. A Jászberényi Röplabda Klub részére támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 344/2013. A jászberényi 7475/33 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetnek a 2014. évi költségvetés terhére történő biztosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 343/2013. A jászberényi 7475/32 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található 7475/32/A hrsz-ú felépítmény megvásárlása. olvasás/letöltés XII.11.
 342/2013. A jászberényi 6027 hrsz-ú ingatlanon található műjégpálya tulajdoni viszonyainak rendezése. olvasás/letöltés XII.11.
 341/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 340/2013. A támogatások fedezetének biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XII.11.
 339/2013. A jászberényi 7475/32 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található 7475/32/A hrsz-ú felépítmény megvásárlására, valamint a jászberényi 7475/33 hrsz-ú ingatlan megvásárlására és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetnek a 2014. évi költségvetés terhére történő biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XII.11.
 338/2013. A jászberényi 6027 hrsz-ú ingatlanon található műjégpálya tulajdoni viszonyainak rendezésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XII.11.
 Z-332/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XI.13.
 Z-331/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XI.13.
 Z-330/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XI.13.
 Z-323/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XI.13.
 337/2013. Az Egyesített Szociális Intézmény alaptevékenységében működő falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése céljából az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében közzétett 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet szerinti pályázaton történő részvétel. olvasás/letöltés XI.21.
 336/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 2013. 11. 21-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés XI.21.
 335/2013. Költségvetési elöirányzatok módosítása. olvasás/letöltés XI.18.
 334/2013. A jászberényi 2410/1 és 2410/3 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Jásztelki út térségében található ingatlanok (Huszárlaktanya) nyilvános versenytárgyalás útján történö együttes értékesítése. olvasás/letöltés XI.18.
 333/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 2013. 11. 18-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XI.18.
 319/2013. Költségvetési keretek elöirányzatainak átcsoportosítása. olvasás/letöltés XI.13.
 318/2013. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének a Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi középtávú vagyongazdálkodási tervéröl szóló 21/2013. (I. 30.) határozatában értékesítésre kijelölt ingatlan vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározásáról (Ady Endre úti óvoda) olvasás/letöltés XI.13.
 317/2013. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének a Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi középtávú vagyongazdálkodási tervéröl szóló 21/2013. (I. 30.) határozatában értékesítésre kijelölt egyes ingatlanok vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározása. olvasás/letöltés XI.13.
 316/2013. A Jászsági Támogató Szolgálat 2013. évi költségvetésének elfogadásáról és az Egyesített Szociális Intézmény költségvetésének módosítása. olvasás/letöltés XI.13.
 315/2013. A 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus elökészítéséröl szóló, a Jászsági önkormányzatok és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat között kötendö Együttmüködési Megállapodás jóváhagyása. olvasás/letöltés XI.13.
 314/2013. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. olvasás/letöltés XI.13.
 313/2013. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 jelü „Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” megnevezés? pályázat kapcsán az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk valóságtartalmának megfelelöségéröl adandó nyilatkozatról, továbbá a Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepció megismerése olvasás/letöltés XI.13.
 312/2013. A jászberényi 4645 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó településszerkezeti terv módosítása. olvasás/letöltés XI.13.
 311/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés XI.13.
 310/2013. a két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés XI.13.
 309/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 11. 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XI.13.
 308/2013. A jászberényi 6368 hrsz-ú, Jászberény, Rákóczi út 1. szám alatti ingatlan vételárának megállapítására irányuló sürg?sségi indítvány zárt ülésen való tárgyalása. olvasás/letöltés XI.13.
 305/2013. Jászberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. olvasás/letöltés X.31.
 304/2013. A Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása. olvasás/letöltés X.31.
 303/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 10. 31-ei rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés X.31.
 Z-304/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.9.
 302/2013. Az Országos Mentőszolgálat Jászberényi Mentőállomásának a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentőalapítványon keresztül történő támogatása. olvasás/letöltés X.9.
 301/2013. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozás. olvasás/letöltés X.9.
 300/2013. A jászberényi 13388 és 13391 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. olvasás/letöltés X.9.
 299/2013. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete illetékességi területén működő, jászberényi székhelyű intézmény intézményi tanácsába a Jászberény Városi Önkormányzat részéről delegált személy kiválasztása. olvasás/letöltés X.9.
 298/2013. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerülete illetékességi területén működő, jászberényi székhelyű intézmények intézményi tanácsaiba a Jászberény Városi Önkormányzat részéről delegált személyek kiválasztása. olvasás/letöltés X.9.
 297/2013. Mezőőri pályázat kiírása. olvasás/letöltés X.9.
 296/2013. Építési telkek kijelölése, , (otthonteremtés önkormányzati támogatása) olvasás/letöltés X.9.
 295/2013. Jászberény város szabályozási tervének részterületeket érintő módosítása. olvasás/letöltés X.9.
 294/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés X.9.
 293/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés X.9.
 292/2013. A MACI Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés X.9.
 291/2013. A Nagyboldogasszony Főplébánia támogatása. olvasás/letöltés X.9.
 290/2013. Az Egyesített Szociális Intézmény létszámának növelése. olvasás/letöltés X.9.
 289/2013. A Fogyatékkal Élők Klubja 2013. évi költségvetésének elfogadásáról és az Egyesített Szociális Intézmény költségvetésének módosítása. olvasás/letöltés X.9.
 288/2013. Az ÉAOP-3.1.4/B-2008-0009 kódszámú „Minőségi környezet kialakítása a körszerű közösségi közlekedésért Jászberényben” című projekt keretében a jászberényi 2635, 2362, 1883, és 8323 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósult létesítmények tulajdonjogának a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő térítésmentes átadásáról, az e tárgyban kötendő megállapodás-tervezet jóváhagyása. olvasás/letöltés X.9.
 287/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 10. 09-ei rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés X.9.
 286/2013. Dr. Gedei József képviselő napirendi pont elhagyására irányuló javaslata. olvasás/letöltés X.9.
 285/2013. MACI Alapítvány támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés X.9.
 284/2013. Nagyboldogasszony Főplébánia támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés X.9.
 283/2013. Egyesített Szociális Intézmény létszámának növelésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés X.9.
 282/2013. Fogyatékkal Élők Klubja 2013. évi költségvetésének elfogadására és az Egyesített Szociális Intézmény költségvetésének módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés X.9.
 281/2013. ÉAOP-3.1.4/B-2008-0009 kódszámú „Minőségi környezet kialakítása a körszerű közösségi közlekedésért Jászberényben” című projekt keretében a jászberényi 2635, 2362, 1883, és 8323 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósult létesítmények tulajdonjogának az MNV Zrt. részére történő térítésmentes átadására, az e tárgyban kötendő megállapodás-tervezet jóváhagyására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés X.9.
 Z-278/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IX.11.
 Z-277/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IX.11.
 Z-198/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VI.27.
 280/2013. Jászberény Város Önkormányzata támogatási igényének benyújtásáról a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján. olvasás/letöltés IX.27.
 279/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.09.27-ei rendkívüli nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IX.27.
 265/2013. Jászberény Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása. olvasás/letöltés IX.11.
 264/2013. Jászberény Város Önkormányzata részéről a Berény Utónevű Települések Szövetsége Egyesület létrehozására irányuló szándéknyilatkozat megtétele. olvasás/letöltés IX.11.
 263/2013. A Lajosmizse városával történő testvérvárosi együttműködési megállapodás megkötése. olvasás/letöltés IX.11.
 262/2013. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság állami tulajdonban lévő társasági részesedéséből 1 db 10.000.-Ft névértékű névre szóló törzsrészvény megvásárlása. olvasás/letöltés IX.11.
 261/2013. Ingatlanok értékesítésére kiírt zártkörű versenytárgyalás elbírálása. olvasás/letöltés IX.11.
 260/2013. A jászberényi 3919 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 30. szám alatt található ingatlan értékesítésére kiírt zártkörű versenytárgyalás elbírálása. olvasás/letöltés IX.11.
 259/2013. A jászberényi 5227/A/1 hrsz-ú, természetben Jászberény, Hold u. 2. szám alatt található ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános versenytárgyalás elbírálásáról, valamint megismételt nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítése. olvasás/letöltés IX.11.
 258/2013. A jászberényi 6375 hrsz-ú, természetben Jászberény, Víz u. 1. szám alatti ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés IX.11.
 257/2013. A TILMA a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés IX.11.
 256/2013. Az Adj esélyt Alapítvány és a „Jászság Egészségéért” Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés IX.11.
 255/2013. A Jászkun Volán Zrt.-vel az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 254/2013. A Déryné Rendezvényház épület fűtési rendszer korszerűsítése pénzügyi fedezetének biztosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 253/2013. A Lehel Film-Színház felújításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 252/2013. A Vidékfejlesztési Minisztérium által az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében kiírt pályázat támogatásáról, valamint a szükséges önerő biztosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 251/2013. Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0007 jelű „Jászberény város bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztése” című pályázat saját forrás kiegészítésére irányuló pályázat benyújtásáról az EU Önerő Alapra olvasás/letöltés IX.11.
 250/2013. Az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 azonosítószámú, „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” c. pályázathoz kapcsolódó vagyonrendezési megállapodás elfogadása. olvasás/letöltés IX.11.
 249/2013. Az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 azonosítószámú, a „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” c. pályázat kertében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, valamint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal kötött bérleti szerződések bérlői pozíciójában bekövetkező egyetemes jogutódlások tárgyában kötendő szerződések elfogadása. olvasás/letöltés IX.11.
 248/2013. A „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” c. pályázat esetében a módosított Konzorciumi Együttműködési Megállapodás tervezetének elfogadásáról és a 195/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés IX.11.
 247/2013. A Jászberény város területén történő Kalandpark létesítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány tudomásul vétele. olvasás/letöltés IX.11.
 246/2013. A jászberényi 0794/30, 0794/30/A és a 0794/29 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások módosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 245/2013. Jászberény Város 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének a módosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 244/2013. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 243/2013. Az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló 20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító indítvány elutasítása. olvasás/letöltés IX.11.
 242/2013. Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I. féléves helyzete. olvasás/letöltés IX.11.
 241/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés IX.11.
 240/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés IX.11.
 239/2013. A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület társasági adón keresztül igényelhető támogatási rendszer keretében elnyert támogatásához szükséges önerő biztosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 238/2013. A JKSE Kosársuli Kft. által benyújtandó pályázat támogatásáról és a szükséges önerő biztosításáról szóló 118/2013. (IV. 30.) határozat módosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 237/2013. A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság hatáskörébe utalt „9. Épület bontási keret” megnevezésű előirányzat átcsoportosítás útján történő emelése. olvasás/letöltés IX.11.
 236/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.09.11-ei rendes nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IX.11.
 235/2013. A JKSE Kosársuli Kft. által benyújtandó pályázat támogatásáról és a szükséges önerő biztosításáról szóló 118/2013. (IV. 30.) határozat módosítására, valamint a Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület a társasági adón keresztül igényelhető támogatási rendszer keretében elnyert támogatásához szükséges önerő biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IX.11.
 234/2013. A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság hatáskörébe utalt „9. Épület bontási keret” megnevezésű előirányzat átcsoportosítás útján történő emelésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IX.11.
 221/2013. Jászberény Város 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének a módosítása. (A melléklet itt.) olvasás/letöltés VII.10
 233/2013. A jászberényi 3837/A/1, 3837/A/2 és 3837/A/4 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre való kijelölése. olvasás/letöltés VII.10.
 232/2013. Mezőőri pályázat elbírálásáról és új mezőőri pályázat kiírása. olvasás/letöltés VII.10.
 231/2013. Mezőőri pályázat elbírálása kapcsán sorrend megállapító szavazás során Kovács Csaba pályázóra (ismételt szavazategyenlőség miatt) harmadik alkalommal leadott szavazatok eredménye. olvasás/letöltés VII.10.
 230/2013. Mezőőri pályázat elbírálása kapcsán sorrend megállapító szavazás során Iszmailovszki Zsolt pályázóra (ismételt szavazategyenlőség miatt) harmadik alkalommal leadott szavazatok eredménye. olvasás/letöltés VII.10.
 229/2013. Mezőőri pályázat elbírálása kapcsán sorrend megállapító szavazás során Kovács Csaba pályázóra (szavazategyenlőség miatt) második alkalommal leadott szavazatok eredménye. olvasás/letöltés VII.10.
 228/2013. Mezőőri pályázat elbírálása kapcsán sorrend megállapító szavazás során Iszmailovszki Zsolt pályázóra (szavazategyenlőség miatt) második alkalommal leadott szavazatok eredménye. olvasás/letöltés VII.10.
 227/2013. Mezőőri pályázat elbírálása kapcsán sorrend megállapító szavazás során Kovács Csaba pályázóra leadott szavazatok. olvasás/letöltés VII.10.
 226/2013. Mezőőri pályázat elbírálása kapcsán sorrend megállapító szavazás során Iszmailovszki Zsolt pályázóra leadott szavazatok. olvasás/letöltés VII.10.
 225/2013. Mezőőri pályázat elbírálása kapcsán sorrend megállapító szavazás során Kardos Ignác pályázóra leadott szavazatok. olvasás/letöltés VII.10.
 224/2013. Kiss Dániel Ferenc közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése. olvasás/letöltés VII.10.
 223/2013. Az augusztus 20-ai városi ünnepség szónokának felkérése. olvasás/letöltés VII.10.
 222/2013. A „Jászság Egészségéért” Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VII.10.
 220/2013. Az Isaszeg Város Önkormányzata, mint gesztor vezetésével induló, villamos energia és közvilágítás beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, az Isaszeg Város Önkormányzata mint gesztor vezetésével megkötendő szindikátusi szerződés, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő megbízási szerződés aláírása. olvasás/letöltés VII.10.
 219/2013. Az ÁROP-1.A.5-2013 jelű „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” megnevezésű, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés VII.10.
 218/2013. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi középtávú vagyongazdálkodási tervéről szóló 21/2013. (I. 30.) határozatában értékesítésre kijelölt egyes ingatlanok vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározása. olvasás/letöltés VII.10.
 217/2013. Módosító indítvány elutasítása. olvasás/letöltés VII.10.
 216/2013. A jászberényi 054/8 hrsz-ú ingatlan 14670/937410 tulajdoni hányadának haszonbérbe adása. olvasás/letöltés VII.10.
 215/2013. A jászberényi 3919 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 30. szám alatti ingatlan vételárának megállapításáról és zártkörű versenytárgyalás útján történő értékesítése. olvasás/letöltés VII.10.
 214/2013. Jászberény Város Óvodai Intézménye létszámának emelése. olvasás/letöltés VII.10.
 213/2013. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat létszámának és költségvetésének módosítása. olvasás/letöltés VII.10.
 212/2013. A Jászsági Támogató Szolgálatnak az Egyesített Szociális Intézménybe történő integrációja érdekében szükséges döntések. olvasás/letöltés VII.10.
 211/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés VII.10.
 210/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés VII.10.
 209/2013. A KEOP-1.1.1/C/13 jelű „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” megnevezésű, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés VII.10.
 208/2013. Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés VII.10.
 207/2013. Ingatlanok értékesítésre való kijelölésére, vételárának megállapítására és zártkörű versenytárgyalási eljárás lefolytatása. olvasás/letöltés VII.10.
 206/2013. Állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele. olvasás/letöltés VII.10.
 205/2013. A Jászsági Többcélú Társulás létszámcsökkentéséhez kapcsolódó pályázat benyújtásáról valamint a 253/2012.(XII. 19.) határozat módosítása. olvasás/letöltés VII.10.
 204/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.07.10-ei rendes nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VII.10.
 203/2013. A KEOP-1.1.1/C/13 jelű „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” megnevezésű, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvételre irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VII.10.
 202/2013. Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VII.10.
 201/2013. Ingatlanok értékesítésre való kijelölésére, vételárának megállapítására és zártkörű versenytárgyalási eljárás lefolytatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VII.10.
 200/2013. Állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VII.10.
 199/2013. A Jászsági Többcélú Társulás létszámcsökkentéséhez kapcsolódó pályázat benyújtására valamint a 253/2012. (XII.19.) határozat módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VII.10.
 Z-191/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VI.12.
 196/2013. A Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. olvasás/letöltés VI.27.
 195/2013. A „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” c. pályázat esetében a módosított Konzorciumi Együttműködési Megállapodás tervezetének elfogadásáról és a 168/2013. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés VI.27.
 194/2013. a dunai árvíz során keletkezett károk helyreállítására támogatás biztosítása. olvasás/letöltés VI.27.
 193/2013. a Jászsági Többcélú Társulás vagyonfelosztási szerződésének jóváhagyása. olvasás/letöltés VI.27.
 192/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.06.27-ei rendkívüli nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VI.27.
 165/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.06.12-ei rendes nyílt ülése napirendjének elfogadása- olvasás/letöltés VI.12
 164/2013. Dr. Gedei József képviselő napirendi pont elhagyására irányuló javaslata. olvasás/letöltés VI.12
 163/2013. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására, Alapító Okiratának módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.12
 162/2013. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálói tisztségének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálására, valamint Alapító Okiratának módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.12
 161/2013. Az Egyesített Szociális Intézmény átszervezésével és a Jászsági Támogató Szolgálat fenntartásba vételével összefüggő döntések meghozatalára irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.12
 160/2013. A 2013. június 30-án megszűnő Jászsági Többcélú Társulás által elnyert „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” c. pályázat esetében az új Konzorciumi Együttműködési Megállapodás konzorciumi vezetőként történő aláírására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.12
 159/2013. járási üzemeltetési megállapodás módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.12
 158/2013. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal átszervezésére, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.12
 189/2013. A Jászberény Város Önkormányzata és a Jászberény és Környéke Ipartestület közötti, a jászberényi 436 hrsz-ú, természetben Jászberény, Petőfi u. 1. szám alatti ingatlan térítésmentes használatba adására vonatkozó megállapodás módosítása. olvasás/letöltés VI.12
 188/2013. Egyházi Iskoláért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.12
 187/2013. Folklór Kulturális Közalapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.12
 186/2013. Kutyákkal az Életért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.12
 185/2013. A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának rezsicsökkentésről szóló nyilatkozatához történő csatlakozás. olvasás/letöltés VI.12
 184/2013. Önkormányzati ingatlanok tetőfelújítása, oktatási intézmények udvarfelújítása, valamint a Jászberény, 17794/2 hrsz-ú (Neszűr Körzeti Megbízotti iroda) épület felújítása céljára kiadási előirányzatok létrehozása. olvasás/letöltés VI.12
 183/2013. Jászberény Város Önkormányzata munkabérhitelkeret szerződésének megkötése. olvasás/letöltés VI.12
 182/2013. Jászberény Város Önkormányzata folyószámlahitelkeret szerződésének megkötése. olvasás/letöltés VI.12
 181/2013. A városi sportlétesítmények üzemeltetési támogatásával kapcsolatos pénzátcsoportosítás. olvasás/letöltés VI.12
 180/2013. Kalandpark létesítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. olvasás/letöltés VI.12
 179/2013. A jászberényi 26, 27, 28, 29, 30 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása. olvasás/letöltés VI.12
 178/2013. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozás. olvasás/letöltés VI.12
 177/2013. A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.12
 176/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés VI.12
 175/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés VI.12
 174/2013. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról, Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VI.12
 173/2013. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálói tisztségének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról, valamint Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VI.12
 172/2013. A Jászsági Támogató Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyása. olvasás/letöltés VI.12
 171/2013. A Jászsági Támogató Szolgálat fenntartói jogának átvételéről, a Jászsági Támogató Szolgálat által végzett tevékenységek és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyesített Szociális Intézményben történő ellátásának Jászsági Többcélú Társulás megszűnését követő vállalásáról, önkormányzati szándéknyilatkozatok megkéréséről szóló 99/2013. (IV. 10.) határozat módosítása. olvasás/letöltés VI.12
 170/2013. Az Egyesített Szociális Intézmény átszervezésével összefüggő döntések meghozatala. olvasás/letöltés VI.12
 169/2013. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó feladat-ellátási megállapodás. olvasás/letöltés VI.12
 168/2013. A 2013. június 30-án megszűnő Jászsági Többcélú Társulás által elnyert „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” c. pályázat esetében az új Konzorciumi Együttműködési Megállapodás konzorciumi vezetőként történő aláírása. olvasás/letöltés VI.12
 167/2013. Járási üzemeltetési megállapodás módosításának elfogadása. olvasás/letöltés VI.12
 166/2013. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal átszervezéséről, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés VI.12
 Z-155/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés V.15.
 Z-154/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés V.15.
 157/2013. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és Jászberény Város Önkormányzata közötti, a Jászberényi Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás elfogadásáról szóló Z 193/2012. (X. 10.) határozat, valamint a Jászberényi Járási Hivatal felállításával összefüggö vagyoni és személyi kérdéseket érint? intézkedésekröl szóló Z-194/2012. (X. 10.) határozat, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és Jászberény Város Önkormányzata közötti, a Jászberényi Járási Hivatal elhelyezését biztosító ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó megállapodás elfogadásáról szóló 58/2013. (II. 27.) határozat módosítása. olvasás/letöltés V.23.
 156/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 2013.05.23-ai rendkívüli nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés V.23.
 Z-128/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2013. április 30-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.30.
 151/2013. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, és az annak elfogadásáról szóló 85/2013. (III. 13.) határozat, valamint a mezei őrszolgálat létrehozásáról szóló 86/2011. (IV. 13.) Kt. határozat módosításáról olvasás/letöltés V.15.
 150/2013. a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa – a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakmai munkája segítése céljából történő – támogatása. olvasás/letöltés V.15.
 149/2013. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa – a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakmai munkája segítése céljából történő – támogatása. olvasás/letöltés V.15.
 148/2013. Jászberény Város Önkormányzatának a Jászság Egészségéért Alapítványhoz történő csatlakozására irányuló szándéknyilatkozat megtétele. olvasás/letöltés V.15.
 147/2013. Jászberény Város településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei partnerségi egyeztetési szabályainak elfogadása. olvasás/letöltés V.15.
 146/2013. A jászberényi 4645 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés V.15.
 145/2013. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.15.
 144/2013. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.15.
 143/2013. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.15.
 142/2013. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.15.
 141/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés V.15.
 140/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés V.15.
 139/2013. Az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványa felosztásáról és támogatás biztosítása. olvasás/letöltés V.15.
 138/2013. Az Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának jóváhagyása. olvasás/letöltés V.15.
 137/2013. Egyesített Szociális Intézmény átszervezéséről és Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés V.15.
 136/2013. Lehel vezér szobor adományozására vonatkozó felajánlás elfogadása. olvasás/letöltés V.15.
 135/2013. A XIX. Jász Világtalálkozón megválasztásra kerülő Jász Kapitány személye. olvasás/letöltés V.15.
 134/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.05.15-ei rendes nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés V.15.
 133/2013. Az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványa felosztására és támogatás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés V.15.
 132/2013. Az Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának jóváhagyására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés V.15.
 131/2013. Az Egyesített Szociális Intézmény átszervezésére és Alapító Okiratának módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés V.15.
 130/2013. A Lehel vezér szobor adományozására vonatkozó felajánlás elfogadására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés V.15.
 129/2013. A XIX. Jász Világtalálkozón megválasztásra kerülő Jászkapitány személyére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés V.15.
 126/2013. A Jászberény, Apponyi téren felállítandó Trianoni emlékmű vázlattervének és költségvetésének jóváhagyása. olvasás/letöltés IV.30.
 125/2013. A Jászsági Pedagógiai Szakszolgálat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatba történő beolvadásának támogatása. olvasás/letöltés IV.30.
 124/2013. A tanácsnok és a Képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak névsora módosítása. olvasás/letöltés IV.30.
 123/2013. Bartus Péter Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságába (külsős) tagként történő megválasztása. olvasás/letöltés IV.30.
 122/2013. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés IV.30.
 121/2013. A Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium, valamint a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tervezett összevonásának véleményezése. olvasás/letöltés IV.30.
 120/2013. A 2012. évi belső ellenőrzési tevékenység. olvasás/letöltés IV.30.
 119/2013. A JSE Jégkorong Szakosztály TAO-pályázatának támogatása. olvasás/letöltés IV.30.
 118/2013. A JKSE Kosársuli Kft. által benyújtandó pályázat támogatásáról és a szükséges önerő biztosítása. olvasás/letöltés IV.30.
 117/2013. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kialakításával összefüggő döntések meghozatala. olvasás/letöltés IV.30.
 116/2013. A Jászberény Város Óvodai Intézménye Gézengúz Tagóvodájának fejlesztése céljából az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet szerinti pályázaton történő részvételről, valamint a szükséges pályázati önerő biztosítása. olvasás/letöltés IV.30.
 115/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.04.30-ai rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IV.30.
 114/2013. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kialakításával összefüggő döntések meghozatalára irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.30.
 113/2013. A Jászberény Város Óvodai Intézménye Gézengúz Tagóvodájának fejlesztése céljából az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet szerinti pályázaton történő részvételre, valamint a szükséges pályázati önerő biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.30.
 Z-112/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2013. április 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.10.
 110/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének módosítása. olvasás/letöltés IV.10.
 109/2013. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés IV.10.
 108/2013. A Jászberény, 0336/14 hrsz.-ú ingatlant magába foglaló telektömbre vonatkozó, 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása. olvasás/letöltés IV.10.
 107/2013. A jászberényi 16768 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés IV.10.
 106/2013. A jászberényi 16773/3 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés IV.10.
 105/2013. A Jászkun Volán Zrt. által az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozóan 2012. évre benyújtott kompenzációs igény könyvvizsgáló bevonásával történő felülvizsgálata. olvasás/letöltés IV.10.
 104/2013. A Jász Világtalálkozó programtervezetének és költségvetés-tervezetének elfogadása. olvasás/letöltés IV.10.
 103/2013. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. olvasás/letöltés IV.10.
 102/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés IV.10.
 101/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés IV.10.
 100/2013. A Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett „Országos labdarúgó pályaépítési program”-ban való részvételről, valamint a szükséges önerő biztosítása. olvasás/letöltés IV.10.
 99/2013. A Jászsági Támogató Szolgálat által végzett tevékenységek és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyesített Szociális Intézményben történő ellátásának Jászsági Többcélú Társulás megszűnését követő vállalásáról, önkormányzati szándéknyilatkozatok megkérése. olvasás/letöltés IV.10.
 98/2013. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás létrehozása. olvasás/letöltés IV.10.
 97/2013. A civil szervezetek 2013. évi pályázati keretéből alapítványok támogatása. olvasás/letöltés IV.10.
 96/2013. Sportlétesítmények versenytárgyalás útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról, a sportlétesítmények hasznosítására vonatkozó hasznosítási szerződés megkötéséről, valamint a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt-vel fennálló üzemeltetési szerződés módosítása. olvasás/letöltés IV.10.
 95/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.04.10-ei rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IV.10.
 94/2013. A Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett „Országos labdarúgó pályaépítési program”-ban való részvételre, valamint a szükséges önerő biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.10.
 93/2013. A Jászsági Támogató Szolgálat által végzett tevékenységek és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyesített Szociális Intézményben történő ellátásának Jászsági Többcélú Társulás megszűnését követő vállalására, önkormányzati szándéknyilatkozatok megkérésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.10.
 92/2013. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás létrehozására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.10.
 91/2013. A civil szervezetek 2013. évi pályázati keretéből alapítványok támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.10.
 90/2013. Sportlétesítmények versenytárgyalás útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálására, a sportlétesítmények hasznosítására vonatkozó hasznosítási szerződés megkötésére, valamint a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt-vel fennálló üzemeltetési szerződés módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételére olvasás/letöltés IV.10.
 Z-89/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés III.13.
 Z-88/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés III.13.
 Z-87/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés III.13.
 Z-62/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.27.
 85/2013. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. olvasás/letöltés III.13.
 84/2013. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez Dr. Gedei József önkormányzati képviselő által benyújtott módosító indítványa. olvasás/letöltés III.13.
 83/2013. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez Dr. Gedei József önkormányzati képviselő által benyújtott módosító indítványa. olvasás/letöltés III.13.
 82/2013. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez Dr. Gedei József önkormányzati képviselő által benyújtott módosító indítványa. olvasás/letöltés III.13.
 81/2013. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez Budai Lóránt önkormányzati képviselő által benyújtott módosító indítványa. olvasás/letöltés III.13.
 80/2013. A jászberényi 26, 27, 28, 29, 30 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés III.13.
 79/2013. Jászberény Város 2013. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadása. olvasás/letöltés III.13.
 78/2013. Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása. olvasás/letöltés III.13.
 77/2013. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2012. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés III.13.
 76/2013. A Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés III.13.
 75/2013. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló rendőrségi beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés III.13.
 74/2013. A Magyar utca és környezetének fejlesztéséről szóló 235/2012. (XII. 12.) lejárt határidejű határozatról szóló tájékoztató tudomásul vételéről és a határozat végrehajtási határidejének módosítása. olvasás/letöltés III.13.
 73/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés III.13.
 72/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés III.13.
 71/2013. Sportlétesítmények versenytárgyalás útján történő hasznosítása. olvasás/letöltés III.13.
 70/2013. A Nagyiváni Községi és Jászberényi Sportegyesület és Futball Club társasági adó támogatási rendszerének keretein belül benyújtott sporttelep felújítási pályázat támogatásáról és a pályázat önerejének biztosítása. olvasás/letöltés III.13.
 69/2013. Az egészségügyi alapellátás további működtetéséről és a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde Alapító okiratának módosítása. olvasás/letöltés III.13.
 68/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.03.13-ai rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés III.13.
 67/2013. Sportlétesítmények versenytárgyalás útján történő hasznosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés III.13.
 66/2013. A Nagyiváni Községi és Jászberényi Sportegyesület és Futball Club társasági adó támogatási rendszerének keretein belül benyújtott sporttelep felújítási pályázat támogatására és a pályázat önerejének biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés III.13.
 65/2013. Az egészségügyi alapellátás további működtetésére és a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde Alapító okiratának módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés III.13.
 Z-45/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2013. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.13.
 59/2013 A Jászsági Többcélú Társulás 2013. évi működésének további kérdései. olvasás/letöltés II.27.
 58/2013 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és Jászberény Város Önkormányzata közötti, a Jászberényi Járási Hivatal elhelyezését biztosító ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó megállapodás elfogadása. olvasás/letöltés II.27.
 57/2013 A 2013/2014. nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának engedélyezéséről, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározása. olvasás/letöltés II.27.
 56/2013 Jászberény Város Óvodai Intézménye felvételi körzeteinek módosítása. olvasás/letöltés II.27.
 55/2013 A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal, mint gesztor vezetésével induló, földgáz energia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal mint gesztor vezetésével megkötendő szindikátusi szerződés, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő megbízási szerződés aláírása. olvasás/letöltés II.27.
 54/2013 A Yazd városa által Jászberényben felállítandó széltorony helyszíne. olvasás/letöltés II.27.
 53/2013 Jászberény városközpontjának arculati stratégiai terve. olvasás/letöltés II.27.
 52/2013 A jászberényi 4645 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások módosítása. olvasás/letöltés II.27.
 51/2013 Az ÉAOP-5.1.1/D-12 jelű „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című pályázaton történő részvétel. olvasás/letöltés II.27.
 50/2013 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Jászberény Város Önkormányzata közötti használati szerződések és vagyonkezelési megállapodás elfogadása. olvasás/letöltés II.27.
 49/2013 Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.02.27-ei rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés II.27.
 48/2013 A jászberényi 4645 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.27.
 47/2013 az ÉAOP-5.1.1/D-12 jelű „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című pályázaton történő részvételre irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.27.
 46/2013 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Jászberény Város Önkormányzata közötti használati szerződések és vagyonkezelési megállapodás elfogadására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.27.
 43/2013. Előterjesztés első olvasatként történő tárgyalására irányuló ügyrendi javaslat. olvasás/letöltés II.13.
 42/2013. A vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztés első olvasatként történő tárgyalása. olvasás/letöltés II.13.
 41/2013. A Baráth György Egészségért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés II.13.
 40/2013. A Jászberény, Holló András u. 4. szám alatti üzlethelyiség értékesítésére kiírt zártkörű versenytárgyalás elbírálása. olvasás/letöltés II.13.
 39/2013. A jászberényi 2409 hrsz.-ú ingatlan 140 m² nagyságú részterületének és a jászberényi 2420 hrsz-ú ingatlan 50 m2 nagyságú részterületének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés II.13.
 38/2013. A jászberényi 2409 hrsz.-ú ingatlan 331 m² nagyságú részterületének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés II.13.
 37/2013. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. működtetésébe átadott vagyon 2012. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.13.
 36/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés II.13.
 35/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés II.13.
 34/2013. Az ÉAOP-5.1.1./A-12 jelű „Szociális célú városrehabilitáció” pályázathoz készített Akcióterületi Terv elfogadása. olvasás/letöltés II.13.
 33/2013. A Jászberény Város Önkormányzata és a Magyar Állam közötti, a jászberényi 074/21 hrsz.-ú termőföldre vonatkozó adás-vételi szerződés megkötése. olvasás/letöltés II.13.
 32/2013. Székely Zászló kitűzése. olvasás/letöltés II.13.
 31/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.02.13-ai rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés II.13.
 30/2013. Az ÉAOP-5.1.1./A-12 jelű „Szociális célú városrehabilitáció” pályázathoz készített Akcióterületi Terv elfogadására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.13.
 29/2013. A Jászberény Város Önkormányzata és a Magyar Állam közötti, a jászberényi 074/21 hrsz.-ú termőföldre vonatkozó adás-vételi szerződés megkötésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.13.
 28/2013. Székely Zászló kitűzésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.13.
 27/2013. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. olvasás/letöltés I.30.
 26/2013. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára irányuló előterjesztéshez Budai Lóránt önkormányzati képviselő által benyújtott módosító indítvány. olvasás/letöltés I.30.
 25/2013. Jászberény Város Önkormányzata adóssága részbeni állami átvállalásának elfogadása. olvasás/letöltés I.30.
 24/2013. Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez Budai Lóránt önkormányzati képviselő által benyújtott módosító indítvány. olvasás/letöltés I.30.
 23/2013. Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez Szatmári Antalné önkormányzati képviselő által benyújtott módosító indítvány. olvasás/letöltés I.30.
 22/2013. Jászberény Város Önkormányzatának saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei. olvasás/letöltés I.30.
 21/2013. Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi középtávú vagyongazdálkodási terve. olvasás/letöltés I.30.
 20/2013. A jászberényi 406/A/4 hrsz-ú, Jászberény, Lehel vezér tér 16. szám alatti ingatlan vételárának megállapítása. olvasás/letöltés I.30.
 19/2013. A jászberényi 26, 27, 28, 29, 30 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások módosítása. olvasás/letöltés I.30.
 18/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.01.30-ai rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés I.30.
 17/2013. A jászberényi 406/A/4 hrsz-ú, Jászberény, Lehel vezér tér 16. szám alatti ingatlan vételárának megállapítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés I.30.
 16/2013. A jászberényi 26, 27, 28, 29, 30 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés I.30.
 15/2013. A Folklór Kulturális Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés I.16.
 14/2013. Az „EURÓPA A POLGÁROKÉRT” PROGRAM 2007–2013 1. alprogram – Testvérvárosok polgárainak találkozói című pályázaton történő részvétel. olvasás/letöltés I.16.
 13/2013. Az ÉAOP-5.1.1./A-12 jelű „Szociális célú városrehabilitáció” megnevezésű az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés I.16.
 12/2013. A Jászberény Város Településrendezési tervének a Szabadság tér 20. hrsz.: 3887/2, valamint a Szövetkezet út 2., 4., 6. sz., hrsz.. 3888/4, 3888/2, 3896 társasházakat érintően történő módosításához kapcsolódó, 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti esetleges környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés I.16.
 11/2013. A XIX. Jász Világtalálkozó Jászberényben történő megrendezésének időpontja. olvasás/letöltés I.16.
 10/2013. Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötése. olvasás/letöltés I.16.
 9/2013. A Sportkoncepcióban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés I.16.
 8/2013. A 2012. évi önkormányzati pályázatokról szóló tájékoztató elfogadása. olvasás/letöltés I.16.
 7/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés I.16.
 6/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés I.16.
 5/2013. A Jászsági Többcélú Társulás keretében 2013. évben ellátandó feladatokról és a Társulásból történő kilépésről. olvasás/letöltés I.16.
 4/2013. A Jászberényi, 2/2 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonban lévő 75/1792 tulajdoni hányada térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele. olvasás/letöltés I.16.
 3/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.01.16-ai rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés I.16.
 2/2013. A Jászsági Többcélú Társulás keretében 2013. évben ellátandó feladatokra és a Társulásból történő kilépésre irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés I.16.
 1/2013. A jászberényi, 2/2 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonban lévő 75/1792 tulajdoni hányada térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés I.16.
 Z-252/2012 Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2012. december 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.12.
 Z-251/2012 Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2012. december 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.12.
 Z-276/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2012. december 19-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.19.
 275/2012. A Jászberény Város Önkormányzata és a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság között a JÁSZKÜRT Újság 2013. évben történő megjelentetésének támogatása tárgyában támogatási megállapodás megkötéséről, valamint a szükséges pénzügyi forrás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 274/2012. Az ÉAOP-4.1.2/A-12 jelű „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése” megnevezésű pályázathoz szükséges önerő biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 273/2012. A Jászberény, Holló András u. 4. szám alatti üzlethelyiség értékesítésre való kijelöléséről és zártkörű versenytárgyalás lefolytatása. olvasás/letöltés XII.19.
 272/2012. Ingóeszközök ingyenes használatba történő átadása. olvasás/letöltés XII.19.
 271/2012. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde részére történő pótelőirányzat biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 270/2012. A Jászberény Város Idősek Otthona részére történő pótelőirányzat biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 269/2012. Az Egyesített Szociális Intézmény részére történő pótelőirányzat biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 268/2012. A Polgármesteri Hivatal részére történő pótelőirányzat biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 267/2012. A Lehel Vezér Gimnázium részére történő pótelőirányzat biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 266/2012. A Szent Erzsébet Kórház és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft részére történő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 265/2012. A Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium részére történő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 264/2012. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület részére történő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 263/2012. A Folklór Kulturális Közalapítvány részére történő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 262/2012. A Maci Alapítvány részére történő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 261/2012. A Jászberényi Református Egyházközség részére történő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 260/2012. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébánia részére történő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 259/2012. A Jászkerület Kulturális Nonprofit Kft. részére történő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 258/2012. Intézményi pótelőirányzat biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 257/2012. Intézményi pótelőirányzat biztosításáról olvasás/letöltés XII.19.
 256/2012. A Jászberény Város Önkormányzata által történő folyószámlahitel igénybevételéről szóló 128/2012. (VI. 13.) határozat módosításáról és a 2013-as évre vonatkozó folyószámlahitel igénybevételéről szóló 197/2012. (XI. 14.) határozat hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés XII.19.
 255/2012. A Jászberény Város Önkormányzata által történő munkabérhitel igénybevételéről szóló 127/2012. (VI. 13.) határozat módosításáról és a Jászberény Város Önkormányzata által a 2013-as évre vonatkozó munkabérhitel igénybevételéről szóló 198/2012. (XI. 14.) határozat hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés XII.19.
 254/2012. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetése. olvasás/letöltés XII.19.
 253/2012. A Jászsági Többcélú Társulás keretében 2013. évben ellátandó feladatokra vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásáról, valamint a Jászsági Többcélú Társulás 2013. évi létszámcsökkentési intézkedései. olvasás/letöltés XII.19.
 Z-250/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.12.
 Z-249/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.12.
 Z-248/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.12.
 247/2012. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a Megye városai közötti, a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklus megalapozására irányuló Együttműködési Megállapodás megkötése. olvasás/letöltés XII.12.
 246/2012. A Jászberény Város Önkormányzata 2012. évre vonatkozó vagyongazdálkodási irányelveiről, középtávú tervéről szóló 14/2012. (II. 10.) határozat I. számú mellékletének módosítása. olvasás/letöltés XII.12.
 245/2012. Az egészségügyi alapellátás további működtetéséről és a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról szóló 159/2012. (IX. 12.) határozat hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés XII.12.
 244/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve jóváhagyása. olvasás/letöltés XII.12.
 243/2012. A Jászkun Volán Zrt.-vel az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítása. olvasás/letöltés XII.12.
 242/2012. A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat által működtetett Civil Információs Centrum által szervezendő, Civil szervezeteket támogató programhoz történő csatlakozást előkészítő megállapodás megkötéséhez történő hozzájárulás. olvasás/letöltés XII.12.
 241/2012. A Jászberény, Szent Imre herceg u. 24. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása. olvasás/letöltés XII.12.
 240/2012. A Jászberény, Ady Endre u. 11. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása. olvasás/letöltés XII.12.
 239/2012. A jászberényi 2410/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása. olvasás/letöltés XII.12.
 238/2012. A Jászberény, Fazekas u. 17. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása. olvasás/letöltés XII.12.
 237/2012. A Jászberény, Lehel vezér tér 30. szám alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése. olvasás/letöltés XII.12.
 236/2012. A jászberényi 0330/173 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása. olvasás/letöltés XII.12.
 235/2012. A Magyar utca és környezetének fejlesztése. olvasás/letöltés XII.12.
 234/2012. Feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata. olvasás/letöltés XII.12.
 233/2012. A 2012. évi közfoglalkoztatásról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.12.
 232/2012. A 2012. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.12.
 231/2012. A 2012. évi önkormányzati beruházások helyzetéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.12.
 230/2012. A Képviselő-testület bizottságai és a városkapcsolati tanácsnok tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.12.
 229/2012. Jászberény Város Roma nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató elfogadása. olvasás/letöltés XII.12.
 228/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés XII.12.
 227/2012. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés XII.12.
 226/2012. Jászberény Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti átalakításáról és Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés XII.12.
 225/2012. A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása. olvasás/letöltés XII.12.
 224/2012. Jászberény Város Idősek Otthona működési engedélyének módosítása. olvasás/letöltés XII.12.
 223/2012. A Jász Múzeum Alapító okiratának elfogadásáról és a Jászberény Város Polgármesteri Hivatalával kötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyása. olvasás/letöltés XII.12.
 222/2012. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása. olvasás/letöltés XII.12.
 221/2012. Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés XII.12.
 220/2012. A Lehel Vezér Gimnázium Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés XII.12.
 219/2012. A Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés XII.12.
 218/2012. Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója. olvasás/letöltés XI.30.
 217/2012. Jászberény Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete. olvasás/letöltés XI.30.
 216/2012. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötése. olvasás/letöltés XI.30.
 215/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága hatáskörébe utalt költségvetési előirányzatok közötti pénzátcsoportosítása. olvasás/letöltés XI.30.
 Z-214/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XI.14.
 199/2012. a Jász Múzeum Jászberény Város Önkormányzata fenntartásába vétele. olvasás/letöltés XI.14.
 205/2012. Időskorúak nappali ellátása férőhelyszámának csökkentése, demens személyek nappali ellátásának megszervezése, működési engedély megújítása. olvasás/letöltés XI.14.
 213/2012. A Yazd városával kötött szándéknyilatkozat és a jövőbeni együttműködés támogatása. olvasás/letöltés XI.14.
 212/2012. Az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület által benyújtandó pályázatban való részvételről és a szükséges saját forrás biztosítása. olvasás/letöltés XI.14.
 211/2012. A „KEOP-2011-4.9.0.” jelű - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva megnevezésű – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés XI.14.
 210/2012. A Jászberény, Szent Imre herceg út 24. szám alatti ingatlan vonatkozásában nyilvános versenytárgyalások lefolytatása. olvasás/letöltés XI.14.
 209/2012. A Jászberény, Ady E. u. 11. szám alatti ingatlan vonatkozásában nyilvános versenytárgyalások lefolytatása. olvasás/letöltés XI.14.
 208/2012. Ingatlan értékesítésre való kijelölés. olvasás/letöltés XI.14.
 207/2012. A jászberényi 5222 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása. olvasás/letöltés XI.14.
 206/2012. Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés XI.14.
 204/2012. Bölcsődei intézményi térítési díj. olvasás/letöltés XI.14.
 203/2012. Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi ellenőrzési tervének elfogadása. olvasás/letöltés XI.14.
 202/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (II. 10.) számú lejárt határidejű Kt. határozata végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről és a végrehajtási határidő módosítása. olvasás/letöltés XI.14.
 201/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés XI.14.
 200/2012. a két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés XI.14.
 198/2012. A Jászberény Város Önkormányzata által történő munkabérhitel igénybevételéről a 2013-as évre vonatkozóan olvasás/letöltés XI.14.
 197/2012. A Jászberény Város Önkormányzata által történő folyószámlahitel igénybevételéről a 2013-as évre vonatkozóan olvasás/letöltés XI.14.
 196/2012. Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0007 jelű „Jászberény város bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztése” című nyertes pályázat támogatásáról, valamint a szükséges további önerő biztosítása. olvasás/letöltés XI.14.
 Z-195/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.18.
 Z-194/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.10.
 Z-193/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2012. október 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.10.
 192/2012. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. rendszerfüggő víziközmű-vagyonának Jászberény Város Önkormányzata részére történő átadása. olvasás/letöltés X.10.
 191/2012. A 88/2012. (IV. 25.) határozat módosításáról és a nyertes pályázatokkal összefüggő önerő csökkentése. olvasás/letöltés X.10.
 190/2012. Ingatlanok értékesítésre való kijelölése. olvasás/letöltés X.10.
 189/2012. A Jászberény, Jász-Plasztik Kft. telephelyére és a telephely, az elkerülő út, a Zagyva és a városhatár által bezárt területre vonatkozó településrendezési előírások módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés X.10.
 188/2012. A TIOP-1.2.3-08/1-2008-0035 kódszámú „JászPortál – Könyvtári „Tudásdepó-Expressz” a Jászságban” című projektben a fenntartási kötelezettségek tejesítése érdekében felmerülő feladatok JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Nonprofit Kft. számára főkedvezményezettként történő átadása. olvasás/letöltés X.10.
 187/2012. Az ÉAOP-4.1.1/A-12 jelű „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése” megnevezésű – az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés X.10.
 186/2012. Elővásárlási jogról való lemondása. olvasás/letöltés X.10.
 185/2012. Jászberény Város Önkormányzata nevelési-oktatási intézményeinek 2013. január 1-je utáni működtetésének vállalása. olvasás/letöltés X.10.
 184/2012. A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés X.10.
 183/2012. A 138/2012. (VII. 11.) határozat 3. pontjának végrehajtása. olvasás/letöltés X.10.
 182/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés X.10.
 181/2012. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés X.10.
 180/2012. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozása. olvasás/letöltés X.10.
 Z-179/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IX. 21
 175/2012. A Jászberényi Tüzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása olvasás/letöltés IX. 12.
 167/2012. Nyilvános illemhely müködtetésbe történö átadása olvasás/letöltés IX. 12.
 178/2012. A jászberényi 2410/1 hrsz.-ú ingatlan nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítése olvasás/letöltés IX. 12.
 177/2012. A jászberényi 5222 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítése olvasás/letöltés IX. 12.
 176/2012. Ingatlanok értékesítésre való kijelölése olvasás/letöltés IX. 12.
 174/2012. Az Alapítvány a Jászberényi Állat- és Növénykertért támogatásának elszámolása olvasás/letöltés IX. 12.
 173/2012. A Lehel Film-Színház felújításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása olvasás/letöltés IX. 12.
 172/2012. Az ÉAOP-2.1.1/E-12 kódszámú „Versenyképes turisztikai termékek – és attrakciófejlesztés” című pályázaton való részvételről, „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Szolnok – Boldog települések közötti szakaszon” című pályázat benyújtásáról, és az ehhez szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás aláírása olvasás/letöltés IX. 12.
 171/2012. Az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 jelű „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton történő részvételről szóló 142/2012. (VII. 11.) határozat módosítása olvasás/letöltés IX. 12.
 170/2012. A „TÁMOP-5.3.6-11/1 – Komplex telep-program” megnevezésű pályázathoz szükséges önerő biztosítása olvasás/letöltés IX. 12.
 169/2012. A Jászberény város településrendezési eszközeinek éves felülvizsgálatához kapcsolódó környezeti vizsgálat elkészítése olvasás/letöltés IX. 12.
 168/2012. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozás olvasás/letöltés IX. 12.
 166/2012. Sportöltöző működtetésbe történő átadása olvasás/letöltés IX. 12.
 165/2012. A jászberényi Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatással történő megvalósítására pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról szóló 75/2012.(III. 30.) határozat hatályon kívül helyezése olvasás/letöltés IX. 12.
 164/2012. Jászberény Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. féléves helyzete olvasás/letöltés IX. 12.
 163/2012. A Mezei Őrszolgálat és a Közterület-felügyelet tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása olvasás/letöltés IX. 12.
 162/2012. A 90/2011. (IV. 13.) lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről és végrehajtási határidő módosítása olvasás/letöltés IX. 12.
 161/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása olvasás/letöltés IX. 12.
 160/2012. A két ülés között történt fontosabb események olvasás/letöltés IX. 12.
 159/2012. az egészségügyi alapellátás további működtetéséről és a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde Alapító okiratának módosítása olvasás/letöltés IX. 12.
 158/2012. A 2012. évi „art” mozik digitális korszerűsítését célzó pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosítása olvasás/letöltés IX. 12.
 157/2012. A Jászsági Közoktatási Intézmény jászberényi tagintézményeinek a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan nyújtott többlettámogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról és a 2012-2013-as tanév I. félévének támogatása olvasás/letöltés IX. 12.
 Z-156/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VII. 11
 Z-155/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VII. 11
 Z-154/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VII. 11
 153/2012. Jászberény Város Önkormányzata 2012. évi könyvvizsgálójának megválasztása. olvasás/letöltés VII. 11
 152/2012. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása. olvasás/letöltés VII. 11
 151/2012. Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VII. 11
 150/2012. A Lehel Vezér Gimnázium Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VII. 11
 149/2012. A Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VII. 11
 148/2012. A XIX. Jász Világtalálkozó megrendezésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásáról szóló 78/2012. (IV. 11.) határozat végrehajtási határidejének módosítása. olvasás/letöltés VII. 11
 147/2012. Éles Sándor kérelme alapján haszonkölcsön szerződés megkötése. olvasás/letöltés VII. 11
 146/2012. A jászberényi 15713/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés VII. 11
 145/2012. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentőalapítvány támogatása. olvasás/letöltés VII. 11
 144/2012. az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület támogatása. olvasás/letöltés VII. 11
 143/2012. A „III. ÉRPART FESZTIVÁL” önkormányzati támogatása. olvasás/letöltés VII. 11
 142/2012. Az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 jelű „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton történő részvétel. olvasás/letöltés VII. 11
 141/2012. A „TÁMOP-5.3.6-11/1 – Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)” megnevezésű – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés VII. 11
 140/2012. Jászberény Város Idősek Otthona – Jászladány - 2010-2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VII. 11
 139/2012. Az Egyesített Szociális Intézmény 2010-2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VII. 11
 138/2012. A 107/2012. (V. 9.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről, végrehajtási határidő módosítása. olvasás/letöltés VII. 11
 137/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés VII. 11
 136/2012. A két ülés között történt fontosabb eseményekről olvasás/letöltés VII. 11
 135/2012. A Jászsági Közoktatási Intézmény helyi általános iskolai tagintézményének a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az „Innovatív iskolák fejlesztése” című, TÁMOP-3.1.4-12/2. kódszámú pályázaton történő részvételének jóváhagyása. olvasás/letöltés VII. 11
 134/2012. A Polgármesteri Hivatalban kettős foglalkoztatás engedélyezése. olvasás/letöltés VII. 11
 133/2012. Sportlétesítmények tulajdonjogának rendezéséről és működtetésbe történő átadása. olvasás/letöltés VII. 11
 Z-129/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének a 2012. június 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntéséröl olvasás/letöltés VI. 13.
 132/2012. A Jászberény, Lehel vezér tér 29. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés VI. 29.
 131/2012. Az önkormányzat, mint ellátásért felelős által a Jászberény vízi-közműveinek működtetése tárgyában kötendő háromoldalú bérleti és üzemeltetési szerződések megkötése. olvasás/letöltés VI. 29.
 130/2012. Az önkormányzat, mint tulajdonos által a Jászberény vízi-közműveinek működtetése tárgyában kötendő kétoldalú bérleti és üzemeltetési szerződések megkötése. olvasás/letöltés VI. 29.
 128/2012. A Jászberény Város Önkormányzata által történő folyószámlahitel igénybevétele. olvasás/letöltés VI. 13.
 127/2012. Jászberény Város Önkormányzata által történő munkabérhitel igénybevétele. olvasás/letöltés VI. 13.
 126/2012. Az önkormányzati munkához szükséges mobiltelefon előfizetés biztosítása. olvasás/letöltés VI. 13.
 125/2012. Jászberény Város Polgármesteri Hivatala létszámának csökkentése. olvasás/letöltés VI. 13.
 124/2012. A Jászberény, Szabadság tér 20. (hrsz.: 3887/2) ingatlant és a Szövetkezet út 2., 4. és 6. sz. (hrsz.: 3888/4, 3888/2, 3896) társasházakat érintő településrendezési előírások módosítása. olvasás/letöltés VI. 13.
 123/2012. A Jászsági Közoktatási Intézmény 2012/2013. tanévre irányadó szervezete kialakításának szándéka. olvasás/letöltés VI. 13.
 122/2012. „A helyi közforgalmú közlekedés támogatása” című pályázathoz szükséges képviselő-testületi határozat meghozatala. olvasás/letöltés VI. 13.
 121/2012. A TÁMOP 3.1.11-12/2 jelű, „Óvodafejlesztés” című, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés VI. 13.
 120/2012. A „Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága használatában lévő tűzoltólaktanya épületének nyílászáró cseréje, utólagos hőszigetelése és magastető építés pályázatához szükséges önrész biztosításáról és nyilatkozat kötelezettségek betartásáról” szóló 110/2010. (IV. 21.) önkormányzati határozat kiegészítése. olvasás/letöltés VI. 13.
 119/2012. Jászberény Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok különleges jogrend idején történő időszakos használatba adásáról rendvédelmi szervek részére. olvasás/letöltés VI. 13.
 118/2012. Május 6-a Jász-Kun Emléknappá nyilvánítása. olvasás/letöltés VI. 13.
 117/2012. Az Egyházi Iskoláért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI. 13.
 116/2012. Az Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának jóváhagyása. olvasás/letöltés VI. 13.
 115/2012. A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI. 13.
 114/2012. A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI. 13.
 113/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés VI. 13.
 112/2012. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés VI. 13.
 111/2012. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium egyházi fenntartásába kerülésével kapcsolatos hozzájárulások megadása olvasás/letöltés VI. 13.
 110/2012. A TÁMOP-6.1.2/11/3 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című pályázati kiírásra benyújtott pályázat támogatása esetén való együttműködés olvasás/letöltés V. 23.
 109/2012. A „TIOP 3.4.2-11/1 - Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés V. 23.
 108/2012. Dr. Csiki Zoltán Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottságába történő megválasztásáról, valamint a Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 2. függelékének módosítása. olvasás/letöltés V. 09.
 107/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokról szóló 43/2012. (III. 14.) határozat végrehajtása. olvasás/letöltés V. 09.
 106/2012. A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. olvasás/letöltés V. 09.
 105/2012. „a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” nevű és KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosító számú pályázata kapcsán önerő megfizetése. olvasás/letöltés V. 09.
 104/2012. A „TÁMOP-5.6.1.B-12/2 – A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” megnevezésű – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétele. olvasás/letöltés V. 09.
 103/2012. „Települési Környezetért” cím elnyerése érdekében pályázat benyújtása. olvasás/letöltés V. 09.
 102/2012. A civil szervezetek 2012. évi pályázati keretéből alapítványok támogatása. olvasás/letöltés V. 09.
 101/2012. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. olvasás/letöltés V. 09.
 100/2012. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. olvasás/letöltés V. 09.
 99/2012. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V. 09.
 98/2012. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V. 09.
 97/2012. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V. 09.
 96/2012. A gyermekek védelmének körében végzett hatósági tevékenységről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V. 09.
 95/2012. A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V. 09.
 94/2012. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V. 09.
 93/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés V. 09.
 92/2012. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés V. 09.
 91/2012. A Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága átszervezésével összefüggő döntések meghozatala. olvasás/letöltés V. 09.
 90/2012. Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. olvasás/letöltés V. 09.
 89/2012. A Jászberény, Jász-Plasztik Kft. telephelyére és a telephely, elkerülő út, Zagyva és a városhatár által bezárt területre vonatkozó településrendezési előírások módosítása. olvasás/letöltés IV. 25.
 88/2012. A JKSE Kosársuli Kft. által benyújtandó pályázat támogatásáról és a szükséges önerő biztosítása. olvasás/letöltés IV. 25.
 87/2012. A „Jászberény-Jászjákóhalma közös szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt” című KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 azonosítószámú pályázat megvalósításához biztosítandó saját forrás vállalása. olvasás/letöltés IV. 25.
 86/2012. A „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” című TÁMOP-5.4.9-11/1 kódszámú pályázat benyújtása. olvasás/letöltés IV. 25.
 85/2012. 2011. évi belső ellenőrzési tevékenység. olvasás/letöltés IV. 25.
 Z84/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV. 11.
 83/2012. A jászberényi 15945/1, 15945/2, 16144 és a 16145 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása. olvasás/letöltés IV. 11.
 82/2012. A jászberényi 16419 és a 16421 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása. olvasás/letöltés IV. 11.
 81/2012. A jászberényi 15888 hrsz-ú ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés IV. 11.
 80/2012. Az Országos Polgárőr Nap Jászberényben történő megszervezésének támogatása. olvasás/letöltés IV. 11.
 79/2012. Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának jóváhagyása. olvasás/letöltés IV. 11.
 78/2012. A XIX. Jász Világtalálkozó megrendezésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadása. olvasás/letöltés IV. 11.
 77/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés IV. 11.
 76/2012. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés IV. 11.
 75/2012. A jászberényi Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatással történő megvalósítására pályázat benyújtásáról és az önerő biztosítása. olvasás/letöltés III. 30.
 74/2012. Házi segítségnyújtás finanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadása. olvasás/letöltés III. 30.
 73/2012. A Jászsági Közoktatási Intézmény Társadalmi Megújulás Operatív Program „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” (TÁMOP-3.4.2-11/2. kódszám) pályázaton konzorciumban történő részvételének jóváhagyása. olvasás/letöltés III. 30.
 72/2012. A Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 3. függelékét képező, Jászberény Város Önkormányzata által használt szakfeladatszámok megállapítása. olvasás/letöltés III. 30.
 71/2012. „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez, ezen belül a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósításához” kapcsolódóan a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés III. 30.
 Z69-70/2012. Március 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntések. olvasás/letöltés III. 14.
 60/2012. a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása. olvasás/letöltés III. 14.
 47/2012. Jászberény Város Önkormányzata 2012. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása. olvasás/letöltés III. 14.
 68/2012. Baráth László képviselő interpellációja. olvasás/letöltés III. 14.
 67/2012. Jászberény Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása. olvasás/letöltés III. 14.
 66/2012. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása. olvasás/letöltés III. 14.
 65/2012. Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés III. 14.
 64/2012. A Lehel Vezér Gimnázium Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés III. 14.
 63/2012. A Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés III. 14.
 62/2012. Jászberény Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés III. 14.
 61/2012. A Humán Papilloma Vírus elleni védőoltásra vonatkozó együttműködési megállapodás. olvasás/letöltés III. 14.
 59/2012. A Jászberény Város Önkormányzata és a Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött közhasznúsági megállapodás módosítása. olvasás/letöltés III. 14.
 58/2012. A jászberényi 9048 hrsz-ú ingatlan részterületének bérbeadása. olvasás/letöltés III. 14.
 57/2012. A jászberényi 3193/48 hrsz-ú ingatlan részterületének bérbeadása. olvasás/letöltés III. 14.
 56/2012. A jászberényi 16836/2 hrsz-ú és a 16837/1 hrsz-ú ingatlanok haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés III. 14.
 55/2012. A jászberényi 014 hrsz-ú ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés III. 14.
 54/2012. A Jászberény, Szabadság tér 20. (hrsz.: 3887/2) ingatlant érintő településrendezési előírások módosítása. olvasás/letöltés III. 14.
 53/2012. A Jászberény, Szövetkezet u. 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés III. 14.
 52/2012. A jászberényi 074/21hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele. olvasás/letöltés III. 14.
 51/2012. A Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott jászberényi Ipari- és Innovációs Park további támogatása. olvasás/letöltés III. 14.
 50/2012. A Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott jászberényi Strand- és Termálfürdő támogatásának visszavonása. olvasás/letöltés III. 14.
 49/2012. Jászberény Város Polgármesteri Hivatalának létszám emelése. olvasás/letöltés III. 14.
 48/2012. Jászberény Város 2012. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadása. olvasás/letöltés III. 14.
 46/2012. A 287/2011. (XI. 9.) lejárt határidejű határozatról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés III. 14.
 45/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés III. 14.
 44/2012. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés III. 14.
 43/2012. Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatok. olvasás/letöltés III. 14.
 42/2012. Marosszentgyörgy (Románia) Községgel testvértelepülési megállapodás megkötése. olvasás/letöltés III. 14.
 41/2012. Az Új Színházért Alapítvány támogatásáról, támogató színház kialakításáról szóló 195/2009. (VII. 10.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről és eszközök átvétele. olvasás/letöltés III. 14.
 40/2012. Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra parancsnok kinevezésének véleményezése. olvasás/letöltés III. 14.
 39/2012. A Lehel Sportlétesítmények Vagyonkezelő Kft. „v. a.” végelszámolásával kapcsolatos dokumentumok elfogadása. olvasás/letöltés II.29.
 38/2012. A Jászsági Többcélú Társulás által benyújtott ÉAOP-4.1.3/A,B-11 kódszámú pályázatban való részvétele. olvasás/letöltés II.29.
 37/2012. REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. olvasás/letöltés II.15.
 32/2012. A polgármester 2012. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. olvasás/letöltés II.15.
 36/2012. Baráth György Egészségért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés II.15.
 35/2012. A Jászberényi Nagyboldogasszony Templom felújítása támogatása. olvasás/letöltés II.15.
 34/2012. Jászberény Város Jegyzőjének Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 29-ei ülésén történő jegyzői feladat ellátásához való hozzájárulás megadása. olvasás/letöltés II.15.
 33/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének módosítása. olvasás/letöltés II.15.
 31/2012. A 2012/2013. tanévben indítandó óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok számának engedélyezéséről, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározása. olvasás/letöltés II.15.
 30/2012. Jászberény Város Óvodai Intézménye felvételi körzeteinek kialakításáról, valamint a JKI Belvárosi Általános Iskola és a JKI Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beiskolázási körzeteinek változatlanul történő hatályban tartása. olvasás/letöltés II.15.
 29/2012. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megállapításáról szóló 176/2008. (VI. 12.) önkormányzati határozat módosítása. olvasás/letöltés II.15.
 28/2012. A jászberényi 16342/9 hrsz-ú ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés II.15.
 27/2012. A jászberényi 8132 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása. olvasás/letöltés II.15.
 26/2012. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. üzemeltetésébe/használatába adott ingatlanvagyon 2011. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.15.
 25/2012. a Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.15.
 24/2012. Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.15.
 23/2012. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. üzemeltetésében lévő lakások és helyiségek esetében a bérbeadói jogok gyakorlásáról és a bérlőkre és a bérbeadóra háruló kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása. olvasás/letöltés II.15.
 22/2012. A Z-342/2011. (XII. 21.) és a 333/2011. (XII. 21.) lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés II.15.
 21/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés II.15.
 20/2012. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés II.15.
 19/2012. A LEHEL Sportlétesítmények Vagyonkezelő Kft. „v. a.” végelszámolásához kapcsolódó feladatokról és a végelszámolás lezárásához szükséges forrás biztosításáról szóló 333/2011. (XII. 21.) Kt. határozat 6. pontjában megjelölt végrehajtási határidő módosítása. olvasás/letöltés II.15.
 18/2012. Az „EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM (2007–2013)” című pályázat „Aktív civil társadalmat Európában” 2. alprogramján való részvétele olvasás/letöltés II.15.
 17/2012. Az „EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM (2007–2013)” című pályázat „Aktív polgárokat Európának”1. alprogramján való részvétele olvasás/letöltés II.15.
 Z16/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z11-12/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntései. olvasás/letöltés I.11.
 15/2012. Jászberény Város Önkormányzatának saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről és a költségvetés hatékonyságát javító intézkedések. olvasás/letöltés II. 10.
 14/2012. Jászberény Város Önkormányzata 2012. évre vonatkozó vagyongazdálkodási irányelveiről, középtávú terve. olvasás/letöltés II. 10.
 13/2012. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása olvasás/letöltés II. 10.
 10/2012. Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötése. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 9/2012. Az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című, ÉAOP-3.1.2/A-11. kódszámú pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosítása. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 8/2012. A jászberényi 8132 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítése. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 7/2012. A Neszűri Munkacsoport tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 6/2012. A Sportkoncepcióban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 5/2012. A 2011. évi önkormányzati pályázatokról szóló tájékoztató elfogadása. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 4/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 3/2012. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 2/2012. Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 1/2012. A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület támogatásáról és az NBI/A osztályban történő indulás lehetőségeiről szóló 167/2011. (VII. 13.) Kt. határozat 7. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 224/2011. (IX. 14.) Kt. határozat módosításáról, és a JKSE Kosársuli Kft. nyertes pályázatával összefüggő önerő biztosítása. olvasás/letöltés 2012.01.11.
  2011. 12. 21. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének megtartott zárt ülésén hozott döntései. olvasás/letöltés XII.21.
  2011. 12. 14. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének megtartott zárt ülésén hozott döntései. olvasás/letöltés XII.14.
 341/2011. A Jászberény Város Idősek Otthona és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás. olvasás/letöltés XII.21.
 340/2011. Az Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás. olvasás/letöltés XII.21.
 339/2011. a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás. olvasás/letöltés XII.21.
 338/2011. a Jászberény Város Óvodai Intézménye és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás. olvasás/letöltés XII.21.
 337/2011. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás. olvasás/letöltés XII.21.
 336/2011. Jászberény Város Önkormányzata kötvénykibocsátásának előkészítéséről szóló 63/2011. (III. 17.) Kt. határozat, valamint a kötvénykibocsátás előkészítésével kapcsolatos tájékoztató tudomásul vételéről szóló 242/2011. (IX. 30.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés XII.21.
 335/2011. A Polgármesteri Hivatalban kettős foglalkoztatás engedélyezése. olvasás/letöltés XII.21.
 334/2011. A Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásának átütemezése. olvasás/letöltés XII.21.
 333/2011. A LEHEL Sportlétesítmények Vagyonkezelő Kft. „v. a.” végelszámolásához kapcsolódó feladatokról és a végelszámolás lezárásához szükséges forrás biztosítása. olvasás/letöltés XII.21.
 329/2011. A Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának középkategóriájú gépjárműfecskendő pályázatának támogatásáról, a szükséges önrész biztosításáról, és nyilatkozat kötelezettségek betartásáról szóló 109/2010. (IV. 21.), valamint a Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága nagy értékű tűzoltási és műszaki mentőfelszerelés, védőruházat, védőfelszerelés beszerzési pályázatához szükséges önrész biztosításáról és nyilatkozat kötelezettségek betartásáról szóló 111/2010. (IV. 21.) önkormányzati határozatainak hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés XII.14.
 328/2011. Az ÉAOP–4.1.3/A,B-11. kódszámú pályázaton való részvétel megtárgyalása. olvasás/letöltés XII.14.
 327/2011. A 40 éves Jászság Népi Együttes „Jubileumi Vigadalom” programjának támogatása. olvasás/letöltés XII.14.
 326/2011. A „Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában” való részvétel. olvasás/letöltés XII.14.
 325/2011. Jászberény Város Önkormányzata 2011. évi Összesített Közbeszerzési Tervének módosítása. olvasás/letöltés XII.14.
 324/2011. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve jóváhagyása. olvasás/letöltés XII.14.
 323/2011. A tanácsnok és a Képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak névsora módosítása. olvasás/letöltés XII.14.
 322/2011. Ferencvári Csaba Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságába történő megválasztása. olvasás/letöltés XII.14.
 321/2011. Keresztessy János Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottságába történő megválasztása. olvasás/letöltés XII.14.
 319/2011. A Jászkun Volán Zrt. által az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozóan 2011. évre benyújtott kompenzációs igény könyvvizsgáló bevonásával történő felülvizsgálata. olvasás/letöltés XII.14.
 318/2011. Jászberény Város Településrendezési Tervének éves felülvizsgálata. olvasás/letöltés XII.14.
 317/2011. Jászberény Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés XII.14.
 316/2011. A bentlakásos szociális intézményekben történő létszámcsökkentés. olvasás/letöltés XII.14.
 315/2011. Az Egyesített Szociális Intézmény és a Jászberény Város Idősek Otthona – Jászladány – Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés XII.14.
 314/2011. A jászberényi 7775 hrsz-ú, 625 m2 nagyságú, horgásztanya megnevezésű, természetben Jászberényben, a Hatvani út térségében lévő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés XII.14.
 313/2011. A Malom Filmszínház üzemeltetéséről olvasás/letöltés XII.14.
 312/2011. A 2011. évi önkormányzati beruházások helyzetéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.14.
 311/2011. A 2011. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.14.
 310/2011. A Képviselő-testület bizottságai és a városkapcsolati tanácsnok tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.14.
 309/2011. A Jászberény Város Polgármesteri Hivatalának 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XII.14.
 308/2011. A közfoglalkoztatás 2011. évi működéséről szóló tájékoztató elfogadásáról. olvasás/letöltés XII.14.
 307/2011. Jászberény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató. olvasás/letöltés XII.14.
 306/2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulási Tanácsban végzett munkáról szóló tájékoztatóról. olvasás/letöltés XII.14.
 305/2011. Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. olvasás/letöltés XII.14.
 304/2011. A két ülés között történt fontosabb eseményekről. olvasás/letöltés XII.14.
 303/2011. A Városi Kincstár Megszüntető Okiratának jóváhagyásáról és a megszűnéshez kapcsolódó feladatokról szóló 280/2011.(XI. 9.) Kt. határozat módosításáról. olvasás/letöltés XII.14.
 302/2011. Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról. olvasás/letöltés XII.14.
 301/2011. Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosításáról. olvasás/letöltés XII.14.
 300/2011. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról. olvasás/letöltés XII.14.
  2011. 11. 30. zárt képviselő-testületi ülés határozatai olvasás/letöltés XI. 30.
 298/2011. Az önkormányzati hivatásos tűzoltóság teljesítménykövetelményének alapját képező 2011. évi célok meghatározásáról szóló 355/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről olvasás/letöltés XI. 30.
 297/2011. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének megállapításáról olvasás/letöltés XI. 30.
 296/2011. Háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről olvasás/letöltés XI. 30.
 295/2011. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról olvasás/letöltés XI. 30.
 294/2011. Jászberény Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási, nevelési és szociális intézmények feladatfinanszírozási elveiről, mutatóiról olvasás/letöltés XI. 30.
 293/2011. Ingatlanrészek térítésmentes átadásáról olvasás/letöltés XI. 30.
 292/2011. Jászberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról olvasás/letöltés XI. 30.
 291/2011. Jászberény Város Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről olvasás/letöltés XI. 30.
 289/2011. A jászberényi 15940 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 288/2011. A jászberényi 15941 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 287/2011. A jászberényi 16341 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 286/2011. A Medicopter Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 285/2011. A Jászberény Város Önkormányzatának Közoktatási Koncepciójának elfogadásáról szóló 90/2011. (IV. 13.) Kt. határozat módosításáról olvasás/letöltés XI. 9.
 284/2011. A 2012. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokról olvasás/letöltés XI. 9.
 283/2011. Jászberény Város Önkormányzata 2012. évi ellenőrzési tervéről olvasás/letöltés XI. 9.
 282/2011. A Jászberény, 0336/14 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési előírások módosításával kapcsolatos esetleges környezeti vizsgálat lefolytatásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 281/2011. A Városi Kincstár megszüntetéséhez kapcsolódó létszámcsökkentésről olvasás/letöltés XI. 9.
 280/2011. A Városi Kincstár Megszüntető Okiratának jóváhagyásáról és a megszűnéshez kapcsolódó feladatokról olvasás/letöltés XI. 9.
 279/2011. Jászberény Város Idősek Otthona (Jászladány, Kossuth L. u. 106.), az Egyesített Szociális Intézmény és a Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium intézményi működtetéséről, valamint a Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola feladat-ellátási körébe tartozó, a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyerekek oktatását, nevelését, gondozását biztosító intézményi működtetéséről szóló 382/2010. (XII. 22.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről olvasás/letöltés XI. 9.
 278/2011. A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 277/2011. A Lehel Vezér Gimnázium tehetséggondozással kapcsolatos oktató-nevelő munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 276/2011. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 275/2011. A két ülés között történt fontosabb eseményekről olvasás/letöltés XI. 9.
 274/2011. Jászberény Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti átalakításáról olvasás/letöltés XI. 9.
 273/2011. A Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás Társulási Tanács tagjának delegálásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 272/2011. Az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11. kódszámú pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról olvasás/letöltés XI. 9.
  2011. 10. 28. zárt képviselő-testületi ülés határozatai olvasás/letöltés X. 28.
 268/2011. A Magyar Állam javára történő jelzálogjog bejegyzéséhez kapcsolódó előzetes írásbeli hozzájárulásról olvasás/letöltés X. 28.
 267/2011. A Lehel vezér tér fejlesztésére készített tanulmánytervek közül a továbbtervezésre alkalmas terv kiválasztásáról olvasás/letöltés X. 28.
 266/2011. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosításáról olvasás/letöltés X. 28.
 265/2011. "A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése" című és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006 azonosító számú projekt II. fordulós pályázathoz ingatlant érintő be- és feljegyzésekről, továbbá permentességről szóló nyilatkozattételről olvasás/letöltés X. 28.
 264/2011. "A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése" című és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006 azonosító számú projekt II. fordulós pályázathoz a földhasználati joggal érintett ingatlan el nem idegenítésére vonatkozó kötelezettségvállalásról olvasás/letöltés X. 28.
 263/2011. "A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése" című és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006 azonosító számú projekt II. fordulós pályázata kapcsán földhasználati jog bejegyzéséhez történő hozzájárulásról, és az e tárgyban kötendő megállapodás tartalmának elfogadásáról olvasás/letöltés X. 28.
  2011. 10. 12. zárt képviselő-testületi ülés határozatai olvasás/letöltés X. 12.
 260/2011. Dr. Gedei József képviselő interpellációjáról olvasás/letöltés X. 12.
 259/2011. A Jászberény funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztése című ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0003 kódszámú Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezéséről olvasás/letöltés X. 12.
 258/2011. A rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról olvasás/letöltés X. 12.
 257/2011. A város szociális térképének várható hatásai és a megvalósulás költségének tervezéséről olvasás/letöltés X. 12.
 256/2011. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról olvasás/letöltés X. 12.
 255/2011. A jászberényi 16836/2 és a 16837/1 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról szóló 178/2011. (VII. 13.) Kt. határozat módosításáról, valamint az ingatlanok haszonkölcsönbe és bérbeadásáról olvasás/letöltés X. 12.
 254/2011. A jászberényi 416/2 hrsz-ú ingatlan haszonkölcsönbe adásáról olvasás/letöltés X. 12.
 253/2011. A jászberényi 2311/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról olvasás/letöltés X. 12.
 252/2011. A Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának 4 éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés X. 12.
 251/2011. A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés X. 12.
 250/2011. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés X. 12.
 249/2011. Jászberény Város közoktatási intézményeinek feladatellátási mutatóiról és a közalkalmazotti kinevezések vizsgálatáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés X. 12.
 248/2011. A "Csángó Fesztivál" tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról olvasás/letöltés X. 12.
 247/2011. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról olvasás/letöltés X. 12.
 246/2011. A két ülés között történt fontosabb eseményekről olvasás/letöltés X. 12.
 245/2011. A jászberényi 0272/1 és a 0274/62 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról olvasás/letöltés X. 12.
 244/2011. A Jászsági Többcélú Társulás TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú "Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban" c. pályázaton való részvételéről a Jászsági Közoktatási Intézmény Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény vonatkozásában olvasás/letöltés X. 12.
 243/2011. Jászberény Város Önkormányzatának fejlesztési célú hitelfelvételből származó forrásbevonásáról olvasás/letöltés IX. 30.
 242/2011. A kötvénykibocsátás előkészítésével kapcsolatos tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés IX. 30.
 241/2011. Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megkötéséről olvasás/letöltés IX. 30.
 240/2011. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról olvasás/letöltés IX. 30.
 239/2011. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról olvasás/letöltés IX. 30.
 238/2011. A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt TP-1-2011 kódszámú pályázat benyújtásáról, a saját forrás biztosításáról a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztéséről olvasás/letöltés IX. 30.
 237/2011. A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt TP-1-2011 kódszámú pályázat benyújtásáról, a saját forrás biztosításáról a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzéséről olvasás/letöltés IX. 30.
 236/2011. Jászberény város polgármesterének "A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése" nevű és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006 azonosító számú projekt II. fordulós pályázat beadásához nyilatkozattételre történő felhatalmazásáról olvasás/letöltés IX. 30.
 235/2011. "A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése" nevű és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006 azonosító számú projekt II. fordulós pályázat beadásához készített Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, és az abban bemutatott üzemeltetési koncepció, díjpolitika és díjképzés megismeréséről, adatai valóságnak való megfelelésről, azoknak betartásáról és a fenntartási időszak végéig történő vállalásáról olvasás/letöltés IX. 30.
  2011. 09. 14. zárt képviselő-testületi ülés határozatai olvasás/letöltés IX. 14.
 230/2011. Jászberény város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos esetleges környezeti vizsgálat lefolytatásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 229/2011. A Jászberény, 6380, 6383/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési előírások módosításával kapcsolatos esetleges környezeti vizsgálat lefolytatásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 228/2011. Értékesítésre kijelölt ingatlanok vételárának megállapításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 227/2011. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok pályázat útján történő értékesítéséről (jászberényi 0272/1 és 0274/62 hrsz) olvasás/letöltés IX. 14.
 226/2011. A 2011. évi "art" mozihálózat digitális fejlesztésének támogatását célzó pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 225/2011. Az alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 224/2011. A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület támogatásáról és az NBI/A osztályban történő indulás lehetőségeiről szóló 167/2011. (VII.13.) Kt. határozat 7. pontjában foglaltak végrehajtásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 223/2011. Jászberény Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 222/2011. A megszűnő költségvetési szervektől átkerülő feladatok finanszírozásával kapcsolatos előirányzat átcsoportosításról olvasás/letöltés IX. 14.
 221/2011. A Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium fenntartói jogának a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat részére történő átadásáról szóló 121/2011. (V. 25.) Kt. határozat és mellékletének módosításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 220/2011. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 219/2011. A Lehel Vezér Gimnázium Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 218/2011. A Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 217/2011. Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 216/2011. A Jászberény Város Önkormányzata Közoktatási Koncepciójának elfogadásáról szóló 90/2011. (IV. 13.) Kt. határozat 3. pontjában foglaltak végrehajtásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 215/2011. Jászberény város Kulturális Koncepciójának elfogadásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 214/2011. A református gyülekezet tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 213/2011. A katolikus egyházközségek tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 212/2011. A "Jászberényi Nyár 2011" rendezvény tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 211/2011. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 210/2011. A két ülés között történt fontosabb eseményekről olvasás/letöltés IX. 14.
 209/2011. A Jászberény, Bercsényi úti és a Bajcsy-Zsilinszky úti tornaterem üzemeltetésének átadásáról olvasás/letöltés IX. 14.
  2011. 08. 12. zárt képviselő-testületi ülés határozatai olvasás/letöltés VIII. 12.
 203/2011. A Jászberény, Rákóczi úti volt általános iskola épülete üzemeltetésének átadásáról olvasás/letöltés VIII. 12.
 202/2011. A Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Átalakító Okiratának jóváhagyásáról és a megszűnéshez kapcsolódó feladatokról szóló 153/2011. (VI. 29.) Kt. határozat módosításáról olvasás/letöltés VIII. 12.
 201/2011. A Déryné Művelődési Központ átszervezéséhez kapcsolódó létszámcsökkentésről, a létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségvetési támogatási igény benyújtásáról olvasás/letöltés VIII. 12.
 200/2011. Az Egyesített Szociális Intézmény átszervezéséhez kapcsolódó létszámcsökkentésről, a létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségvetési támogatási igény benyújtásáról olvasás/letöltés VIII. 12.
 199/2011. A Jászberény Város Idősek Otthona átszervezéséhez kapcsolódó létszámcsökkentésről, a létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségvetési támogatási igény benyújtásáról olvasás/letöltés VIII. 12.
 198/2011. Az Állat- és Növénykert Megszüntető Okiratának jóváhagyásáról és a megszűnéshez kapcsolódó feladatokról olvasás/letöltés VIII. 12.
 197/2011. A Városi Könyvtár és Információs Központ Megszüntető Okiratának jóváhagyásáról és a megszűnéshez kapcsolódó feladatokról olvasás/letöltés VIII. 12.
 196/2011. A Déryné Művelődési Központ Megszüntető Okiratának jóváhagyásáról és a megszűnéshez kapcsolódó feladatokról olvasás/letöltés VIII. 12.
 195/2011. a Városi Kincstár megszüntetési határidejének módosításáról olvasás/letöltés VIII. 12.
 194/2011. Jászberény Város Idősek Otthona Szakmai Programjának jóváhagyásáról olvasás/letöltés VIII. 12.
 193/2011. Jászberény Város Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés VIII. 12.
 192/2011. a Jászberényi Nagyboldogasszony Templom Felújítást Támogató Alapítványa támogatásáról olvasás/letöltés VIII. 12.
 191/2011. A Jászberényi Nagyboldogasszony Templom Felújítást Támogató Alapítványa támogatásáról olvasás/letöltés VIII. 12.
 190/2011. Jászberény város 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének módosításáról olvasás/letöltés VIII. 12.
 189/2011. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tárgyú pályázaton történő részvételről olvasás/letöltés VIII. 12.
 188/2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosításáról olvasás/letöltés VIII. 12.
  2011. 07. 13. zárt képviselő-testületi ülés határozatai olvasás/letöltés VII. 13.
 183/2011. Gyimesfelsőlok (Románia, Erdély) Községgel testvértelepülési megállapodás megkötéséről olvasás/letöltés VII. 13.
 182/2011. A „Maci” Alapítványi Óvoda által szervezett Esélyegyenlőségi nap támogatásáról olvasás/letöltés VII. 13.
 181/2011. A TÁMOP-3.1.7-11/2 kódszámú Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázat benyújtásának támogatásáról olvasás/letöltés VII. 13.
 180/2011. A TÁMOP-3.1.7-11/2 kódszámú Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázat benyújtásának támogatásáról olvasás/letöltés VII. 13.
 179/2011. A TÁMOP-3.1.7-11/2 kódszámú Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázat benyújtásának támogatásáról olvasás/letöltés VII. 13.
 178/2011. A jászberényi 16837/1 és a 16836/2 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról olvasás/letöltés VII. 13.
 177/2011. A jászberényi 0336/14 helyrajzi számú ingatlant magába foglaló területre vonatkozó településrendezési előírások módosításáról olvasás/letöltés VII. 13.
 176/2011. Az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, ÉAOP-3.1.3/A-11. kódszámú pályázat benyújtásáról, és a kapcsolódó önerő biztosításáról olvasás/letöltés VII. 13.
 175/2011. Az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című, ÉAOP-3.1.2/A-11. kódszámú pályázat benyújtásáról és a kapcsolódó önerő biztosításáról olvasás/letöltés VII. 13.
 174/2011. Az ÉAOP-2009-5.1.2.D2 kódszámú, „Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” című pályázat saját forrás kiegészítésére történő pályázat benyújtásáról az EU Önerő Alapra olvasás/letöltés VII. 13.
 173/2011. A Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról olvasás/letöltés VII. 13.
 172/2011. Az Országzászló emlékmű új helyszínének kijelöléséről olvasás/letöltés VII. 13.
 171/2011. Nagyvízi meder jogi jelleg feljegyzésének tudomásulvételéről olvasás/letöltés VII. 13.
 170/2011. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról olvasás/letöltés VII. 13.
 169/2011. A két ülés között történt fontosabb eseményekről olvasás/letöltés VII. 13.
 168/2011. Létszámcsökkentés előkészítéséről olvasás/letöltés VII. 13.
 167/2011. A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület támogatásáról és az NBI/A osztályban történő indulás lehetőségeiről olvasás/letöltés VII. 13.
 166/2011. A Jászberényi Sport Egyesület Labdarúgó Utánpótlás Szakágának NB. III. osztályba történő indulásának támogatásáról olvasás/letöltés VII. 13.
 165/2011. A Belvárosi Általános Iskola és a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Jászsági Többcélú Társulás részére történő átadása kapcsán szükséges megállapodások és szerződések, valamint a szakértői anyag elfogadásáról olvasás/letöltés VII. 13.
  2011. 06. 08. zárt képviselő-testületi ülés határozatai olvasás/letöltés VI. 8.
 157/2011. A JÁSZBERÉNYI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SZENT ERZSÉBET KÓRHÁZ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadásáról olvasás/letöltés VI. 29.
 154/2011. A Jászberényi VV Zrt. leányvállalatai beolvadásához szükséges második döntés meghozataláról olvasás/letöltés VI. 29.
 159/2011. Jászberény Város Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról olvasás/letöltés VI. 29.
 164/2011. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényhez történő csatlakozásról olvasás/letöltés VI. 29.
 163/2011. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosításáról olvasás/letöltés VI. 29.
 162/2011. Az "ÉRPART FESZTIVÁL 2011" önkormányzati támogatásáról olvasás/letöltés VI. 29.
 161/2011. A Székely Mihály Kórus Közművelődési Alapítvány - civil szervezetek 2011. évi pályázati keretéből történő - támogatásáról olvasás/letöltés VI. 29.
 160/2011. Jászberény Város Idősek Otthona - Jászladány - végleges működési engedélyének kiadása iránti kérelem visszavonásáról olvasás/letöltés VI. 29.
 158/2011. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról olvasás/letöltés VI. 29.
 156/2011. A SZENT ERZSÉBET KÓRHÁZ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének és tőketartalékának megemeléséről olvasás/letöltés VI. 29.
 155/2011. A SZENT ERZSÉBET KÓRHÁZ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagi kölcsönének résztörlesztéséről olvasás/letöltés VI. 29.
 153/2011. A Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Átalakító Okiratának jóváhagyásáról és a megszűnéshez kapcsolódó feladatokról olvasás/letöltés VI. 29.
 152/2011. A Belvárosi Általános Iskola és a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Átalakító Okiratainak jóváhagyásáról és a megszűnéshez kapcsolódó feladatokról olvasás/letöltés VI. 29.
 151/2011. A LEHEL Sportlétesítmények Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság "va" felügyelő bizottsági tagjainak megbízásáról olvasás/letöltés VI. 29.
  2011. 05. 25. zárt képviselő-testületi ülés határozatai olvasás/letöltés V. 25.
  2011. 05. 11. zárt képviselő-testületi ülés határozatai olvasás/letöltés V. 11.
 147/2011. Budai Lóránt képviselő interpellációjáról olvasás/letöltés VI. 8.
 146/2011. A jászberényi 3385. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan - a Jászberény Város Önkormányzata javára bejegyzett jelzálogjogot követő ranghelyen - jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulás megadásáról olvasás/letöltés VI. 8.
 145/2011. Temetői hulladék elszállítási költségeinek biztosításáról olvasás/letöltés VI. 8.
 144/2011. Az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett "Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések" című, ÉAOP-5.1.2/D2-11. kódszámú pályázat benyújtásáról, és a kapcsolódó önerő biztosításáról olvasás/letöltés VI. 8.
 143/2011. Az ÉSZAK Alföldi Operatív Program "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" ÉAOP-4.1.2/C-11 kódszámú pályázaton konzorciumi tagként történő pályázat benyújtásának támogatásáról olvasás/letöltés VI. 8.
 142/2011. A Jászberény, Fürdő u. 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség ingyenes használatba adásáról olvasás/letöltés VI. 8.
 141/2011. Jászberény Város Önkormányzata 2011. évre vonatkozó vagyongazdálkodási irányelveiről olvasás/letöltés VI. 8.
 140/2011. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési szerződésének felülvizsgálatáról olvasás/letöltés VI. 8.
 139/2011. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2011. évi költségvetésének átvételéről olvasás/letöltés VI. 8.
 138/2011. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elmúlt négy évben végzett művészetoktatási tevékenységéről, tehetséggondozásáról, továbbá a város zenei életében betöltött szerepéről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés VI. 8.
 137/2011. A Belvárosi Általános Iskola 2010/2011. tanévben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés VI. 8.
 136/2011. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról olvasás/letöltés VI. 8.
 135/2011. A JKSE 2010. évi gazdálkodásáról, sportszakmai tevékenységéről, az utánpótlás-nevelés helyzetéről szóló tájékoztatóról olvasás/letöltés VI. 8.
 134/2011. A Jászberényi Röplabda Klub 2010. évi gazdálkodásáról, sportszakmai tevékenységéről, az utánpótlás-nevelés helyzetéről szóló tájékoztatóról olvasás/letöltés VI. 8.
 133/2011. A JTKF DSE 2010. évi gazdálkodásáról, sportszakmai tevékenységéről, az utánpótlás-nevelés helyzetéről szóló tájékoztatóról olvasás/letöltés VI. 8.
 132/2011. A Jászberényi Sportegyesület 2010. évi gazdálkodásáról, sportszakmai tevékenységéről, az utánpótlás-nevelés helyzetéről szóló tájékoztatóról olvasás/letöltés VI. 8.
 131/2011. A két ülés között történt fontosabb eseményekről olvasás/letöltés VI. 8.
 130/2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosításáról olvasás/letöltés VI. 8.
 129/2011. "A helyi közforgalmú közlekedés támogatása" pályázathoz szükséges önkormányzati határozat meghozataláról olvasás/letöltés VI. 8.
 126/2011. A "Közlekedési Operatív Program keretében meghirdetett kiemelt projektek javaslatok támogatására" tárgyú pályázaton történő részvételről olvasás/letöltés V. 21.
 125/2011. Jászberény város távhő tanulmányának elfogadásáról és Jászberény Város Önkormányzata által tervezett távhőrendszer kialakításáról olvasás/letöltés V. 21.
 124/2011. A Városi Kincstár által elvégezendő felújítási, karbantartási munkálatokról olvasás/letöltés V. 21.
 123/2011. Jászberény Város Idősek Otthona (Jászladány, Kossuth L. u. 106.), az Egyesített Szociális Intézmény és a Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium intézményi működtetéséről, valamint a Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola feladat-ellátási körébe tartozó, a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyerekek oktatását, nevelését, gondozását biztosító intézményi működtetéséről szóló 382/2010. (XII. 22.) önkormányzati határozat módosításáról olvasás/letöltés V. 21.
 122/2011. A Jászsági Többcélú Társulás fenntartásában működő közös igazgatású közoktatási intézmény keretein belül biztosított alapfokú oktatás-, nevelés feladatellátásához 2011/2012-es tanévtől történő csatlakozásról olvasás/letöltés V. 21.
 121/2011. A Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium fenntartói jogának a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat részére történő átadásáról olvasás/letöltés V. 21.
 117/2011. A Jászberény Város Önkormányzata közoktatási intézményeinek 2011/2012. tanévben történő átalakításának szándékáról szóló 60/2011. (III. 17.) Kt. határozat módosításáról olvasás/letöltés V. 11.
 116/2011. A Budapest Bank Nyrt. bérleti szerződés módosítására vonatkozó kérelméről olvasás/letöltés V. 11.
 115/2011. A civil szervezetek 2011. évi pályázati keretéből alapítványok támogatásáról olvasás/letöltés V. 11.
 114/2011. Jászberény város településrendezési eszközeinek módosításáról olvasás/letöltés V. 11.
 113/2011. A Jászberényi Yakuzák SE által szervezett 34. Nyári Nemzetközi Edzőtábor és a WKO vizsga támogatásáról olvasás/letöltés V. 11.
 112/2011. A "BELVÁROSI HÉTVÉGÉK" rendezvénysorozat megrendezéséről és anyagi forrás biztosításáról olvasás/letöltés V. 11.
 111/2011. Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés V. 11.
 110/2011. Jászberény Város Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés V. 11.
 109/2011. Jászberény Város Idősek Otthona Szakmai Programjának jóváhagyásáról olvasás/letöltés V. 11.
 108/2011. Az intézményi közbeszerzések helyben központosításáról szóló 14/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettel összefüggő döntések hatályon kívül helyezéséről, a megteendő intézkedésekről olvasás/letöltés V. 11.
 107/2011. "Jászberény Város Környezetvédelmi Programja 2011-2015" elfogadásáról olvasás/letöltés V. 11.
 106/2011. A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés V. 11.
 105/2011. Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés V. 11.
 104/2011. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés V. 11.
 103/2011. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés V. 11.
 102/2011. A gyermekek védelmének körében végzett hatósági tevékenységről olvasás/letöltés V. 11.
 101/2011. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató elfogadásáról olvasás/letöltés V. 11.
 100/2011. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról olvasás/letöltés V. 11.
 99/2011. A két ülés között történt fontosabb eseményekről olvasás/letöltés V. 11.
 98/2011. Nyári gyermekétkeztetés tárgyú pályázat benyújtásáról olvasás/letöltés V. 11.
 97/2011. A Lehel Sport és Szabadidő Központ Közhasznú Nonprofit Kft. önkormányzati támogatásáról olvasás/letöltés V. 11.
 96/2011. Az ÉAOP-5.1.1./D-2f-2009-0003 kódszámú, "Jászberény funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztése" című pályázat keretében konzorciumi tag támogatási és kölcsönszerződésének módosításáról olvasás/letöltés V. 11.
 95/2011. Kerékpárút hálózat fejlesztés tárgyú ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0017 számú Támogatási Szerződés megszüntetésének kezdeményezéséről olvasás/letöltés V. 11.
 94/2011. Jászsági Szolidaritási Alap létrehozásáról olvasás/letöltés V. 11.
 93/2011. Zöld Áramlat Megújuló Energetikai Klaszterbe történő belépésről olvasás/letöltés V. 11.
 Z-92/2011. A helyi bírósági ülnökök és a pedagógus ülnökök megválasztásáról olvasás/letöltés IV. 13.
 91/2011. A Jászberény, Szövetkezet u. 3. fsz. 36. szám alatti lakás értékesítéséről olvasás/letöltés IV. 13.
 90/2011. Jászberény Város Önkormányzatának Közoktatási Koncepciójának elfogadásáról olvasás/letöltés IV. 13.
 89/2011. "Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatására" című, a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton való részvételről olvasás/letöltés IV. 13.
 88/2011. Jászberény Város Önkormányzata 2011. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról olvasás/letöltés IV. 13.
 87/2011. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosításáról olvasás/letöltés IV. 13.
 86/2011. A mezei őrszolgálat létrehozásáról olvasás/letöltés IV. 13.
 85/2011. A rövid időtartamú közfoglalkoztatás tárgyú pályázat második fordulójában történő részvételről olvasás/letöltés IV. 13.
 84/2011. Jászberény Város Idősek Otthona (Jászladány, Kossuth L. u. 106.), az Egyesített Szociális Intézmény és a Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium intézményi működtetéséről, valamint a Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola feladat-ellátási körébe tartozó, a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyerekek oktatását, nevelését, gondozását biztosító intézményi működtetéséről szóló 382/2010. (XII. 22.) önkormányzati határozat módosításáról olvasás/letöltés IV. 13.
 83/2011. az Egyesített Szociális Intézmény és Jászberény Város Idősek Otthona - Jászladány - működésének racionalizálásáról szóló 328/2009. (XI. 25.) önkormányzati határozat módosításáról olvasás/letöltés IV. 13.
 82/2011. Jászberény Város Komplex Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról olvasás/letöltés IV. 13.
 81/2011. A Polgármesteri Hivatalban kettős foglalkoztatás engedélyezéséről olvasás/letöltés IV. 13.
 80/2011. Jászberény Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek anyagi ösztönzési rendszeréről és a 277/2008. (IX. 15.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről olvasás/letöltés IV. 13.
 79/2011. Vagyonátadási szerződés módosításáról olvasás/letöltés IV. 13.
 78/2011. A Jászberény, 0274/41, 0274/42, 0274/43, 0274/44, 0274/58, 0274/60 hrsz-ú ingatlanokat magába foglaló telektömbre vonatkozó településrendezési előírásokkal kapcsolatos esetleges környezeti vizsgálat lefolytatásáról olvasás/letöltés IV. 13.
 77/2011. A Jászberény, Ady E. 23. fsz.2. szám alatti ingatlan megvásárlásáról olvasás/letöltés IV. 13.
 76/2011. Jászberény Város Önkormányzata 2011-2014 évekre szóló Vagyongazdálkodási, vagyonhasznosítási koncepciójának elfogadásáról olvasás/letöltés IV. 13.
 75/2011. Jászberény Város Önkormányzata Gazdasági Programjának elfogadásáról olvasás/letöltés IV. 13.
 74/2011. A 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységről olvasás/letöltés IV. 13.
 73/2011. A Kulturális és Tudományos Hetek rendezvénysorozatról olvasás/letöltés IV. 13.
 72/2011. A yazdi emlékművel összefüggő kérdések rendezéséről szóló, lejárt határidejű 325/2010. (XI. 10.) önkormányzati határozatban foglalt feladatok végrehajtásáról olvasás/letöltés IV. 13.
 71/2011. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról olvasás/letöltés IV. 13.
 70/2011. A két ülés között történt fontosabb eseményekről olvasás/letöltés IV. 13.
 69/2011. A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításáról olvasás/letöltés IV. 13.
 68/2011. A Jászberényi Állat- és Növénykert által ellátott feladatoknak a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt-hez történő átadása érdekében meghozandó döntésekről olvasás/letöltés IV. 13.
 67/2011. A jászberényi 6344/1/A/2. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan - a Jászberény Város Önkormányzata javára bejegyzendő jelzálogjogot megelőző ranghelyen – jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulás megadásáról olvasás/letöltés IV. 13.
 66/2011. A Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény engedélyezett álláshelyének, intézményi létszámának csökkentéséről, a létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségvetési támogatási igény benyújtásáról olvasás/letöltés IV. 13.
 65/2011. A Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Déryné Művelődési Központ által ellátott feladatoknak a LEHEL Sport és Szabadidő Központ Közhasznú Nonprofit Kft-hez történő átadása érdekében meghozandó döntésekről olvasás/letöltés IV. 13.
 64/2011. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés IV. 13.
 63/2011. Jászberény Város Önkormányzata kötvénykibocsátásának előkészítéséről olvasás/letöltés III.17.
 62/2011. Az "Egészségturizmus komplex fejlesztése Jászberényben" kiemelt projekt előkészítéséről olvasás/letöltés III.17.
 61/2011. A "Jászberényi Ipari és Innovációs Park létrehozása" elnevezésű kiemelt projekt előkészítéséről olvasás/letöltés III.17.
 60/2011. A Jászberény Város Önkormányzata közoktatási intézményeinek 2011/2012. tanévben történő átalakításának szándékáról olvasás/letöltés III.17.
 53/2011. A JVV Zrt. leányvállalatai beolvadásához szükséges első döntés meghozataláról olvasás/letöltés III. 9.
 52/2011. Jászberény, Szövetkezet u. 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség haszonkölcsönbe adásáról olvasás/letöltés III. 9.
 51/2011. A Jászberény, Kossuth u. 14. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadására olvasás/letöltés III. 9.
 50/2011. Jászberény Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzati Minisztérium között a Jászság Népi Együttes székháza felújításának, korszerűsítésének tárgyában 2009. február 27-én létrejött "Támogatási Szerződés" módosításáról. olvasás/letöltés III. 9.
 49/2011. Baráth László tiszteletdíjról történő lemondásáról, alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés III. 9.
 48/2011. Szatmári Antalné tiszteletdíjról történő lemondásáról, alapítványok támogatásáról olvasás/letöltés III. 9.
 47/2011. A jászberényi Városi Kincstár 2011. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról olvasás/letöltés III. 9.
 46/2011. A Humán Papilloma Vírus elleni védőoltásra vonatkozó szállítási szerződésről olvasás/letöltés III. 9.
 45/2011. Fogászati ügyeleti ellátásban való részvételről olvasás/letöltés III. 9.
 44/2011. A 2011/2012. tanévben indítandó óvodai csoportok és általános iskolai első osztályok számának engedélyezéséről, valamint a beíratások időpontjának meghatározásáról olvasás/letöltés III. 9.
 43/2011. Önkormányzati bérlakások értékesítésére vonatkozó határozatok hatályon kívül helyezéséről olvasás/letöltés III. 9.
 42/2011. Jászberény város 2011-2014. évekre szóló sportkoncepciójáról olvasás/letöltés III. 9.
 41/2011. Jászberény Város közlekedési struktúrájáról szóló tájékoztatóról olvasás/letöltés III. 9.
 40/2011. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról olvasás/letöltés III. 9.
 39/2011. A két ülés között történt fontosabb eseményekről olvasás/letöltés III. 9.
 38/2011. Forrásbevonással (kötvénykibocsátással) kapcsolatos könyvvizsgálói szakértői vélemény kéréséről olvasás/letöltés III. 9.
 35/2011. Budai Lóránt képviselő interpellációjáról olvasás/letöltés II. 9.
 34/2011. Az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására kiírt pályázat benyújtásáról olvasás/letöltés II. 9.
 33/2011. A rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tárgyú pályázat első fordulójában történő részvételről olvasás/letöltés II. 9.
 32/2011. Az Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés II. 9.
 31/2011. A jászberényi 6380 és a 6383/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési előírások módosítására olvasás/letöltés II. 9.
 30/2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosításáról olvasás/letöltés II. 9.
 29/2011. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról olvasás/letöltés II. 9.
 28/2011. A Képviselő-testület 2011. évi munkatervének módosításáról olvasás/letöltés II. 9.
 27/2011. A 2010. évi önkormányzati pályázatokról szóló tájékoztatóról olvasás/letöltés II. 9.
 26/2011. A Sportkoncepcióban foglaltak 2010. évi végrehajtásáról olvasás/letöltés II. 9.
 25/2011. Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóról olvasás/letöltés II. 9.
 24/2011. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról olvasás/letöltés II. 9.
 23/2011. A két ülés között történt fontosabb eseményekről olvasás/letöltés II. 9.
 22/2011. A "Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása" tárgyú pályázaton történő részvételről olvasás/letöltés II. 9.
 18/2011. Jegyzői pályázat kiírásáról olvasás/letöltés I. 12.
 17/2011. Tartós távollét miatti határozott idejű munkakör betöltéséről olvasás/letöltés I. 12.
 16/2011. Az eladásra felajánlott Neszűri ingatlanok megvételéről olvasás/letöltés I. 12.
 15/2011. A Jászberény, Fürdő u. 4. szám alatti ingatlan bérbeadásáról olvasás/letöltés I. 12.
 14/2011. Jászberény Város Idősek Otthonába fenntartói képviseletet ellátó személy delegálásáról olvasás/letöltés I. 12.
 13/2011. Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről olvasás/letöltés I. 12.
 12/2011. A Jézus Neve Plébánia 2009. évi önkormányzati támogatása céljának és pénzügyi elszámolási határidejének módosításáról olvasás/letöltés I. 12.
 11/2011. Az önkormányzati fenntartású intézményeknél megüresedő álláshelyek betöltésének véleményezéséről olvasás/letöltés I. 12.
 10/2011. Jászladány nagyközség várossá nyilvánításáról olvasás/letöltés I. 12.
 9/2011. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány alapító okiratának módosításáról olvasás/letöltés I. 12.
 8/2011. A Folklór Kulturális Közalapítvány Alapító okirat módosításáról olvasás/letöltés I. 12.
 7/2011. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés I. 12.
 6/2011. Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladatterve elfogadásáról olvasás/letöltés I. 12.
 5/2011. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról olvasás/letöltés I. 12.
 4/2011. A két ülés között történt fontosabb eseményekről olvasás/letöltés I. 12.
 3/2011. A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület 2010. évi önkormányzati támogatása pénzügyi elszámolási határidejének módosításáról olvasás/letöltés I. 12.
 2/2011. A Tisza Bross Audit Kft. megbízásáról szóló 339/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozat módosításáról olvasás/letöltés I. 12.
 1/2011. Az ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0029 kódszámú "Jászberény városi útjainak felújítása" című pályázathoz önerő igazolásáról olvasás/letöltés I. 12.
 383/2010. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2010. december 10-én egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elfogadásáról olvasás/letöltés XII. 22.
 382/2010. Jászberény Város Idősek Otthona (Jászladány, Kossuth L. u. 106.), az Egyesített Szociális Intézmény és a Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium intézményi működtetéséről, valamint a Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola feladat-ellátási körébe tartozó, a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyerekek oktatását, nevelését, gondozását biztosító intézményi működtetéséről olvasás/letöltés XII. 22.
 377/2010. Interpellációról olvasás/letöltés XII. 15.
 376/2010. Interpellációról olvasás/letöltés XII. 15.
 375/2010. Interpellációról olvasás/letöltés XII. 15.
 374/2010. Interpellációról olvasás/letöltés XII. 15.
 373/2010. Nagy András tiszteletdíjról történő lemondásáról, szervezetek támogatásáról olvasás/letöltés XII. 15.
 372/2010. Jászberény Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti átalakításáról olvasás/letöltés XII. 15.
 371/2010. A Lehel Sportlétesítmények Vagyonkezelő Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről olvasás/letöltés XII. 15.
 370/2010. Jászberény Város Önkormányzata és a SZENT ERZSÉBET KÓRHÁZ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között 2008. július 15. napján létrejött és azóta többször módosított vagyonátadási szerződés módosításáról olvasás/letöltés XII. 15.
 369/2010. Jászberény Város Önkormányzata és a JÁSZBERÉNYI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelő Kft. között 2008. július 15-én létrejött, és azóta többször módosított vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről olvasás/letöltés XII. 15.
 368/2010.