Jászberény Város Honlapja
ÖNKORMÁNYZAT
Képviselőtestület   Bizottságok   Hivatali közbeszerzési terv    Önkormányzati közbeszerzési terv    Hivatali közbeszerzések    Önkormányzati közbeszerzések   Határozatok   Rendeletek   Közpénzek   Közadatok   Testületi ülések   Kisebbségi önkormányzat

Jászberény Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatályos határozatai
 Z-180/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VI.13.
 Z-179/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VI.13.
 176/2018. A jászberényi 6608 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon található felépítmény megvásárlásáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról. olvasás/letöltés VI.13.
 175/2018. A jászberényi 7785 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról. olvasás/letöltés VI.13.
 174/2018. A jászberényi 3922/2 hrsz-ú ingatlan részterületeinek üzleti vagyonná történő átminősítéséről. olvasás/letöltés VI.13.
 174/2018. A jászberényi 3922/2 hrsz-ú ingatlan részterületeinek üzleti vagyonná történő átminősítéséről. olvasás/letöltés VI.13.
 173/2018. A jászberényi 5915 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonná történő átminősítéséről. olvasás/letöltés VI.13.
 172/2018. A jászberényi 0270/54 hrsz-ú, 1 ha 2594 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról szóló 346/2017. (XII. 13.) határozat módosításáról. olvasás/letöltés VI.13.
 171/2018. A jászberényi 0270/53 hrsz-ú, 1 ha 2594 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról szóló 345/2017. (XII. 13.) határozat módosításáról. olvasás/letöltés VI.13.
 170/2018. A jászberényi 0270/52 hrsz-ú, 1 ha 2594 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról szóló 344/2017. (XII. 13.) határozat módosításáról. olvasás/letöltés VI.13.
 169/2018. A jászberényi 0270/51, 1 ha 2594 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról szóló 343/2017. (XII. 13.) határozat módosításáról. olvasás/letöltés VI.13.
 168/2018. A jászberényi 0270/50 hrsz-ú, 1 ha 2593 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról szóló 342/2017. (XII. 13.) határozat módosításáról. olvasás/letöltés VI.13.
 167/2018. A jászberényi 0270/49 hrsz-ú, 1 ha 5246 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról szóló 341/2017. (XII. 13.) határozat módosításáról. olvasás/letöltés VI.13.
 166/2018. A JFC által a jászberényi 5990 hrsz-ú, természetben Jászberény, Sportpálya u. 9. szám alatt található ingatlanon TAO pályázatból megvalósított beruházás során keletkezett vagyon térítés nélküli átvételéről. olvasás/letöltés VI.13.
 165/2018. A Jászberényi Futball Clubbal kötött hasznosítási szerződés módosításáról. olvasás/letöltés VI.13.
 164/2018. A költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról. olvasás/letöltés VI.13.
 163/2018. A költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról szóló 140/2018. (V. 16.) határozat módosításáról. olvasás/letöltés VI.13.
 162/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat PH/990/2016. számú Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata módosításáról. olvasás/letöltés VI.13.
 161/2018. A szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához történő csatlakozásról. olvasás/letöltés VI.13.
 160/2018. A Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Intézet intézményi tanácsába önkormányzati delegált biztosításáról. olvasás/letöltés VI.13.
 159/2018. A Sportkoncepcióban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. olvasás/letöltés VI.13.
 158/2018. Beszámoló Jászberény Város Óvodai Intézményének szakmai tevékenységéről. olvasás/letöltés VI.13.
 157/2018. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. olvasás/letöltés VI.13.
 156/2018. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés támogatási rendszeréről, tapasztalatairól, valamint javaslat a kiemelt sportágak támogatására, kezelésére vonatkozó tájékoztató tudomásulvételéről. olvasás/letöltés VI.13.
 155/2018. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásulvételéről. olvasás/letöltés VI.13.
 154/2018. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről. olvasás/letöltés VI.13.
 153/2018. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről. olvasás/letöltés VI.13.
 152/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés VI.13.
 Z-151/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 16-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés V.16.
 Z-150/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 16-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés V.16.
 148/2018. A jászberényi zsidó temető felújítását célzó pályázat benyújtásáról olvasás/letöltés V.16.
 147/2018. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – Sün Sámuel óvoda fejlesztését célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosításáról olvasás/letöltés V.16.
 146/2018. A jászberényi 3922/2 hrsz-ú ingatlan részterületeinek kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról olvasás/letöltés V.16.
 145/2018. A jászberényi 5915 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról olvasás/letöltés V.16.
 145/2018. A jászberényi 5915 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról olvasás/letöltés V.16.
 144/2018. A Jászberény, Táncsics Mihály utca 2. szám alatti, 98 m2 nagyságú helyiség ingyenes bérbeadásáról olvasás/letöltés V.16.
 143/2018. Tiszteletdíjról történő lemondásról és alapítványok támogatásáról olvasás/letöltés V.16.
 142/2018. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról olvasás/letöltés V.16.
 141/2018. Az „Iskolai nyári táborok pályázati kerete” előirányzatból Alapítványok támogatásáról olvasás/letöltés V.16.
 140/2018. A költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról olvasás/letöltés V.16.
 139/2018. A Jász Múzeum múzeumigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról olvasás/letöltés V.16.
 138/2018. A 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés V.16.
 137/2018. A 2017. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés V.16.
 136/2018. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés V.16.
 135/2018. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés V.16.
 134/2018. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés V.16.
 133/2018. A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásulvételéről olvasás/letöltés V.16.
 132/2018. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés V.16.
 131/2018. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés V.16.
 130/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 16-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés V.16.
 Z-129/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 18-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.18.
 Z-127/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 18-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.18.
 124/2018. A Lehel vezér tér 18. szám alatt található „Jász Múzeum” megnevezésű ingatlan vonatkozásában „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban kiírt, a Népi Építészeti Program 2018 kódszámú felhívására történő pályázat benyújtásáról és a szükséges saját erő biztosításáról olvasás/letöltés IV.18.
 123/2018. A 98501 kp. út. sz. Jászberény – Neszűr kerékpárút (31. sz. főút mellett) kezelési feladatainak átadásáról olvasás/letöltés IV.18.
 122/2018. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról olvasás/letöltés IV.18.
 121/2018. Alapítványok támogatásáról olvasás/letöltés IV.18.
 120/2018. „Tehetséget 2000-re” Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés IV.18.
 119/2018. A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának az átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításáról olvasás/letöltés IV.18.
 118/2018. A Jászsági Általános Iskola Bercsényi Miklós Általános Iskolai Tagintézményének az átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításáról olvasás/letöltés IV.18.
 117/2018. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításáról olvasás/letöltés IV.18.
 116/2018. A Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Intézet átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításáról olvasás/letöltés IV.18.
 115/2018. Betöltetlen gyermekorvosi körzet ellátási szerződéséről szóló szándéknyilatkozatról olvasás/letöltés IV.18.
 114/2018. A költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról olvasás/letöltés IV.18.
 113/2018. Jászberény, 076/25 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról olvasás/letöltés IV.18.
 112/2018. Jászberény Város településrendezési eszközeinek módosítási folyamatában (érintett terület: hrsz.: 2410/2 ingatlanon tervezett gyűjtőút) a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről olvasás/letöltés IV.18.
 111/2018. Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerűsített eljárással olvasás/letöltés IV.18.
 110/2018. Jászberény város településszerkezeti tervének módosításáról olvasás/letöltés IV.18.
 109/2018. A Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak 2017. évi időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés IV.18.
 108/2018. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés IV.18.
 107/2018. A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2017. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztató tudomásulvételéről olvasás/letöltés IV.18.
 106/2018. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés IV.18.
 105/2018. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés IV.18.
 104/2018. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés IV.18.
 103/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 18-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés IV.18.
 102/2018. A JSE Jégkorong Szakosztály által a Jégcsarnokon TAO pályázatból megvalósított beruházás során keletkezett öltöző épületrész átvételéről olvasás/letöltés III.14.
 101/2018. A kosárlabda látvány-csapatsportág 2017/18-as támogatási időszakra szóló TAO-pályázatához kapcsolódó tárgyi eszköz beruházások megvalósításához szükséges önkormányzati hozzájárulások megadásáról szóló 201/2017. (VI. 14.) határozat módosításáról olvasás/letöltés III.14.
 100/2018. A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében megkötött kölcsönszerződés módosításáról olvasás/letöltés III.14.
 99/2018. A Jászberényben működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról olvasás/letöltés III.14.
 98/2018. A Talentum Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés III.14.
 97/2018. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról olvasás/letöltés III.14.
 96/2018. Alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásról olvasás/letöltés III.14.
 95/2018. Jászberény Város 2018. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadásáról olvasás/letöltés III.14.
 94/2018. Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról olvasás/letöltés III.14.
 93/2018. Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosítási folyamatában (a hrsz: 4647 (Horváth Péter út), 4573, 4504, 4505, 4424/2 és a vasút által határolt gazdasági terület vonatkozásában) a véleményezési szakasz lezárására, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére (TREND Kft.) olvasás/letöltés III.14.
 92/2018. Jászberény város településszerkezeti tervének módosításáról olvasás/letöltés III.14.
 91/2018. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés III.14.
 90/2018. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés III.14.
 89/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés III.14.
 Z-88/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-87/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-86/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-85/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-84/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-83/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-77/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-76/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-75/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-68/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-67/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-66/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-65/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-55/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-54/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-48/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-45/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-41/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 Z-40/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.14.
 38/2018. A jászberényi 6094/4 hrsz-ú, természetben Jászberény, Rákóczi út 29. szám alatt található ingatlan egyes részeinek bérbeadásáról olvasás/letöltés II.14.
 37/2018. Tiszteletdíjról történő lemondásról és egyesület támogatásáról olvasás/letöltés II.14.
 36/2018. A Jászberény Város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosítási folyamatában – a Városi Piac hrsz.: 3938/2 és az Öregerdei tábor hrsz.: 18676/2 kapcsán - a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről olvasás/letöltés II.14.
 35/2018. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról olvasás/letöltés II.14.
 34/2018. Az általános iskolai felvételi körzetekről olvasás/letöltés II.14.
 33/2018 A Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi középtávú vagyongazdálkodási tervéről olvasás/letöltés II.14.
 32/2018 A Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről olvasás/letöltés II.14.
 31/2018. A Jászberényi FC 2017. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2017. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés II.14.
 30/2018. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott ingatlanvagyon 2017. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés II.14.
 29/2018. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2017. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés II.14.
 28/2018. A 2017. évi közmunka programokban foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről olvasás/letöltés II.14.
 27/2018. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés II.14.
 26/2018. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés II.14.
 25/2018. A „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” felhívás támogatásáról olvasás/letöltés II.14.
 24/2018. Jászberény megyei jogú várossá nyilvánításának kezdeményezéséről olvasás/letöltés II.14.
 23/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés II.14.
 22/2018. A „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” felhívás támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés II.14.
 21/2018. Jászberény megyei jogú várossá nyilvánításának kezdeményezésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés II.14.
 Z-20/2018. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 02-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.02.
 18/2018. A külterületi helyi közutak fejlesztése és az utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése tárgyában kiírt VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról, a pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról szóló 318/2016. (XII. 14.) határozat módosításáról olvasás/letöltés II.02.
 17/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 2-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés II.02.
 Z-16/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 17-én megtartott zárt ülésén hozott döntéseiről olvasás/letöltés I.17.
 14/2018. A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 kódszámú „Fogyatékkal élők nappali otthonának kialakítása új épület építéssel” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról olvasás/letöltés I.17.
 13/2018. A jászberényi 3948/17 hrsz-ú ingatlan részterülete és a jászberényi 3948/19 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapításáról olvasás/letöltés I.17.
 12/2018. A Jász Múzeum múzeumigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról olvasás/letöltés I.17.
 11/2018. Házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátásáról olvasás/letöltés I.17.
 10/2018. A Lyceum Pro Scientiis Alapítvány támogatásának átcsoportosítására vonatkozó kérelmének elbírálásáról olvasás/letöltés I.17.
 9/2018. A Jászberényi Futball Club részére visszatérítendő támogatás biztosításáról szóló 219/2017. (VII. 12.) határozat módosításáról olvasás/letöltés I.17.
 8/2018. A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról olvasás/letöltés I.17.
 7/2018. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról olvasás/letöltés I.17.
 6/2018. Jászberény Város településrendezési tervének részterületeket – a 132/2017. (III. 8.) határozat melléklete szerinti ingatlanokat – érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről szóló 308/2017. (XI. 15.) határozat módosításáról olvasás/letöltés I.17.
 5/2018. A 2017. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés I.17.
 4/2018. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés I.17.
 3/2018. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés I.17.
 2/2018. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés I.17.
 1/2018. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 17-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés I.17.
 Z-350/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntéseiről: olvasás/letöltés XII.13.
 348/2017. Az „INTERREG Central Europe Program” című pályázaton való indulásról és a szükséges önerő biztosításáról olvasás/letöltés XII.13.
 347/2017. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról olvasás/letöltés XII.13.
 346/2017. A jászberényi 0270/54 hrsz-ú, 1 ha 2594 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról olvasás/letöltés XII.13.
 345/2017. A jászberényi 0270/53 hrsz-ú, 1 ha 2594 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról olvasás/letöltés XII.13.
 344/2017. A jászberényi 0270/52 hrsz-ú, 1 ha 2594 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról olvasás/letöltés XII.13.
 343/2017. A jászberényi 0270/51 hrsz-ú, 1 ha 2594 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról olvasás/letöltés XII.13.
 342/2017. A jászberényi 0270/50 hrsz-ú, 1 ha 2593 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról olvasás/letöltés XII.13.
 341/2017. A jászberényi 0270/49 hrsz-ú, 1 ha 5246 m2 nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan bérbeadásáról olvasás/letöltés XII.13.
 340/2017. A jászberényi 6450/2 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadásáról olvasás/letöltés XII.13.
 339/2017. A jászberényi 3948/17 hrsz-ú és a jászberényi 3948/19 hrsz-ú ingatlanok üzleti vagyonná történő átminősítéséről olvasás/letöltés XII.13.
 338/2017. Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus épületén megvalósított önkormányzati beruházás során keletkezett vagyon térítés nélküli átadásáról olvasás/letöltés XII.13.
 337/2017. A jászberényi 4682 hrsz-ú, természetben Jászberény, Faiskola u. 3. szám alatt található ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásáról olvasás/letöltés XII.13.
 336/2017. Önkormányzati ingatlan használati díj megfizetésének méltányosságból történő elengedéséről olvasás/letöltés XII.13.
 335/2017. A Kölyök Póló Suli Egyesület TAO-pályázatának támogatásáról szóló 221/2016. (VII. 13.) határozat hatályon kívül helyezéséről olvasás/letöltés XII.13.
 334/2017. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról olvasás/letöltés XII.13.
 333/2017. Az „Animal Help” Alapítvány támogatásáról szóló 228/2017. (VII. 12.) határozat módosításáról olvasás/letöltés XII.13.
 332/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló 37/2017. (II. 15.) határozat módosításáról olvasás/letöltés XII.13.
 331/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi folyószámla hitelszerződésének megkötéséről olvasás/letöltés XII.13.
 330/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról olvasás/letöltés XII.13.
 329/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve jóváhagyásáról olvasás/letöltés XII.13.
 328/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójáról olvasás/letöltés XII.13.
 327/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójára irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról olvasás/letöltés XII.13.
 326/2017. Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés XII.13.
 325/2017. A Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának időarányos végrehajtásáról szóló beszámolóhoz benyújtott módosító javaslatról olvasás/letöltés XII.13.
 324/2017. Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XII.13.
 323/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XII.13.
 322/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XII.13.
 321/2017. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról olvasás/letöltés XII.13.
 320/2017. Gyermekek átmeneti otthoni ellátásáról olvasás/letöltés XII.13.
 319/2017. Szatmári Antalné alpolgármester jutalmazásáról olvasás/letöltés XII.13.
 318/2017. Szatmári Anikó önkormányzati képviselő – Szatmári Antalné alpolgármester jutalmazására irányuló előterjesztés döntéshozatalából – érintettség okán történő kizárásáról olvasás/letöltés XII.13.
 317/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés XII.13.
 316/2017. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet függelékének módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés XII.13.
 315/2017. Gyermekek átmeneti otthoni ellátására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés XII.13.
 314/2017. Szatmári Antalné alpolgármester jutalmazására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés XII.13.
 Z-313/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntéseiről: olvasás/letöltés XI.15.
 310/2017 A „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében” tárgyban kiírt EFOP-1.8.7-16 kódszámú pályázaton való indulásról olvasás/letöltés XI.15.
 309/2017 Jászberény város településrendezési tervének részterületeket - Ady Endre út 11. (hrsz.: 86), és a hrsz.: 0270/12 ingatlanokat - érintő módosítási folyamatában véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről olvasás/letöltés XI.15.
 308/2017 Jászberény város településrendezési tervének részterületeket - A 132/2017. (III. 8.) határozat melléklete szerinti ingatlanokat - érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről olvasás/letöltés XI.15.
 307/2017 A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának módosításáról olvasás/letöltés XI.15.
 306/2017 A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés XI.15.
 305/2017 Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatásáról olvasás/letöltés XI.15.
 304/2017 Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról olvasás/letöltés XI.15.
 303/2017 Az önkormányzati infrastruktúra fejlesztését biztosító hitel felvételéről szóló 128/2017. (III. 8.) határozat módosításáról olvasás/letöltés XI.15.
 302/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről olvasás/letöltés XI.15.
 301/2017 A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés XI.15.
 300/2017 A Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat 2017. évi működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XI.15.
 299/2017 Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XI.15.
 298/2017 A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XI.15.
 297/2017 A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 kódszámú „Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben” című pályázata megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról olvasás/letöltés XI.15.
 296/2017 A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés – Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról olvasás/letöltés XI.15.
 295/2017 A jászberényi 3948/17 hrsz-ú és a jászberényi 3948/19 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról olvasás/letöltés XI.15.
 294/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 15-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés XI.15.
 293/2017 TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 kódszámú „Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben” című pályázata megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés XI.15.
 292/2017 A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés – Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés XI.15.
 291/2017 A jászberényi 3948/17 hrsz-ú és a jászberényi 3948/19 hrsz-ú ingatlanok kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés XI.15.
 290/2017 A Kígyó utca 12. szám alatt található ingatlan vonatkozásában „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban a Népi Építészeti Program 2017 kódszámú felhívására történő pályázat benyújtásáról és a szükséges saját erő biztosításáról olvasás/letöltés X.11.
 289/2017 Tiszteletdíjról történő lemondásról és alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés X.11.
 288/2017 A jászberényi 249 hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapításáról olvasás/letöltés X.11.
 287/2017 A Jászberény, Táncsics Mihály utca 2. szám alatti, 98 m2 nagyságú helyiség ingyenes használatba adásáról olvasás/letöltés X.11.
 286/2017 A jászberényi 0270/49, a jászberényi 0270/50, a jászberényi 0270/51, a jászberényi 0270/52, a jászberényi 0270/53, a jászberényi 0270/54 hrsz-ú ingatlanok kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegüknek megállapításáról olvasás/letöltés X.11.
 285/2017 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról olvasás/letöltés X.11.
 284/2017 Az önkormányzati számlavezető pénzintézet megváltoztatásáról olvasás/letöltés X.11.
 283/2017 Az önkormányzati infrastruktúra-fejlesztést biztosító hitel ajánlati felhívásra beérkezett hitelajánlatok kiértékeléséről és a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról olvasás/letöltés X.11.
 282/2017 Az önkormányzati infrastruktúra-fejlesztést biztosító hitel ajánlati felhívásra beérkezett hitelajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására, valamint az önkormányzati számlavezető pénzintézet megváltoztatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról olvasás/letöltés X.11.
 281/2017 Az általános iskolai felvételi körzetekről olvasás/letöltés X.11.
 280/2017 A Jászberény Város településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei partnerségi egyeztetési szabályainak elfogadásáról szóló 147/2013. (V. 15.) határozat, és a Jászberény Város településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei, valamint településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete készítésekor, módosításakor alkalmazandó partnerségi egyeztetési szabályok módosításának elfogadásáról szóló 147/2017. (IV. 12.) határozat hatályon kívül helyezéséről olvasás/letöltés X.11.
 279/2017 A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályiról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról olvasás/letöltés X.11.
 278/2017 A Közterület-felügyelet és a Mezei őrszolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés X.11.
 277/2017 Jászberény város demográfiai helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés X.11.
 276/2017 átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés X.11.
 275/2017 a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés X.11.
 274/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés X.11.
 Z-273/2017. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IX.13.
 Z-271/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. szeptember 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IX.13.
 269/2017 „A tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatása” elnevezésű program TP-1-2017 kódszámú felhívására történő pályázat benyújtásáról és a szükséges saját erő biztosításáról olvasás/letöltés IX.13.
 268/2017 A jászberényi 6608 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon található 6608/A hrsz-ú 1. számú épület megvásárlásáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról olvasás/letöltés IX.13.
 267/2017 A jászberényi 6608 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon található 6608/A hrsz-ú 3. számú épület megvásárlásáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról olvasás/letöltés IX.13.
 266/2017 A jászberényi 6450/2 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadásáról olvasás/letöltés IX.13.
 265/2017 A jászberényi 3924 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítéséről olvasás/letöltés IX.13.
 264/2017 A jászberényi 249 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítéséről olvasás/letöltés IX.13.
 263/2017 A jászberényi 8543 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, épület megnevezésű, természetben 5100 Jászberény-Portelek, Fő utca 53. szám alatti ingatlan bérlakás-állományba történő bevonásáról olvasás/letöltés IX.13.
 262/2017 A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról olvasás/letöltés IX.13.
 261/2017 Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatásáról olvasás/letöltés IX.13.
 260/2017 A „Civil szervezetek pályázati kerete” előirányzatból Alapítványok támogatásáról szóló 179/2017. (V. 10.) határozat módosításáról olvasás/letöltés IX.13.
 259/2017 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról olvasás/letöltés IX.13.
 258/2017 A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról olvasás/letöltés IX.13.
 256/2017 Jászberény Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról és elfogadásáról olvasás/letöltés IX.13.
 255/2017 Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról a hrsz: 4647 (Horváth Péter út), 4573, 4504, 4505, 4424/2 és a vasút által határolt gazdasági terület vonatkozásában olvasás/letöltés IX.13.
 254/2017 Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról a 9392/10 hrsz-ú magánút vonatkozásában olvasás/letöltés IX.13.
 253/2017 Jászberény Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról olvasás/letöltés IX.13.
 252/2017 Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési feladatainak felülvizsgálatáról olvasás/letöltés IX.13.
 251/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési feladatainak felülvizsgálatára irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról olvasás/letöltés IX.13.
 250/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről olvasás/letöltés IX.13.
 249/2017 Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés IX.13.
 248/2017 A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés IX.13.
 247/2017 A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés IX.13.
 Z-246/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. július 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VII.12.
 Z-244/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. július 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VII.12.
 242/2017. A jászberényi Zirzen Janka utcát a Táncsics Mihály utcával összekötő sétány kialakításához szükséges jogügyletek lebonyolításáról. olvasás/letöltés VII.12.
 241/2017. Az állami tulajdonban levő jászberényi 1883/2; 2635/2; 2362/6; 8323/4 helyrajzi számú ingatlanok térítésmentes tulajdonba vételéről. olvasás/letöltés VII.12.
 240/2017. a Jedlik Ányos Terv keretein belül meghirdetett, „Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére ” című pályázat megvalósításáról és a szükséges önerő biztosításáról. olvasás/letöltés VII.12.
 239/2017. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról, Alapító Okiratának módosításáról szóló 174/2013. (VI. 12.) határozat módosításáról. olvasás/letöltés VII.12.
 238/2017. Az augusztus 20-i városi ünnepség szónokának felkéréséről. olvasás/letöltés VII.12.
 237/2017. Jászberény Város Közművelődési Koncepciójának elfogadásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 236/2017. A jászberényi 9172/7 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan 73 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 235/2017. A jászberényi 9172/7 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan 54 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 234/2017. A jászberényi 3924 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról olvasás/letöltés VII.12.
 233/2017. A jászberényi 249 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról. olvasás/letöltés VII.12.
 232/2017. A jászberényi 17944 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről, vételárának megállapításáról és az ingatlan adásvétel jogcímen zártkörű pályázati hirdetmény útján történő értékesítéséről olvasás/letöltés VII.12.
 231/2017. A jászberényi 4680/5/A/17 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről, vételárának megállapításáról és az ingatlan csere jogcímen zártkörű pályázati hirdetmény útján történő értékesítéséről olvasás/letöltés VII.12.
 230/2017. A jászberényi 6450/2 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 229/2017. Tiszteletdíjról történő lemondásról és alapítvány támogatásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 228/2017. Az „Animal Help” Alapítvány támogatásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 227/2017. A Talentum Alapítvány támogatásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 226/2017. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány támogatásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 225/2017. A Jász Múzeum 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés VII.12.
 224/2017. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 223/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről. olvasás/letöltés VII.12.
 222/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről. olvasás/letöltés VII.12.
 221/2017. A Jászberény Kossuth L. u. 14-16-18. szám alatti Társasház részére visszatérítendő támogatás biztosításáról olvasás/letöltés VII.12.
 220/2017. A költségvetési előirányzatok átcsoportosítására. olvasás/letöltés VII.12.
 219/2017. A Jászberényi Futball Club részére visszatérítendő támogatás biztosításáról. olvasás/letöltés VII.12.
 218/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról. olvasás/letöltés VII.12.
 217/2017. A Jászberény Kossuth L. u. 14-16-18. szám alatti Társasház részére visszatérítendő támogatás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről. olvasás/letöltés VII.12.
 216/2017. A költségvetési előirányzatok átcsoportosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről. olvasás/letöltés VII.12.
 215/2017. A Jászberényi Futball Club részére visszatérítendő támogatás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről. olvasás/letöltés VII.12.
 Z-214/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. június 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VI.14.
 Z-213/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. június 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VI.14.
 211/2017. A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 azonosítószámú, „Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben” című projekt megvalósítása során, a projekt költségvetésében szereplő – nem támogatott – tevékenységek fedezetének biztosításáról olvasás/letöltés VI.14.
 210/2017. „A közepes méretű városok vidékies térségei elérhetőségének javítása célcsoport vezérelt megközelítésen keresztül a Duna régióban” című pályázaton való indulásról és szükséges önerő biztosításáról olvasás/letöltés VI.14.
 209/2017. Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról olvasás/letöltés VI.14.
 208/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló, villamos energia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a tagfenntartási és gesztori nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő közbeszerzési tanácsadói szerződés aláírásáról olvasás/letöltés VI.14.
 207/2017. Tiszteletdíjról történő lemondásról és alapítványok támogatásáról olvasás/letöltés VI.14.
 206/2017. Önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására olvasás/letöltés VI.14.
 205/2017. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról olvasás/letöltés VI.14.
 204/2017. A jászberényi 8931/39 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlan 61 m2 nagyságú, valamint ugyanezen ingatlan 48 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról olvasás/letöltés VI.14.
 203/2017. A jászberényi 7707 hrsz-ú és a jászberényi 7709 hrsz-ú ingatlanok JSE Fogathajtó és Díjugrató Szakosztály részére történő haszonkölcsönbe adásáról olvasás/letöltés VI.14.
 202/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat és a Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület közötti együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról olvasás/letöltés VI.14.
 201/2017. A kosárlabda látvány-csapatsportág 2017/18-as támogatási időszakra szóló TAO-pályázatához kapcsolódó tárgyi eszköz beruházások megvalósításához szükséges önkormányzati hozzájárulások megadásáról olvasás/letöltés VI.14.
 200/2017. A kosárlabda látvány-csapatsportág 2017/18-as támogatási időszakra szóló TAO-pályázatainak támogatásáról olvasás/letöltés VI.14.
 199/2017. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról olvasás/letöltés VI.14.
 198/2017. A Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének véleményezéséről olvasás/letöltés VI.14.
 197/2017. Köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításáról olvasás/letöltés VI.14.
 196/2017. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról olvasás/letöltés VI.14.
 195/2017. A Folklór Kulturális Közalapítvány támogatásáról olvasás/letöltés VI.14.
 194/2017. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról olvasás/letöltés VI.14.
 193/2017. A Talentum Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés VI.14.
 192/2017. Az „Iskolai nyári táborok pályázati kerete” előirányzatból alapítványok támogatásáról olvasás/letöltés VI.14.
 191/2017. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés alapján delegált képviselők felhatalmazásáról szóló 12/2016. (I. 20.) határozat módosításáról olvasás/letöltés VI.14.
 190/2017. A Sportkoncepcióban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés VI.14.
 189/2017. Beszámoló Jászberény Város Óvodai Intézményének szakmai tevékenységéről olvasás/letöltés VI.14.
 188/2017. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés VI.14.
 187/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés VI.14.
 186/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés VI.14.
 185/2017. A JTF DSE TAO-pályázatához szükséges önerő kiegészítéséről olvasás/letöltés VI.14.
 184/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés VI.14.
 183/2017. A JTF DSE TAO-pályázatához szükséges önerő kiegészítésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés VI.14.
 182/2017. A Kölyök Póló Suli Egyesület részére visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás biztosításáról szóló 248/2016. (IX. 14.) határozat módosításáról olvasás/letöltés V.10.
 181/2017. Ingatlanok vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározásáról olvasás/letöltés V.10.
 180/2017. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatásáról olvasás/letöltés V.10.
 179/2017. A „Civil szervezetek pályázati kerete” előirányzatból Alapítványok támogatásáról olvasás/letöltés V.10.
 178/2017. A Jászsági Népművészeti Műhely Egyesülettel kötendő közművelődési megállapodás elfogadásáról olvasás/letöltés V.10.
 177/2017. Pedagógus bírósági ülnöki megbízatás megszűnésének megállapításáról olvasás/letöltés V.10.
 176/2017. A 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről olvasás/letöltés V.10.
 175/2017. A 2016. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés V.10.
 174/2017. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés V.10.
 173/2017. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés V.10.
 172/2017. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés V.10.
 171/2017. A 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés V.10.
 170/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés V.10.
 169/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés V.10.
 168/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 10-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés V.10.
 167/2017. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.12.
 166/2017. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.12.
 165/2017. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.12.
 163/2017. a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zárkörűen Működő Részvénytársaság alaptőke leszállításáról és Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés IV.12
 162/2017. A jászberényi 728/6 hrsz-ú, 1 ha 1597 m2 nagyságú, kivett ipari terület megnevezésű ingatlan bérbeadásáról olvasás/letöltés IV.12
 161/2017. A jászberényi 728/5 hrsz-ú, 1 ha 1127 m2 nagyságú, kivett ipari terület megnevezésű ingatlan bérbeadásáról olvasás/letöltés IV.12
 160/2017. A jászberényi 728/4 hrsz-ú, 1 ha 1073 m2 nagyságú, kivett ipari terület megnevezésű ingatlan bérbeadásáról olvasás/letöltés IV.12
 159/2017. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0007 azonosítószámú projektje keretében a jászberényi 0270/4 hrsz-ú, természetben Jászberény külterületén található ingatlanon megvalósult beruházás során keletkezett vagyon térítés nélküli tulajdonba vételéről olvasás/letöltés IV.12
 158/2017. A Jászberényi vásártér infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról olvasás/letöltés IV.12
 157/2017. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – Gézengúz óvoda fejlesztését célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosításáról olvasás/letöltés IV.12
 156/2017. A működési, sportrendezvény-szervezési és létesítmény-használati pályázati keretből a Cori-Kör Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés IV.12
 155/2017. A Medicopter Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés IV.12
 154/2017. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés IV.12
 153/2017. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról olvasás/letöltés IV.12
 152/2017. Mezőőri pályázat elbírálásáról olvasás/letöltés IV.12
 151/2017. A mezőőri pályázat elbírálására irányuló előterjesztés kapcsán a sorrend megállapító szavazás során Nagy Máté jelöltre leadott szavazatokról olvasás/letöltés IV.12
 150/2017. A mezőőri pályázat elbírálására irányuló előterjesztés kapcsán a sorrend megállapító szavazás során Kovács Kornél Attila jelöltre leadott szavazatokról olvasás/letöltés IV.12
 149/2017. A mezőőri pályázat elbírálására irányuló előterjesztés kapcsán a sorrend megállapító szavazás során Dombai Tibor jelöltre leadott szavazatokról olvasás/letöltés IV.12
 148/2017. A Jászberény város településrendezési eszközeinek 0611/15 hrsz-ú ingatlant érintő módosításáról a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti teljes eljárással olvasás/letöltés IV.12
 147/2017. Jászberény Város településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei, valamint településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete készítésekor, módosításakor alkalmazandó partnerségi egyeztetési szabályok módosításának elfogadásáról olvasás/letöltés IV.12
 146/2017. A Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak 2016. évi időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés IV.12
 145/2017. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés IV.12
 144/2017. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés IV.12
 143/2017. A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2016. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztató tudomásulvételéről olvasás/letöltés IV.12
 142/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés IV.12
 141/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés IV.12
 140/2017. Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására irányuló – Sün Sámuel óvoda bővítését célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosításáról olvasás/letöltés IV.12
 139/2017. A Kölyök Póló Suli Egyesület TAO-pályázatának támogatásáról szóló 221/2016. (VII. 13.) határozat módosításáról olvasás/letöltés IV.12
 138/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés IV.12
 137/2017. Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására irányuló – Sün Sámuel óvoda bővítését célzó – pályázat benyújtására, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés IV.12
 136/2017. A Kölyök Póló Suli Egyesület TAO-pályázatának támogatásáról szóló 221/2016. (VII. 13.) határozat módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés IV.12
 Z-118/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-117/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-116/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-112/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-111/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-110/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-104/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-103/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-99/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-98/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-97/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-87/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-86/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-85/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-84/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-70/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-69/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-58/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-57/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-56/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-51/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-48/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 Z-47/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2017. február 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.15.
 135/2017. A külterületi helyi közutak fejlesztése és az utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése tárgyában kiírt VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról, a pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról szóló 318/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat módosításáról olvasás/letöltés III.18.
 134/2017. A Jászberényi Sportegyesület Jégkorong Szakosztálya részére TAO önerő biztosításáról előirányzat átcsoportosításával olvasás/letöltés III.18.
 133/2017. „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című, EFOP-4.1.7-16 kódszámú pályázaton történő részvétel érdekében az Eördögh-ház (5100 Jászberény, Kossuth L. u. 35.) bérbeadásáról olvasás/letöltés III.18.
 132/2017. Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerűsített eljárással olvasás/letöltés III.18.
 131/2017. Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításáról a 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti teljes eljárással olvasás/letöltés III.18.
 130/2017. Jászberény Város 2017. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadásáról olvasás/letöltés III.18.
 129/2017. Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról olvasás/letöltés III.18.
 128/2017. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztését biztosító hitel felvételéről olvasás/letöltés III.18.
 127/2017. Házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátásáról olvasás/letöltés III.18.
 126/2017. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásulvételéről olvasás/letöltés III.18.
 125/2017. Jászberény - Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés III.18.
 124/2017. A kulturális tanácsadó 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásulvételéről olvasás/letöltés III.18.
 123/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés III.18.
 122/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés III.18.
 121/2017. A Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának jóváhagyásáról olvasás/letöltés III.18.
 120/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 8-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés III.18.
 119/2017. A Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának jóváhagyására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés III.18.
 45/2017. A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” tárgyában kiírt EFOP-1.5.3-16 pályázat benyújtásáról olvasás/letöltés II.15.
 44/2017. Az általános iskolai felvételi körzetekről olvasás/letöltés II.15.
 43/2017. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról olvasás/letöltés II.15.
 42/2017. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesülettel kötendő közművelődési megállapodás elfogadásáról olvasás/letöltés II.15.
 41/2017. Tiszteletdíjról történő lemondásról és egyesület támogatásáról olvasás/letöltés II.15.
 40/2017. Jászberény város településszerkezeti tervének elfogadásáról olvasás/letöltés II.15.
 39/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatról olvasás/letöltés II.15.
 38/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi középtávú vagyongazdálkodási tervéről olvasás/letöltés II.15.
 37/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről olvasás/letöltés II.15.
 36/2017. A Jászberényi FC 2016. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2016. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés II.15.
 35/2017. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott ingatlanvagyon 2016. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés II.15.
 34/2017. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2016. évi változásairól szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés II.15.
 33/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés II.15.
 32/2017. a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés II.15.
 31/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés II.15.
 Z-330/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. december 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.14.
 Z-329/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. december 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.14.
 30/2017. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság nem képviselői tagjának felmentéséről és új tag megválasztásáról olvasás/letöltés I.18.
 29/2017. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem képviselői tagjának felmentéséről és új tag megválasztásáról olvasás/letöltés I.18.
 28/2017. Az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökének felmentéséről és új elnök megválasztásáról olvasás/letöltés I.18.
 27/2017. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnökének felmentéséről és új elnök megválasztásáról olvasás/letöltés I.18.
 26/2017. A Városfejlesztési Bizottság elnökének felmentéséről, új elnök és új képviselő bizottsági tag megválasztásáról olvasás/letöltés I.18.
 25/2017. A „Múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” tárgyában kiírt EFOP-4.1.9-16 kódszámú pályázat benyújtásáról olvasás/letöltés I.18.
 24/2017. A „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” tárgyában kiírt EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról olvasás/letöltés I.18.
 23/2017. A „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” tárgyban kiírt KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtásáról olvasás/letöltés I.18.
 22/2017. A jászberényi 5990 hrsz-ú, természetben Jászberény, Sportpálya u. térségében található ingatlan jelzálogjoggal történő megterheléséről, és a nevezett ingatlanon megvalósított beruházás során keletkezett vagyon térítés nélküli átvételéről olvasás/letöltés I.18.
 21/2017. Házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátásáról olvasás/letöltés I.18.
 20/2017. A Gorkij utca elnevezésének módosításáról olvasás/letöltés I.18.
 19/2017. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás felhasználásának és elszámolási határidejének módosításáról olvasás/letöltés I.18.
 18/2017. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról olvasás/letöltés I.18.
 17/2017. a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról olvasás/letöltés I.18.
 16/2017. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve módosításáról olvasás/letöltés I.18.
 15/2017. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról olvasás/letöltés I.18.
 14/2017. A főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról olvasás/letöltés I.18.
 13/2017. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására irányuló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról olvasás/letöltés I.18.
 12/2017. A főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására irányuló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról olvasás/letöltés I.18.
 11/2017. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról olvasás/letöltés I.18.
 10/2017. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására irányuló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról olvasás/letöltés I.18.
 9/2017. A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról olvasás/letöltés I.18.
 8/2017. A jászberényi 5910/3 hrsz-ú, természetben Jászberény, Rákóczi út térségében található és a jászberényi 5910/4 hrsz-ú, természetben Jászberény, Sportpálya utca 2. szám alatti ingatlanok telekegyesítéséről, a jászberényi 5910/4 hrsz-ba történő összevonásáról olvasás/letöltés I.18.
 7/2017. A jászberényi 5910/4 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonból korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná történő átminősítéséről olvasás/letöltés I.18.
 6/2017. A 2016. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés I.18.
 5/2017. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés I.18.
 4/2017. A 2016. évi közmunka programokban foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről olvasás/letöltés I.18.
 3/2017. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés I.18.
 2/2017. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés I.18.
 1/2017. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 18-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés I.18.
 327/2016. A jászberényi 4680/4 hrsz.-ú kivett park megnevezésű ingatlan teljes területének (7304 m2), illetve a 4684 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan 384 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról olvasás/letöltés XII.14.
 326/2016. A jászberényi 8931/39 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan, 109 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról olvasás/letöltés XII.14.
 325/2016. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról olvasás/letöltés XII.14.
 324/2016. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról olvasás/letöltés XII.14.
 323/2016. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat létszámának módosításáról olvasás/letöltés XII.14.
 322/2016. Szatmári Antalné alpolgármester jutalmazásáról olvasás/letöltés XII.14.
 321/2016. Szatmári Antalné alpolgármester jutalmazására irányuló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról olvasás/letöltés XII.14.
 320/2016. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról olvasás/letöltés XII.14.
 319/2016. A hulladékkezelési közszolgáltatás keretein belül a gyűjtés és szállítás-ellátása, valamint a kapcsolódó hatáskör átruházásáról olvasás/letöltés XII.14.
 318/2016. A külterületi helyi közutak fejlesztése és az utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése tárgyában kiírt VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról, a pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról olvasás/letöltés XII.14.
 317/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló, földgázenergia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a tagfenntartási és gesztori nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő közbeszerzési tanácsadói szerződés aláírásáról olvasás/letöltés XII.14.
 316/2016. A Szolnoki Tankerületi Központ által fenntartott jászberényi köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adásáról olvasás/letöltés XII.14.
 315/2016. Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésének a Szolnoki Tankerületi Központ részére történő átadásáról olvasás/letöltés XII.14.
 314/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi folyószámla hitelszerződésének megkötéséről olvasás/letöltés XII.14.
 313/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról olvasás/letöltés XII.14.
 312/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve jóváhagyásáról olvasás/letöltés XII.14.
 311/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról olvasás/letöltés XII.14.
 310/2016. Gyermekek átmeneti otthoni ellátásáról olvasás/letöltés XII.14.
 309/2016. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának jóváhagyásáról olvasás/letöltés XII.14.
 308/2016. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában működő Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetéséről olvasás/letöltés XII.14.
 307/2016. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatos további döntések meghozataláról olvasás/letöltés XII.14.
 306/2016. Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XII.14.
 305/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XII.14.
 304/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XII.14.
 303/2016. Köznevelési szerződéssel kapcsolatos önkormányzati vélemény megalkotásáról olvasás/letöltés XII.14.
 302/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés XII.14.
 301/2016. A köznevelési szerződéssel kapcsolatos önkormányzati vélemény megalkotására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés XII.14.
 300/2016. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő közművelődési megállapodás elfogadásáról olvasás/letöltés XI.09.
 299/2016. Önkormányzati tulajdonú terület haszonkölcsönbe adásáról olvasás/letöltés XI.09.
 298/2016. Az általános iskolai felvételi körzetekről olvasás/letöltés XI.09.
 297/2016. A civil szervezetek 2016. évi pályázati keretéből alapítványok támogatásáról olvasás/letöltés XI.09.
 296/2016. Jászberény város településrendezési tervének felülvizsgálatában és részterületeket érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról olvasás/letöltés XI.09.
 295/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi Összesített Közbeszerzési Tervének módosításáról olvasás/letöltés XI.09.
 294/2016. Jászberény Város Ifjúsági Stratégiájának elfogadásáról olvasás/letöltés XI.09.
 293/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről olvasás/letöltés XI.09.
 292/2016. A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés XI.09.
 291/2016. Az Ifjúsági Önkormányzat 2016. évi működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XI.09.
 290/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XI.09.
 289/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés XI.09.
 288/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 9-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés XI.09.
 287/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.12.
 286/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.12.
 285/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.12.
 284/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.12.
 283/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.12.
 282/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. október 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.12.
 280/2016. Alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásról olvasás/letöltés X.12.
 279/2016. A jászberényi 7684 hrsz.-ú, illetve a 7661 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlanok, 424 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról olvasás/letöltés X.12.
 278/2016. Jászberény Városi Zagyvára vonatkozó horgászrend elfogadásáról, területi engedély árának megállapításáról olvasás/letöltés X.12.
 277/2016. Közművelődési megállapodás megkötéséről olvasás/letöltés X.12.
 276/2016. A Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumi tagjának választárásról és alapító okiratának módosításáról olvasás/letöltés X.12.
 275/2016. A „Tehetséget 2000!-re” Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés X.12.
 274/2016. Tiszteletdíj lemondásáról és alapítványok támogatásáról olvasás/letöltés X.12.
 273/2016. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatásáról olvasás/letöltés X.12.
 272/2016. Jászberényi ingatlanok ingatlancsere jogcímen történő együttes értékesítésére kiírt zártkörű versenytárgyalás elbírálásáról olvasás/letöltés X.12.
 271/2016. A jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatti ingatlan (Bathó Palota) értékesítésére kiírt nyilvános versenytárgyalás elbírálásáról olvasás/letöltés X.12.
 270/2016. A jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatt található ingatlan (Bathó Palota) értékesítésére kiírt nyilvános versenytárgyalás elbírálására irányuló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról olvasás/letöltés X.12.
 269/2016. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasításáról olvasás/letöltés X.12.
 268/2016. A Mezei őrszolgálat és a Közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés X.12.
 267/2016. A Jászberény területén működő oktatási intézmények működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés X.12.
 266/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés X.12.
 265/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés X.12.
 264/2016. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének ideiglenes megbízásáról olvasás/letöltés X.12.
 263/2016. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátásáról olvasás/letöltés X.12.
 262/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés X.12.
 261/2016. A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének ideiglenes megbízására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés X.12.
 260/2016. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről olvasás/letöltés X.12.
 259/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. szeptember 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IX.14
 257/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. szeptember 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IX.14
 256/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. szeptember 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IX.14
 254/2016. Ingatlanok vételárának megállapításáról és csere jogcímen zártkörű versenytárgyalási eljárás lefolytatásáról olvasás/letöltés IX.14
 253/2016. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról olvasás/letöltés IX.14
 252/2016. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról olvasás/letöltés IX.14
 251/2016. A Tehetséget 2000!-re Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés IX.14
 250/2016. A TALENTUM Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés IX.14
 249/2016. A LEHEL Kosársuli Kft. TAO-pályázatának támogatásáról olvasás/letöltés IX.14
 248/2016. A Kölyök Póló Suli Egyesület részére visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás biztosításáról olvasás/letöltés IX.14
 247/2016. Jászberényi Tanítóképző Főiskola Diáksport Egyesület Kézilabda Szakosztályával való hosszú távú együttműködésről olvasás/letöltés IX.14
 246/2016. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyásáról olvasás/letöltés IX.14
 245/2016. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról olvasás/letöltés IX.14
 244/2016. A Jász Múzeum Működési engedély módosítási kérelmének benyújtásáról olvasás/letöltés IX.14
 243/2016. A Humán Erőforrás Bizottság tagjának megválasztásáról olvasás/letöltés IX.14
 242/2016. Balog Donát a Humán Erőforrás Bizottság tagjának megválasztásával kapcsolatos döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárásról olvasás/letöltés IX.14
 241/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről olvasás/letöltés IX.14
 240/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés IX.14
 239/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés IX.14
 238/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve módosításáról olvasás/letöltés IX.14
 237/2016. Üres körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződésről szóló szándéknyilatkozatról olvasás/letöltés IX.14
 236/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés IX.14
 235/2016. A Szabad Európa Nyilatkozat megtételére irányuló előterjesztés napirendre vételéről olvasás/letöltés IX.14
 234/2016. Üres körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződésről szóló szándéknyilatkozatra irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételéről. olvasás/letöltés IX.14
 233/2016. A Jászberény – Öregerdei gyermektábor fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 189/2016. (VI. 1.) Képviselő-testületi határozat módosításáról olvasás/letöltés VIII.25.
 232/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 25-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés VIII.25.
 231/2016. a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételhez szükséges kérelem benyújtásáról, valamint a szükséges önerő biztosítása. olvasás/letöltés VIII.11.
 230/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 11-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VIII.11.
 227/2016. Tiszteletdíj lemondásáról és alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés VII.13.
 226/2016. A turisztikai honlap létrehozásához szükséges átcsoportosításról olvasás/letöltés VII.13.
 225/2016. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. olvasás/letöltés VII.13.
 224/2016. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés VII.13.
 223/2016. A Jász Múzeum szakmai létszámának emeléséről olvasás/letöltés VII.13.
 222/2016. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozásról olvasás/letöltés VII.13.
 221/2016. A Kölyök Póló Suli Egyesület TAO-pályázatának támogatása olvasás/letöltés VII.13.
 220/2016. Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről szóló 10/2016. (I. 20.) határozat módosítása. olvasás/letöltés VII.13.
 219/2016. Házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátása. olvasás/letöltés VII.13.
 218/2016. A 30/2016. (IV. 29) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő pénzügyi fedezetének biztosítására vonatkozó kötelezettség vállalása. olvasás/letöltés VII.13.
 217/2016. A jászberényi 3905 hrsz.-ú, kivett udvar megnevezésű, 807 m2 nagyságú ingatlan teljes területének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés VII.13.
 216/2016. Jászberény, 0330/30 és a 0330/167 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonása. olvasás/letöltés VII.13.
 215/2016. Beszámoló Jászberény Város Óvodai Intézménye szakmai tevékenységéről olvasás/letöltés VII.13.
 214/2016. Beszámoló Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről. olvasás/letöltés VII.13.
 213/2016. Jászberény Város testvérvárosi kapcsolatairól szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VII.13.
 212/2016. Jászberény város demográfiai helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VII.13.
 211/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VII.13.
 210/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VII.13.
 209/2016. a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 azonosítószámú projekt keretében keletkezett víziközmű vagyon térítésmentes tulajdonba vétele. olvasás/letöltés VII.13.
 208/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. július 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VII.13.
 207/2016. A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 azonosítószámú projekt keretében keletkezett víziközmű vagyon térítésmentes tulajdonba vételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VII.13.
 206/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. június 8-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VI.08.
 204/2016. FSI ST 20 B típusú tuskómaró berendezés bérbeadása. olvasás/letöltés VI.08.
 203/2016. A jászberényi 2414/11 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, 1720 m2 nagyságú ingatlan, 190 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés VI.08.
 202/2016. TALENTUM Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.08.
 201/2016. Az „Alapítvány a Jászberényi Állat- és Növénykertért” támogatása. olvasás/letöltés VI.08.
 200/2016. A „Jász Múzeumért” Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.08.
 199/2016. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. olvasás/letöltés VI.08.
 198/2016. Sipos Zoltán az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatásával kapcsolatos döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárás. olvasás/letöltés VI.08.
 197/2016. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületének fenntartásában lévő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményének tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezése. olvasás/letöltés VI.08.
 196/2016. A Sportkoncepcióban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.08.
 195/2016. A Jász Múzeum szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.08.
 194/2016. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.08.
 193/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VI.08.
 192/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VI.08.
 191/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 8-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VI.08.
 190/2016. A hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási díj megfizetéséhez való méltányossági hozzájárulásáról szóló 12/2003. (III. 28.) rendelet módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.08.
 189/2016. A Jászberény-Öregerdei gyermektábor fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtása. olvasás/letöltés V.11.
 188/2016. a Jászberény Városi Önkormányzat által, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megjelent felhíváson történő pályázat benyújtása. olvasás/letöltés V.11.
 187/2016. a Jászberény, Ifjúság utca útburkolatának felújítására benyújtandó pályázat pénzügyi fedezetének biztosítása. olvasás/letöltés V.11.
 186/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 1-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés V.11.
 185/2016. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés V.11.
 184/2016. A jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatti ingatlan értékesítése. olvasás/letöltés V.11.
 183/2016. A jászberényi 4820 hrsz-ú, természetben Jászberény, Álmos u. 25. szám alatti ingatlan – bérlő részére történő – értékesítése. olvasás/letöltés V.11.
 182/2016. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. olvasás/letöltés V.11.
 181/2016. A „HELYET!” Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés V.11.
 180/2016. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés V.11.
 179/2016. Az Egyházi Iskoláért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés V.11.
 178/2016. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés V.11.
 177/2016. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés alapján delegált képviselők felhatalmazásáról szóló 12/2016. (I. 20.) képviselő-testületi határozat módosítása. olvasás/letöltés V.11.
 176/2016. Köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítása. olvasás/letöltés V.11.
 175/2016. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületének fenntartásában lévő Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezése. olvasás/letöltés V.11.
 174/2016. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztása. olvasás/letöltés V.11.
 173/2016. A 2015. évi belső ellenőrzési tevékenység. olvasás/letöltés V.11.
 172/2016. A 2015. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.11.
 171/2016. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.11.
 170/2016. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.11.
 169/2016. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.11.
 168/2016. Balogh Béla a Folklór Kulturális Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval kapcsolatos döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés V.11.
 167/2016. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.11.
 166/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.11.
 165/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.11.
 164/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés V.11.
 163/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. május 04-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés V.4.
 161/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. április 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.13.
 160/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. április 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.13.
 158/2016. Az ingatlanok tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megszerzéséről, illetve kisajátítási eljárás kezdeményezéséről szóló 178/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása. olvasás/letöltés IV.13.
 157/2016. Ingatlan tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megszerzéséről, illetve kisajátítási eljárás kezdeményezése. olvasás/letöltés IV.13.
 156/2016. A jászberényi 3921 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonná történő átminősítése. olvasás/letöltés IV.13.
 155/2016. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirat módosításáról szóló 131/2016. (III. 9.) számú határozatának módosítása. olvasás/letöltés IV.13.
 154/2016. Jászberény Fenntartható Energia Akciótervének elfogadása. olvasás/letöltés IV.13.
 153/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat által, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-1.2.1-15 jelű „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra Jászdózsa településsel, mint konzorciumi partnerrel együtt történő pályázat benyújtása. olvasás/letöltés IV.13.
 152/2016. A Jászberény, Cserőhalmi Kálvária restaurálási munkáira vonatkozó adományozási felajánlás elfogadása. olvasás/letöltés IV.13.
 151/2016. A Városok, Falvak Szövetségéhez történő csatlakozás. olvasás/letöltés IV.13.
 150/2016. A civil szervezetek 2016. évi pályázati keretéből alapítványok támogatása. olvasás/letöltés IV.13.
 149/2016. A Jászberény, Magyar utca – Vásárhelyi utca környéke közmű ellátásának tervezésére érkezett ajánlatok értékeléséről, a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról szóló 44/2016. (III. 11.) Városfejlesztési Bizottsági határozattal kapcsolatos döntés meghozatala. olvasás/letöltés IV.13.
 148/2016. A Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés IV.13.
 147/2016. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés IV.13.
 146/2016. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés IV.13.
 145/2016. A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2015. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztató tudomásulvétele. olvasás/letöltés IV.13.
 144/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IV.13.
 143/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IV.13.
 142/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IV.13.
 Z-122/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-121/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-120/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-115/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-112/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-111/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-103/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-102/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-95/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-94/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-93/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-84/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-83/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-82/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-81/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-65/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-64/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-57/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-54/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-53/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-47/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z-46/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 141/2016. A jászberényi 3921 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. olvasás/letöltés III.09.
 140/2016. Ingatlanok vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározása. olvasás/letöltés III.09.
 139/2016. A jászberényi 9172/6 hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 55 m2 nagyságú ingatlan teljes területének, valamint a jászberényi 9015 hrsz.-ú, közterület megnevezésű, 8916 m2 nagyságú ingatlan 60 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés III.09.
 138/2016. A JKSE Kosársuli Kft. által a Bercsényi úti sportcsarnokon megvalósított beruházás során keletkezett vagyon átvétele. olvasás/letöltés III.09.
 137/2016. Meglévő közterület meghosszabbításának elnevezése. olvasás/letöltés III.09.
 136/2016. Közterület elnevezése. olvasás/letöltés III.09.
 135/2016. Nagyvisnyó Község Önkormányzatával - a Nagyvisnyói üdülőtábor felújítása érdekében - kötendő Együttműködési megállapodás elfogadása. olvasás/letöltés III.09.
 134/2016. A TALENTUM Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés III.09.
 133/2016. Gyermekek átmeneti otthoni ellátása. olvasás/letöltés III.09.
 132/2016. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. olvasás/letöltés III.09.
 131/2016. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirat módosítása. olvasás/letöltés III.09.
 130/2016. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagjainak megbízása. olvasás/letöltés III.09.
 129/2016. A Vizsgálóbizottság jelentésének elfogadása olvasás/letöltés III.09.
 128/2016. Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása. olvasás/letöltés III.09.
 127/2016. Jászberény Város 2016. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadása. olvasás/letöltés III.09.
 126/2016. Jászberény város településrendezési tervének felülvizsgálatához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségessége. olvasás/letöltés III.09.
 125/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés III.09.
 124/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés III.09.
 123/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 9-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés III.09.
 40/2016. Egyesület támogatása. olvasás/letöltés II.10.
 39/2016. Az általános iskolai felvételi körzetek olvasás/letöltés II.10.
 38/2016. a kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás kifejezése. olvasás/letöltés II.10.
 37/2016. A kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás kifejezésére irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés II.10.
 36/2016. a kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás kifejezésére irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés II.10.
 35/2016. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása. olvasás/letöltés II.10.
 34/2016. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés II.10.
 33/2016. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés II.10.
 32/2016. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés II.10.
 31/2016. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának jóváhagyása. olvasás/letöltés II.10.
 30/2016. Jászberény Város Környezetvédelmi Programja (2016-2021) elfogadása. olvasás/letöltés II.10.
 29/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi középtávú vagyongazdálkodási terve. olvasás/letöltés II.10.
 28/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Koncepciójának (2016-2019) elfogadása. olvasás/letöltés II.10.
 27/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei olvasás/letöltés II.10.
 26/2016. A Jászberényi FC 2015. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2015. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.10.
 25/2016. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott ingatlanvagyon 2015. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.10.
 24/2016. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2015. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.10.
 23/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele olvasás/letöltés II.10.
 22/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés II.10.
 21/2016. Bizottsági elnök felmentéséről és új elnök megválasztása. olvasás/letöltés II.10.
 20/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 10-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés II.10.
 19/2016. Bizottsági elnök felmentésére és új elnök megválasztására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.10.
 Z-18/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2016. január 20-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.20.
 Z-476/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2015. december 23-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.23.
 Z-471/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2015. december 09-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.09.
 16/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat által, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok keretében megjelenő felhívásokra történő pályázatok benyújtása. olvasás/letöltés I.20.
 15/2016. Egyházakkal kötendő megállapodás. olvasás/letöltés I.20.
 14/2016. A "Jászok Földjén" Turisztikai Egyesület működési feltételeinek biztosítása. olvasás/letöltés I.20.
 13/2016. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület nyertes pályázatának előfinanszírozásához szükséges összeg visszatérítendő támogatás formájában történő biztosításáról szóló 150/2014. (IV. 29.) határozat módosítása. olvasás/letöltés I.20.
 12/2016. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés alapján delegált képviselők felhatalmazása. olvasás/letöltés I.20.
 11/2016. A Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozásának támogatása. olvasás/letöltés I.20.
 10/2016. Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötése. olvasás/letöltés I.20.
 9/2016. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. olvasás/letöltés I.20.
 8/2016. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. olvasás/letöltés I.20.
 7/2016. A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. olvasás/letöltés I.20.
 6/2016. A Jászberény Városi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadása. olvasás/letöltés I.20.
 5/2016. A 2015. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés I.20.
 4/2016. A 2015. évi közfoglalkoztatási programok végrehajtása. olvasás/letöltés I.20.
 3/2016. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés I.20.
 2/2016. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés I.20.
 1/2016. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 20-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés I.20.
 474/2015. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás részére visszatérítendő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.23.
 473/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 23-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XII.23.
 469/2015. A jászberényi 0335/26 hrsz-ú ingatlan haszonbérbeadása. olvasás/letöltés XII.09.
 468/2015. Előterjesztés a Fenntartható Fejlődés Helyi Programja (Local Agenda 21) tanulmány elfogadása. olvasás/letöltés XII.09.
 467/2015. A „HELYET” Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés XII.09.
 466/2015. A Hűtőgépgyár Horgász Egyesülettel fennálló haszonbérleti szerződés meghosszabbítása. olvasás/letöltés XII.09.
 465/2015. A Vasas Sporthorgász Egyesülettel fennálló haszonbérleti- és haszonkölcsön szerződések meghosszabbítása. olvasás/letöltés XII.09.
 464/2015. A Rákbetegek Országos Szervezete Jászberényi Napforduló Szolgálata és Támasz Klubja helyiséghasználati szerződésének meghosszabbítása. olvasás/letöltés XII.09.
 463/2015. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműköde. olvasás/letöltés XII.09.
 462/2015. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködésre irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elfogadása. olvasás/letöltés XII.09.
 461/2015. A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködésre irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elfogadása. olvasás/letöltés XII.09.
 460/2015. A gyermekek átmeneti otthoni ellátása. olvasás/letöltés XII.09.
 459/2015. A Jászsági Többcélú Társulás megszűnése következtében létrejött tulajdonközösség megszüntetése. olvasás/letöltés XII.09.
 458/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi folyószámla hitelszerződésének megkötése. olvasás/letöltés XII.09.
 457/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi ellenőrzési tervének elfogadása. olvasás/letöltés XII.09.
 456/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve jóváhagyása. olvasás/letöltés XII.09.
 455/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve jóváhagyására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés XII.09.
 454/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve jóváhagyására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés XII.09.
 453/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója. olvasás/letöltés XII.09.
 452/2015. Határozatok hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés XII.09.
 451/2015. A Jászberény Város Idősek Otthona igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat eredménytelennek nyilvánítása. olvasás/letöltés XII.09.
 450/2015. A helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés XII.09.
 449/2015. A helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés XII.09.
 448/2015. A helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés XII.09.
 447/2015. a Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.09.
 446/2015. Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XII.09.
 445/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XII.09.
 444/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XII.09.
 443/2015. a „HELYET” Alapítvány támogatásáról a Humán Erőforrás Bizottság keretéből olvasás/letöltés XII.09.
 442/2015. A Folklór Kulturális Közalapítvány részére visszatérítendő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.09.
 441/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 9-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XII.09.
 440/2015. a „HELYET” Alapítvány támogatására a Humán Erőforrás Bizottság keretéből elnevezésű sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XII.09.
 439/2015. A Folklór Kulturális Közalapítvány részére visszatérítendő támogatás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XII.09.
 Z-438/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselö-testületének 2015. november 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XI.11.
 435/2015. Az új közterület (utca) elnevezéséről szóló 28/2003. (II. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása. olvasás/letöltés XI.11.
 434/2015. Az általános iskolai felvételi körzethatár meghatározásának véleményezése. olvasás/letöltés XI.11.
 433/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat és a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft. közötti vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kérdések megtárgyalása. olvasás/letöltés XI.11.
 432/2015. A jászberényi 6027/2 hrsz-ú, természetben Jászberény, Líceum u. 2. szám alatt található ingatlan (jégcsarnok) jelzálogjoggal történő megterhelése. olvasás/letöltés XI.11.
 431/2015. Alapítványok támogatása. olvasás/letöltés XI.11.
 430/2015. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. olvasás/letöltés XI.11.
 429/2015. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés XI.11.
 428/2015. A Vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló Z-179/2015. (II. 27.) határozat módosítása. olvasás/letöltés XI.11.
 427/2015. A Jászberény Város Idősek Otthona fenntartásának Jászladány Nagyközségi Önkormányzat részére történő átadása. olvasás/letöltés XI.11.
 426/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzete. olvasás/letöltés XI.11.
 425/2015. A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XI.11.
 424/2015. A Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat létrehozásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XI.11.
 423/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XI.11.
 422/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XI.11.
 421/2015. Zálogajánlat megtétele. olvasás/letöltés XI.11.
 420/2015. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerületének fenntartásában lévő Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázatok véleményezése. olvasás/letöltés XI.11.
 419/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XI.11.
 418/2015. Zálogajánlat megtételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele olvasás/letöltés XI.11.
 417/2015. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XI.11.
 Z-416/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.14.
 414/2015. A jászberényi 9063 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 1623 m² nagyságú ingatlan 877 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés X.14.
 413/2015. A jászberényi 4665 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlan 3061 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés X.14.
 412/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 13388 hrsz-ú ingatlan 5982 m2 nagyságú részterületének haszonbérbe adásáról szóló 358/2015. (VII. 15.) számú határozat módosítása. olvasás/letöltés X.14.
 411/2015. Jászberény közvilágítási hálózatának bővítéséről és az ahhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. olvasás/letöltés X.14.
 410/2015. A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete tagjai sorába történő csatlakozás. olvasás/letöltés X.14.
 409/2015. A Bercsényi úti sportcsarnok üzemeltetési feladatainak ellátása tárgyban a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal fennálló szerződés módosítása. olvasás/letöltés X.14.
 408/2015. A Déryné Nyugdíjas Klub helyiséghasználati szerződésének meghosszabbítása. olvasás/letöltés X.14.
 407/2015. A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakközépiskolája és Szakiskolája közfeladatának ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adása. olvasás/letöltés X.14.
 406/2015. Feladat-ellátási szerződések megkötése. olvasás/letöltés X.14.
 405/2015. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. olvasás/letöltés X.14.
 404/2015. Az Jászberény Város Idősek Otthonának a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat részére történő átadása. olvasás/letöltés X.14.
 403/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés X.14.
 402/2015. Az önkormányzati rendeletek módosítására, a helyi népszavazásról szóló és a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló önkormányzati rendeletek megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés X.14.
 401/2015. Az önkormányzati rendeletek módosítására, a helyi népszavazásról szóló és a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló önkormányzati rendeletek megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés X.14.
 400/2015. A Közterület-felügyelet és a Mezei őrszolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés X.14.
 399/2015. átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés X.14.
 398/2015. a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés X.14.
 397/2015. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 jelű „Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt keretében beszerzett házi komposztáló edények tulajdonjogának átruházása. olvasás/letöltés X.14.
 396/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés X.14.
 395/2015. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 jelű „Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt keretében beszerzett házi komposztáló edények tulajdonjogának átruházására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés X.14.
 394/2015. A KEOP-2015-4.10.0/U kódszámú, „Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” tárgyú fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítása. olvasás/letöltés IX.24
 393/2015. Bevételi előirányzatok és az általános tartalék módosítása. olvasás/letöltés IX.24
 392/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IX.24
 391/2015. A jászberényi 5547/134 hrsz.-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 1016 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról szóló 295/2015. (V. 13.) határozat hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés IX.9.
 390/2015. A jászberényi 3975 hrsz.-ú, Varga utca nevű és a jászberényi 3977 hrsz.-ú, Kaszás utca nevű, közterület megnevezésű, összesen 2759 m² nagyságú ingatlanok 286 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés IX.9.
 389/2015. Ingatlanok értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapítása. olvasás/letöltés IX.9.
 388/2015. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítése. olvasás/letöltés IX.9.
 387/2015. A “Városi Könyvtárért" Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés IX.9.
 386/2015. A TALENTUM Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés IX.9.
 385/2015. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés IX.9.
 384/2015. A Kutyákkal az Életért Alapítvány támogatásáról szóló 348/2015. (VII. 15.) határozat módosítása. olvasás/letöltés IX.9.
 383/2015. Az önkormányzathoz beérkezett igények támogatása. olvasás/letöltés IX.9.
 382/2015. Az önkormányzathoz beérkezett igények támogatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés IX.9.
 381/2015. Az önkormányzathoz beérkezett igények támogatására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés IX.9.
 380/2015. Együttműködési Megállapodás elfogadásáról a Jász Piacért Egyesülettel a helyi kis- és őstermelők piacra jutásának támogatása érdekében olvasás/letöltés IX.9.
 379/2015. A „Jászok dicsérete” munkacímű színpadi előadás támogatásáról szóló 208/2015. (IV. 15.) határozat módosítása. olvasás/letöltés IX.9.
 378/2015. A Vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló Z-179/2015. (II. 27.) határozat módosítása. olvasás/letöltés IX.9.
 377/2015. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához történő csatlakozás. olvasás/letöltés IX.9.
 376/2015. Jászberény Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása. olvasás/letöltés IX.9.
 375/2015. A Jászberény Város Idősek Otthona igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírása. olvasás/letöltés IX.9.
 374/2015. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírása. olvasás/letöltés IX.9.
 373/2015. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület PannonEagle című pályázatához szükséges támogatói nyilatkozat megtétele. olvasás/letöltés IX.9.
 372/2015. A Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozás olvasás/letöltés IX.9.
 371/2015. Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása. olvasás/letöltés IX.9.
 370/2015. Jászberény város szabályozási tervének településrendezési előírások miatti módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés IX.9.
 369/2015. 2015.I.félévi költségvetési beszámoló olvasás/letöltés IX.9.
 368/2015. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi víziközmű szolgáltatási tevékenysége. olvasás/letöltés IX.9.
 367/2015. Jászberény város demográfiai helyzetének az ezredfordulót követő alakulásáról és a helyi intézkedési lehetőségek számbavételéről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IX.9.
 366/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IX.9.
 365/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IX.9.
 364/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 9-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IX.9.
 363/2015. Településrendezési előírások módosítása. olvasás/letöltés VIII.12.
 362/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 12-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VIII.12.
 361/2015. A Jászberény-Jászjákóhalma közös szennyvíz elvezetési és tisztítási projekttel összefüggésben elnyert többletforrással arányos további önerő pénzügyi fedezetének biztosítása. olvasás/letöltés VII.28.
 360/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 28-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VII.28.
 359/2015. Ingatlanok értékesítése. olvasás/letöltés VII.15.
 358/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő jászberényi 13388 hrsz-ú ingatlan 5982 m2 nagyságú részterületének haszonbérbe adása. olvasás/letöltés VII.15.
 357/2015. Az önkormányzati tulajdonú jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 1080 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés VII.15.
 356/2015. Képfelvevővel megfigyelt közterület kijelölése. olvasás/letöltés VII.15.
 355/2015. A Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló, villamos energia és közvilágítás beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a 2013. július 31-én megkötött szindikátusi szerződés alapján létrejött tagság fenntartására vonatkozó nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő megbízási szerződés aláírása. olvasás/letöltés VII.15.
 354/2015. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Jászberény Város Önkormányzata közötti vagyonkezelési szerződés módosítása. olvasás/letöltés VII.15.
 353/2015. A Berény Utónevű Települések Szövetsége Egyesület részére fizetendő 2015. évi tagdíj. olvasás/letöltés VII.15.
 352/2015. A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2015. évi tagdíjról olvasás/letöltés VII.15.
 351/2015. Az augusztus 20-i városi ünnepség szónokának felkérése. olvasás/letöltés VII.15.
 350/2015. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozás. olvasás/letöltés VII.15.
 349/2015. A Folklór Kulturális Közalapítvány támogatása. olvasás/letöltés VII.15.
 348/2015. A Kutyákkal az Életért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VII.15.
 347/2015. A civil szervezetek 2015. évi bővített pályázati keretéből alapítványok támogatása. olvasás/letöltés VII.15.
 346/2015. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés VII.15.
 345/2015. A területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi szolgálatok támogatása. olvasás/letöltés VII.15.
 344/2015. Beszámoló Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről olvasás/letöltés VII.15.
 343/2015. Tájékoztató a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház helyzetéről a struktúraváltás lehetőségeinek figyelembe vétele. olvasás/letöltés VII.15.
 342/2015. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház helyzetéről a struktúraváltás lehetőségeinek figyelembe vételével kapcsolatos tájékoztató napirendről történő levétele. olvasás/letöltés VII.15.
 341/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VII.15.
 340/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VII.15.
 339/2015. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. olvasás/letöltés VII.15.
 338/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 15-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VII.15.
 337/2015. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele olvasás/letöltés VII.15.
 336/2015. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos nyilatkozat. olvasás/letöltés VI.10.
 335/2015. Köznevelési intézmény névváltoztatásával kapcsolatos önkormányzati vélemény. olvasás/letöltés VI.10.
 334/2015. A jászberényi 9172/7 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítése. olvasás/letöltés VI.10.
 333/2015. A jászberényi 3948/59 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítése. olvasás/letöltés VI.10.
 332/2015. A jászberényi 8931/39 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítése. olvasás/letöltés VI.10.
 331/2015. A jászberényi 2311/2 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítése. olvasás/letöltés VI.10.
 330/2015. A jászberényi 1126 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonná történő átminősítése. olvasás/letöltés VI.10.
 329/2015. A jászberényi 5551/1 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Korcsolya utca 5. szám alatt található ingatlan tekintetében a Yakuzák SE-vel megkötött haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, és az ingatlannak az Y Brand Kft. részére történő bérbeadása. olvasás/letöltés VI.10.
 328/2015. A jászberényi 6027/2 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Rákóczi út térségében található ingatlan (jégpálya) működtetésre történő átadása. olvasás/letöltés VI.10.
 327/2015. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – Lehel Strandfürdő és Uszoda fejlesztését célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 326/2015. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – a Kossuth L. és Serház utcai járdák rekonstrukcióját célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 325/2015. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – Gézengúz óvoda fejlesztését célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 324/2015. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” című pályázathoz szükséges Képviselő-testületi határozat meghozatala. olvasás/letöltés VI.10.
 323/2015. Jászberény Város Településfejlesztési Koncepciójának a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján történő jóváhagyása. olvasás/letöltés VI.10.
 322/2015. A Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megállapításáról szóló 176/2008. (VI. 12.) önkormányzati határozat mellékletének módosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 321/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 320/2015. A Jászberény Város Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításaa. olvasás/letöltés VI.10.
 319/2015. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 318/2015. A Jász Múzeum Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 317/2015. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 316/2015. Mezőőri pályázat elbírálása. olvasás/letöltés VI.10.
 315/2015. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, valamint Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VI.10.
 314/2015. Alapítványok támogatása. olvasás/letöltés VI.10.
 313/2015. Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.10.
 312/2015. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. olvasás/letöltés VI.10.
 311/2015. A JTF DSE TAO-pályázatának támogatása. olvasás/letöltés VI.10.
 310/2015. A Jászberényi Futball Club TAO-pályázatának támogatása. olvasás/letöltés VI.10.
 309/2015. A Jászberény város 2015-2019. évekre vonatkozó sportkoncepciójának elfogadása. olvasás/letöltés VI.10.
 308/2015. A Sportkoncepcióban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.10.
 307/2015. Jászberény Város Idősek Otthona – Jászladány – 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.10.
 306/2015. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.10.
 305/2015. Beszámoló Jászberény Város Óvodai Intézménye szakmai tevékenységéről olvasás/letöltés VI.10.
 304/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VI.10.
 303/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VI.10.
 302/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 10-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VI.10.
 301/2015. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása. olvasás/letöltés V.13.
 300/2015. Az Úttörő utca elnevezésének módosítása. olvasás/letöltés V.13.
 299/2015. A jászberényi 6348 hrsz-ú, közpark megnevezésű, valamint a jászberényi 6453 hrsz.-ú és a jászberényi 6361/2 hrsz.-ú közterület megnevezésű, összesen 11.767 m² nagyságú ingatlanok 3700 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés V.13.
 298/2015. A Jászberény, Kossuth Lajos utca 118. szám alatti társasház mellett fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés V.13.
 297/2015. A Jászberény, Nádor utca 3. szám alatti társasházakat körülölelő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés V.13.
 296/2015. A Jászberény, Nádor utca 1., illetve 2. szám alatti társasházakat körülölelő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés V.13.
 295/2015. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 1016 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés V.13.
 294/2015. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 718 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról szóló 24/2014. (I. 15.) határozat módosítása. olvasás/letöltés V.13.
 293/2015. A Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés V.13.
 292/2015. A Jászberényi Futball Club támogatása. olvasás/letöltés V.13.
 291/2015. a Yakuzák SE támogatása. olvasás/letöltés V.13.
 290/2015. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról a Jászsági Tűzoltóverseny megrendezése. olvasás/letöltés V.13.
 289/2015. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés V.13.
 288/2015. A Lélegzet Gyermek és Ifjúságvédelmi Képességfejlesztő Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés V.13.
 287/2015. Az Egyházi Iskoláért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés V.13.
 286/2015. A técsői gyermekek jászberényi üdültetésének támogatása. olvasás/letöltés V.13.
 285/2015. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. olvasás/letöltés V.13.
 284/2015. A nyári gyermekétkeztetés tárgyú pályázat benyújtása. olvasás/letöltés V.13.
 283/2015. A 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása. olvasás/letöltés V.13.
 282/2015. A 2014. évi belső ellenőrzési tevékenység. olvasás/letöltés V.13.
 281/2015. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.13.
 280/2015. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.13.
 279/2015. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.13.
 278/2015. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.13.
 277/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.13.
 276/2015. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói tisztségére árajánlatok beszerzésére vonatkozó javaslatról szóló 66/2015. (V. 8.) Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsági határozattal kapcsolatos döntés meghozatala. olvasás/letöltés V.13.
 275/2015. A Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre Székház vizesblokk felújításának támogatásáról szóló 81/2015. (V. 7.) Városfejlesztési Bizottsági határozattal kapcsolatos döntés meghozatala. olvasás/letöltés V.13.
 274/2015. Tamás Zoltán a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre Székház vizesblokk felújításának támogatásáról szóló 81/2015. (V. 7.) Városfejlesztési Bizottsági határozattal kapcsolatos döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárás. olvasás/letöltés V.13.
 273/2015. A Lehel Vezér Gimnázium földszinti vizesblokkja felújításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 79/2015. (V. 7.) Városfejlesztési Bizottsági határozattal kapcsolatos döntés meghozatala. olvasás/letöltés V.13.
 272/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.13.
 271/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő jászberényi 0243; 0251; 0253 helyrajzi számú ingatlanok meghatározott részterületeinek a Magyar Állam részére történő térítésmentes, továbbá a jászberényi 0242/21; 0254/12 helyrajzi számú ingatlanok meghatározott részterületeinek a Magyar Állam részére kártalanítás fejében történő átadása. olvasás/letöltés V.13.
 270/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés V.13.
 269/2015. a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő jászberényi 0243; 0251; 0253; helyrajzi számú ingatlanok meghatározott részterületeinek a Magyar Állam részére térítésmentes, továbbá a jászberényi 0242/21; 0254/12 helyrajzi számú ingatlanok meghatározott részterületeinek a Magyar Állam részére kártalanítás fejében történő átadására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés V.13.
 Z-168/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-166/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-165/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-164/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-163/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-162/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-161/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-160/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-159/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-130/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-129/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-128/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-127/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-126/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.15
 Z-180/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.27
 Z-179/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.27
 224/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve módosítása. olvasás/letöltés IV.15.
 223/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés IV.15.
 222/2015. A Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának jóváhagyása. olvasás/letöltés IV.15.
 221/2015. A JSE Jégkorong Szakosztálya részére visszatérítendő támogatás biztosításáról szóló 256/2014. (IX. 10.) határozat módosítása. olvasás/letöltés IV.15.
 220/2015. A jászberényi 9172/7 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. olvasás/letöltés IV.15.
 219/2015. A jászberényi 3948/59 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. olvasás/letöltés IV.15.
 218/2015. A jászberényi 8931/39 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. olvasás/letöltés IV.15.
 217/2015. A jászberényi 2311/2 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. olvasás/letöltés IV.15.
 216/2015. A jászberényi 1126 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. olvasás/letöltés IV.15.
 215/2015. Az állami tulajdonban lévő jászberényi 0795/2; 5213/2; 5901/4; 8323/2; 8516/2; 8516/3; 8544/2; 8544/3; 8544/4 helyrajzi számú ingatlanok térítésmentes tulajdonba vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 214/2015. A jászberényi 6369 hrsz-ú, természetben Jászberény, Serház u. 3. szám alatt található állami tulajdonban lévő ingatlan térítésmentes tulajdonba vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 213/2015. A jászberényi 6028/1 hrsz-ú, természetben Jászberény, Elefánti u. 6028/1 hrsz. alatt található állami tulajdonban lévő ingatlan (arborétum) térítésmentes tulajdonba vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 212/2015. Az állami tulajdonban lévő 0272/3 hrsz-ú ingatlan térítésmentes tulajdonba vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 211/2015. Jászberény város településrendezési tervének felülvizsgálata. olvasás/letöltés IV.15.
 210/2015. A Medicopter Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés IV.15.
 209/2015. A civil szervezetek 2015. évi pályázati keretéből alapítványok támogatása. olvasás/letöltés IV.15.
 208/2015. A „Jászok dicsérete” munkacímű színpadi előadás támogatása. olvasás/letöltés IV.15.
 207/2015. Az Új Színházért Alapítvánnyal közművelődési és közfeladat ellátási megállapodás megkötése. olvasás/letöltés IV.15.
 206/2015. Jászberény Város 2015. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadása. olvasás/letöltés IV.15.
 205/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának, hosszú távú fejlesztési tervének elfogadása. olvasás/letöltés IV.15.
 204/2015. A 2014. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés IV.15.
 203/2015. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata. olvasás/letöltés IV.15.
 202/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 201/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 200/2015. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában működő, szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozása. olvasás/letöltés IV.15.
 199/2015. Az „Y HÁZ – Az élet iskolája” című program támogatása. olvasás/letöltés IV.15.
 198/2015. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének megbízatására vonatkozó önkormányzati vélemény kialakítása. olvasás/letöltés IV.15.
 197/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 15-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IV.15.
 196/2015. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában működő, szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 195/2015. Az „Y HÁZ – Az élet iskolája”című program támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 194/2015. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola meghirdetett intézményvezetői pályázatára benyújtott pályázatra vonatkozó önkormányzati vélemény kialakítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.15.
 193/2015. TALENTUM Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés III.11.
 192/2015. A Hábel Tibor Pál tulajdonában lévő jászberényi 17794/1 hrsz-ú haszonbérbe vétele. olvasás/letöltés III.11.
 191/2015. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő neszűri ingatlanok haszonbérbe vétele. olvasás/letöltés III.11.
 190/2015. Jászberény Város közigazgatási határának megváltoztatására irányuló kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala. olvasás/letöltés III.11.
 189/2015. A 314/2012. Korm. rendelet alapján Jászberény Város Településfejlesztési Koncepciójának készítési folyamatában a fejlesztési irányok és a megalapozó vizsgálatok elfogadása. olvasás/letöltés III.11.
 188/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása. olvasás/letöltés III.11.
 187/2015. Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladatterve elfogadása. olvasás/letöltés III.11.
 186/2015. Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés III.11.
 185/2015. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés III.11.
 184/2015. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés III.11.
 183/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés III.11.
 182/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés III.11.
 181/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés III.11.
 173/2015. Egyesület támogatása. olvasás/letöltés II.11.
 172/2015. A Jászkun Volán Zrt. által az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozóan 2014. évre benyújtott kompenzációs igény elfogadásáról és a kompenzációs igény könyvvizsgáló bevonásával történő felülvizsgálata. olvasás/letöltés II.11.
 171/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés II.11.
 170/2015. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondásáról és új kuratóriumi tag választása. olvasás/letöltés II.11.
 169/2015. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak lemondása miatt új felügyelőbizottsági tagok választásáról, Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés II.11.
 168/2015. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 jelű "Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatala. olvasás/letöltés II.11.
 167/2015. Jászberény Város Idősek Otthona érdekképviseleti fóruma tagjának kiválasztása. olvasás/letöltés II.11.
 166/2015. Jászberény Város Idősek Otthona ideiglenes hatályú bejegyzésének meghosszabbítása. olvasás/letöltés II.11.
 165/2015. A 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása. olvasás/letöltés II.11.
 164/2015. Előterjesztés a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés II.11.
 163/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Jászberényi Kosárlabda Egyesület támogatásáról szóló 5/2015. (I. 14.) határozata hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés II.11.
 162/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés II.11.
 161/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés II.11.
 160/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés II.11.
 159/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi középtávú vagyongazdálkodási terve. olvasás/letöltés II.11.
 158/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei. olvasás/letöltés II.11.
 157/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.11.
 156/2015. A Jászberényi FC 2014. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2014. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.11.
 155/2015. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2014. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.11.
 154/2015. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi vagyongazdálkodásáról és az üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2014. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.11.
 153/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés II.11.
 152/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés II.11.
 151/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve módosítása. olvasás/letöltés II.11.
 150/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződés megkötéséről és a 330/2014. (XI. 19.) határozatának hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés II.11.
 149/2015. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére visszatérítendő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés II.11.
 148/2015. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés II.11.
 147/2015. A Jászberény Városi Önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződés megkötésére és a 330/2014. (XI. 19.) határozatának hatályon kívül helyezésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.11.
 146/2015. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére visszatérítendő támogatás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.11.
 Z-177/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.11.
 Z-176/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.11.
 Z-175/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.11.
 Z-145/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 26-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.26.
 Z-142/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-139/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-138/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-134/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-133/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-132/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-125/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-124/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-118/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-117/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-116/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-92/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-91/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-90/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-89/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-77/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-76/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-62/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-55/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-54/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-36/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-32/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés I.14
 Z-368/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2014. december 23-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.23.
 17/2015. Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötése. olvasás/letöltés I.14
 16/2015. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának jóváhagyása. olvasás/letöltés I.14
 15/2015. A polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. olvasás/letöltés I.14
 14/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés I.14
 13/2015. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés I.14
 12/2015. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása. olvasás/letöltés I.14
 11/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés I.14
 10/2015. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat elutasítása. olvasás/letöltés I.14
 9/2015. A 2014. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés I.14
 8/2015. A 2014. évi „Start-munkaprogramban” foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés I.14
 7/2015. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés I.14
 6/2015. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés I.14
 5/2015. A Jászberényi Kosárlabda Egyesület támogatása. olvasás/letöltés I.14
 4/2015. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő neszűri ingatlanok haszonbérbe vétele. olvasás/letöltés I.14
 3/2015. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés I.14
 2/2015. A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés I.14
 1/2015. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő neszűri ingatlanok haszonbérbe vételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés I.14
 366/2014. A jászberényi közszférában dolgozók jutalmazása. olvasás/letöltés XII.23.
 365/2014. a Csángó Fesztivál Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 364/2014. a Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 363/2014. a JSE Jégkorong Szakosztály támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 362/2014. a Taekwon-do Szakosztály támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 361/2014. a Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 360/2014. a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház. támogatása olvasás/letöltés XII.23.
 359/2014. a Talentum Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 358/2014. a Jászkerület Nonprofit Kft. támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 357/2014. a Jászkerület Nonprofit Kft. támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 356/2014. A Családi és Egészségmegőrző Sportegyesület támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 355/2014. A Jászberényi Futball Klub támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 354/2014. A Jászberényi Röplabda Klub támogatása. olvasás/letöltés XII.23.
 353/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 23-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XII.23.
 352/2014. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. olvasás/letöltés XII.10.
 352/2014. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. olvasás/letöltés XII.10.
 351/2014. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötése. olvasás/letöltés XII.10.
 350/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve jóváhagyása. olvasás/letöltés XII.10.
 349/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési tervének elfogadása. olvasás/letöltés XII.10.
 348/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. olvasás/letöltés XII.10.
 347/2014. A Nemzeti Kulturális Alap által közzétett felhívásra a Juhászkereszt restaurálására irányuló pályázat benyújtása. olvasás/letöltés XII.10.
 346/2014. A jászberényi 4502 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában elállási jog gyakorlása. olvasás/letöltés XII.10.
 345/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló, földgázenergia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a szindikátusi szerződés, a gesztori nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő megbízási szerződés aláírása. olvasás/letöltés XII.10.
 344/2014. Jászberény város településrendezési tervének részterületeket érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés XII.10.
 343/2014. A főépítész 2010-2014 közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.10.
 342/2014. a Közterület-felügyelet és a Mezei őrszolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.10.
 341/2014. A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.10.
 340/2014. átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XII.10.
 339/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XII.10.
 338/2014. A Jászberényi Kosárlabda Egyesület támogatása. olvasás/letöltés XII.10.
 337/2014. Peren kívüli egyezségi megállapodás jóváhagyása. olvasás/letöltés XII.10.
 336/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 10-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XII.10.
 335/2014. A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XII.10.
 334/2014. A peren kívüli egyezségi megállapodás jóváhagyására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XII.10.
 333/2014. A 2014. évi „art” mozik digitális korszerűsítését célzó pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosítása. olvasás/letöltés XI.19.
 332/2014. A jászberényi 16249 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Neszűr III. dűlőben található ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségének megvásárlásáról olvasás/letöltés XI.19.
 331/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat munkabér-hitelkeret szerződésének megkötése. olvasás/letöltés XI.19.
 330/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződésének megkötése. olvasás/letöltés XI.19.
 329/2014. Az önkormányzati munkához kapcsolódó természetbeni juttatások. olvasás/letöltés XI.19.
 328/2014. Alapítványok támogatása. olvasás/letöltés XI.19.
 327/2014. Egyesület támogatása. olvasás/letöltés XI.19.
 326/2014. Alapítványok támogatása. olvasás/letöltés XI.19.
 325/2014. A Jász Múzeumban új álláshely létesítésének engedélyezése. olvasás/letöltés XI.19.
 324/2014. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. olvasás/letöltés XI.19.
 323/2014. A Szent István Egyetem Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnáziumban működő intézményi tanácsba az önkormányzat részéről delegált személy kiválasztása. olvasás/letöltés XI.19.
 322/2014. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete illetékességi területén működő, jászberényi székhelyű intézmény intézményi tanácsába a Jászberény Városi Önkormányzat részéről delegált személy módosítása. olvasás/letöltés XI.19.
 321/2014. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerülete illetékességi területén működő, jászberényi székhelyű intézmények intézményi tanácsaiba a Jászberény Városi Önkormányzat részéről delegált személyek módosítása. olvasás/letöltés XI.19.
 320/2014. Az általános iskolai felvételi körzethatár meghatározására vonatkozó önkormányzati vélemény. olvasás/letöltés XI.19.
 319/2014. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés XI.19.
 318/2014. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XI.19.
 317/2014. A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XI.19.
 316/2014. A Lehel Vezér Gimnázium intézményvezetőjének ismételt megbízatására vonatkozó önkormányzati vélemény. olvasás/letöltés XI.19.
 315/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 19-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XI.19.
 314/2014. A Lehel Vezér Gimnázium intézményvezetőjének ismételt megbízatására vonatkozó önkormányzati véleményre irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XI.19.
 313/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve kiegészítése. olvasás/letöltés X.29.
 312/2014. a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsába történő delegálás. olvasás/letöltés X.29.
 311/2014. Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés X.29.
 310/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 29-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés X.29.
 309/2014. Juhász Dániel részére juttatás megállapítása. olvasás/letöltés X.27.
 308/2014. Juhász Dániel részére juttatás megállapításáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés X.27.
 307/2014. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. olvasás/letöltés X.27.
 306/2014. Szatmári Anikó a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés X.27.
 305/2014. A főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. olvasás/letöltés X.27.
 304/2014. Hajnal-Nagy Gábor a főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés X.27.
 303/2014. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. olvasás/letöltés X.27.
 302/2014. Dr. Szabó Tamást a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés X.27.
 301/2014. Alpolgármesterek megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 300/2014. Szatmári Anikó az alpolgármesterek megválasztásáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés X.27.
 299/2014. Hajnal-Nagy Gábor az alpolgármesterek megválasztásáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés X.27.
 298/2014. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. és 2. függelékének módosítása. olvasás/letöltés X.27.
 297/2014. Az Ügy- és Közrendi Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 296/2014. Az Ügy- és Közrendi Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 295/2014. Az Ügy- és Közrendi Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 294/2014. Az Ügy- és Közrendi Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 293/2014. Az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökének megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 292/2014. A Humán Erőforrás Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 291/2014. A Humán Erőforrás Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 290/2014. A Humán Erőforrás Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 289/2014. A Humán Erőforrás Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 288/2014. A Humán Erőforrás Bizottság elnökének megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 287/2014. A Városfejlesztési Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 286/2014. A Városfejlesztési Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 285/2014. A Városfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 284/2014. A Városfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 283/2014. A Városfejlesztési Bizottság elnökének megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 282/2014. A Városüzemeltetési Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 281/2014. A Városüzemeltetési Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 280/2014. A Városüzemeltetési Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 279/2014. A Városüzemeltetési Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 278/2014. A Városüzemeltetési Bizottság elnökének megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 277/2014. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 276/2014. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 275/2014. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 274/2014. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 273/2014. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnökének megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 272/2014. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem képviselői tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 271/2014. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 270/2014. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 269/2014. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjának megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 268/2014. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökének megválasztása. olvasás/letöltés X.27.
 267/2014. Önkormányzati képviselők a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. és 2. függelékének módosításáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés X.27.
 266/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 27-i alakuló ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés X.27.
 265/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat támogatási igényének benyújtásáról a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján. olvasás/letöltés IX.30.
 264/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 30-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IX.30.
 Z-232/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VIII.28
 263/2014. Gondozás, fejlesztés céljából haszonkölcsönbe adható területek kijelölése. olvasás/letöltés IX.10.
 262/2014. A jászberényi 4645 hrsz-ú ingatlan részterületének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés IX.10.
 261/2014. A jászberényi 9048 hrsz-ú ingatlan részterületének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés IX.10.
 260/2014. A jászberényi 5551/1 hrsz-ú, természetben Jászberény, Korcsolya utcában található ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés IX.10.
 259/2014. A jászberényi 2991 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Szilfa u. 18. szám alatti ingatlan Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonát képező 1/3 tulajdoni hányada vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározása. olvasás/letöltés IX.10.
 258/2014. A jászberényi 4680/6/A/24 hrsz-ú, Jászberény, Faiskola utca 7. II/6. ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés IX.10.
 257/2014. Állami tulajdonban lévő ingóság térítésmentes tulajdonba vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 256/2014. A JSE Jégkorong Szakosztálya részére visszatérítendő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés IX.10.
 255/2014. Alapítványok támogatása. olvasás/letöltés IX.10.
 254/2014. Egyesületek önkormányzathoz benyújtott kérelmeinek támogatása. olvasás/letöltés IX.10.
 253/2014. A Jászberényi Barátok Temploma Közösségének Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés IX.10.
 252/2014. A Testvérvárosok Baráti Egyesülete támogatása. olvasás/letöltés IX.10.
 251/2014. Könyvkiadás támogatása. olvasás/letöltés IX.10.
 250/2014. A volt „Csemege-tömb” helyén megépült közpark elnevezése. olvasás/letöltés IX.10.
 249/2014. Üres körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződésről szóló szándéknyilatkozat. olvasás/letöltés IX.10.
 248/2014. A Jász Múzeumban kettős foglalkoztatás engedélyezése. olvasás/letöltés IX.10.
 247/2014. Jászberény Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának I. féléves helyzete. olvasás/letöltés IX.10.
 246/2014. Jászberény Város Cigány/Roma Nemzetiségi Önkormányzata tevékenységéről, a 2010-2014. évek közötti időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 245/2014. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 244/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 243/2014. Feladat-ellátási szerz?désr?l, sürg?sségi ellátás. olvasás/letöltés IX.10.
 242/2014. Az Egyesített Szociális Intézmény névváltoztatása érdekében szükséges döntés. olvasás/letöltés IX.10.
 241/2014. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő csatlakozás. olvasás/letöltés IX.10.
 240/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő ingatlanok haszonbérbe vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 239/2014. A Jászberény Portelek 8507 hrsz-ú ingatlan részterületére vonatkozó bérleti szerződés megkötése. olvasás/letöltés IX.10.
 238/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 10-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IX.10.
 237/2014. Az Egyesített Szociális Intézmény névváltoztatása érdekében szükséges döntés meghozatalára irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 236/2014. Az Egyesített Szociális Intézmény névváltoztatása érdekében szükséges döntés meghozatalára irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 235/2014. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő csatlakozásra irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 234/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő ingatlanok haszonbérbe vételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 233/2014. A jászberényi 8507 hrsz-ú ingatlan részterületére vonatkozó bérleti szerződés megkötésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IX.10.
 230/2014. Az Államreform operatív program keretében megjelenő ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” c. pályázaton történő részvétel. olvasás/letöltés VIII.28
 229/2014. A Gyula Város Önkormányzata, mint gesztor vezetésével induló, villamos energia és közvilágítás beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a 2013. július 31-én megkötött szindikátusi szerződés alapján létrejött tagság fenntartására vonatkozó nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő megbízási szerződés aláírása. olvasás/letöltés VIII.28
 228/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VIII.28
 Z-227/2014. „Pro Civitate – Jászberény” kitüntető díj adományozása. olvasás/letöltés VII.16
 Z-226/2014. „Pro Civitate – Jászberény” kitüntető díj adományozása. olvasás/letöltés VII.16
 224/2014. A jászberényi 5227/A/1 hrsz-ú, természetben Jászberény, Hold u. 2. szám alatt található ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálása. olvasás/letöltés VII.16
 223/2014. A jászberényi 4680/6/A/26 hrsz-ú, természetben Jászberény, Faiskola utca 7. II/8. ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés VII.16
 222/2014. A jászberényi 9048 hrsz-ú ingatlan részterületére vonatkozó bérleti szerződés módosítása. olvasás/letöltés VII.16
 221/2014. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébánia támogatása. olvasás/letöltés VII.16
 220/2014. Az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása. olvasás/letöltés VII.16
 219/2014. A 2013. évi pénzmaradvány általános tartalékba történő helyezése. olvasás/letöltés VII.16
 218/2014. Költségvetési keretek előirányzatainak átcsoportosítása. olvasás/letöltés VII.16
 217/2014. A „Jászberény-Jászjákóhalma közös szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt” bekerülési költségének emelkedése miatt szükséges többlet-önerő pénzügyi fedezetének biztosítása olvasás/letöltés VII.16
 216/2014. Az új közterület (utca) elnevezéséről szóló 330/2009. (XI. 25.) önkormányzati határozat módosítása. olvasás/letöltés VII.16
 215/2014. Jászberény Város Óvodai Intézménye óvodavezető (magasabb vezető) megbízása. olvasás/letöltés VII.16
 214/2014. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása. olvasás/letöltés VII.16
 213/2014. A jászberényi 5910/4 hrsz-ú, természetben Jászberény, Sportpálya utca 2. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog jogosultjának kijelölése. olvasás/letöltés VII.16
 212/2014. A 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása olvasás/letöltés VII.16
 211/2014. átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés VII.16
 210/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. olvasás/letöltés VII.16
 209/2014. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház nyertes pályázatának előfinanszírozásához szükséges összeg visszatérítendő támogatás formájában történő biztosítása. olvasás/letöltés VII.16
 208/2014. A jászberényi 17797 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Neszűr XI. dűlőben található ingatlan 4/44 tulajdoni illetőségének megvásárlása. olvasás/letöltés VII.16
 207/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. július 16-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VII.16
 206/2014. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház nyertes pályázatának előfinanszírozásához szükséges összeg visszatérítendő támogatás formájában történő biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VII.16
 205/2014. A jászberényi 17797 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Neszűr XI. dűlőben található ingatlan 4/44 tulajdoni hányadának megvásárlására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VII.16
 204/2014. A jászberényi 406/A/1 hrsz-ú, a jászberényi 406/A/2 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 16. szám alatti, valamint a jászberényi 1/A/2 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám alatti állami tulajdonban lévő ingatlan térítésmentes tulajdonba vételéről szóló 125/2014. (III. 12.) számú határozat módosítása. olvasás/letöltés VI.18.
 203/2014. A JÁSZ TV Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.18.
 202/2014. Az „Adj Esélyt” Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.18.
 201/2014. Az Egyházi Iskoláért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.18.
 200/2014. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. olvasás/letöltés VI.18.
 199/2014. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt beruházásában Jászberényben megvalósult, a 31 és 32. sz. főutak csomópontjának körforgalommá történő átépítése kapcsán érintett ingatlanok tulajdonjogának rendezésére vonatkozó megállapodás elfogadása. olvasás/letöltés VI.18.
 198/2014. Jászberény város szabályozási tervének a 32. sz. elkerülő út miatti módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés VI.18.
 197/2014. Jászberény város településrendezési tervének a jászberényi 0794/30 és a jászberényi 0794/32 hrsz.-ú ingatlanokat érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés VI.18.
 196/2014. A helyi közösségi közlekedés támogatása című pályázathoz szükséges Képviselő-testületi határozat meghozatala. olvasás/letöltés VI.18.
 195/2014. Jászberény Város Idősek Otthona – Jászladány – 2012-2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.18.
 194/2014. Az Egyesített Szociális Intézmény 2012-2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.18.
 193/2014. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés VI.18.
 192/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. olvasás/letöltés VI.18.
 191/2014. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tag választása. olvasás/letöltés VI.18.
 190/2014. Budai Lóránt önkormányzati képviselő a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tag választásáról szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés VI.18.
 189/2014. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozás. olvasás/letöltés VI.18.
 188/2014. Az augusztus 20-ai városi ünnepség szónokának felkérése. olvasás/letöltés VI.18.
 187/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő neszűri ingatlanok haszonbérbe vétele. olvasás/letöltés VI.18.
 186/2014. A jászberényi 7475/33 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetnek a 2014. évi költségvetés terhére történő biztosításáról szóló 344/2013. (XII. 11.) számú határozat módosítása. olvasás/letöltés VI.18.
 185/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 18-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VI.18.
 184/2014. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új felügyelőbizottsági tag választására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.18.
 183/2014. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozásra irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.18.
 182/2014. Az augusztus 20-ai városi ünnepség szónokának felkérésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.18.
 181/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő neszűri ingatlanok haszonbérbe vételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.18.
 180/2014. A jászberényi 7475/33 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetnek a 2014. évi költségvetés terhére történő biztosításáról szóló 344/2013. (XII. 11.) számú határozat módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.18.
 179/2014. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház udvara részleges újraaszfaltozásának a támogatása. olvasás/letöltés V.29.
 178/2014. Ingatlanok tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megszerzéséről, illetve kisajátítási eljárás kezdeményezése. olvasás/letöltés V.29.
 177/2014. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány Alapító Okiratának módosításárólA Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés V.29.
 176/2014. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés V.29.
 175/2014. A Folklór Kulturális Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés V.29.
 174/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 29-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés V.29.
 173/2014. A jászberényi 2410/2 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Jásztelki út térségében található ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálása. olvasás/letöltés V.14.
 172/2014. A jászberényi 4680/6/A/25 hrsz-ú, Jászberény, Faiskola utca 7. II/7. ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés V.14.
 171/2014. A jászberényi 4680/6/A/22 hrsz-ú, Jászberény, Faiskola utca 7. II/4. ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés V.14.
 170/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött üzemeltetési és kezelési szerződés módosítása. olvasás/letöltés V.14.
 169/2014. A polgármester költségátalányának emelése. olvasás/letöltés V.14.
 168/2014. Dr. Szabó Tamás polgármesternek a költségátalánya emeléséről szóló döntéshozatalból – érintettség okán – történő kizárása. olvasás/letöltés V.14.
 167/2014. Családi napközik támogatása. olvasás/letöltés V.14.
 166/2014. TALENTUM Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés V.14.
 165/2014. Alapítványok támogatása. olvasás/letöltés V.14.
 164/2014. Az "EURÓPA A POLGÁROKÉRT" című pályázat Testvérvárosi találkozók alprogramján történő részvétel. olvasás/letöltés V.14.
 163/2014. A Jászberény város térfigyelő kamerarendszerének bővítése céljából a 28/2014 (IV. 1.) BM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről, valamint a szükséges pályázati önerő biztosítása. olvasás/letöltés V.14.
 162/2014. A "Jászkun Kapitányok Nyomában tematikus túraútvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében" című, ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0002 azonosító számon regisztrált projekt új Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának elfogadása. olvasás/letöltés V.14.
 161/2014. Jászberény Város Idősek Otthona Szakmai Programjának jóváhagyása. olvasás/letöltés V.14.
 160/2014. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.14.
 159/2014. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.14.
 158/2014. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.14.
 157/2014. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele olvasás/letöltés V.14.
 156/2014. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.14.
 155/2014. A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.14.
 154/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve módosítása. olvasás/letöltés V.14.
 153/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáróla. olvasás/letöltés V.14.
 152/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele olvasás/letöltés V.14.
 151/2014. A „Jászkun Redemptio” rendezvényeinek támogatása. olvasás/letöltés IV.29.
 150/2014. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület nyertes pályázatának előfinanszírozásához szükséges összeg visszatérítendő támogatás formájában történő biztosítása. olvasás/letöltés IV.29.
 149/2014. A 2013. évi belső ellenőrzési tevékenység. olvasás/letöltés IV.29.
 148/2014. A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés IV.29.
 147/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye alapító okirata módosításának véleményezése. olvasás/letöltés IV.29.
 146/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye alapító okirata módosításának véleményezése. olvasás/letöltés IV.29.
 145/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola alapító okirata módosításának véleményezése. olvasás/letöltés IV.29.
 144/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 29-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IV.29.
 143/2014. Képfelvevővel megfigyelt közterület kijelölése. olvasás/letöltés IV.16.
 142/2014. A jászberényi 2410/2 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Jásztelki út térségében található ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről és nyilvános pályázat útján történő értékesítése. olvasás/letöltés IV.16.
 141/2014. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Jászberény Városi Önkormányzat 2014 évi középtávú vagyongazdálkodási tervéről szóló 43/2014. (II. 12.) határozatában értékesítésre kijelölt egyes ingatlanok vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározása. olvasás/letöltés IV.16.
 140/2014. A civil szervezetek 2014. évi pályázati keretéből alapítványok támogatásáról szóló 112/2014. (III. 12.) Képviselő-testületi határozat módosítása. olvasás/letöltés IV.16.
 139/2014. TALENTUM Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés IV.16.
 138/2014. Az NKSE-Jászberény FC támogatása. olvasás/letöltés IV.16.
 137/2014. Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés IV.16.
 136/2014. „Jászberény Város 2014. évi Környezetvédelmi Akcióterve” elfogadása. olvasás/letöltés IV.16.
 135/2014. A Lehel vezér szobor felállítása. olvasás/letöltés IV.16.
 134/2014. A 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása. olvasás/letöltés IV.16.
 133/2014. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása. olvasás/letöltés IV.16.
 132/2014. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés IV.16.
 131/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. olvasás/letöltés IV.16.
 130/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 16-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IV.16.
 Z-129/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés III.12.
 127/2014. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. olvasás/letöltés III.12.
 126/2014. Jászberény Város Önkormányzata 2014. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása. olvasás/letöltés III.12.
 125/2014. A jászberényi 406/A/1 hrsz-ú, a jászberényi 406/A/2 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 16. szám alatti, valamint a jászberényi 1/A/2 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám alatti állami tulajdonban lévő ingatlan térítésmentes tulajdonba vétele. olvasás/letöltés III.12.
 124/2014. A jászberényi 3933 hrsz-ú, természetben a Jászberény, Kossuth út 2. szám alatti állami tulajdonban lévő ingatlan térítésmentes tulajdonba vétele. olvasás/letöltés III.12.
 123/2014. A jászberényi 0616/13 hrsz-ú állami tulajdonban lévő ingatlan vagyonkezelésbe vétele. olvasás/letöltés III.12.
 122/2014. Jászberény város településrendezési tervének részterületeket érintő módosítási folyamatának elindítása. olvasás/letöltés III.12.
 121/2014. Jászberény város településrendezési tervének elkerülő út miatti módosítása. olvasás/letöltés III.12.
 120/2014. A Jászkun Volán Zrt. által az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozóan 2013. évre benyújtott kompenzációs igény könyvvizsgáló bevonásával történő felülvizsgálata. olvasás/letöltés III.12.
 119/2014. A Jász Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. olvasás/letöltés III.12.
 118/2014. A 2014/2015. nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának engedélyezéséről, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározása. olvasás/letöltés III.12.
 117/2014. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés III.12.
 116/2014. Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés III.12.
 115/2014. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatok. olvasás/letöltés III.12.
 114/2014. átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés III.12.
 113/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók tudomásul vétele. olvasás/letöltés III.12.
 112/2014. A civil szervezetek 2014. évi pályázati keretéből alapítványok támogatása. olvasás/letöltés III.12.
 111/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés III.12.
 110/2014. A civil szervezetek 2014. évi pályázati keretéből alapítványok támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés III.12.
 109/2014. A Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése. olvasás/letöltés II.24.
 108/2014. A jászberényi 6027 hrsz-ú ingatlanon található műjégpálya tulajdoni viszonyainak rendezéséről szóló 342/2013 (XII.11.) határozat módosítása. olvasás/letöltés II.24.
 107/2014. Jászberény város helyi építési szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés II.24.
 106/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 24-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés II.24.
 Z-105/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-104/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-103/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-102/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-101/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-100/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-96/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-95/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-94/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-93/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-92/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-85/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-84/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-83/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-82/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-73/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-72/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-67/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-66/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-65/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-60/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-56/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 Z-55/2014. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.12.
 52/2014. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díját meghatározó díjkalkuláció elfogadása. olvasás/letöltés II.12.
 51/2014. A jászberényi 86 hrsz-ú, természetben Jászberény, Ady Endre út 11. szám alatt található ingatlan (volt óvoda) értékesítésére kiírt nyilvános versenytárgyalás elbírálása. olvasás/letöltés II.12.
 50/2014. A jászberényi 3914 hrsz-ú, természetben Jászberény, Fürdő u. 4. szám alatti ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés II.12.
 49/2014. A Baráth György Egészségért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés II.12.
 48/2014. A Jászberényi Barátok Temploma Közösségének Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés II.12.
 47/2014. A Szent István Egyetem Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnáziumban létrejövő intézményi tanácsba az önkormányzat részéről delegált személy kiválasztása. olvasás/letöltés II.12.
 46/2014. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. olvasás/letöltés II.12.
 45/2014. A Jászberény város szabályozási tervének részterületeket érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés II.12.
 44/2014. A jászberényi 0130/14 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonná történő átminősítése. olvasás/letöltés II.12.
 43/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évi középtávú vagyongazdálkodási terve. olvasás/letöltés II.12.
 42/2014. Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről olvasás/letöltés II.12.
 41/2014. Az NKSE-Jászberény FC üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2013. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.12.
 40/2014. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2013. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.12.
 39/2014. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzemeltetésébe, használatába adott vagyon 2013. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.12.
 38/2014. átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés II.12.
 37/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés II.12.
 36/2014. A jászberényi 6471 hrsz-ú, természetben Jászberény, Ferencesek tere 3/a. szám alatti ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés II.12.
 35/2014. A Jászberény Város Óvodai Intézménye Gézengúz Tagóvodájának fejlesztése céljából az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti pályázaton történő részvételről, valamint a szükséges pályázati önerő biztosítása. olvasás/letöltés II.12.
 34/2014. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által közzétett pályázati felhívásra az Első Világháború emlékeit őrző jászberényi Lovas szobor renoválására irányuló pályázat benyújtása. olvasás/letöltés II.12.
 33/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés II.12.
 32/2014. A jászberényi 6471 hrsz-ú, természetben Jászberény, Ferencesek tere 3/a. szám alatti ingatlan haszonkölcsönbe adására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.12.
 31/2014. A Jászberény Város Óvodai Intézménye Gézengúz Tagóvodájának fejlesztése céljából az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti pályázaton történő részvételre, valamint a szükséges pályázati önerő biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.12.
 30/2014. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által közzétett pályázati felhívásra az első világháború emlékeit őrző jászberényi lovas szobor renoválására irányuló pályázat benyújtásáról szóló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.12.
 29/2014. A jászberényi 0130/14 hrsz-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítása. olvasás/letöltés I.15.
 28/2014. A jászberényi 3837/A/1 hrsz-ú, 3837/A/2 hrsz-ú és 3837/A/4 hrsz-ú ingatlanok vételárának megállapításáról és értékesítési eljárásának meghatározása. olvasás/letöltés I.15.
 27/2014. A Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány által szervezett XVIII. Csángó Bál megrendezésének támogatása. olvasás/letöltés I.15.
 26/2014. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. olvasás/letöltés I.15.
 25/2014. A Jászberény, Palánka utca 5. szám alatti lakóház mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 24/2014. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 718 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 23/2014. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 611 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 22/2014. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 913 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 21/2014. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 3702 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 20/2014. A jászberényi 5547/134 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 31.804 m² nagyságú ingatlan 597 m² nagyságú részének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 19/2014. A Jászberény, Fürdő utca 2. szám alatti társasház mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 18/2014. A Jászberény, Lehel vezér tér 17. szám alatti társasház mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 17/2014. A Jászberény, Varga utca 2-4. szám alatti társasházat körülölelő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 16/2014. A Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 16/a-b., 16/c. szám alatti társasházak mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 15/2014. A Jászberény, Kossuth Lajos utca 109. szám alatti társasház mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés I.15.
 14/2014. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Jászberény Városi Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés elfogadása. olvasás/letöltés I.15.
 13/2014. Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötése. olvasás/letöltés I.15.
 12/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázatok véleményezése. olvasás/letöltés I.15.
 11/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázatok véleményezése kapcsán sorrend megállapító szavazás során Pesti Péter pályázóra leadott szavazatok. olvasás/letöltés I.15.
 10/2014. A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázatok véleményezése kapcsán sorrend megállapító szavazás során Koczka Tibor pályázóra leadott szavazatok. olvasás/letöltés I.15.
 9/2014. Jászberény Város Sportkoncepciójának (2011-2014) felülvizsgálata. olvasás/letöltés I.15.
 8/2014. A Sportkoncepcióban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés I.15.
 7/2014. A 2013. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés I.15.
 6/2014. A „Start-munkaprogramban” foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés I.15.
 5/2014. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele olvasás/letöltés I.15.
 4/2014. a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés I.15.
 3/2014. A Jászberény Városi Önkormányzat adóssága állami átvállalásának elfogadása. olvasás/letöltés I.15.
 2/2014. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 15-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés I.15.
 1/2014. Jászberény Városi Önkormányzata adóssága állami átvállalásának elfogadására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés I.15.
 Z-385/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.11.
 Z-384/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése, olvasás/letöltés XII.11.
 381/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve jóváhagyása. olvasás/letöltés XII.11.
 380/2013. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Jászberényi Városi Önkormányzat közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 379/2013. A „Jászkun Kapitányok Nyomában tematikus túraútvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című, ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0002 azonosító számon regisztrált projekt új Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 378/2013. A „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” c. pályázat Támogatási szerződése 8. sz. módosításának jóváhagyása. olvasás/letöltés XII.11.
 377/2013. Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi Összesített Közbeszerzési Tervének módosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 376/2013. Jászberény Város Önkormányzata 2014. évi ellenőrzési tervének elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 375/2013. A Szent István Egyetem Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnázium Talentum Alapítványa támogatása. olvasás/letöltés XII.11.
 374/2013. A Jászság Egészségéért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés XII.11.
 373/2013. A közfoglalkoztatási program előirányzatainak biztosítása- olvasás/letöltés XII.11.
 372/2013. Otthonteremtési támogatás céljára rendelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. olvasás/letöltés XII.11.
 371/2013. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat költségvetésének módosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 370/2013. Jászberény Város Önkormányzata munkabérhitelkeret szerződésének megkötése. olvasás/letöltés XII.11.
 369/2013. Jászberény Város Önkormányzata folyószámlahitelkeret szerződésének megkötése. olvasás/letöltés XII.11.
 368/2013. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött vagyonátadási és üzemeltetési szerződés módosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 367/2013. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött vagyonátadási és üzemeltetési szerződés módosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 366/2013. A jászberényi 2410/1 és 2410/3 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Jásztelki út térségében található ingatlanok (Huszárlaktanya) értékesítésére kiírt nyilvános versenytárgyalás elbírálása. olvasás/letöltés XII.11.
 365/2013. A jászberényi 2583 hrsz-ú ingatlan részterületének megvásárlása. olvasás/letöltés XII.11.
 364/2013. A jászberényi 5227/A/1 hrsz-ú, természetben Jászberény, Hold u. 2. szám alatt található ingatlan értékesítésére kiírt megismételt nyilvános versenytárgyalás elbírálása. olvasás/letöltés XII.11.
 363/2013. A Jászsági Többcélú Társulás volt tagönkormányzatai tulajdonközössége megszüntetése. olvasás/letöltés XII.11.
 362/2013. A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló jóváhagyásának elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 361/2013. A Jászberényi Települési Értéktár, valamint a Jászberényi Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 360/2013. Utcanév tárgyában állásfoglalás kérése. olvasás/letöltés XII.11.
 359/2013. A fogorvosi körzetek. olvasás/letöltés XII.11.
 358/2013. A Közterület-felügyelet és a Mezei Őrszolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 357/2013. A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló 2013. évi beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 356/2013. A 2013. évi önkormányzati beruházások helyzetéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 355/2013. A Képviselő-testület állandó bizottságai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 354/2013. Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 353/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés XII.11.
 352/2013. a két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés XII.11.
 351/2013. A jászberényi közszférában dolgozók év végi jutalmának biztosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 350/2013. A Jászság Egészségéért Alapítvány részére támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 349/2013. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 348/2013. A Nagyiváni Községi és Jászberényi Sportegyesület és Futball Club részére támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 347/2013. Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 346/2013. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány részére támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 345/2013. A Jászberényi Röplabda Klub részére támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 344/2013. A jászberényi 7475/33 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetnek a 2014. évi költségvetés terhére történő biztosítása. olvasás/letöltés XII.11.
 343/2013. A jászberényi 7475/32 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található 7475/32/A hrsz-ú felépítmény megvásárlása. olvasás/letöltés XII.11.
 342/2013. A jászberényi 6027 hrsz-ú ingatlanon található műjégpálya tulajdoni viszonyainak rendezése. olvasás/letöltés XII.11.
 341/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XII.11.
 340/2013. A támogatások fedezetének biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XII.11.
 339/2013. A jászberényi 7475/32 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található 7475/32/A hrsz-ú felépítmény megvásárlására, valamint a jászberényi 7475/33 hrsz-ú ingatlan megvásárlására és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetnek a 2014. évi költségvetés terhére történő biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XII.11.
 338/2013. A jászberényi 6027 hrsz-ú ingatlanon található műjégpálya tulajdoni viszonyainak rendezésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés XII.11.
 Z-332/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XI.13.
 Z-331/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XI.13.
 Z-330/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XI.13.
 Z-323/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XI.13.
 337/2013. Az Egyesített Szociális Intézmény alaptevékenységében működő falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése céljából az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében közzétett 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet szerinti pályázaton történő részvétel. olvasás/letöltés XI.21.
 336/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 2013. 11. 21-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról olvasás/letöltés XI.21.
 335/2013. Költségvetési elöirányzatok módosítása. olvasás/letöltés XI.18.
 334/2013. A jászberényi 2410/1 és 2410/3 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Jásztelki út térségében található ingatlanok (Huszárlaktanya) nyilvános versenytárgyalás útján történö együttes értékesítése. olvasás/letöltés XI.18.
 333/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 2013. 11. 18-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XI.18.
 319/2013. Költségvetési keretek elöirányzatainak átcsoportosítása. olvasás/letöltés XI.13.
 318/2013. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének a Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi középtávú vagyongazdálkodási tervéröl szóló 21/2013. (I. 30.) határozatában értékesítésre kijelölt ingatlan vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározásáról (Ady Endre úti óvoda) olvasás/letöltés XI.13.
 317/2013. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének a Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi középtávú vagyongazdálkodási tervéröl szóló 21/2013. (I. 30.) határozatában értékesítésre kijelölt egyes ingatlanok vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározása. olvasás/letöltés XI.13.
 316/2013. A Jászsági Támogató Szolgálat 2013. évi költségvetésének elfogadásáról és az Egyesített Szociális Intézmény költségvetésének módosítása. olvasás/letöltés XI.13.
 315/2013. A 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus elökészítéséröl szóló, a Jászsági önkormányzatok és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat között kötendö Együttmüködési Megállapodás jóváhagyása. olvasás/letöltés XI.13.
 314/2013. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. olvasás/letöltés XI.13.
 313/2013. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 jelü „Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” megnevezés? pályázat kapcsán az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk valóságtartalmának megfelelöségéröl adandó nyilatkozatról, továbbá a Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepció megismerése olvasás/letöltés XI.13.
 312/2013. A jászberényi 4645 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó településszerkezeti terv módosítása. olvasás/letöltés XI.13.
 311/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés XI.13.
 310/2013. a két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés XI.13.
 309/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 11. 13-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés XI.13.
 308/2013. A jászberényi 6368 hrsz-ú, Jászberény, Rákóczi út 1. szám alatti ingatlan vételárának megállapítására irányuló sürg?sségi indítvány zárt ülésen való tárgyalása. olvasás/letöltés XI.13.
 305/2013. Jászberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. olvasás/letöltés X.31.
 304/2013. A Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása. olvasás/letöltés X.31.
 303/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 10. 31-ei rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés X.31.
 Z-304/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.9.
 302/2013. Az Országos Mentőszolgálat Jászberényi Mentőállomásának a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentőalapítványon keresztül történő támogatása. olvasás/letöltés X.9.
 301/2013. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozás. olvasás/letöltés X.9.
 300/2013. A jászberényi 13388 és 13391 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. olvasás/letöltés X.9.
 299/2013. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete illetékességi területén működő, jászberényi székhelyű intézmény intézményi tanácsába a Jászberény Városi Önkormányzat részéről delegált személy kiválasztása. olvasás/letöltés X.9.
 298/2013. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerülete illetékességi területén működő, jászberényi székhelyű intézmények intézményi tanácsaiba a Jászberény Városi Önkormányzat részéről delegált személyek kiválasztása. olvasás/letöltés X.9.
 297/2013. Mezőőri pályázat kiírása. olvasás/letöltés X.9.
 296/2013. Építési telkek kijelölése, , (otthonteremtés önkormányzati támogatása) olvasás/letöltés X.9.
 295/2013. Jászberény város szabályozási tervének részterületeket érintő módosítása. olvasás/letöltés X.9.
 294/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés X.9.
 293/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés X.9.
 292/2013. A MACI Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés X.9.
 291/2013. A Nagyboldogasszony Főplébánia támogatása. olvasás/letöltés X.9.
 290/2013. Az Egyesített Szociális Intézmény létszámának növelése. olvasás/letöltés X.9.
 289/2013. A Fogyatékkal Élők Klubja 2013. évi költségvetésének elfogadásáról és az Egyesített Szociális Intézmény költségvetésének módosítása. olvasás/letöltés X.9.
 288/2013. Az ÉAOP-3.1.4/B-2008-0009 kódszámú „Minőségi környezet kialakítása a körszerű közösségi közlekedésért Jászberényben” című projekt keretében a jászberényi 2635, 2362, 1883, és 8323 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósult létesítmények tulajdonjogának a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő térítésmentes átadásáról, az e tárgyban kötendő megállapodás-tervezet jóváhagyása. olvasás/letöltés X.9.
 287/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 10. 09-ei rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés X.9.
 286/2013. Dr. Gedei József képviselő napirendi pont elhagyására irányuló javaslata. olvasás/letöltés X.9.
 285/2013. MACI Alapítvány támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés X.9.
 284/2013. Nagyboldogasszony Főplébánia támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés X.9.
 283/2013. Egyesített Szociális Intézmény létszámának növelésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés X.9.
 282/2013. Fogyatékkal Élők Klubja 2013. évi költségvetésének elfogadására és az Egyesített Szociális Intézmény költségvetésének módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés X.9.
 281/2013. ÉAOP-3.1.4/B-2008-0009 kódszámú „Minőségi környezet kialakítása a körszerű közösségi közlekedésért Jászberényben” című projekt keretében a jászberényi 2635, 2362, 1883, és 8323 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósult létesítmények tulajdonjogának az MNV Zrt. részére történő térítésmentes átadására, az e tárgyban kötendő megállapodás-tervezet jóváhagyására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés X.9.
 Z-278/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IX.11.
 Z-277/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IX.11.
 Z-198/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VI.27.
 280/2013. Jászberény Város Önkormányzata támogatási igényének benyújtásáról a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján. olvasás/letöltés IX.27.
 279/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.09.27-ei rendkívüli nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IX.27.
 265/2013. Jászberény Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása. olvasás/letöltés IX.11.
 264/2013. Jászberény Város Önkormányzata részéről a Berény Utónevű Települések Szövetsége Egyesület létrehozására irányuló szándéknyilatkozat megtétele. olvasás/letöltés IX.11.
 263/2013. A Lajosmizse városával történő testvérvárosi együttműködési megállapodás megkötése. olvasás/letöltés IX.11.
 262/2013. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság állami tulajdonban lévő társasági részesedéséből 1 db 10.000.-Ft névértékű névre szóló törzsrészvény megvásárlása. olvasás/letöltés IX.11.
 261/2013. Ingatlanok értékesítésére kiírt zártkörű versenytárgyalás elbírálása. olvasás/letöltés IX.11.
 260/2013. A jászberényi 3919 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 30. szám alatt található ingatlan értékesítésére kiírt zártkörű versenytárgyalás elbírálása. olvasás/letöltés IX.11.
 259/2013. A jászberényi 5227/A/1 hrsz-ú, természetben Jászberény, Hold u. 2. szám alatt található ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános versenytárgyalás elbírálásáról, valamint megismételt nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítése. olvasás/letöltés IX.11.
 258/2013. A jászberényi 6375 hrsz-ú, természetben Jászberény, Víz u. 1. szám alatti ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés IX.11.
 257/2013. A TILMA a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés IX.11.
 256/2013. Az Adj esélyt Alapítvány és a „Jászság Egészségéért” Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés IX.11.
 255/2013. A Jászkun Volán Zrt.-vel az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 254/2013. A Déryné Rendezvényház épület fűtési rendszer korszerűsítése pénzügyi fedezetének biztosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 253/2013. A Lehel Film-Színház felújításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 252/2013. A Vidékfejlesztési Minisztérium által az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében kiírt pályázat támogatásáról, valamint a szükséges önerő biztosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 251/2013. Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0007 jelű „Jászberény város bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztése” című pályázat saját forrás kiegészítésére irányuló pályázat benyújtásáról az EU Önerő Alapra olvasás/letöltés IX.11.
 250/2013. Az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 azonosítószámú, „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” c. pályázathoz kapcsolódó vagyonrendezési megállapodás elfogadása. olvasás/letöltés IX.11.
 249/2013. Az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 azonosítószámú, a „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” c. pályázat kertében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, valamint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal kötött bérleti szerződések bérlői pozíciójában bekövetkező egyetemes jogutódlások tárgyában kötendő szerződések elfogadása. olvasás/letöltés IX.11.
 248/2013. A „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” c. pályázat esetében a módosított Konzorciumi Együttműködési Megállapodás tervezetének elfogadásáról és a 195/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés IX.11.
 247/2013. A Jászberény város területén történő Kalandpark létesítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány tudomásul vétele. olvasás/letöltés IX.11.
 246/2013. A jászberényi 0794/30, 0794/30/A és a 0794/29 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások módosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 245/2013. Jászberény Város 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének a módosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 244/2013. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 243/2013. Az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló 20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez benyújtott módosító indítvány elutasítása. olvasás/letöltés IX.11.
 242/2013. Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I. féléves helyzete. olvasás/letöltés IX.11.
 241/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés IX.11.
 240/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés IX.11.
 239/2013. A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület társasági adón keresztül igényelhető támogatási rendszer keretében elnyert támogatásához szükséges önerő biztosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 238/2013. A JKSE Kosársuli Kft. által benyújtandó pályázat támogatásáról és a szükséges önerő biztosításáról szóló 118/2013. (IV. 30.) határozat módosítása. olvasás/letöltés IX.11.
 237/2013. A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság hatáskörébe utalt „9. Épület bontási keret” megnevezésű előirányzat átcsoportosítás útján történő emelése. olvasás/letöltés IX.11.
 236/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.09.11-ei rendes nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IX.11.
 235/2013. A JKSE Kosársuli Kft. által benyújtandó pályázat támogatásáról és a szükséges önerő biztosításáról szóló 118/2013. (IV. 30.) határozat módosítására, valamint a Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület a társasági adón keresztül igényelhető támogatási rendszer keretében elnyert támogatásához szükséges önerő biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IX.11.
 234/2013. A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság hatáskörébe utalt „9. Épület bontási keret” megnevezésű előirányzat átcsoportosítás útján történő emelésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IX.11.
 221/2013. Jászberény Város 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének a módosítása. (A melléklet itt.) olvasás/letöltés VII.10
 233/2013. A jászberényi 3837/A/1, 3837/A/2 és 3837/A/4 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre való kijelölése. olvasás/letöltés VII.10.
 232/2013. Mezőőri pályázat elbírálásáról és új mezőőri pályázat kiírása. olvasás/letöltés VII.10.
 231/2013. Mezőőri pályázat elbírálása kapcsán sorrend megállapító szavazás során Kovács Csaba pályázóra (ismételt szavazategyenlőség miatt) harmadik alkalommal leadott szavazatok eredménye. olvasás/letöltés VII.10.
 230/2013. Mezőőri pályázat elbírálása kapcsán sorrend megállapító szavazás során Iszmailovszki Zsolt pályázóra (ismételt szavazategyenlőség miatt) harmadik alkalommal leadott szavazatok eredménye. olvasás/letöltés VII.10.
 229/2013. Mezőőri pályázat elbírálása kapcsán sorrend megállapító szavazás során Kovács Csaba pályázóra (szavazategyenlőség miatt) második alkalommal leadott szavazatok eredménye. olvasás/letöltés VII.10.
 228/2013. Mezőőri pályázat elbírálása kapcsán sorrend megállapító szavazás során Iszmailovszki Zsolt pályázóra (szavazategyenlőség miatt) második alkalommal leadott szavazatok eredménye. olvasás/letöltés VII.10.
 227/2013. Mezőőri pályázat elbírálása kapcsán sorrend megállapító szavazás során Kovács Csaba pályázóra leadott szavazatok. olvasás/letöltés VII.10.
 226/2013. Mezőőri pályázat elbírálása kapcsán sorrend megállapító szavazás során Iszmailovszki Zsolt pályázóra leadott szavazatok. olvasás/letöltés VII.10.
 225/2013. Mezőőri pályázat elbírálása kapcsán sorrend megállapító szavazás során Kardos Ignác pályázóra leadott szavazatok. olvasás/letöltés VII.10.
 224/2013. Kiss Dániel Ferenc közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése. olvasás/letöltés VII.10.
 223/2013. Az augusztus 20-ai városi ünnepség szónokának felkérése. olvasás/letöltés VII.10.
 222/2013. A „Jászság Egészségéért” Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VII.10.
 220/2013. Az Isaszeg Város Önkormányzata, mint gesztor vezetésével induló, villamos energia és közvilágítás beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, az Isaszeg Város Önkormányzata mint gesztor vezetésével megkötendő szindikátusi szerződés, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő megbízási szerződés aláírása. olvasás/letöltés VII.10.
 219/2013. Az ÁROP-1.A.5-2013 jelű „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” megnevezésű, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés VII.10.
 218/2013. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi középtávú vagyongazdálkodási tervéről szóló 21/2013. (I. 30.) határozatában értékesítésre kijelölt egyes ingatlanok vételárának megállapításáról és az értékesítési eljárás meghatározása. olvasás/letöltés VII.10.
 217/2013. Módosító indítvány elutasítása. olvasás/letöltés VII.10.
 216/2013. A jászberényi 054/8 hrsz-ú ingatlan 14670/937410 tulajdoni hányadának haszonbérbe adása. olvasás/letöltés VII.10.
 215/2013. A jászberényi 3919 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 30. szám alatti ingatlan vételárának megállapításáról és zártkörű versenytárgyalás útján történő értékesítése. olvasás/letöltés VII.10.
 214/2013. Jászberény Város Óvodai Intézménye létszámának emelése. olvasás/letöltés VII.10.
 213/2013. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat létszámának és költségvetésének módosítása. olvasás/letöltés VII.10.
 212/2013. A Jászsági Támogató Szolgálatnak az Egyesített Szociális Intézménybe történő integrációja érdekében szükséges döntések. olvasás/letöltés VII.10.
 211/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés VII.10.
 210/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés VII.10.
 209/2013. A KEOP-1.1.1/C/13 jelű „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” megnevezésű, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés VII.10.
 208/2013. Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés VII.10.
 207/2013. Ingatlanok értékesítésre való kijelölésére, vételárának megállapítására és zártkörű versenytárgyalási eljárás lefolytatása. olvasás/letöltés VII.10.
 206/2013. Állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele. olvasás/letöltés VII.10.
 205/2013. A Jászsági Többcélú Társulás létszámcsökkentéséhez kapcsolódó pályázat benyújtásáról valamint a 253/2012.(XII. 19.) határozat módosítása. olvasás/letöltés VII.10.
 204/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.07.10-ei rendes nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VII.10.
 203/2013. A KEOP-1.1.1/C/13 jelű „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” megnevezésű, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvételre irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VII.10.
 202/2013. Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VII.10.
 201/2013. Ingatlanok értékesítésre való kijelölésére, vételárának megállapítására és zártkörű versenytárgyalási eljárás lefolytatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VII.10.
 200/2013. Állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VII.10.
 199/2013. A Jászsági Többcélú Társulás létszámcsökkentéséhez kapcsolódó pályázat benyújtására valamint a 253/2012. (XII.19.) határozat módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VII.10.
 Z-191/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VI.12.
 196/2013. A Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. olvasás/letöltés VI.27.
 195/2013. A „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” c. pályázat esetében a módosított Konzorciumi Együttműködési Megállapodás tervezetének elfogadásáról és a 168/2013. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés VI.27.
 194/2013. a dunai árvíz során keletkezett károk helyreállítására támogatás biztosítása. olvasás/letöltés VI.27.
 193/2013. a Jászsági Többcélú Társulás vagyonfelosztási szerződésének jóváhagyása. olvasás/letöltés VI.27.
 192/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.06.27-ei rendkívüli nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés VI.27.
 165/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.06.12-ei rendes nyílt ülése napirendjének elfogadása- olvasás/letöltés VI.12
 164/2013. Dr. Gedei József képviselő napirendi pont elhagyására irányuló javaslata. olvasás/letöltés VI.12
 163/2013. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására, Alapító Okiratának módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.12
 162/2013. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálói tisztségének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálására, valamint Alapító Okiratának módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.12
 161/2013. Az Egyesített Szociális Intézmény átszervezésével és a Jászsági Támogató Szolgálat fenntartásba vételével összefüggő döntések meghozatalára irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.12
 160/2013. A 2013. június 30-án megszűnő Jászsági Többcélú Társulás által elnyert „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” c. pályázat esetében az új Konzorciumi Együttműködési Megállapodás konzorciumi vezetőként történő aláírására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.12
 159/2013. járási üzemeltetési megállapodás módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.12
 158/2013. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal átszervezésére, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés VI.12
 189/2013. A Jászberény Város Önkormányzata és a Jászberény és Környéke Ipartestület közötti, a jászberényi 436 hrsz-ú, természetben Jászberény, Petőfi u. 1. szám alatti ingatlan térítésmentes használatba adására vonatkozó megállapodás módosítása. olvasás/letöltés VI.12
 188/2013. Egyházi Iskoláért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.12
 187/2013. Folklór Kulturális Közalapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.12
 186/2013. Kutyákkal az Életért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI.12
 185/2013. A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának rezsicsökkentésről szóló nyilatkozatához történő csatlakozás. olvasás/letöltés VI.12
 184/2013. Önkormányzati ingatlanok tetőfelújítása, oktatási intézmények udvarfelújítása, valamint a Jászberény, 17794/2 hrsz-ú (Neszűr Körzeti Megbízotti iroda) épület felújítása céljára kiadási előirányzatok létrehozása. olvasás/letöltés VI.12
 183/2013. Jászberény Város Önkormányzata munkabérhitelkeret szerződésének megkötése. olvasás/letöltés VI.12
 182/2013. Jászberény Város Önkormányzata folyószámlahitelkeret szerződésének megkötése. olvasás/letöltés VI.12
 181/2013. A városi sportlétesítmények üzemeltetési támogatásával kapcsolatos pénzátcsoportosítás. olvasás/letöltés VI.12
 180/2013. Kalandpark létesítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. olvasás/letöltés VI.12
 179/2013. A jászberényi 26, 27, 28, 29, 30 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása. olvasás/letöltés VI.12
 178/2013. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozás. olvasás/letöltés VI.12
 177/2013. A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI.12
 176/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés VI.12
 175/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés VI.12
 174/2013. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról, Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VI.12
 173/2013. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálói tisztségének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról, valamint Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VI.12
 172/2013. A Jászsági Támogató Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyása. olvasás/letöltés VI.12
 171/2013. A Jászsági Támogató Szolgálat fenntartói jogának átvételéről, a Jászsági Támogató Szolgálat által végzett tevékenységek és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyesített Szociális Intézményben történő ellátásának Jászsági Többcélú Társulás megszűnését követő vállalásáról, önkormányzati szándéknyilatkozatok megkéréséről szóló 99/2013. (IV. 10.) határozat módosítása. olvasás/letöltés VI.12
 170/2013. Az Egyesített Szociális Intézmény átszervezésével összefüggő döntések meghozatala. olvasás/letöltés VI.12
 169/2013. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó feladat-ellátási megállapodás. olvasás/letöltés VI.12
 168/2013. A 2013. június 30-án megszűnő Jászsági Többcélú Társulás által elnyert „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” c. pályázat esetében az új Konzorciumi Együttműködési Megállapodás konzorciumi vezetőként történő aláírása. olvasás/letöltés VI.12
 167/2013. Járási üzemeltetési megállapodás módosításának elfogadása. olvasás/letöltés VI.12
 166/2013. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal átszervezéséről, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés VI.12
 Z-155/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés V.15.
 Z-154/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés V.15.
 157/2013. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és Jászberény Város Önkormányzata közötti, a Jászberényi Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás elfogadásáról szóló Z 193/2012. (X. 10.) határozat, valamint a Jászberényi Járási Hivatal felállításával összefüggö vagyoni és személyi kérdéseket érint? intézkedésekröl szóló Z-194/2012. (X. 10.) határozat, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és Jászberény Város Önkormányzata közötti, a Jászberényi Járási Hivatal elhelyezését biztosító ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó megállapodás elfogadásáról szóló 58/2013. (II. 27.) határozat módosítása. olvasás/letöltés V.23.
 156/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 2013.05.23-ai rendkívüli nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés V.23.
 Z-128/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2013. április 30-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.30.
 151/2013. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, és az annak elfogadásáról szóló 85/2013. (III. 13.) határozat, valamint a mezei őrszolgálat létrehozásáról szóló 86/2011. (IV. 13.) Kt. határozat módosításáról olvasás/letöltés V.15.
 150/2013. a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa – a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakmai munkája segítése céljából történő – támogatása. olvasás/letöltés V.15.
 149/2013. A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa – a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakmai munkája segítése céljából történő – támogatása. olvasás/letöltés V.15.
 148/2013. Jászberény Város Önkormányzatának a Jászság Egészségéért Alapítványhoz történő csatlakozására irányuló szándéknyilatkozat megtétele. olvasás/letöltés V.15.
 147/2013. Jászberény Város településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei partnerségi egyeztetési szabályainak elfogadása. olvasás/letöltés V.15.
 146/2013. A jászberényi 4645 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés V.15.
 145/2013. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.15.
 144/2013. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.15.
 143/2013. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V.15.
 142/2013. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V.15.
 141/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés V.15.
 140/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés V.15.
 139/2013. Az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványa felosztásáról és támogatás biztosítása. olvasás/letöltés V.15.
 138/2013. Az Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának jóváhagyása. olvasás/letöltés V.15.
 137/2013. Egyesített Szociális Intézmény átszervezéséről és Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés V.15.
 136/2013. Lehel vezér szobor adományozására vonatkozó felajánlás elfogadása. olvasás/letöltés V.15.
 135/2013. A XIX. Jász Világtalálkozón megválasztásra kerülő Jász Kapitány személye. olvasás/letöltés V.15.
 134/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.05.15-ei rendes nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés V.15.
 133/2013. Az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványa felosztására és támogatás biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés V.15.
 132/2013. Az Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának jóváhagyására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés V.15.
 131/2013. Az Egyesített Szociális Intézmény átszervezésére és Alapító Okiratának módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés V.15.
 130/2013. A Lehel vezér szobor adományozására vonatkozó felajánlás elfogadására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés V.15.
 129/2013. A XIX. Jász Világtalálkozón megválasztásra kerülő Jászkapitány személyére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés V.15.
 126/2013. A Jászberény, Apponyi téren felállítandó Trianoni emlékmű vázlattervének és költségvetésének jóváhagyása. olvasás/letöltés IV.30.
 125/2013. A Jászsági Pedagógiai Szakszolgálat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatba történő beolvadásának támogatása. olvasás/letöltés IV.30.
 124/2013. A tanácsnok és a Képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak névsora módosítása. olvasás/letöltés IV.30.
 123/2013. Bartus Péter Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságába (külsős) tagként történő megválasztása. olvasás/letöltés IV.30.
 122/2013. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés IV.30.
 121/2013. A Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium, valamint a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tervezett összevonásának véleményezése. olvasás/letöltés IV.30.
 120/2013. A 2012. évi belső ellenőrzési tevékenység. olvasás/letöltés IV.30.
 119/2013. A JSE Jégkorong Szakosztály TAO-pályázatának támogatása. olvasás/letöltés IV.30.
 118/2013. A JKSE Kosársuli Kft. által benyújtandó pályázat támogatásáról és a szükséges önerő biztosítása. olvasás/letöltés IV.30.
 117/2013. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kialakításával összefüggő döntések meghozatala. olvasás/letöltés IV.30.
 116/2013. A Jászberény Város Óvodai Intézménye Gézengúz Tagóvodájának fejlesztése céljából az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet szerinti pályázaton történő részvételről, valamint a szükséges pályázati önerő biztosítása. olvasás/letöltés IV.30.
 115/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.04.30-ai rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IV.30.
 114/2013. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kialakításával összefüggő döntések meghozatalára irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.30.
 113/2013. A Jászberény Város Óvodai Intézménye Gézengúz Tagóvodájának fejlesztése céljából az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet szerinti pályázaton történő részvételre, valamint a szükséges pályázati önerő biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.30.
 Z-112/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2013. április 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV.10.
 110/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének módosítása. olvasás/letöltés IV.10.
 109/2013. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés IV.10.
 108/2013. A Jászberény, 0336/14 hrsz.-ú ingatlant magába foglaló telektömbre vonatkozó, 261/2010. (IX. 15.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása. olvasás/letöltés IV.10.
 107/2013. A jászberényi 16768 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés IV.10.
 106/2013. A jászberényi 16773/3 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés IV.10.
 105/2013. A Jászkun Volán Zrt. által az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozóan 2012. évre benyújtott kompenzációs igény könyvvizsgáló bevonásával történő felülvizsgálata. olvasás/letöltés IV.10.
 104/2013. A Jász Világtalálkozó programtervezetének és költségvetés-tervezetének elfogadása. olvasás/letöltés IV.10.
 103/2013. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. olvasás/letöltés IV.10.
 102/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés IV.10.
 101/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés IV.10.
 100/2013. A Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett „Országos labdarúgó pályaépítési program”-ban való részvételről, valamint a szükséges önerő biztosítása. olvasás/letöltés IV.10.
 99/2013. A Jászsági Támogató Szolgálat által végzett tevékenységek és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyesített Szociális Intézményben történő ellátásának Jászsági Többcélú Társulás megszűnését követő vállalásáról, önkormányzati szándéknyilatkozatok megkérése. olvasás/letöltés IV.10.
 98/2013. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás létrehozása. olvasás/letöltés IV.10.
 97/2013. A civil szervezetek 2013. évi pályázati keretéből alapítványok támogatása. olvasás/letöltés IV.10.
 96/2013. Sportlétesítmények versenytárgyalás útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról, a sportlétesítmények hasznosítására vonatkozó hasznosítási szerződés megkötéséről, valamint a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt-vel fennálló üzemeltetési szerződés módosítása. olvasás/letöltés IV.10.
 95/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.04.10-ei rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés IV.10.
 94/2013. A Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett „Országos labdarúgó pályaépítési program”-ban való részvételre, valamint a szükséges önerő biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.10.
 93/2013. A Jászsági Támogató Szolgálat által végzett tevékenységek és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyesített Szociális Intézményben történő ellátásának Jászsági Többcélú Társulás megszűnését követő vállalására, önkormányzati szándéknyilatkozatok megkérésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.10.
 92/2013. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás létrehozására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.10.
 91/2013. A civil szervezetek 2013. évi pályázati keretéből alapítványok támogatására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés IV.10.
 90/2013. Sportlétesítmények versenytárgyalás útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálására, a sportlétesítmények hasznosítására vonatkozó hasznosítási szerződés megkötésére, valamint a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt-vel fennálló üzemeltetési szerződés módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vételére olvasás/letöltés IV.10.
 Z-89/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés III.13.
 Z-88/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés III.13.
 Z-87/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés III.13.
 Z-62/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.27.
 85/2013. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. olvasás/letöltés III.13.
 84/2013. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez Dr. Gedei József önkormányzati képviselő által benyújtott módosító indítványa. olvasás/letöltés III.13.
 83/2013. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez Dr. Gedei József önkormányzati képviselő által benyújtott módosító indítványa. olvasás/letöltés III.13.
 82/2013. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez Dr. Gedei József önkormányzati képviselő által benyújtott módosító indítványa. olvasás/letöltés III.13.
 81/2013. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez Budai Lóránt önkormányzati képviselő által benyújtott módosító indítványa. olvasás/letöltés III.13.
 80/2013. A jászberényi 26, 27, 28, 29, 30 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés III.13.
 79/2013. Jászberény Város 2013. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadása. olvasás/letöltés III.13.
 78/2013. Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása. olvasás/letöltés III.13.
 77/2013. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2012. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés III.13.
 76/2013. A Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés III.13.
 75/2013. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló rendőrségi beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés III.13.
 74/2013. A Magyar utca és környezetének fejlesztéséről szóló 235/2012. (XII. 12.) lejárt határidejű határozatról szóló tájékoztató tudomásul vételéről és a határozat végrehajtási határidejének módosítása. olvasás/letöltés III.13.
 73/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés III.13.
 72/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés III.13.
 71/2013. Sportlétesítmények versenytárgyalás útján történő hasznosítása. olvasás/letöltés III.13.
 70/2013. A Nagyiváni Községi és Jászberényi Sportegyesület és Futball Club társasági adó támogatási rendszerének keretein belül benyújtott sporttelep felújítási pályázat támogatásáról és a pályázat önerejének biztosítása. olvasás/letöltés III.13.
 69/2013. Az egészségügyi alapellátás további működtetéséről és a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde Alapító okiratának módosítása. olvasás/letöltés III.13.
 68/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.03.13-ai rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés III.13.
 67/2013. Sportlétesítmények versenytárgyalás útján történő hasznosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés III.13.
 66/2013. A Nagyiváni Községi és Jászberényi Sportegyesület és Futball Club társasági adó támogatási rendszerének keretein belül benyújtott sporttelep felújítási pályázat támogatására és a pályázat önerejének biztosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés III.13.
 65/2013. Az egészségügyi alapellátás további működtetésére és a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde Alapító okiratának módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés III.13.
 Z-45/2013. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2013. február 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.13.
 59/2013 A Jászsági Többcélú Társulás 2013. évi működésének további kérdései. olvasás/letöltés II.27.
 58/2013 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és Jászberény Város Önkormányzata közötti, a Jászberényi Járási Hivatal elhelyezését biztosító ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó megállapodás elfogadása. olvasás/letöltés II.27.
 57/2013 A 2013/2014. nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának engedélyezéséről, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározása. olvasás/letöltés II.27.
 56/2013 Jászberény Város Óvodai Intézménye felvételi körzeteinek módosítása. olvasás/letöltés II.27.
 55/2013 A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal, mint gesztor vezetésével induló, földgáz energia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal mint gesztor vezetésével megkötendő szindikátusi szerződés, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő megbízási szerződés aláírása. olvasás/letöltés II.27.
 54/2013 A Yazd városa által Jászberényben felállítandó széltorony helyszíne. olvasás/letöltés II.27.
 53/2013 Jászberény városközpontjának arculati stratégiai terve. olvasás/letöltés II.27.
 52/2013 A jászberényi 4645 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások módosítása. olvasás/letöltés II.27.
 51/2013 Az ÉAOP-5.1.1/D-12 jelű „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című pályázaton történő részvétel. olvasás/letöltés II.27.
 50/2013 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Jászberény Város Önkormányzata közötti használati szerződések és vagyonkezelési megállapodás elfogadása. olvasás/letöltés II.27.
 49/2013 Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.02.27-ei rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés II.27.
 48/2013 A jászberényi 4645 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó településrendezési előírások módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.27.
 47/2013 az ÉAOP-5.1.1/D-12 jelű „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című pályázaton történő részvételre irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.27.
 46/2013 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Jászberény Város Önkormányzata közötti használati szerződések és vagyonkezelési megállapodás elfogadására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.27.
 43/2013. Előterjesztés első olvasatként történő tárgyalására irányuló ügyrendi javaslat. olvasás/letöltés II.13.
 42/2013. A vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztés első olvasatként történő tárgyalása. olvasás/letöltés II.13.
 41/2013. A Baráth György Egészségért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés II.13.
 40/2013. A Jászberény, Holló András u. 4. szám alatti üzlethelyiség értékesítésére kiírt zártkörű versenytárgyalás elbírálása. olvasás/letöltés II.13.
 39/2013. A jászberényi 2409 hrsz.-ú ingatlan 140 m² nagyságú részterületének és a jászberényi 2420 hrsz-ú ingatlan 50 m2 nagyságú részterületének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés II.13.
 38/2013. A jászberényi 2409 hrsz.-ú ingatlan 331 m² nagyságú részterületének haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés II.13.
 37/2013. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. működtetésébe átadott vagyon 2012. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.13.
 36/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés II.13.
 35/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés II.13.
 34/2013. Az ÉAOP-5.1.1./A-12 jelű „Szociális célú városrehabilitáció” pályázathoz készített Akcióterületi Terv elfogadása. olvasás/letöltés II.13.
 33/2013. A Jászberény Város Önkormányzata és a Magyar Állam közötti, a jászberényi 074/21 hrsz.-ú termőföldre vonatkozó adás-vételi szerződés megkötése. olvasás/letöltés II.13.
 32/2013. Székely Zászló kitűzése. olvasás/letöltés II.13.
 31/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.02.13-ai rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés II.13.
 30/2013. Az ÉAOP-5.1.1./A-12 jelű „Szociális célú városrehabilitáció” pályázathoz készített Akcióterületi Terv elfogadására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.13.
 29/2013. A Jászberény Város Önkormányzata és a Magyar Állam közötti, a jászberényi 074/21 hrsz.-ú termőföldre vonatkozó adás-vételi szerződés megkötésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.13.
 28/2013. Székely Zászló kitűzésére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés II.13.
 27/2013. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. olvasás/letöltés I.30.
 26/2013. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára irányuló előterjesztéshez Budai Lóránt önkormányzati képviselő által benyújtott módosító indítvány. olvasás/letöltés I.30.
 25/2013. Jászberény Város Önkormányzata adóssága részbeni állami átvállalásának elfogadása. olvasás/letöltés I.30.
 24/2013. Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez Budai Lóránt önkormányzati képviselő által benyújtott módosító indítvány. olvasás/letöltés I.30.
 23/2013. Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztéshez Szatmári Antalné önkormányzati képviselő által benyújtott módosító indítvány. olvasás/letöltés I.30.
 22/2013. Jászberény Város Önkormányzatának saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei. olvasás/letöltés I.30.
 21/2013. Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi középtávú vagyongazdálkodási terve. olvasás/letöltés I.30.
 20/2013. A jászberényi 406/A/4 hrsz-ú, Jászberény, Lehel vezér tér 16. szám alatti ingatlan vételárának megállapítása. olvasás/letöltés I.30.
 19/2013. A jászberényi 26, 27, 28, 29, 30 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások módosítása. olvasás/letöltés I.30.
 18/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.01.30-ai rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés I.30.
 17/2013. A jászberényi 406/A/4 hrsz-ú, Jászberény, Lehel vezér tér 16. szám alatti ingatlan vételárának megállapítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés I.30.
 16/2013. A jászberényi 26, 27, 28, 29, 30 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások módosítására irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés I.30.
 15/2013. A Folklór Kulturális Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés I.16.
 14/2013. Az „EURÓPA A POLGÁROKÉRT” PROGRAM 2007–2013 1. alprogram – Testvérvárosok polgárainak találkozói című pályázaton történő részvétel. olvasás/letöltés I.16.
 13/2013. Az ÉAOP-5.1.1./A-12 jelű „Szociális célú városrehabilitáció” megnevezésű az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés I.16.
 12/2013. A Jászberény Város Településrendezési tervének a Szabadság tér 20. hrsz.: 3887/2, valamint a Szövetkezet út 2., 4., 6. sz., hrsz.. 3888/4, 3888/2, 3896 társasházakat érintően történő módosításához kapcsolódó, 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti esetleges környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés I.16.
 11/2013. A XIX. Jász Világtalálkozó Jászberényben történő megrendezésének időpontja. olvasás/letöltés I.16.
 10/2013. Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötése. olvasás/letöltés I.16.
 9/2013. A Sportkoncepcióban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés I.16.
 8/2013. A 2012. évi önkormányzati pályázatokról szóló tájékoztató elfogadása. olvasás/letöltés I.16.
 7/2013. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés I.16.
 6/2013. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés I.16.
 5/2013. A Jászsági Többcélú Társulás keretében 2013. évben ellátandó feladatokról és a Társulásból történő kilépésről. olvasás/letöltés I.16.
 4/2013. A Jászberényi, 2/2 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonban lévő 75/1792 tulajdoni hányada térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele. olvasás/letöltés I.16.
 3/2013. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.01.16-ai rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadása. olvasás/letöltés I.16.
 2/2013. A Jászsági Többcélú Társulás keretében 2013. évben ellátandó feladatokra és a Társulásból történő kilépésre irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés I.16.
 1/2013. A jászberényi, 2/2 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonban lévő 75/1792 tulajdoni hányada térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére irányuló sürgősségi indítvány napirendre vétele. olvasás/letöltés I.16.
 Z-252/2012 Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2012. december 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.12.
 Z-251/2012 Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2012. december 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.12.
 Z-276/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2012. december 19-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.19.
 275/2012. A Jászberény Város Önkormányzata és a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság között a JÁSZKÜRT Újság 2013. évben történő megjelentetésének támogatása tárgyában támogatási megállapodás megkötéséről, valamint a szükséges pénzügyi forrás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 274/2012. Az ÉAOP-4.1.2/A-12 jelű „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése” megnevezésű pályázathoz szükséges önerő biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 273/2012. A Jászberény, Holló András u. 4. szám alatti üzlethelyiség értékesítésre való kijelöléséről és zártkörű versenytárgyalás lefolytatása. olvasás/letöltés XII.19.
 272/2012. Ingóeszközök ingyenes használatba történő átadása. olvasás/letöltés XII.19.
 271/2012. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde részére történő pótelőirányzat biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 270/2012. A Jászberény Város Idősek Otthona részére történő pótelőirányzat biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 269/2012. Az Egyesített Szociális Intézmény részére történő pótelőirányzat biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 268/2012. A Polgármesteri Hivatal részére történő pótelőirányzat biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 267/2012. A Lehel Vezér Gimnázium részére történő pótelőirányzat biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 266/2012. A Szent Erzsébet Kórház és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft részére történő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 265/2012. A Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium részére történő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 264/2012. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület részére történő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 263/2012. A Folklór Kulturális Közalapítvány részére történő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 262/2012. A Maci Alapítvány részére történő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 261/2012. A Jászberényi Református Egyházközség részére történő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 260/2012. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébánia részére történő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 259/2012. A Jászkerület Kulturális Nonprofit Kft. részére történő támogatás biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 258/2012. Intézményi pótelőirányzat biztosítása. olvasás/letöltés XII.19.
 257/2012. Intézményi pótelőirányzat biztosításáról olvasás/letöltés XII.19.
 256/2012. A Jászberény Város Önkormányzata által történő folyószámlahitel igénybevételéről szóló 128/2012. (VI. 13.) határozat módosításáról és a 2013-as évre vonatkozó folyószámlahitel igénybevételéről szóló 197/2012. (XI. 14.) határozat hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés XII.19.
 255/2012. A Jászberény Város Önkormányzata által történő munkabérhitel igénybevételéről szóló 127/2012. (VI. 13.) határozat módosításáról és a Jászberény Város Önkormányzata által a 2013-as évre vonatkozó munkabérhitel igénybevételéről szóló 198/2012. (XI. 14.) határozat hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés XII.19.
 254/2012. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetése. olvasás/letöltés XII.19.
 253/2012. A Jászsági Többcélú Társulás keretében 2013. évben ellátandó feladatokra vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásáról, valamint a Jászsági Többcélú Társulás 2013. évi létszámcsökkentési intézkedései. olvasás/letöltés XII.19.
 Z-250/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.12.
 Z-249/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.12.
 Z-248/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XII.12.
 247/2012. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a Megye városai közötti, a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklus megalapozására irányuló Együttműködési Megállapodás megkötése. olvasás/letöltés XII.12.
 246/2012. A Jászberény Város Önkormányzata 2012. évre vonatkozó vagyongazdálkodási irányelveiről, középtávú tervéről szóló 14/2012. (II. 10.) határozat I. számú mellékletének módosítása. olvasás/letöltés XII.12.
 245/2012. Az egészségügyi alapellátás további működtetéséről és a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról szóló 159/2012. (IX. 12.) határozat hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés XII.12.
 244/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve jóváhagyása. olvasás/letöltés XII.12.
 243/2012. A Jászkun Volán Zrt.-vel az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítása. olvasás/letöltés XII.12.
 242/2012. A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat által működtetett Civil Információs Centrum által szervezendő, Civil szervezeteket támogató programhoz történő csatlakozást előkészítő megállapodás megkötéséhez történő hozzájárulás. olvasás/letöltés XII.12.
 241/2012. A Jászberény, Szent Imre herceg u. 24. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása. olvasás/letöltés XII.12.
 240/2012. A Jászberény, Ady Endre u. 11. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása. olvasás/letöltés XII.12.
 239/2012. A jászberényi 2410/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása. olvasás/letöltés XII.12.
 238/2012. A Jászberény, Fazekas u. 17. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása. olvasás/letöltés XII.12.
 237/2012. A Jászberény, Lehel vezér tér 30. szám alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése. olvasás/letöltés XII.12.
 236/2012. A jászberényi 0330/173 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása. olvasás/letöltés XII.12.
 235/2012. A Magyar utca és környezetének fejlesztése. olvasás/letöltés XII.12.
 234/2012. Feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata. olvasás/letöltés XII.12.
 233/2012. A 2012. évi közfoglalkoztatásról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.12.
 232/2012. A 2012. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.12.
 231/2012. A 2012. évi önkormányzati beruházások helyzetéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.12.
 230/2012. A Képviselő-testület bizottságai és a városkapcsolati tanácsnok tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.12.
 229/2012. Jászberény Város Roma nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató elfogadása. olvasás/letöltés XII.12.
 228/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés XII.12.
 227/2012. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés XII.12.
 226/2012. Jászberény Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti átalakításáról és Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés XII.12.
 225/2012. A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása. olvasás/letöltés XII.12.
 224/2012. Jászberény Város Idősek Otthona működési engedélyének módosítása. olvasás/letöltés XII.12.
 223/2012. A Jász Múzeum Alapító okiratának elfogadásáról és a Jászberény Város Polgármesteri Hivatalával kötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyása. olvasás/letöltés XII.12.
 222/2012. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása. olvasás/letöltés XII.12.
 221/2012. Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés XII.12.
 220/2012. A Lehel Vezér Gimnázium Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés XII.12.
 219/2012. A Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés XII.12.
 218/2012. Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója. olvasás/letöltés XI.30.
 217/2012. Jászberény Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete. olvasás/letöltés XI.30.
 216/2012. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötése. olvasás/letöltés XI.30.
 215/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága hatáskörébe utalt költségvetési előirányzatok közötti pénzátcsoportosítása. olvasás/letöltés XI.30.
 Z-214/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés XI.14.
 199/2012. a Jász Múzeum Jászberény Város Önkormányzata fenntartásába vétele. olvasás/letöltés XI.14.
 205/2012. Időskorúak nappali ellátása férőhelyszámának csökkentése, demens személyek nappali ellátásának megszervezése, működési engedély megújítása. olvasás/letöltés XI.14.
 213/2012. A Yazd városával kötött szándéknyilatkozat és a jövőbeni együttműködés támogatása. olvasás/letöltés XI.14.
 212/2012. Az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület által benyújtandó pályázatban való részvételről és a szükséges saját forrás biztosítása. olvasás/letöltés XI.14.
 211/2012. A „KEOP-2011-4.9.0.” jelű - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva megnevezésű – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés XI.14.
 210/2012. A Jászberény, Szent Imre herceg út 24. szám alatti ingatlan vonatkozásában nyilvános versenytárgyalások lefolytatása. olvasás/letöltés XI.14.
 209/2012. A Jászberény, Ady E. u. 11. szám alatti ingatlan vonatkozásában nyilvános versenytárgyalások lefolytatása. olvasás/letöltés XI.14.
 208/2012. Ingatlan értékesítésre való kijelölés. olvasás/letöltés XI.14.
 207/2012. A jászberényi 5222 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása. olvasás/letöltés XI.14.
 206/2012. Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés XI.14.
 204/2012. Bölcsődei intézményi térítési díj. olvasás/letöltés XI.14.
 203/2012. Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi ellenőrzési tervének elfogadása. olvasás/letöltés XI.14.
 202/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (II. 10.) számú lejárt határidejű Kt. határozata végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről és a végrehajtási határidő módosítása. olvasás/letöltés XI.14.
 201/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés XI.14.
 200/2012. a két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés XI.14.
 198/2012. A Jászberény Város Önkormányzata által történő munkabérhitel igénybevételéről a 2013-as évre vonatkozóan olvasás/letöltés XI.14.
 197/2012. A Jászberény Város Önkormányzata által történő folyószámlahitel igénybevételéről a 2013-as évre vonatkozóan olvasás/letöltés XI.14.
 196/2012. Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0007 jelű „Jászberény város bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztése” című nyertes pályázat támogatásáról, valamint a szükséges további önerő biztosítása. olvasás/letöltés XI.14.
 Z-195/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.18.
 Z-194/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.10.
 Z-193/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2012. október 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés X.10.
 192/2012. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. rendszerfüggő víziközmű-vagyonának Jászberény Város Önkormányzata részére történő átadása. olvasás/letöltés X.10.
 191/2012. A 88/2012. (IV. 25.) határozat módosításáról és a nyertes pályázatokkal összefüggő önerő csökkentése. olvasás/letöltés X.10.
 190/2012. Ingatlanok értékesítésre való kijelölése. olvasás/letöltés X.10.
 189/2012. A Jászberény, Jász-Plasztik Kft. telephelyére és a telephely, az elkerülő út, a Zagyva és a városhatár által bezárt területre vonatkozó településrendezési előírások módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése. olvasás/letöltés X.10.
 188/2012. A TIOP-1.2.3-08/1-2008-0035 kódszámú „JászPortál – Könyvtári „Tudásdepó-Expressz” a Jászságban” című projektben a fenntartási kötelezettségek tejesítése érdekében felmerülő feladatok JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Nonprofit Kft. számára főkedvezményezettként történő átadása. olvasás/letöltés X.10.
 187/2012. Az ÉAOP-4.1.1/A-12 jelű „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése” megnevezésű – az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés X.10.
 186/2012. Elővásárlási jogról való lemondása. olvasás/letöltés X.10.
 185/2012. Jászberény Város Önkormányzata nevelési-oktatási intézményeinek 2013. január 1-je utáni működtetésének vállalása. olvasás/letöltés X.10.
 184/2012. A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés X.10.
 183/2012. A 138/2012. (VII. 11.) határozat 3. pontjának végrehajtása. olvasás/letöltés X.10.
 182/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés X.10.
 181/2012. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés X.10.
 180/2012. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozása. olvasás/letöltés X.10.
 Z-179/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IX. 21
 175/2012. A Jászberényi Tüzoltók Közhasznú Alapítványa támogatása olvasás/letöltés IX. 12.
 167/2012. Nyilvános illemhely müködtetésbe történö átadása olvasás/letöltés IX. 12.
 178/2012. A jászberényi 2410/1 hrsz.-ú ingatlan nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítése olvasás/letöltés IX. 12.
 177/2012. A jászberényi 5222 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítése olvasás/letöltés IX. 12.
 176/2012. Ingatlanok értékesítésre való kijelölése olvasás/letöltés IX. 12.
 174/2012. Az Alapítvány a Jászberényi Állat- és Növénykertért támogatásának elszámolása olvasás/letöltés IX. 12.
 173/2012. A Lehel Film-Színház felújításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása olvasás/letöltés IX. 12.
 172/2012. Az ÉAOP-2.1.1/E-12 kódszámú „Versenyképes turisztikai termékek – és attrakciófejlesztés” című pályázaton való részvételről, „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Szolnok – Boldog települések közötti szakaszon” című pályázat benyújtásáról, és az ehhez szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás aláírása olvasás/letöltés IX. 12.
 171/2012. Az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 jelű „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton történő részvételről szóló 142/2012. (VII. 11.) határozat módosítása olvasás/letöltés IX. 12.
 170/2012. A „TÁMOP-5.3.6-11/1 – Komplex telep-program” megnevezésű pályázathoz szükséges önerő biztosítása olvasás/letöltés IX. 12.
 169/2012. A Jászberény város településrendezési eszközeinek éves felülvizsgálatához kapcsolódó környezeti vizsgálat elkészítése olvasás/letöltés IX. 12.
 168/2012. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozás olvasás/letöltés IX. 12.
 166/2012. Sportöltöző működtetésbe történő átadása olvasás/letöltés IX. 12.
 165/2012. A jászberényi Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatással történő megvalósítására pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról szóló 75/2012.(III. 30.) határozat hatályon kívül helyezése olvasás/letöltés IX. 12.
 164/2012. Jászberény Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. féléves helyzete olvasás/letöltés IX. 12.
 163/2012. A Mezei Őrszolgálat és a Közterület-felügyelet tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása olvasás/letöltés IX. 12.
 162/2012. A 90/2011. (IV. 13.) lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről és végrehajtási határidő módosítása olvasás/letöltés IX. 12.
 161/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása olvasás/letöltés IX. 12.
 160/2012. A két ülés között történt fontosabb események olvasás/letöltés IX. 12.
 159/2012. az egészségügyi alapellátás további működtetéséről és a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde Alapító okiratának módosítása olvasás/letöltés IX. 12.
 158/2012. A 2012. évi „art” mozik digitális korszerűsítését célzó pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosítása olvasás/letöltés IX. 12.
 157/2012. A Jászsági Közoktatási Intézmény jászberényi tagintézményeinek a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan nyújtott többlettámogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról és a 2012-2013-as tanév I. félévének támogatása olvasás/letöltés IX. 12.
 Z-156/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VII. 11
 Z-155/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VII. 11
 Z-154/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés VII. 11
 153/2012. Jászberény Város Önkormányzata 2012. évi könyvvizsgálójának megválasztása. olvasás/letöltés VII. 11
 152/2012. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása. olvasás/letöltés VII. 11
 151/2012. Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VII. 11
 150/2012. A Lehel Vezér Gimnázium Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VII. 11
 149/2012. A Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés VII. 11
 148/2012. A XIX. Jász Világtalálkozó megrendezésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásáról szóló 78/2012. (IV. 11.) határozat végrehajtási határidejének módosítása. olvasás/letöltés VII. 11
 147/2012. Éles Sándor kérelme alapján haszonkölcsön szerződés megkötése. olvasás/letöltés VII. 11
 146/2012. A jászberényi 15713/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés VII. 11
 145/2012. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentőalapítvány támogatása. olvasás/letöltés VII. 11
 144/2012. az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület támogatása. olvasás/letöltés VII. 11
 143/2012. A „III. ÉRPART FESZTIVÁL” önkormányzati támogatása. olvasás/letöltés VII. 11
 142/2012. Az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 jelű „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton történő részvétel. olvasás/letöltés VII. 11
 141/2012. A „TÁMOP-5.3.6-11/1 – Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)” megnevezésű – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés VII. 11
 140/2012. Jászberény Város Idősek Otthona – Jászladány - 2010-2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VII. 11
 139/2012. Az Egyesített Szociális Intézmény 2010-2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VII. 11
 138/2012. A 107/2012. (V. 9.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről, végrehajtási határidő módosítása. olvasás/letöltés VII. 11
 137/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés VII. 11
 136/2012. A két ülés között történt fontosabb eseményekről olvasás/letöltés VII. 11
 135/2012. A Jászsági Közoktatási Intézmény helyi általános iskolai tagintézményének a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az „Innovatív iskolák fejlesztése” című, TÁMOP-3.1.4-12/2. kódszámú pályázaton történő részvételének jóváhagyása. olvasás/letöltés VII. 11
 134/2012. A Polgármesteri Hivatalban kettős foglalkoztatás engedélyezése. olvasás/letöltés VII. 11
 133/2012. Sportlétesítmények tulajdonjogának rendezéséről és működtetésbe történő átadása. olvasás/letöltés VII. 11
 Z-129/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselö-testületének a 2012. június 13-án megtartott zárt ülésén hozott döntéséröl olvasás/letöltés VI. 13.
 132/2012. A Jászberény, Lehel vezér tér 29. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés VI. 29.
 131/2012. Az önkormányzat, mint ellátásért felelős által a Jászberény vízi-közműveinek működtetése tárgyában kötendő háromoldalú bérleti és üzemeltetési szerződések megkötése. olvasás/letöltés VI. 29.
 130/2012. Az önkormányzat, mint tulajdonos által a Jászberény vízi-közműveinek működtetése tárgyában kötendő kétoldalú bérleti és üzemeltetési szerződések megkötése. olvasás/letöltés VI. 29.
 128/2012. A Jászberény Város Önkormányzata által történő folyószámlahitel igénybevétele. olvasás/letöltés VI. 13.
 127/2012. Jászberény Város Önkormányzata által történő munkabérhitel igénybevétele. olvasás/letöltés VI. 13.
 126/2012. Az önkormányzati munkához szükséges mobiltelefon előfizetés biztosítása. olvasás/letöltés VI. 13.
 125/2012. Jászberény Város Polgármesteri Hivatala létszámának csökkentése. olvasás/letöltés VI. 13.
 124/2012. A Jászberény, Szabadság tér 20. (hrsz.: 3887/2) ingatlant és a Szövetkezet út 2., 4. és 6. sz. (hrsz.: 3888/4, 3888/2, 3896) társasházakat érintő településrendezési előírások módosítása. olvasás/letöltés VI. 13.
 123/2012. A Jászsági Közoktatási Intézmény 2012/2013. tanévre irányadó szervezete kialakításának szándéka. olvasás/letöltés VI. 13.
 122/2012. „A helyi közforgalmú közlekedés támogatása” című pályázathoz szükséges képviselő-testületi határozat meghozatala. olvasás/letöltés VI. 13.
 121/2012. A TÁMOP 3.1.11-12/2 jelű, „Óvodafejlesztés” című, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés VI. 13.
 120/2012. A „Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága használatában lévő tűzoltólaktanya épületének nyílászáró cseréje, utólagos hőszigetelése és magastető építés pályázatához szükséges önrész biztosításáról és nyilatkozat kötelezettségek betartásáról” szóló 110/2010. (IV. 21.) önkormányzati határozat kiegészítése. olvasás/letöltés VI. 13.
 119/2012. Jászberény Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok különleges jogrend idején történő időszakos használatba adásáról rendvédelmi szervek részére. olvasás/letöltés VI. 13.
 118/2012. Május 6-a Jász-Kun Emléknappá nyilvánítása. olvasás/letöltés VI. 13.
 117/2012. Az Egyházi Iskoláért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés VI. 13.
 116/2012. Az Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának jóváhagyása. olvasás/letöltés VI. 13.
 115/2012. A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI. 13.
 114/2012. A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés VI. 13.
 113/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés VI. 13.
 112/2012. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés VI. 13.
 111/2012. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium egyházi fenntartásába kerülésével kapcsolatos hozzájárulások megadása olvasás/letöltés VI. 13.
 110/2012. A TÁMOP-6.1.2/11/3 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című pályázati kiírásra benyújtott pályázat támogatása esetén való együttműködés olvasás/letöltés V. 23.
 109/2012. A „TIOP 3.4.2-11/1 - Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés V. 23.
 108/2012. Dr. Csiki Zoltán Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottságába történő megválasztásáról, valamint a Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 2. függelékének módosítása. olvasás/letöltés V. 09.
 107/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokról szóló 43/2012. (III. 14.) határozat végrehajtása. olvasás/letöltés V. 09.
 106/2012. A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. olvasás/letöltés V. 09.
 105/2012. „a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” nevű és KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosító számú pályázata kapcsán önerő megfizetése. olvasás/letöltés V. 09.
 104/2012. A „TÁMOP-5.6.1.B-12/2 – A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” megnevezésű – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton való részvétele. olvasás/letöltés V. 09.
 103/2012. „Települési Környezetért” cím elnyerése érdekében pályázat benyújtása. olvasás/letöltés V. 09.
 102/2012. A civil szervezetek 2012. évi pályázati keretéből alapítványok támogatása. olvasás/letöltés V. 09.
 101/2012. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. olvasás/letöltés V. 09.
 100/2012. A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. olvasás/letöltés V. 09.
 99/2012. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V. 09.
 98/2012. A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V. 09.
 97/2012. A Folklór Kulturális Közalapítvány 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés V. 09.
 96/2012. A gyermekek védelmének körében végzett hatósági tevékenységről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V. 09.
 95/2012. A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V. 09.
 94/2012. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés V. 09.
 93/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés V. 09.
 92/2012. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés V. 09.
 91/2012. A Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága átszervezésével összefüggő döntések meghozatala. olvasás/letöltés V. 09.
 90/2012. Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. olvasás/letöltés V. 09.
 89/2012. A Jászberény, Jász-Plasztik Kft. telephelyére és a telephely, elkerülő út, Zagyva és a városhatár által bezárt területre vonatkozó településrendezési előírások módosítása. olvasás/letöltés IV. 25.
 88/2012. A JKSE Kosársuli Kft. által benyújtandó pályázat támogatásáról és a szükséges önerő biztosítása. olvasás/letöltés IV. 25.
 87/2012. A „Jászberény-Jászjákóhalma közös szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt” című KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 azonosítószámú pályázat megvalósításához biztosítandó saját forrás vállalása. olvasás/letöltés IV. 25.
 86/2012. A „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” című TÁMOP-5.4.9-11/1 kódszámú pályázat benyújtása. olvasás/letöltés IV. 25.
 85/2012. 2011. évi belső ellenőrzési tevékenység. olvasás/letöltés IV. 25.
 Z84/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés IV. 11.
 83/2012. A jászberényi 15945/1, 15945/2, 16144 és a 16145 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása. olvasás/letöltés IV. 11.
 82/2012. A jászberényi 16419 és a 16421 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása. olvasás/letöltés IV. 11.
 81/2012. A jászberényi 15888 hrsz-ú ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés IV. 11.
 80/2012. Az Országos Polgárőr Nap Jászberényben történő megszervezésének támogatása. olvasás/letöltés IV. 11.
 79/2012. Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának jóváhagyása. olvasás/letöltés IV. 11.
 78/2012. A XIX. Jász Világtalálkozó megrendezésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadása. olvasás/letöltés IV. 11.
 77/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés IV. 11.
 76/2012. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés IV. 11.
 75/2012. A jászberényi Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatással történő megvalósítására pályázat benyújtásáról és az önerő biztosítása. olvasás/letöltés III. 30.
 74/2012. Házi segítségnyújtás finanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadása. olvasás/letöltés III. 30.
 73/2012. A Jászsági Közoktatási Intézmény Társadalmi Megújulás Operatív Program „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” (TÁMOP-3.4.2-11/2. kódszám) pályázaton konzorciumban történő részvételének jóváhagyása. olvasás/letöltés III. 30.
 72/2012. A Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 3. függelékét képező, Jászberény Város Önkormányzata által használt szakfeladatszámok megállapítása. olvasás/letöltés III. 30.
 71/2012. „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez, ezen belül a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósításához” kapcsolódóan a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton való részvétel. olvasás/letöltés III. 30.
 Z69-70/2012. Március 14-én megtartott zárt ülésén hozott döntések. olvasás/letöltés III. 14.
 60/2012. a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása. olvasás/letöltés III. 14.
 47/2012. Jászberény Város Önkormányzata 2012. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása. olvasás/letöltés III. 14.
 68/2012. Baráth László képviselő interpellációja. olvasás/letöltés III. 14.
 67/2012. Jászberény Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása. olvasás/letöltés III. 14.
 66/2012. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása. olvasás/letöltés III. 14.
 65/2012. Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés III. 14.
 64/2012. A Lehel Vezér Gimnázium Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés III. 14.
 63/2012. A Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés III. 14.
 62/2012. Jászberény Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés III. 14.
 61/2012. A Humán Papilloma Vírus elleni védőoltásra vonatkozó együttműködési megállapodás. olvasás/letöltés III. 14.
 59/2012. A Jászberény Város Önkormányzata és a Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött közhasznúsági megállapodás módosítása. olvasás/letöltés III. 14.
 58/2012. A jászberényi 9048 hrsz-ú ingatlan részterületének bérbeadása. olvasás/letöltés III. 14.
 57/2012. A jászberényi 3193/48 hrsz-ú ingatlan részterületének bérbeadása. olvasás/letöltés III. 14.
 56/2012. A jászberényi 16836/2 hrsz-ú és a 16837/1 hrsz-ú ingatlanok haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés III. 14.
 55/2012. A jászberényi 014 hrsz-ú ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés III. 14.
 54/2012. A Jászberény, Szabadság tér 20. (hrsz.: 3887/2) ingatlant érintő településrendezési előírások módosítása. olvasás/letöltés III. 14.
 53/2012. A Jászberény, Szövetkezet u. 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés III. 14.
 52/2012. A jászberényi 074/21hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele. olvasás/letöltés III. 14.
 51/2012. A Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott jászberényi Ipari- és Innovációs Park további támogatása. olvasás/letöltés III. 14.
 50/2012. A Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott jászberényi Strand- és Termálfürdő támogatásának visszavonása. olvasás/letöltés III. 14.
 49/2012. Jászberény Város Polgármesteri Hivatalának létszám emelése. olvasás/letöltés III. 14.
 48/2012. Jászberény Város 2012. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadása. olvasás/letöltés III. 14.
 46/2012. A 287/2011. (XI. 9.) lejárt határidejű határozatról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés III. 14.
 45/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés III. 14.
 44/2012. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés III. 14.
 43/2012. Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatok. olvasás/letöltés III. 14.
 42/2012. Marosszentgyörgy (Románia) Községgel testvértelepülési megállapodás megkötése. olvasás/letöltés III. 14.
 41/2012. Az Új Színházért Alapítvány támogatásáról, támogató színház kialakításáról szóló 195/2009. (VII. 10.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről és eszközök átvétele. olvasás/letöltés III. 14.
 40/2012. Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra parancsnok kinevezésének véleményezése. olvasás/letöltés III. 14.
 39/2012. A Lehel Sportlétesítmények Vagyonkezelő Kft. „v. a.” végelszámolásával kapcsolatos dokumentumok elfogadása. olvasás/letöltés II.29.
 38/2012. A Jászsági Többcélú Társulás által benyújtott ÉAOP-4.1.3/A,B-11 kódszámú pályázatban való részvétele. olvasás/letöltés II.29.
 37/2012. REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. olvasás/letöltés II.15.
 32/2012. A polgármester 2012. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. olvasás/letöltés II.15.
 36/2012. Baráth György Egészségért Alapítvány támogatása. olvasás/letöltés II.15.
 35/2012. A Jászberényi Nagyboldogasszony Templom felújítása támogatása. olvasás/letöltés II.15.
 34/2012. Jászberény Város Jegyzőjének Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 29-ei ülésén történő jegyzői feladat ellátásához való hozzájárulás megadása. olvasás/letöltés II.15.
 33/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének módosítása. olvasás/letöltés II.15.
 31/2012. A 2012/2013. tanévben indítandó óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok számának engedélyezéséről, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározása. olvasás/letöltés II.15.
 30/2012. Jászberény Város Óvodai Intézménye felvételi körzeteinek kialakításáról, valamint a JKI Belvárosi Általános Iskola és a JKI Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beiskolázási körzeteinek változatlanul történő hatályban tartása. olvasás/letöltés II.15.
 29/2012. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megállapításáról szóló 176/2008. (VI. 12.) önkormányzati határozat módosítása. olvasás/letöltés II.15.
 28/2012. A jászberényi 16342/9 hrsz-ú ingatlan megvásárlása. olvasás/letöltés II.15.
 27/2012. A jászberényi 8132 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása. olvasás/letöltés II.15.
 26/2012. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. üzemeltetésébe/használatába adott ingatlanvagyon 2011. évi változásairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.15.
 25/2012. a Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.15.
 24/2012. Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés II.15.
 23/2012. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. üzemeltetésében lévő lakások és helyiségek esetében a bérbeadói jogok gyakorlásáról és a bérlőkre és a bérbeadóra háruló kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása. olvasás/letöltés II.15.
 22/2012. A Z-342/2011. (XII. 21.) és a 333/2011. (XII. 21.) lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés II.15.
 21/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlása. olvasás/letöltés II.15.
 20/2012. A két ülés között történt fontosabb események. olvasás/letöltés II.15.
 19/2012. A LEHEL Sportlétesítmények Vagyonkezelő Kft. „v. a.” végelszámolásához kapcsolódó feladatokról és a végelszámolás lezárásához szükséges forrás biztosításáról szóló 333/2011. (XII. 21.) Kt. határozat 6. pontjában megjelölt végrehajtási határidő módosítása. olvasás/letöltés II.15.
 18/2012. Az „EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM (2007–2013)” című pályázat „Aktív civil társadalmat Európában” 2. alprogramján való részvétele olvasás/letöltés II.15.
 17/2012. Az „EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM (2007–2013)” című pályázat „Aktív polgárokat Európának”1. alprogramján való részvétele olvasás/letöltés II.15.
 Z16/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 10-én megtartott zárt ülésén hozott döntése. olvasás/letöltés II.10.
 Z11-12/2012. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 11-én megtartott zárt ülésén hozott döntései. olvasás/letöltés I.11.
 15/2012. Jászberény Város Önkormányzatának saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről és a költségvetés hatékonyságát javító intézkedések. olvasás/letöltés II. 10.
 14/2012. Jászberény Város Önkormányzata 2012. évre vonatkozó vagyongazdálkodási irányelveiről, középtávú terve. olvasás/letöltés II. 10.
 13/2012. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása olvasás/letöltés II. 10.
 10/2012. Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötése. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 9/2012. Az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című, ÉAOP-3.1.2/A-11. kódszámú pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosítása. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 8/2012. A jászberényi 8132 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítése. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 7/2012. A Neszűri Munkacsoport tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 6/2012. A Sportkoncepcióban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 5/2012. A 2011. évi önkormányzati pályázatokról szóló tájékoztató elfogadása. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 4/2012. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 3/2012. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 2/2012. Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítása. olvasás/letöltés 2012.01.11.
 1/2012. A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület támogatásáról és az NBI/A osztályban történő indulás lehetőségeiről szóló 167/2011. (VII. 13.) Kt. határozat 7. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 224/2011. (IX. 14.) Kt. határozat módosításáról, és a JKSE Kosársuli Kft. nyertes pályázatával összefüggő önerő biztosítása. olvasás/letöltés 2012.01.11.
  2011. 12. 21. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének megtartott zárt ülésén hozott döntései. olvasás/letöltés XII.21.
  2011. 12. 14. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének megtartott zárt ülésén hozott döntései. olvasás/letöltés XII.14.
 341/2011. A Jászberény Város Idősek Otthona és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás. olvasás/letöltés XII.21.
 340/2011. Az Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás. olvasás/letöltés XII.21.
 339/2011. a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás. olvasás/letöltés XII.21.
 338/2011. a Jászberény Város Óvodai Intézménye és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás. olvasás/letöltés XII.21.
 337/2011. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás. olvasás/letöltés XII.21.
 336/2011. Jászberény Város Önkormányzata kötvénykibocsátásának előkészítéséről szóló 63/2011. (III. 17.) Kt. határozat, valamint a kötvénykibocsátás előkészítésével kapcsolatos tájékoztató tudomásul vételéről szóló 242/2011. (IX. 30.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés XII.21.
 335/2011. A Polgármesteri Hivatalban kettős foglalkoztatás engedélyezése. olvasás/letöltés XII.21.
 334/2011. A Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásának átütemezése. olvasás/letöltés XII.21.
 333/2011. A LEHEL Sportlétesítmények Vagyonkezelő Kft. „v. a.” végelszámolásához kapcsolódó feladatokról és a végelszámolás lezárásához szükséges forrás biztosítása. olvasás/letöltés XII.21.
 329/2011. A Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának középkategóriájú gépjárműfecskendő pályázatának támogatásáról, a szükséges önrész biztosításáról, és nyilatkozat kötelezettségek betartásáról szóló 109/2010. (IV. 21.), valamint a Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága nagy értékű tűzoltási és műszaki mentőfelszerelés, védőruházat, védőfelszerelés beszerzési pályázatához szükséges önrész biztosításáról és nyilatkozat kötelezettségek betartásáról szóló 111/2010. (IV. 21.) önkormányzati határozatainak hatályon kívül helyezése. olvasás/letöltés XII.14.
 328/2011. Az ÉAOP–4.1.3/A,B-11. kódszámú pályázaton való részvétel megtárgyalása. olvasás/letöltés XII.14.
 327/2011. A 40 éves Jászság Népi Együttes „Jubileumi Vigadalom” programjának támogatása. olvasás/letöltés XII.14.
 326/2011. A „Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában” való részvétel. olvasás/letöltés XII.14.
 325/2011. Jászberény Város Önkormányzata 2011. évi Összesített Közbeszerzési Tervének módosítása. olvasás/letöltés XII.14.
 324/2011. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve jóváhagyása. olvasás/letöltés XII.14.
 323/2011. A tanácsnok és a Képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak névsora módosítása. olvasás/letöltés XII.14.
 322/2011. Ferencvári Csaba Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságába történő megválasztása. olvasás/letöltés XII.14.
 321/2011. Keresztessy János Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottságába történő megválasztása. olvasás/letöltés XII.14.
 319/2011. A Jászkun Volán Zrt. által az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozóan 2011. évre benyújtott kompenzációs igény könyvvizsgáló bevonásával történő felülvizsgálata. olvasás/letöltés XII.14.
 318/2011. Jászberény Város Településrendezési Tervének éves felülvizsgálata. olvasás/letöltés XII.14.
 317/2011. Jászberény Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés XII.14.
 316/2011. A bentlakásos szociális intézményekben történő létszámcsökkentés. olvasás/letöltés XII.14.
 315/2011. Az Egyesített Szociális Intézmény és a Jászberény Város Idősek Otthona – Jászladány – Alapító Okiratának módosítása. olvasás/letöltés XII.14.
 314/2011. A jászberényi 7775 hrsz-ú, 625 m2 nagyságú, horgásztanya megnevezésű, természetben Jászberényben, a Hatvani út térségében lévő ingatlan haszonkölcsönbe adása. olvasás/letöltés XII.14.
 313/2011. A Malom Filmszínház üzemeltetéséről olvasás/letöltés XII.14.
 312/2011. A 2011. évi önkormányzati beruházások helyzetéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.14.
 311/2011. A 2011. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.14.
 310/2011. A Képviselő-testület bizottságai és a városkapcsolati tanácsnok tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. olvasás/letöltés XII.14.
 309/2011. A Jászberény Város Polgármesteri Hivatalának 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vétele. olvasás/letöltés XII.14.
 308/2011. A közfoglalkoztatás 2011. évi működéséről szóló tájékoztató elfogadásáról. olvasás/letöltés XII.14.
 307/2011. Jászberény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató. olvasás/letöltés XII.14.
 306/2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulási Tanácsban végzett munkáról szóló tájékoztatóról. olvasás/letöltés XII.14.
 305/2011. Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. olvasás/letöltés XII.14.
 304/2011. A két ülés között történt fontosabb eseményekről. olvasás/letöltés XII.14.
 303/2011. A Városi Kincstár Megszüntető Okiratának jóváhagyásáról és a megszűnéshez kapcsolódó feladatokról szóló 280/2011.(XI. 9.) Kt. határozat módosításáról. olvasás/letöltés XII.14.
 302/2011. Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról. olvasás/letöltés XII.14.
 301/2011. Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosításáról. olvasás/letöltés XII.14.
 300/2011. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról. olvasás/letöltés XII.14.
  2011. 11. 30. zárt képviselő-testületi ülés határozatai olvasás/letöltés XI. 30.
 298/2011. Az önkormányzati hivatásos tűzoltóság teljesítménykövetelményének alapját képező 2011. évi célok meghatározásáról szóló 355/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről olvasás/letöltés XI. 30.
 297/2011. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének megállapításáról olvasás/letöltés XI. 30.
 296/2011. Háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről olvasás/letöltés XI. 30.
 295/2011. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról olvasás/letöltés XI. 30.
 294/2011. Jászberény Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási, nevelési és szociális intézmények feladatfinanszírozási elveiről, mutatóiról olvasás/letöltés XI. 30.
 293/2011. Ingatlanrészek térítésmentes átadásáról olvasás/letöltés XI. 30.
 292/2011. Jászberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról olvasás/letöltés XI. 30.
 291/2011. Jászberény Város Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről olvasás/letöltés XI. 30.
 289/2011. A jászberényi 15940 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 288/2011. A jászberényi 15941 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 287/2011. A jászberényi 16341 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 286/2011. A Medicopter Alapítvány támogatásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 285/2011. A Jászberény Város Önkormányzatának Közoktatási Koncepciójának elfogadásáról szóló 90/2011. (IV. 13.) Kt. határozat módosításáról olvasás/letöltés XI. 9.
 284/2011. A 2012. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokról olvasás/letöltés XI. 9.
 283/2011. Jászberény Város Önkormányzata 2012. évi ellenőrzési tervéről olvasás/letöltés XI. 9.
 282/2011. A Jászberény, 0336/14 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési előírások módosításával kapcsolatos esetleges környezeti vizsgálat lefolytatásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 281/2011. A Városi Kincstár megszüntetéséhez kapcsolódó létszámcsökkentésről olvasás/letöltés XI. 9.
 280/2011. A Városi Kincstár Megszüntető Okiratának jóváhagyásáról és a megszűnéshez kapcsolódó feladatokról olvasás/letöltés XI. 9.
 279/2011. Jászberény Város Idősek Otthona (Jászladány, Kossuth L. u. 106.), az Egyesített Szociális Intézmény és a Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium intézményi működtetéséről, valamint a Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola feladat-ellátási körébe tartozó, a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyerekek oktatását, nevelését, gondozását biztosító intézményi működtetéséről szóló 382/2010. (XII. 22.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről olvasás/letöltés XI. 9.
 278/2011. A Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 277/2011. A Lehel Vezér Gimnázium tehetséggondozással kapcsolatos oktató-nevelő munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 276/2011. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 275/2011. A két ülés között történt fontosabb eseményekről olvasás/letöltés XI. 9.
 274/2011. Jászberény Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti átalakításáról olvasás/letöltés XI. 9.
 273/2011. A Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás Társulási Tanács tagjának delegálásáról olvasás/letöltés XI. 9.
 272/2011. Az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11. kódszámú pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról olvasás/letöltés XI. 9.
  2011. 10. 28. zárt képviselő-testületi ülés határozatai olvasás/letöltés X. 28.
 268/2011. A Magyar Állam javára történő jelzálogjog bejegyzéséhez kapcsolódó előzetes írásbeli hozzájárulásról olvasás/letöltés X. 28.
 267/2011. A Lehel vezér tér fejlesztésére készített tanulmánytervek közül a továbbtervezésre alkalmas terv kiválasztásáról olvasás/letöltés X. 28.
 266/2011. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosításáról olvasás/letöltés X. 28.
 265/2011. "A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése" című és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006 azonosító számú projekt II. fordulós pályázathoz ingatlant érintő be- és feljegyzésekről, továbbá permentességről szóló nyilatkozattételről olvasás/letöltés X. 28.
 264/2011. "A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése" című és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006 azonosító számú projekt II. fordulós pályázathoz a földhasználati joggal érintett ingatlan el nem idegenítésére vonatkozó kötelezettségvállalásról olvasás/letöltés X. 28.
 263/2011. "A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése" című és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006 azonosító számú projekt II. fordulós pályázata kapcsán földhasználati jog bejegyzéséhez történő hozzájárulásról, és az e tárgyban kötendő megállapodás tartalmának elfogadásáról olvasás/letöltés X. 28.
  2011. 10. 12. zárt képviselő-testületi ülés határozatai olvasás/letöltés X. 12.
 260/2011. Dr. Gedei József képviselő interpellációjáról olvasás/letöltés X. 12.
 259/2011. A Jászberény funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztése című ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0003 kódszámú Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezéséről olvasás/letöltés X. 12.
 258/2011. A rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról olvasás/letöltés X. 12.
 257/2011. A város szociális térképének várható hatásai és a megvalósulás költségének tervezéséről olvasás/letöltés X. 12.
 256/2011. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról olvasás/letöltés X. 12.
 255/2011. A jászberényi 16836/2 és a 16837/1 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról szóló 178/2011. (VII. 13.) Kt. határozat módosításáról, valamint az ingatlanok haszonkölcsönbe és bérbeadásáról olvasás/letöltés X. 12.
 254/2011. A jászberényi 416/2 hrsz-ú ingatlan haszonkölcsönbe adásáról olvasás/letöltés X. 12.
 253/2011. A jászberényi 2311/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról olvasás/letöltés X. 12.
 252/2011. A Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának 4 éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés X. 12.
 251/2011. A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról olvasás/letöltés X. 12.
 250/2011. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés X. 12.
 249/2011. Jászberény Város közoktatási intézményeinek feladatellátási mutatóiról és a közalkalmazotti kinevezések vizsgálatáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés X. 12.
 248/2011. A "Csángó Fesztivál" tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról olvasás/letöltés X. 12.
 247/2011. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról olvasás/letöltés X. 12.
 246/2011. A két ülés között történt fontosabb eseményekről olvasás/letöltés X. 12.
 245/2011. A jászberényi 0272/1 és a 0274/62 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról olvasás/letöltés X. 12.
 244/2011. A Jászsági Többcélú Társulás TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú "Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban" c. pályázaton való részvételéről a Jászsági Közoktatási Intézmény Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény vonatkozásában olvasás/letöltés X. 12.
 243/2011. Jászberény Város Önkormányzatának fejlesztési célú hitelfelvételből származó forrásbevonásáról olvasás/letöltés IX. 30.
 242/2011. A kötvénykibocsátás előkészítésével kapcsolatos tájékoztató tudomásul vételéről olvasás/letöltés IX. 30.
 241/2011. Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megkötéséről olvasás/letöltés IX. 30.
 240/2011. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról olvasás/letöltés IX. 30.
 239/2011. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról olvasás/letöltés IX. 30.
 238/2011. A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt TP-1-2011 kódszámú pályázat benyújtásáról, a saját forrás biztosításáról a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztéséről olvasás/letöltés IX. 30.
 237/2011. A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt TP-1-2011 kódszámú pályázat benyújtásáról, a saját forrás biztosításáról a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzéséről olvasás/letöltés IX. 30.
 236/2011. Jászberény város polgármesterének "A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése" nevű és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006 azonosító számú projekt II. fordulós pályázat beadásához nyilatkozattételre történő felhatalmazásáról olvasás/letöltés IX. 30.
 235/2011. "A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése" nevű és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006 azonosító számú projekt II. fordulós pályázat beadásához készített Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, és az abban bemutatott üzemeltetési koncepció, díjpolitika és díjképzés megismeréséről, adatai valóságnak való megfelelésről, azoknak betartásáról és a fenntartási időszak végéig történő vállalásáról olvasás/letöltés IX. 30.
  2011. 09. 14. zárt képviselő-testületi ülés határozatai olvasás/letöltés IX. 14.
 230/2011. Jászberény város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos esetleges környezeti vizsgálat lefolytatásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 229/2011. A Jászberény, 6380, 6383/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési előírások módosításával kapcsolatos esetleges környezeti vizsgálat lefolytatásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 228/2011. Értékesítésre kijelölt ingatlanok vételárának megállapításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 227/2011. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok pályázat útján történő értékesítéséről (jászberényi 0272/1 és 0274/62 hrsz) olvasás/letöltés IX. 14.
 226/2011. A 2011. évi "art" mozihálózat digitális fejlesztésének támogatását célzó pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 225/2011. Az alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 224/2011. A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület támogatásáról és az NBI/A osztályban történő indulás lehetőségeiről szóló 167/2011. (VII.13.) Kt. határozat 7. pontjában foglaltak végrehajtásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 223/2011. Jászberény Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 222/2011. A megszűnő költségvetési szervektől átkerülő feladatok finanszírozásával kapcsolatos előirányzat átcsoportosításról olvasás/letöltés IX. 14.
 221/2011. A Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium fenntartói jogának a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat részére történő átadásáról szóló 121/2011. (V. 25.) Kt. határozat és mellékletének módosításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 220/2011. A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 219/2011. A Lehel Vezér Gimnázium Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 218/2011. A Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 217/2011. Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosításáról olvasás/letöltés IX. 14.
 216/2011. A Jászberény Város Önkormányzata Közoktatási Koncepciójának elfogadásáról szóló 90/2011. (IV. 13.) Kt. határozat 3. pontjában foglaltak végrehajtásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 215/2011. Jászberény város Kulturális Koncepciójának elfogadásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 214/2011. A református gyülekezet tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 213/2011. A katolikus egyházközségek tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 212/2011. A "Jászberényi Nyár 2011" rendezvény tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 211/2011. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról olvasás/letöltés IX. 14.
 210/2011. A két ülés között történt fontosabb eseményekről olvasás/letöltés IX. 14.
 209/2011. A Jászberény, Bercsényi úti és a Bajcsy-Zsilinszky úti tornaterem üzemeltetésének átadásáról olvasás/letöltés IX. 14.
  2011. 08. 12. zárt képviselő-testületi ülés határozatai olvasás/letöltés VIII. 12.
 203/2011. A Jászberény, Rákóczi úti volt általános iskola épülete üzemeltetésének átadásáról olvasás/letöltés VIII. 12.
 202/2011. A Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Átalakító Okiratának jóváhagyásáról és a megszűnéshez kapcsolódó feladatokról szóló 153/2011. (VI. 29.) Kt. határozat módosításáról olvasás/letöltés VIII. 12.
 201/2011. A Déryné Művelődési Központ átszervezéséhez kapcsolódó létszámcsökkentésről, a létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségvetési támogatási igény benyújtásáról olvasás/letöltés VIII. 12.
 200/2011. Az Egyesített Szociális Intézmény átszervezéséhez kapcsolódó létszámcsökkentésről, a létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségvetési támogatási igény benyújtásáról olvasás/letöltés VIII. 12.
 199/2011. A Jászberény Város Idősek Otthona átszervezéséhez kapcsolódó létszámcsökkentésről, a létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségvetési támogatási igény benyújtásáról olvasás/letöltés VIII. 12.
 198/2011. Az Állat- és Növénykert Megszüntető Okiratának jóváhagyásáról és a megszűnéshez kapcsolódó feladatokról olvasás/letöltés VIII. 12.
 197/2011. A Városi Könyvtár és Információs Központ Megszüntető Okiratának jóváhagyásáról és a megszűnéshez kapcsolódó feladatokról olvasás/letöltés VIII. 12.
 196/2011. A Déryné Művelődési Központ Megszüntető Okiratának jóváhagyásáról és a megszűnéshez kapcsolódó feladatokról olvasás/letöltés VIII. 12.
 195/2011. a Városi Kincstár megszüntetési határidejének módosításáról