Jászberény Város Honlapja
VÁROS
Testvérvárosok    Ökoiskolák   Civilszervezetek   Sportegyesületek   Kitüntetettek   Közvéleménykutatás   Az új közigazgatási eljárásról   Közérdekű elérhetőségek   Ügyeletfigyelő rendszer   I-SMS ügyintézés    Linkek

Helyi civil szervezetek


    Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány Alapító Okirat: olvasás/ letöltés
    Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány: olvasás/ letöltés


Jászberényi Vasas Kórus Közhasznú Egyesület
    Elnök: Lantos Tibor
    Tevékenységi kör: A magyar zenekultúra ápolása, Jászberény város zenei és kulturális életében való aktív részvétel, a Jászság népdalainak felkutatása, határon túli terjesztése testvér-kórus kapcsolatok, illetve külföldi fellépések útján; más országok, népek zenei kultúrájának megismerése. Kiemelt cél: külföldön élő magyarok az anyaországgal való "zenei kapcsolattartásának" elősegítése, testvérkórus kapcsolatokon keresztül.

LEHEL-MELODY Tánc-Sport Egyesület
    Művészeti vezető: Oláhné Molnár Anna  
    Cím: 5100 Jászberény, Bercsényi u. 1/a.
    Telefon: 57-411-823
    Fax:     57-411-823
    E-mail cím: ifjhaz@mail.datanet.hu
    Tevékenységi kör: - tánciskolai oktatás (nyolc éves kortól)
- versenytánc képzés és versenyeztetés
- formációs táncok készítése és bemutatása

Berényi Műhely
Ha egyszer váratlanul nekünk szegeznék a kérdést: mit is szeretsz a hazán? - hirtelen talán nem is tudnánk, hogyan válaszoljunk. A haza, ez az erős összekötő fogalom olyan gazdag tartalmú és érzelmi telítettségű, hogy keresni kell, miként ragadjuk meg lényegét. Talán a kezdetektől lehet elindulni: a ház, ahol születtünk; gyermekkorunk utcái és terei; a bennünket körbevevő falu vagy város; a határ, amelyben egyre messzebb merészkedünk, miközben kitárul előttünk a felnevelő táj. Így vezetnek a lassan táguló körök "széles e hazáig".

Meggyőződésem, hogy tartalmat adó érzelmekkel a haza iránt azok rendelkeznek, akik a maguk kisebb köreiben is igazán otthon vannak. Akik még látják maguk előtt a nagyszülők arcát, a mára talán elenyészett tanyát, akik ottjártukkor elballagnak az egykori iskolához, akiket egyszervolt áhítat tölt el a régi templomban, s az átalakított nagyvendéglő láttán a hajdani bálok hangulata visszazsong szívünkbe. Nekik a Jászság jelenti azt a helyet, ahová gyökereik akkor is kötik, ha az élet másfelé vezette útjukat, ha látókörüket más országok vagy testvérvárosok tágították.

A képzőművészet az emberiség egyetemes nyelve. Akik ezen keresztül szólítanak meg bennünket, nem csak horizontunkat növelik, nem csak tökéletesedésünket segítik, de színesebbé, tartalmasabbá teszik életünket, a hazához, az otthonhoz való kötődésünket, gazdagítják érzelmeinket.

De léteznek-e egyáltalán a képzőművészeti alkotásoknak érzelmei? Például tud-e szeretni? Már hogy ne tudna! Üssük fel a Berényi Műhely albumot bárhol, vagy nézzük a kiállított gyöngyszemeket, sugárzik belőlük a szeretet. Egy emberélet, egy művészélet egyetlen remekbe összegyűjtött szeretete áramlik felénk. Szeretet a szűkebb-tágabb haza iránt, az otthon iránt és mi irántunk, akik ezt az országot - a művészekkel együtt - benépesítjük. Egy jellegzetes táj, egy utcarészlet, egy omladozó tanya, egy kincset jelentő hétköznapi tárgy megformált képe éppen úgy, mint szeretteink vagy nagyjaink portréja, ontja az érzelmeket. Hatásuk alá kerülünk, érzelmekkel telítődünk.

Régi szokás volt, hogy a távol élőkhöz látogatóba érkező rokon vagy barát magával hozott egy kis jóféle "hazait". Most a Jászságban lakó vagy attól távolabb élő képzőművészek egy csoportját egyesítő Berényi Műhely az, mely becses hazaiként asztalunkra teszi ezt a remekbe készült albumot és kiállítást, bennük művészeik - művészeink - érzelem dús alkotásait.

E gondolatokkal ajánlom szíves figyelmükbe a Berényi Műhely képzőművészeinek jász-színekkel átszőtt albumát és alkotásait. Köztük azokat is, melyekkel testvérvárosainkban már elismerést szereztek. Vegyék kézbe az albumot, és látogassák meg kiállításukat! Minden bizonnyal gazdag élményben részesülnek, s hiszem, hogy érzelmeket, hitet és erőt nyernek mindennapjaikhoz.Berény-Foci Közhasznú Alapítvány
    Elnök: Vas István
    Cím: 5100 Jászberény, Tört u. 6.
    Telefon: 30-9257-926
    E-mail cím: bereny-foci@freemail.hu

Mentőkutyás Egyesület
    Elnök: Szabó Gábor
    Székhely: 5100 Jászberény, Göncöl u. 26/a.
    Levélcím: 5100 Jászberény, Vincellér u. 5.
    Fax: 57-655-259
    Honlap: www.mke.atw.hu/
    E-mail cím: mke@pr.hu

Kutyákkal az Életért Alapítvány
    Székhely: 5100 Jászberény, Vincellér u. 5.
    Levélcím: 5100 Jászberény, Vincellér u. 5.
    Telefon: 30-579-87-96
    Fax: 57-655-259
    E-mail cím: mke@pr.hu, mentokutya@t-email.hu

Jászsági Évkönyv
    Elnök: Kertész Ottó
    Cím: 5100 Jászberény, Bercsényi u. 47.
    Honlap: www.jaszsag.uw.hu
    E-mail cím: pethol@vnet.hu

Jászsági Rádiosok Egyesülete
    Elnök: Kövér Béla
    Cím: 5100 Jászberény, Rákoczi ut 51/a.
    Levelezési cím: 5101 Jászberény, Pf.:33
    Honlap: http://ha7klf.uw.hu
    Telefon: 57-411-900, 30-3413-526
    Tevékenységi kör: Fiatalok képzése a rádioamatör tevékenységre, érdekvédelem, éterversenyzés. Tagja vagyunk a Magyar Rádióamatör Szövetségnek.

Városvédő és Szépítő Egyesület
    Elnök: Bolla János
    Titkár: Hortiné Bathó Edit
    Cím: 5100 Jászberény Táncsics Mihály u. 5.
    E-mail cím: jaszmuzeum@invitel.hu
    Telefon: 57/412-753
    Tevékenységi kör:

1987-ben alakult meg a jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület. Az Egyesületet kezdettől fogva az a cél vezérelte, hogy lehetőségeihez mérten mindent megtegyen Jászberény történelmi, építészeti, természeti értékeinek védelme érdekében, s hozzájáruljon lakóhelye szépítéséhez, fejlesztéséhez. Mindemellett fontos feladatának tartja a történelmi és népi hagyományok őrzését és ápolását is.
Tagjaink között szinte minden korosztály és minden foglalkozási ág képviselteti magát. A tagok  polgári foglakozásukban többnyire sikeresek, (vagy voltak aktív korukban) és általában elismert személyek. A különböző kor és életpálya dacára közös tagjainkban: a városunk szeretete, az érdeklődés, az önzetlen tenni akarás és tevékeny részvétel az értékek megóvásában.
A több mint húsz éves fennállása alatt az Egyesület tagsága szívós munkával maradandó értékeket alkotott. A teljesség igénye nélkül néhány ezek közül: a Védett temetőkert, a több mint 100 szép mívu pad, a főtéri Korsós lány kútja, a Békás szökőkút, az 1848-as-dombormu, a Kapitány-kert, s végül a Jász-emlékmu. Hagyományőrzés terén Déryné és Vásárhelyi István emlékének ápolását említhetjük meg, a neveikkel fémjelzett díjazottak munkásságának elismerése fontos feladatunk. Az évente megrendezésre kerülő Jász bálok, a hagyományőrzés mellett elősegítik adományok gyujtését is céljaink megvalósításához.   
Az utóbbi években az ifjúságot is bevontuk a munkába és évről-évre nagyon sikeresek a nyári Városvédő Ifjúsági Táborok, melyek keretén belül a gyerekek padokat, korlátokat festenek. Talán az elvégzett munkánál is fontosabb, hogy a fiatalok szemléletében is teret nyer az értékek megőrzésének fontossága.
Az Egyesület tevékenységét Jászberény Önkormányzata 1993-ban Pro Urbe díjjal ismerte el. A Települési és Környezetvédelmi Minisztérium pedig 1996-ban Kós Károly díjat adományozott az Egyesületnek.
Munkánk sikeréhez természetesen hozzájárul a lakosság sokrétu, erkölcsi és anyagi támogatása is. A vállalkozások és vállalatok is segítik tevékenységünket, közülük az Electrolux Lehel Kft. és az Aprítógépgyár (a mi emlékeinkben ezen a néven él)  a Város és Faluvédő Országos Szövetség részéről Podmaniczky-díjban részesültek.
Dolgozzunk, munkálkodjunk továbbra is együtt a városunkért, a szebb és élhetőbb környezetért. Szeressük, védjük, szépítsük lakóhelyünket, és legyünk büszkék e szép kis alföldi városra.