Jászberény Város Honlapja
HIVATAL
Osztályok   Ügyfélfogadás   Adóügyek   Nyomtatványok   Telefonkönyv   Ügyintézési információk   Keresés

Adóigazgatási iroda

Tevékenysége: a város önkormányzatának fizetendő adók nyilvántartása, beszedése. Ezen belül:
  • gépjárműadó, építményadó előírása, kérelemre mentességek, kedvezmények nyújtása,
  • önadózással teljesítendő adóknál, mint vállalkozók kommunális adója, helyi iparűzési adó, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, a bevallási határidők figyelemmel kisérése, ezek teljesítéséhez nyomtatványok biztosítása,
  • a benyújtott bevallások feldolgozását követően fizetési meghagyások kiadása,
  • a befizetési határidők betartásának ellenőrzése és szükség szerint a behajtási cselekmények megindítása.
 


Jászberény város önkormányzata által működtetett adófajták:

 
Adónem neve:
Bevallás, változás bejelentés ideje:
Befizetési határidők:
Adóbeszedési számlaszám:
Építményadó január 15. március 15. és szeptember 15. 11745035-15408442-02440000
Gépjárműadó változást követő 15. nap (Okmányiroda) március 15. és szeptember 15. 11745035-15408442-08970000
Helyi iparűzési adó     11745035-15408442-03540000
   • Állandó jellegű május 31.
feltöltés kettős könyvvitelűeknek: december 20.
március 15. és szeptember 15.  
   • Ideiglenes jellegű A tevékenység utolsó napja a bevallás és a fizetés határnapja is egyben.    
Vállalkozók kommunális adója: május 31.
feltöltés kettős könyvvitelűeknek: december 20.
március 15. és szeptember 15. 11745035-15408442-02990000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó: kifizetőknek: február 15.
magánszemély: március 20.
kifizetést követő hó 12-ig,
megszerzés negyedévét
követő hó 12-ig
11745035-15408442-08660000


További beszedési számla számok:
Megnevezés:
Számlaszám:
Pótlék beszedési: (késedelmi, önellenőrzési) 11745035-15408442-03780000
Bírság beszedési: (mulasztási, adóbírság, végrehajtási költség) 11745035-15408442-03610000
Egyéb bevételek beszedési:
(közadók módjára behajtandó bírságok,
pl. : közlekedési helyszínbírság, szabálysértési, építésrendészeti,
közegészségügyi, munkavédelmi felügyelőségi, stb.)
11745035-15408442-08800000
Idegen bevételek beszedési:
(társhatóság által átjelentett adóhátralékok, díjak,
pl.: hulladékszállítási , vízgazdálkodási,
jogtalanul felvett támogatás a Munkaügyi Központtól, stb.)
11745035-15408442-04400000
 


Nyomtatványok jegyzéke


Helyi iparűzési adó
Megnevezés Fájl
Elektronikus iparüzési adóbevallás kitöltö rendszer Felhasználói útmutató olvasás/letöltés
Bevallás a helyi iparüzési adóról 2013. év olvasás/letöltés
Bevallás a helyi iparüzési adóról 2012. év olvasás/letöltés
Bevallás a helyi iparüzési adóról 2011. év olvasás/letöltés
Bevallás a helyi iparüzési adóról 2010. év olvasás/letöltés
Nyilatkozat helyi adók megfizetése alóli mentességhez (A-15) olvasás/letöltés
Bevallás a helyi iparüzési adóról ...évben végzett ideiglenes jellegü iparüzési tevékenység esetén olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató ideiglenes jellegü iparüzési tevékenység olvasás/letöltés
Önadózó bejelentkezés, változás bejelentése 2013. olvasás/letöltés
Önadózó bejelentkezés, változás bejelentése 2014. olvasás/letöltés
Bevallás a helyi iparüzési adóról 2014. év olvasás/letöltés
TÁJÉKOZTATÓ a helyi iparüzési adó meghatározott célú felajánlásáról és felhasználásáról. olvasás/letöltés
Bejelentkezés Változás-Bejelentés 2015. év olvasás/letöltés
Bevallás a helyi iparüzési adóelöleg kiegészítéséröl 2015.év. olvasás/letöltés
Bevallás a helyi iparüzési adóról 2015. év olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató állandó jellegü iparüzési tevékenység bevallás 2015. év olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató ideiglenes jellegü iparüzési tevékenységhez 2015. év olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató Bejelentkezés Változás-Bejelentés 2015. év olvasás/letöltés
Bevallás a helyi iparüzési adóelöleg kiegészítéséröl 2016.év. olvasás/letöltés
Bevallás a helyi iparüzési adóról 2016. év olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató a helyi iparüzési adóbevalláshoz 2016. év olvasás/letöltés

Vállalkozók kommunális adója
Megnevezés Fájl
Bevallás a 2010. évi vállalkozók kommunális adójáról olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató vállalkozók kommunális adójának bevallása olvasás/letöltés

Építményadó
Megnevezés Fájl
ÚJ 2012.01.01.-töl Használati cél szerinti adóbevallás a lakás és nem lakás céljára szolgáló építményekröl FÖLAP. olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató lakás és nem lakás céljára szolgáló építményröl használati cél szerinti adózás esetén olvasás/letöltés
A 2010.12.31. napjáig bekövetkezett változások esetén benyújtandó (Övezeti besorolás szerinti adózás): Adóbevallás a lakás és nem lakás céljára szolgáló építményekröl FÖLAP. olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató lakás és nem lakás céljára szolgáló építményröl övezeti besorolás szerinti adózás esetén olvasás/letöltés
Építményado 2013. év olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató építmény bevalláshoz 2013. év olvasás/letöltés
Építményado 2014. év olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató lakás és nem lakás céljára szolgáló építményr?l használati cél szerinti adózás esetén 2014. olvasás/letöltés
Építményado 2015. év olvasás/letöltés
Megállapodás építmény-telek-kommunális adóval kapcsolatos kötelezettségekröl és jogokról 2015.év. olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató építmény bevalláshoz 2015. év olvasás/letöltés
Építményadó 2016. év olvasás/letöltés

Gépjárműadó
Megnevezés Fájl
BEJELENTÉS légrugós vagy azzal egyenértékü rugózási rendszerrel rendelkezö jármüvek csökkentett adómérték igénybevételéhez olvasás/letöltés
Gépjármü adómértékre vonatkozó bejelentés a légrugós gépjármüveknél olvasás/letöltés
Bevallás gépjármüadóról 2013. év olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató gépjármüadóról 2013. év olvasás/letöltés
Bevallás gépjármüadóról 2014. év olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató gépjármüadóról 2014. év olvasás/letöltés
Bevallás gépjármüadóról 2015. év olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató gépjármüadóról 2015. év olvasás/letöltés
Bevallás gépjármüadóról 2016. év olvasás/letöltés
Kérelem a közlekedöképesség minösítéséröl kiadott szakvélemény beszerzéséhez. olvasás/letöltés

Talajterhelési díj
Megnevezés Fájl
Bevallás 2010. évi talajterhelési díj összegéröl (A-28) olvasás/letöltés
Bevallás 2011. évi talajterhelési díj összegéröl. olvasás/letöltés
Bevallás 2012. évi talajterhelési díj összegéröl. olvasás/letöltés
ADATLAP Talajterhelési díj mentesség igénybevételéhez. olvasás/letöltés
Bevallás 2013. évi talajterhelési díj összegéröl. olvasás/letöltés
Bevallás 2014. évi talajterhelési díj összegéröl. olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató 2013. évi talajterhelési díj összegéröl. olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató 2014. évi talajterhelési díj összegéröl. olvasás/letöltés
Bevallás 2015. évi talajterhelési díj összegéröl. olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató 2015. évi talajterhelési díj összegéröl. olvasás/letöltés
Bevallás 2016. évi talajterhelési díj összegéröl. olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató a 2016. évi talajterhelési díj összegéröl. olvasás/letöltés

Termőföld bérbeadásából szármató jövedelemadó
Megnevezés Fájl
Adatlap olvasás/letöltés
A KIFIZETÖ BEVALLÁSA a magánszemély termöföld-bérbeadásból származó jövedelme adójáról. (A-32) olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató a kifizetö részére a termöföld bérbeadásból származó jövedelemböl levont adóról szóló bevalláshoz olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató a bérbeadó részére a termöföld bérbeadásból származó jövedelme utáni adó bevalláshoz olvasás/letöltés
A BÉRBEADÓ BEVALLÁSA a Jászberény Város Önkormányzati adóhatóságához a magánszemély termöföld-bérbeadásából származó jövedelme adójáról. olvasás/letöltés

Kérelmek
Megnevezés Fájl
Adatlap magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához olvasás/letöltés
Adatlap magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához olvasás/letöltés
Adatlap gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához olvasás/letöltés
Adatlap gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához olvasás/letöltés
Kérelem általános adóigazolás kiadásához olvasás/letöltés

Nyilatkozat
Megnevezés Fájl
Nyilatkozat a számlán lévö túlfizetésröl (A-27) olvasás/letöltés

Egyéb nyomtatványok
Megnevezés Fájl
Meghatalmazás (A-33) olvasás/letöltés
Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére olvasás/letöltés
Kitöltési útmutató csoportos beszedési megbízás felhatalmazásához olvasás/letöltés
BEJELENTÉS mezööri járulékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos változásról olvasás/letöltés


A nyomtatványok kitöltéséhez az ingyenes Adobe Reader programnak legalább a 7.05-ös verziója szükséges, ami az alábbi linken letölthető.